|
pl-PLen-US
SPA SPA SPA SPA SPA

Informacja

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów jest organizacją środowiskową zrzeszającą rakietowców i artylerzystów, żołnierzy i pracowników wojska Wojsk Rakietowych i Artylerii, służących (pracujących) w formacjach Wojska Polskiego oraz będących w rezerwie i w stanie spoczynku, sojuszniczych armiach państw koalicji antyhitlerowskiej i podziemnych organizacjach ruchu oporu, w strukturach organizacyjnych paktu NATO i UE, a także członków ich rodzin.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz rejony działania Polskich Kontyngentów Wojskowych, polskich misji i przedstawicielstw wojskowych, a także skupisk żołnierzy rakietowców-artylerzystów poza obszarem RP.

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Toruń.

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, niezarobkową, a swoją działalność opiera całkowicie na pracy społecznej swoich członków.

Stowarzyszenie Artylerzystów Polskich na główne cele swej działalności przyjęło:

  • integracja środowisk byłych i obecnych żołnierzy wojsk rakietowych i artylerii (rakietowców i artylerzystów);
  • kultywowanie w środowisku członków Stowarzyszenia oraz wśród społeczeństwa, (zwłaszcza młodzieży), tradycji i dorobku pokoleń rakietowców oraz artylerzystów z lat wojen i pokoju;
  • wspieranie działalności badawczej nad historią rozwoju polskiej artylerii i jednostek rakietowych oraz popularyzowanie opinii i doświadczeń z zakresu jej użycia;
  • upowszechnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i służby wojskowej oraz artylerii polskiej, a także propagowanie ochotniczej służby wojskowej w Narodowych Siłach Rezerwowych;
  • kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej społeczeństwa, pielęgnowanie polskości oraz podtrzymywanie tradycji narodowych;
  • kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia zasad współżycia opierających się na: koleżeńskiej więzi i wzajemnym szacunku, środowiskowej solidarności, utrzymaniu pokoleniowej i międzypokoleniowej więzi z kombatantami, żołnierzami rezerwy oraz
  • pełniącymi czynną służbę wojskową w jednostkach Wojsk Rakietowych i Artylerii, a także promowaniu i obronie dobrego imienia Stowarzyszenia, poszanowaniu godności i honoru żołnierza Wojska Polskiego oraz przejawianiu społecznej aktywności w statutowej działalności Stowarzyszenia;
  • podwyższanie poziomu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności członków Stowarzyszenia;
  • troska o sprawy bytowe rakietowców i artylerzystów oraz ich rodzin;
  • popularyzacja sportów obronnych.

Chętnych zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej. 

Goście witryny SPA