click for full size1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii przez płk. dypl. Marka Wasielewskiego.
W uroczystości udział wzięli: Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. dr Dariusz Parylak, dowódcy jednostek „Czarnej Dywizji”, przedstawiciel Zarządu WRiA IWL Dowództwa Generalnego RSZ, a także władze administracyjne powiatu i miasta.
Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej płk dypl. Marek Wasielewski otrzymał z rąk gen. dyw. dr Dariusza Parylaka akt mianowania oraz czarny naramiennik z nowym stopniem wojskowym. Gratulacje nowemu dowódcy złożyli również przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów wojskowych.