click for full size2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii przez płk. dypl. Mariusza Majerskiego.
W uroczystości udział wzięli: Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski, dowódcy jednostek „Bursztynowej Dywizji”, przedstawiciel Zarządu WRiA IWL Dowództwa Generalnego RSZ płk Wojciech Dalka, a także przedstawiciele władz administracyjnych powiatu węgorzewskiego i miasta.
Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej płk dypl. Mariusz Majerski otrzymał z rąk gen. dyw. Krzysztofa Radomskiego akt mianowania oraz naramiennik z nowym stopniem wojskowym. Gratulacje nowemu dowódcy złożyli również przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów wojskowych.