click for full size3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka odbyła się ceremonia przekazania obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego pułku artylerii.
Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się w Sali Tradycji 23 pułku artylerii. W uroczystości udział wzięli: Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, dowódcy jednostek „Czarnej Dywizji”, a także bezpośrednio podlegli żołnierze dowódcy 23 pułku artylerii.
Dowódca 11DKPanc w swoim wystąpieniu krótko scharakteryzował okres dowodzenia pułkiem przez pułkownika Grzegorza Potrzuskiego. Na zakończenie Dowódca 11 DKPanc przedstawił nowego dowódcę i wyraził oczekiwania przełożonych w stosunku do pułku i złożył życzenia obejmującemu czasowo obowiązki Dowódcy 23 pułku artylerii.
Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru 23 pułku artylerii zastępcy dowódcy 23 pułku artylerii podpułkownikowi Markowi Wasielewskiemu, który czasowo przejął pełnienie obowiązków.
Dowódca artylerzystów w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom 23 pułku artylerii za ich służbę.Na zakończenie płk Potrzuski podziękował dowódcy „Czarnej Dywizji” za zaszczyt pełnienia służby w tak elitarnym związku taktycznym.
Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym w dalszej części uroczystości głos zabrał obejmujący obowiązki dowódcy pułku, ppłk Marek Wasielewski.
W końcowej części swojego przemówienia zwrócił się do pułkownika Potrzuskiego, któremu życzył dalszych sukcesów w karierze wojskowej, wytrwałości w realizacji kolejnych zadań oraz przysłowiowego żołnierskiego szczęścia.  
Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem na tle sztandaru jednostki wojskowej oraz złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona 23 pułku artylerii generała broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego.