click for full sizeOkreślenie kierunków współpracy z artylerzystami Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej w 2020 roku było tematem spotkania dowództwa 23 pułku artylerii oraz batalionu artylerii PALADIN 3-16 FAR, które odbyło się 9 stycznia br. w Bolesławcu.
Pierwsze tegoroczne spotkanie polsko – amerykańskie artylerzystów miało na celu omówienie dalszej współpracy w najważniejszych obszarach funkcjonowania, w tym realizacji wspólnych szkoleń artyleryjskich, treningów kierowania ogniem (TKO),a także wymiany doświadczeń podczas ćwiczeń sztabowych.  
Po omówieniu głównych obszarów działalności szkoleniowej i zadań zaplanowanych do realizacji przez obydwie jednostki na najbliżej miesiące, dowódca 23 pułku artylerii płk Grzegorz Potrzuski oraz zastępca dowódcy batalionu artylerii  PALADIN mjr Sean Grevious uzgodnili priorytetowe obszary wspólnej działalności szkoleniowej.
W dalszej części spotkania szef sztabu pułku ppłk Paweł Jędryczka wraz z oficerami sztabu uzgodnili możliwości wykorzystania w działalności szkoleniowej infrastruktury logistycznej i bazy szkoleniowej, a także współudziału w najważniejszych tegorocznych zamierzeniach obydwu jednostek.  Spotkanie zakończyła wymiana doświadczeń, a także opinii i wniosków z niespełna dwuletniej współpracy artylerzystów.
 
/Zdjęcia w galerii/