click for full sizeKomitet organizacyjny IX Zjazdu byłych żołnierzy i pracowników 20 pułku przeciwpancernego pod kierownictwem płk. Floriana Siekierskiego członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddziału Wrocław, zorganizował kolejne cyklicznie odbywające się co dwa lata spotkanie.
W spotkaniu wzięło udział ponad 85 osób.
 
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się przed pomnikiem „Chwała Artylerzystom Przeciwpancerniakom”’, odegraniem i odśpiewaniem hymnu państwowego, chwilą ciszy i melodią „Śpij kolego ”uczczono pamięć żołnierzy i pracowników, którzy odeszli na „Wieczna wartę” w ostatnich dwóch latach. Na cmentarzach zapalono znicze.
Delegacje władz samorządowych ze starostą i burmistrzem na czele oraz uczestnicy zjazdu złożyli  wiązanki kwiatów pod pomnikiem, zapalono znicz. Pleszewscy harcerze wystawili posterunek honorowy.
Podobnie jak dotychczas wykonane zostało wspólne zdjęcie  uczestników przed budynkiem dawnego kasyna oficerskiego. Następnie udano się na Pleszewski Rynek gdzie złożono wiązanki kwiatów przy pomniku Powstańca Wielkopolskiego ufundowanego przez społeczeństwo w 100 rocznicę wybuchu powstania.
Kolejnym punktem programu spotkania były zawody strzeleckie o nagrodę IX zjazdu, którą zdobył kolega ppłk w st.spocz. Ryszard BAJACZYK.
Gośćmi honorowymi tegorocznego spotkania byli: wieloletni Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego gen.bryg. w st. spocz. Antoni SKIBINSKI wraz z grupą oficerów byłego szefostwa, gen.bryg. Sławomir OWCZAREK , który swoją karierę oficerską rozpoczął właśnie w Pleszewskim Pułku.
Spotkanie kontynuowano w kasynie przy muzyce kapeli oraz śpiewem piosenek wojskowych i biesiadnych. Wyznaczono termin kolejnego zjazdu na 16 października 2021r.

/Zdjęcia w galerii/

F. S.