click for full sizeW dniach 3-8 czerwca 2018 r. żołnierze 5 pułku artylerii uczestniczyli w podróży historyczno-geograficznej. Podczas jej trwania uczestnicy zgłębiali wiedzę dotyczącą militarnego znaczenia Pomorza Gdańskiego.
Zasadniczym celem podróży było poszerzenie wiadomości o operacyjno-taktycznych właściwościach terenu Pomorza oraz przedmościa Wisły. Wykorzystanie doświadczeń dawnych konfliktów oraz pogłębianie wiedzy z zakresu historii wojskowości oraz tradycji oręża polskiego.
Pierwszym punktem planu niemal tygodniowych zajęć był Hel. W tym szczególnym miejscu oficerowie i podoficerowie poznali historię militarnego wykorzystania tego specyficznego fragmentu polskiej ziemi. Szczególnie interesujące z punktu widzenia artylerzystów było wykorzystanie artylerii nadbrzeżnej do obrony wybrzeża morskiego przed desantem morskim. Podczas zajęć na Posterunku Obserwacyjnym Marynarki Wojennej, kpt. Paweł Lewandowski z 1 das, przedstawił współczesne Działanie dywizjonu artylerii w obronie wybrzeża morskiego.
Niezwykle ciekawym punktem planu podróży był rekonesans wybrzeża morskiego od strony morza, podczas którego ćwiczący mogli poddać analizie wszystkie występujące w rejonie formy terenowe. Zostało to dodatkowo podbudowane informacjami dotyczącymi walk na wybrzeżu zarówno w 1939 jak i 1945 roku.
Zajęcia popołudniowe drugiego dnia podróży dotyczyły historii i tradycji Marynarki Wojennej RP. Uczestnicy zwiedzili okręt ORP Błyskawica oraz Muzeum Marynarki Wojennej. Wieczorem jako przygotowanie do kolejnego dnia zajęć oficer S-1 omówił Plan mobilizacyjny W, z 1938 r.
Trzeci dzień szkolenia obejmował nadal okres ostatniej wojny. W drodze do gdańskiego Muzeum II wojny światowej, oficer sekcji wychowawczej przybliżył żołnierzom niemiecki plan ataku na Polskę w 1939 r. Sama ekspozycja muzeum stworzona w nowoczesny sposób podbudowana narracją certyfikowanego przewodnika, zrobiła duże wrażenie na uczestnikach podróży. W godzinach popołudniowych oficerowie i podoficerowie odwiedzili Westerplatte. Tam oprócz zwiedzenia placówki odbyła się krótka uroczystość złożenia wiązanki kwiatów na cmentarzu poległych obrońców.
Tradycyjnie wieczorem krótki wykład przygotowujący do zajęć z dnia następnego. Systemy fortyfikacji na przestrzeni dziejów przybliżył wszystkim ppor. Sebastian Majsak - dowódca kompanii inżynieryjnej.
W czwartym dniu podróży królowała inżynieria wojskowa. W pierwszej kolejności ta nieco już starsza – średniowieczna. Zwiedzanie malborskiego zamku poprzedzone zostało krótkim wykładem nt. Organizacji polityczno-militarnej Państwa Zakonu Krzyżackiego. Popołudniu uczestnicy poznali też nowożytne systemy fortyfikacyjne, na bazie Twierdzy Grudziądz.
Kolejny dzień rozpoczął się od zajęć nad Osą. To miejsce bitwy z 1939 r. było bazą zajęć terenowych uczestników podróży. W miejscu rozwinięcia stanowiska dowodzenia 16 pal, żołnierze poznali historię walk w tzw. korytarzu pomorskim oraz właśnie nad Osą. Przedstawili to kpt. Marcin Stajkowski oraz por. Michał DejewskiSenski. Elementy współczesne czyli zabezpieczenie łączności w czasie działań w terenie lesisto jeziornym omówił por. Tomasz Krzywiecki.
Kolejnym punktem podróży było Chełmno. Tam dzięki uprzejmości dowódcy 3 batalionu drogowo-mostowego, żołnierze 5pa uczestniczyli w zajęciach dotyczących przeprawy wojsk przez szeroką przeszkodę wodną. Zajęcia nad Wisłą były szczególnie interesujące, ponieważ dały możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy artylerzystami i inżynierami wojskowymi w zakresie oczekiwań i możliwości przeprawowych.
Popołudniu żołnierze zwiedzili Muzeum Wojsk Lądowych. Tam oprócz stałej ekspozycji dotyczącej historii wojskowości na lądzie, przybliżona została także sylwetka twórcy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Dzięki temu wykładowi uczestnicy nawiązali do wielkiej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości.
Ostatni dzień zajęć to podróż do początków polskiej państwowości. W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy żołnierze poznali nie tylko historię pierwszych władców, ale również strukturę militarną państwa w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Po tej „wycieczce” w przeszłość do realizacji pozostał ostatni punkt zajęć czyli przemieszczenie do garnizonu. 

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski, foto: st. chor. Tomasz Rybarczyk