click for full sizeW piątek 1 czerwca w sulechowskim pułku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej, którzy ślubowali wierność Ojczyźnie oraz żołnierskim ideałom.
Elewi służby przygotowawczej szkolą się w 5 pułku artylerii od 7 maja. Dla żołnierza przysięga wojskowa jest najważniejszym wydarzeniem w jego życiu.  Tę podniosłą uroczystość uświetnili zaproszeni goście, przedstawicieli władz gminnych z wiceburmistrz Sulechowa Panią Danutą Jurzak, dyrektorzy sulechowskich szkół wraz z delegacjami uczniów oraz przybyli z najdalszych zakątków Polski rodzice, krewni i znajomi żołnierzy służby przygotowawczej.
W przeddzień uroczystej przysięgi wojskowej elewi uczestniczyli w Mszy Świętej, którą koncelebrował ksiądz major Tomasz Szefliński – duszpasterz sulechowskich artylerzystów.
Po słowach roty przysięgi wojskowej ksiądz kapelan udzielił błogosławieństwa na dalszą służbę. Dowódca pułku pułkownik Jacek Kiliński kierując swoje słowa do żołnierzy służby przygotowawczej zaznaczył, że(…),,  uroczystość jest waszym świętem, waszą nagrodą za wysiłek jaki włożyliście aby tu dzisiaj stanąć’’, podziękował też rodzicom za wychowanie synów w duchu patriotyzmu. Następnie głos zabrała matka jednego z żołnierzy Pani Violeta Grochowska, która w imieniu wszystkich rodziców wyraziła uznanie dla żołnierzy 5 pułku artylerii za trud i wysiłek oraz wzorowe przygotowanie ich synów do tej uroczystości. Na koniec głos zabrał szeregowy elew Tomasz Jaworski, który w imieniu przysięgających w tym dniu żołnierzy podziękował dowództwu pułku oraz przełożonym i instruktorom za stworzenie najlepszych warunków do szkolenia i przygotowania ich do ponoszenia najwyższych zobowiązań oraz poświeceń wobec Polski.
Zaszczytem złożenia przysięgi na sztandar wyróżnieni zostali szeregowi elewi:
szer. elew  Bartosz  Grabczewski
szer. elew  Tomasz Jaworski
szer. elew  Krzysztof Liszka
szer. elew  Michał Szymański

Przysięga to także dobry moment na wręczenie wyróżnień za najlepsze wyniki w czasie podstawowego szkolenia. Wyróżniający się elewi odbierali je wspólnie z rodzicami z rąk pułkownika Kilińskiego, a byli to:
szer. elew  Patryk Lewandowski
szer. elew  Tomasz Jaworski
szer. elew  Patryk Żuchowski
szer. elew  Mateusz Piasecki

Na zakończenie żołnierze odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz przedefilowali przed licznie zebraną publicznością. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Wojskowa Orkiestra z Żagania.

/Zdjęcia w galerii/

Tekst i zdjęcia: st. chor. Tomasz Rybarczyk