click for full sizeZ początkiem grudnia br. pododdziały 23 Śląskiego Pułku Artylerii rozpoczęły szkolenie poligonowe na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań - Świętoszów. Sprawdzianem działalności ogniowej artylerzystów był Trening Kierowania Ogniem pk. NAWAŁA-14, przeprowadzony w dniach 4-5 grudnia br. przez dowódcę pułku pułkownika Andrzeja Lorenca. Blisko trzystu artylerzystów 4 grudnia przed południem stanęło u podnóża Wzgórza Prezydenckiego na zbiórce rozpoczynającej ćwiczenie. Po inauguracji treningu przez zastępcę kierownika ćwiczenia podpułkownika Pawła Świtalskiego, obsada stanowiska dowodzenia pułku i ćwiczące dywizjony ogniowe przystąpiły do praktycznej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. W etapie przygotowawczym na stanowisku dowodzenia 23 pułku artylerii postawiono zadania podległym pododdziałom oraz przeprowadzono synchronizację działań.