click for full sizeSwoją obecnością jednostkę zaszczycili przedstawiciele Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, byli dowódcy węgorzewskiej jednostki, dowódcy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych powiatu węgorzewskiego. Punktualnie o godzinie 11.00 dowódca uroczystości ppłk Piotr Ciepliński złożył Zastępcy Dowódcy - Szefowi Sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Markowi Sokołowskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego przekazania dowodzenia. Po odczytaniu decyzji personalnych Ministra Obrony Narodowej, Zastępca Dowódcy Dywizji  podziękował płk. Adamczykowi za bardzo dobre dowodzenie pułkiem oraz pogratulował osiągniętych wyników i poziomu realizacji zadań życząc podobnych sukcesów na nowym stanowisku -  Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Następnie gen. Sokołowski przedstawił przebieg służby przyjmującego dowodzenie 11. pa – płk. Jacka Wery, życząc  samych sukcesów i satysfakcji z dowodzenia węgorzewskimi artylerzystami. Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru jednostki wojskowej i złożenie meldunku o przyjęciu dowodzenia pułkiem. W swoim pożegnalnym z pułkiem przemówieniu, płk Adamczyk podziękował wszystkim za wspólną pracę i służbę zarówno tę w kraju jak    i na misjach zagranicznych a na zakończenie zwrócił się do wszystkich żołnierzy „w dalszej służbie niech przyświeca Wam zasada - w starożytności ….dobrzy wojownicy najpierw czynili się niezwyciężonymi, a potem szukali słabości u przeciwnika". Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie nowego dowódcy 11. Mazurskiego Pułku Artylerii, który rozpoczął słowami „jest dla mnie honorem i zaszczytem, że dzięki decyzji przełożonych zostało mi powierzone dowództwo 11. MPA  – powiedział płk Wera tuż po przejęciu sztandaru – Zwracając się po raz pierwszy oficjalnie do stanu osobowego pułku, cieszę się ze wspólnej służby z Wami”. Ceremonię na placu musztry, zakończyła defilada pododdziałów, po której wykonano pamiątkową fotografię uczestników uroczystości. Dalsza część ceremonii odbywała się na Sali Tradycji, gdzie po podpisaniu Protokołu Zdania i Objęcia obowiązków Dowódcy 11 pa, płk Adamczyk przekazał swojemu następcy Proporzec Rozpoznawczy Pułku. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli dowódcom życzenia szczęścia oraz pomyślnej realizacji życiowych planów. W Sali Tradycji również, płk Wera, zgodnie z tradycją panującą w jednostce, przyjął z rąk odchodzącego dowódcy, przyrząd do wstrzeliwania stanowiący swoisty talizman dla dowodzącego węgorzewskimi artylerzystami.