click for full sizeW dniu 8 stycznia 2015 roku w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu, w obecności całego stanu osobowego kadry, pracowników wojska oraz zaproszonych gości odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków Komendanta Centrum.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia wyznaczony został płk Dariusz Adamczyk, który przybył do toruńskiego Centrum z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii gdzie pełnił funkcję dowódcy. W obecności przedstawiciela Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – Szefa Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia płk Włodzimierza Chupki oraz władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego i miasta Torunia w osobach: wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego i prezydenta miasta Michała Zaleskiego odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość przekazania obowiązków. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się dowódcy jednostek i instytucji wojskowych oraz duchowieństwo garnizonu Toruń, komendanci i kierownicy służb mundurowych miasta i regionu, a także przedstawiciele lokalnych mediów.
W swoim wystąpieniu pełniący obowiązki zastępca komendanta ppłk Zbigniew Kowalski, złożył na ręce Szefa Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia serdeczne żołnierskie podziękowania za pomoc w realizacji wszystkich zadań i zamierzeń, jakie stały w tym trudnym okresie przed Centrum oraz podziękował władzom miasta i regionu za wspaniałą współpracę w organizacji licznych uroczystości patriotyczno-religijnych oraz promowanie dobrego wizerunku Centrum w grodzie Kopernika.