click for full size16 marca dobiegło końca szkolenie poligonowe 23 Pułku Artylerii z Bolesławca w OSPWL Żagań. Jedno jest pewne - żołnierze i ich dowódcy wykorzystali ten czas bardzo intensywnie i osiągnęli zamierzone cele.
Przeprowadzone podczas ćwiczeń zarówno zajęcia bojowe, jak i logistyczne pozwoliły dowódcom ocenić umiejętności swoich podwładnych. Jednak nie da się ukryć, że najważniejszym sprawdzianem kunsztu artylerzystów były strzelania amunicją bojową.
Podczas kończących manewry zajęć ze strzelania i kierowania ogniem dowódcy 1 das i 3 dar sprawdzili umiejętności rzutów ogniowych. Przez dwa dni baterie artylerii wykonywały zadania ogniowe amunicją bojową w dzień i w nocy. Wszystkie pociski raziły cele z wymaganą dokładnością, a o wysokim poziomie wyszkolenia dywizjonów świadczyły normy, w jakich pododdziały wykonywały manewr wewnątrz rejonu stanowisk ogniowych oraz w jakich osiągały gotowość ogniową. Intensywnemu szkoleniu poddani zostali także żołnierze NSR odbywający rotacyjne ćwiczenie wojskowe w składzie pododdziałów artylerii.
Istotnym elementem szkolenia było współdziałanie artylerzystów z innymi rodzajami wojsk. W ramach wspólnego szkolenia z pododdziałem 1 Pułku Saperów, kompania inżynieryjna wykonała rozbudowę fortyfikacyjną stanowisk ogniowych 1 das przygotowując działobitnie dla 152 mm armatohaubic samobieżnych Dana. Żołnierze z pododdziałów ogniowych mieli możliwość współdziałania przy realizacji zadań z przygotowania rozbudowy fortyfikacyjnej stanowisk ogniowych. Udział saperów w szkoleniu umożliwił artylerzystom także realizację przeprawy przez przeszkodę wodną z wykorzystaniem mostu samochodowego MS-20 Daglezja.
Przed "Bogami Wojny" pozostały jeszcze dwa elementy kończących się manewrów:  przemieszczenie sił i środków do miejsca stałej dyslokacji oraz obsługa pojazdów i sprzętu. Jest to jednak dopiero początek tegorocznego szkolenia w 23 Pułku Artylerii - przed artylerzystami stoi wiele kolejnych wyzwań, do których zaliczyć należy udział w zgrupowaniu pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz udział w ćwiczeniach dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
„Intensywne szkolenie na obiektach poligonowych i pasach taktycznych OSPWL umożliwiło kompleksowe sprawdzenie wyszkolenia pododdziałów pułku oraz ich gotowość do kolejnych tegorocznych zadań i przedsięwzięć szkoleniowych. Udział w szkoleniu pododdziałów innych rodzajów wojsk pozwolił ponadto na doskonalenie współdziałania w warunkach bojowych” - podsumowuje szkolenie dowódca 23  Pułku Artylerii cz.p.o. ppłk Sławomir Kula.
Tekst i zdjęcia: kpt. Remigiusz Kwieciński