click for full sizePobyt na zgrupowaniu poligonowym jednostek i pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych na OS CSAiU był okazją do międzynarodowych szkoleń i wymiany doświadczeń.

Na zaproszenie Szefa Zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych płk. dr. Jarosława Kraszewskiego, zgrupowanie artylerzystów odwiedziło wielu przedstawicieli armii państw NATO oraz innych armii współpracujących z wojskami lądowymi. Powyższe wizyty były okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań działań artylerii w poszczególnych armiach, ich wyposażenia i możliwości ogniowych. W szkoleniu aktywnie uczestniczyli również oficerowie 11. pułku artylerii, dla których była to doskonała okazja do wzbogacenia swej wiedzy i doskonalenia zasad współpracy w działaniach międzynarodowych.