click for full sizeWysokie temperatury i wakacyjny sezon urlopowy nie oznaczają przerwy w szkoleniu żołnierzy 5 pułku artylerii. W dniu 7 lipca, pododdziały 1 dywizjonu artylerii samobieżnej przeprowadziły w ramach zajęć programowych marsze kwartalne
Mimo zmniejszonych stanów w pododdziałach spowodowanych absencją urlopową pułk utrzymuje stałą gotowość bojową, a żołnierze odbywają szkolenie zgodnie z programem. Wśród rozlicznych zajęć w planach zamierzeń 1 das pojawił się trening kondycji marszowej.
Zgodnie z programem zajęć z wychowania fizycznego żołnierze 1 das wykonali marsz na odległości 20 km. Trening ten miał na celu z jednej strony podtrzymywać sprawność fizyczną i wytrzymałość żołnierzy, a z drugiej doskonalić umiejętność wykonywania marszu ubezpieczonego i zachowania w przypadku nawiązania kontaktu z przeciwnikiem.
Po porannym apelu żołnierze zostali zapoznani z tematem zajęć, warunkami bezpieczeństwa oraz sytuacją taktyczną. Następnie rozpoczął się marsz z założonym tempem 5km/h. Podczas treningu żołnierze ćwiczyli taktykę marszu oraz wykonywali zadania dotyczące prowadzenia obserwacji terenu, ubezpieczenia, ostrzegania, a także udzielania pomocy poszkodowanym.
Sięgająca 35 stopni temperatura dała nam dziś ostro we znaki, jednak przeszliśmy całą zaplanowaną trasę osiągając założone w planie cele. Żołnierz musi być gotowy do działania w każdych warunkach i właśnie tę wytrwałość musieliśmy dziś szczególnie wykazać – podsumował zajęcia dowódca jednej z ćwiczących baterii – kpt. Jakub Słowik.