click for full sizeW dniach 15 - 16 czerwca br. wydzielone siły i środki 23 pułku artylerii uczestniczyły w szkoleniu z zakresu rozpoznania i pokonywania przeszkody wodnej na Ośrodku Ćwiczeń Biała Góra.
 
Dla artylerzystów szkolenie stanowiło pierwszy od kilku lat praktyczny sprawdzian pokonywania przeszkody wodnej na promach, moście pontonowym i łodziach desantowych. Przeprawiali się żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej i dywizjonu dowodzenia, którzy pierwszego dnia szkolenia uczyli się czynności z zakresu załadunku, zabezpieczenia oraz rozładunku 122 mm wyrzutni WR-40 LANGUSTA, pojazdów łączności oraz samochodów ciężarowo – terenowych podczas przepraw różnymi sposobami. W kolejnym etapie szkolenia doskonalono praktyczne pokonywanie przeszkody wodnej na pływających transporterach gąsienicowych PTS, promach oraz moście pontonowym PP-64. W tym samym czasie żołnierze przeprawiali się na łodziach desantowych.
Drugiego dnia szkolenia pokonywano przeszkodę wodną całością ćwiczących sił i środków, w którym wspólnie z artylerzystami uczestniczyły również inne jednostki Czarnej Dywizji. Jak podkreśla dowódca zgrupowania szkoleniowego 23 pułku artylerii podpułkownik Tomasz Lisiecki „Cel szkolenia został osiągnięty. Żołnierze opanowali czynności pozwalające bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadzić przeprawę przez przeszkodę wodną, a wnioski z zajęć pozwolą odpowiednio ukierunkować przyszłe szkolenia”. 
Wagę szkolenia inżynieryjno-saperskiego realizowanego na OC Biała Góra dla artylerzystów podkreślił również dowódca pułku pułkownik Paweł Świtalski. „Forsowanie czyli pokonanie przeszkody wodnej jest ważną, ale i stosunkowo trudną forma natarcia. Od jej dobrej realizacji zależy umiejętność współdziałania wszystkich funkcyjnych, znajomości obowiązujących zasad i procedur oraz umiejętności dowódców, kierowców i uczestniczących w niej żołnierzy. Przeprowadzone zajęcia dały moim podwładnym obraz skali przedsięwzięcia oraz jak się do niego należy przygotować, bo oprócz umiejętności stricte artyleryjskich istotną rolą jest umiejętność współdziałania z innymi rodzajami wojsk, w tym przypadku saperami" – podsumowuje szkolenie dowódca bolesławieckich artylerzystów pułkownik Paweł Świtalski.