|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

30 maja 2024 18:43 ||  Zaloguj || rss

SPArt. - Zawody sportowo-obronne szkół z klasami mundurowymi

Posted by BW on 20 kwietnia 2016 08:29
click for full sizeZgodnie z planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2016 rok, przeprowadzono zawody na obiektach szkoleniowych Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów z udziałem kadry zawodowej CSA i U w Toruniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W zawodach uczestniczyło 13 drużyn z 12 szkół z klasami o profilu wojskowym z województwa kujawsko-pomorskiego.

Młodzież w szlachetnej rywalizacji miała możliwość doskonalić się w następujących konkurencjach:
1. ratownictwo medyczne – udzielanie pierwszej pomocy, wynoszenie rannych z pola walki.
2. szkolenie strzeleckie – strzelanie za pomocą trenażera „Cyklop”, składanie i rozkładanie broni strzeleckiej.
3. terenoznawstwo – praca na mapie, wyznaczanie azymutów za pomocą busolki AK.
4. łączność – rozwijanie linii przewodowej i nawiązywanie łączności.
5. musztra – zwroty w miejscu, występowanie z szyku, odstępowanie, łączenie.
6. sport – zestaw konkurencji sprawnościowych, marszobieg na 500 m.
 
Podczas drużynowych zaciętych zmagań osiągnięto następujące wyniki:
I miejsce – 105 pkt. Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim
Opiekun drużyny  - Pan Mariusz Stefaniak
Drużyna
- Michał Kozłowski – dowódca
- Jagoda Grablewska
- Maciej Grablewski
- Radosław  Gardocki
- Michał Szbesiak
- Dawid Hulisz
- Norbert Sobecki
II miejsce – 97 pkt. Drużyna Zespołu Szkół we Wroniu
Opiekun drużyny – Pan Krzysztof Kończewski
Drużyna
- Karol Kowalski  - dowódca
- Filip Nowatkowski
- Mateusz Czaplicki
- Kamil Piasecki
- Dominik Nowicki
- Kacper Kwaśnicki
- Dawid Kwiatkowski
III miejsce – 97 pkt. Drużyna  nr 1 Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
Opiekun drużyny – Pan Artur Wiszniewski
Drużyna
- Maciej Łopatowski – dowódca
- Paweł Szeps
- Sebastian Krzysztofiak
- Bartosz Drążkowski
- Adrian Kalinowski
- Tomasz Piotrowski
- Wiktoria Łęcka
IV miejsce -86 pkt. Drużyna Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie
Opiekun drużyny – Pan Kazimierz Baciak
Dowódca drużyny – Patryk Murawski
V miejsce -84 pkt. Drużyna Zespołu Szkół nr 1 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu
Opiekun drużyny – Pan Zbigniew Matuszewicz
Dowódca drużyny – Patryk Leszczyński
VI miejsce – 82 pkt. Drużyna nr 2 Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
Opiekunka  drużyny – Pani Violetta Politowska
Dowódca  drużyny – Bartosz Mytlewski
VII miejsce – 80 pkt. Drużyna Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu – Marysinie
Opiekun – Pan Adam Kapeliński
Dowódca drużyny – Jakub Wesołowski
VIII miejsce – 80 pkt. Drużyna Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
Opiekunka drużyny – Pani Jolanta Gawrych
Dowódca drużyny – Dawid Pusz
IX miejsce – 76 pkt. Drużyna Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
Opiekun drużyny – Pan Roman Buler
Dowódca drużyny – Maciej Pawlicki
X miejsce – 75 pkt. Drużyna Zespołu Szkół, CKU w Gronowie
Opiekun drużyny – Pan Łukasz Rzepiński
Dowódca drużyny – Aleksandra Jankowska
XI miejsce – 68 pkt. Drużyna Menedżerskiego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
Opiekun drużyny – Pan Dawid Binio
Dowódca drużyny – Hubert Michalski
XII miejsce – 66 pkt. Drużyna VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
Opiekun drużyny – Pan Bogusław Duszyński
Dowódca drużyny – Kamil Sztejka
XIII miejsce – 59 pkt. Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Opiekun drużyny - Pan Zbigniew Śniegowski
Dowódca drużyny – Marcin Major
 
Wyłoniony został najaktywniejszy indywidualny uczestnik zawodów:
Oskar Kołodziejski  ze szkoły  w Gąsawie
oraz najaktywniejszy dowódca drużyny:
Karol  Kowalski  ze szkoły  we Wroniu
 
Pierwsze trzy drużyny wyróżnione zostały pucharami  a  wszystkie  szkoły  biorące udział w zmaganiach uhonorowano  dyplomami  za  aktywny  udział.
 
Podczas zawodów  do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest.
W czasie zawodów nie doszło do wypadku z udziałem zawodnika.
 
Za duży wkład pracy organizatorzy kierują serdeczne podziękowania dla kadry CSA i U oraz żołnierzy rezerwy za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów.
 
Komendantowi  Centrum  dziękujemy  za  udostępnienie obiektów  i  sprzętu  a  Komendantowi  12 WOG za  przygotowanie i umożliwienie spożycia  smacznego  obiadu.  

5 Lubuski Pułk Artylerii - Marsz kondycyjny

Posted by JK on 8 lipca 2015 13:27
click for full sizeWysokie temperatury i wakacyjny sezon urlopowy nie oznaczają przerwy w szkoleniu żołnierzy 5 pułku artylerii. W dniu 7 lipca, pododdziały 1 dywizjonu artylerii samobieżnej przeprowadziły w ramach zajęć programowych marsze kwartalne
Mimo zmniejszonych stanów w pododdziałach spowodowanych absencją urlopową pułk utrzymuje stałą gotowość bojową, a żołnierze odbywają szkolenie zgodnie z programem. Wśród rozlicznych zajęć w planach zamierzeń 1 das pojawił się trening kondycji marszowej.
Zgodnie z programem zajęć z wychowania fizycznego żołnierze 1 das wykonali marsz na odległości 20 km. Trening ten miał na celu z jednej strony podtrzymywać sprawność fizyczną i wytrzymałość żołnierzy, a z drugiej doskonalić umiejętność wykonywania marszu ubezpieczonego i zachowania w przypadku nawiązania kontaktu z przeciwnikiem.
Po porannym apelu żołnierze zostali zapoznani z tematem zajęć, warunkami bezpieczeństwa oraz sytuacją taktyczną. Następnie rozpoczął się marsz z założonym tempem 5km/h. Podczas treningu żołnierze ćwiczyli taktykę marszu oraz wykonywali zadania dotyczące prowadzenia obserwacji terenu, ubezpieczenia, ostrzegania, a także udzielania pomocy poszkodowanym.
Sięgająca 35 stopni temperatura dała nam dziś ostro we znaki, jednak przeszliśmy całą zaplanowaną trasę osiągając założone w planie cele. Żołnierz musi być gotowy do działania w każdych warunkach i właśnie tę wytrwałość musieliśmy dziś szczególnie wykazać – podsumował zajęcia dowódca jednej z ćwiczących baterii – kpt. Jakub Słowik.

CSAiU - Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Posted by JK on 23 czerwca 2015 13:50
click for full sizeWe wtorek 23 czerwca w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące współpracy w latach 2015 – 2016. Wzięli w nim udział zaproszeni przez Komendanta Centrum, płk. Dariusza Adamczyka przedstawiciele organizacji samorządowych i innych partnerów społecznych.
Zebranym przedstawiono obowiązujące w resorcie obrony narodowej przepisy normujące zasady współpracy. Ponadto przypomniano powinności wynikające z podpisanych umów oraz algorytm postępowania w przypadku potrzeby użyczenia pojazdów bądź nieruchomości będących w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.
W ramach dyskusji zwrócono również uwagę na konsolidację wysiłków i „współpracę w poziomie” – umożliwiającą podniesienie rangi realizowanych wspólnie przedsięwzięć.
Jak zgodnie podkreślali zarówno organizatorzy jak i uczestnicy, spotkanie dało możliwość uniknięcia ewentualnych nieporozumień i nieścisłości, szczególnie w kontekście zamierzeń planowanych do realizacji w 2016 roku.

CSAiU - Szkolenie żołnierzy łotewskich w CSAiU w Toruniu

Posted by JK on 19 czerwca 2015 13:53
click for full sizePrzez dwa tygodnie, od 8 do 19 czerwca na terenie toruńskiego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia przebywali żołnierze Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej. Uczestniczyli oni w kursie z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem typu BLG-67.
Czterej żołnierze reprezentujący 54 batalion inżynieryjny Gwardii Narodowej Republiki Łotewskiej w takcie szkolenia poznawali budowę i zasady eksploatacji mostu towarzyszącego na podwozu czołgu T-55. Uczestniczyli też w przeprowadzaniu niezbędnych czynności obsługowych sprzętu. Następnym elementem było doskonalenie techniki pracy z mostem. Ćwiczyli więc, między innymi, kierowanie pojazdem, załadowywanie i transport przęsła, pokonywanie trudnego terenu, aż po rozkładanie mostu nad przeszkodami. 
Dowódca grupy kursantów z Łotwy, kpr. Aldis Disereits był pełen podziwu dla umiejętności i profesjonalizmu żołnierzy CSAiU. Wyraził on głębokie podziękowania dla instruktorów prowadzących szkolenie za zaangażowanie i pomoc w trakcie kursu. Na zakończenie dodał, że żadne z pytań zadanych przez niego lub jego kolegów nie pozostało bez odpowiedzi, a wiedza nabyta w toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia zostanie należycie wykorzystana.

23 Śląski Pułk Artylerii - Zadania ochrony w „Noble Jump”

Posted by JK on 19 czerwca 2015 13:17
click for full sizePrzez kilkanaście dni czerwca żagański Ośrodek Szkolenia Poligonowego był areną na której realizowane były założone cele sojuszniczego ćwiczenia „NOBLE JUMP”.
 
W ćwiczeniu brały także udział wytypowane pododdziały „Czarnej Dywizji” realizując różne zadania: bojowe i zabezpieczające. Tym razem bolesławieckim artylerzystom przypadły w udziale zadanie „Force Protection” związane z ochroną wojsk – w tym przypadku ochroną „bazy” wojsk sojuszniczych. Przez cały czas trwania ćwiczenia, całodobowo pełnili służbę wartowniczo – patrolową ochraniając jeden z rejonów rozmieszczenia żołnierzy i sprzętu bojowego, specjalistycznego wojsk państw NATO.
Dla żołnierzy pułku to okazja do doskonalenia procedur obrony i ochrony w warunkach polowych oraz działania na posterunkach w różnych sytuacjach.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - Strona 9 z 42Ostatnie artykuły

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,03 seconds