|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

13 lipca 2024 17:47 ||  Zaloguj || rss


All the articles posted by JK:

5 Lubuski Pułk Artylerii - Oficer Roku w 5 pułku artylerii

Posted by JK on 2 grudnia 2014 09:10
click for full sizeppor. Michał Dejewski-Senski został wybrany Oficerem Roku 2014 w 5 pułku artylerii.  Wyboru „Oficera Roku” dokonała komisja powołana przez dowódcę pułku, której przewodniczył mąż zaufania oficerów mjr Zbigniew ZAWADZKI.  Oceniano zaangażowanie i  profesjonalizm w służbie, dyspozycyjność, kondycję fizyczną, oceny ze szkolenia, inicjatywę w pracy oraz osiągnięcia związane z reprezentowaniem pułku na szczeblu Wojsk Lądowych.  Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur komisja za Oficera Roku uznała ppor. Michała DEJEWSKIEGO - SENSKIEGO z 2 dywizjonu artylerii samobieżnej.

11 Mazurski Pułk Artylerii - XXXI Zmiana PKW KFOR w Kosowie rozpoczęła misję

Posted by JK on 1 grudnia 2014 10:04
click for full size1 grudnia 2014 roku w Bazie Camp Novo Selo w Kosowie odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. W uroczystości udział wzięli m.in.: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Macedonii – Jacek MULTANOWSKI, Dowódca Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód (MNBG – E) – ppłk Clinton BAKER, Przewodniczący Zespołu Przekazania Dowodzenia – płk Janusz KUZIEMSKI, Szef Departamentu Policji EULEX – podinspektor Cezary LUBA, Szef Grupy Oficerów Łącznikowych UNIMIK – płk Rafał JARMURZYK. Dowódca Jednostki Specjalnej Polskiej Policji EULEX w Kosowie – podinspektor Paweł KUROWSKI, a także dowódcy kontyngentów innych państw oraz Starsi Oficerowie Narodowi. W przeddzień przekazania dowodzenia odbyła się Msza Święta odprawiona w intencji żołnierzy PKW, którą celebrował kapelan XXXI zmiany - ks. ppor. Przemysław TUR.O godz. 10:30 dowódca uroczystości mjr Mateusz KUJAWSKI złożył meldunek o gotowości do ceremonii przekazania obowiązków Dowódcy PKW KFOR Szefowi Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych (DO RSZ) gen. dyw. pil. Sławomirowi KAŁUZIŃSKIEMU. Po podniesieniu na maszt Flagi Państwowej i odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej zdający obowiązki dowódcy XXX zmiany ppłk Krzysztof BRODECKI powitał przybyłych gości i podsumował dotychczasową działalność. Następnie został odczytany Rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ o zmianie na stanowisku Dowódcy PKW. W dalszej części ceremonii przekazania dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym w Kosowie, było podpisanie protokołów oraz złożenie meldunku gen. dyw. pil. Sławomirowi KAŁUZIŃSKIEMU. Dowódca XXX zmiany PKW przekazał Sztandar Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR nowemu Dowódcy – ppłk. Dariuszowi WOJTKOWIAKOWI. Jako pierwszy zabrał głos Szef Sztabu DO RSZ, który podziękował żołnierzom XXX zmiany za wzorowe wykonanie zadań mandatowych, a żołnierzom XXXI życzył powodzenia i spokoju w czasie wykonywania stojących przed nimi zadań. Następnie zabrali głos: ppłk Clinton BAKER, dziękując za wspólną służbę i profesjonalne wykonywanie zadań, dowódca XXX zmiany ppłk Krzysztof BRODECKI, wyraził swoją wdzięczność za sumienne wykonanie zadań. Następnie Dowódca XXXI zmiany ppłk Dariusz WOJTKOWIAK w swoim przemówieniu zapewnił, że będzie kontynuatorem dotychczasowych działań na rzecz utrzymania stabilizacji i pokoju w Kosowie.

5 Lubuski Pułk Artylerii - Święto 5 Lubuskiego pułku artylerii

Posted by JK on 13 listopada 2014 09:04
click for full sizeW dniach 6 oraz 12 listopada, żołnierze 5 Lubuskiego pułku artylerii uroczyście obchodzili swoje święto.  Całość obchodów, podobnie jak w ubiegłym roku podzielono na dwa dni. W pierwszym dniu, 6 listopada, dla żołnierzy pułku odprawiona została msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Po zakończonej części religijnej, uczestnicy obchodów zebrali się pod Pomnikiem Poległych Artylerzystów, gdzie odbył się uroczysty capstrzyk. Podczas jego trwania odczytano Apel Pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów.  Główna część obchodów przypadła na 12 listopada. Nawet pogoda sprzyjała artylerzystom, gdyż w tym dniu nad Sulechowem świeciło piękne listopadowe słońce. Część oficjalna rozpoczęła się od meldunku złożonego przez szefa sztabu jednostki, ppłk Roberta Majdeckiego, Dowódcy 12 DZ, gen. Markowi Mecherzyńskiemu, który zaszczycił żołnierzy swoją obecnością.

CSAiU - Tak świętowaliśmy 96. rocznicę odzyskania niepodległości

Posted by JK on 11 listopada 2014 08:20
click for full sizeW dniu 11 listopada Żołnierze Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia aktywnie uczestniczyli w obchodach najważniejszego święta państwowego. Toruńskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod obeliskiem na cmentarzu garnizonowym i mszą w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele garnizonowym.
Następnie, przy dźwiękach orkiestry, biało-czerwona kolumna przedefilowała Ulicami Starego Miasta pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Meldunek dla Dowódcy Garnizonu Toruń, podpułkownika Zbigniewa Kowalskiego o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu złożył dowódca uroczystości, podpułkownik Grzegorz Soczyński. Pośród tłumów zebranych przy pomniku Marszałka, nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli władz lokalnych, reprezentantów stowarzyszeń, młodzieży szkolnej oraz przede wszystkim mieszkańców Torunia.
Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego, zebrani wysłuchali oficjalnych przemówień prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, jak również pozostałych przedstawicieli administracji publicznej oraz środowisk mundurowych.
Po apelu poległych żołnierze kompanii honorowej oddali salwę honorową, a delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Uroczystość zakończyła się fenomenalnym pokazem sztucznych ogni i krótkim koncertem Orkiestry Garnizonu Toruń.
Mieszkańcy, którzy pojawili się na pikniku niepodległościowym na Rynku Nowomiejskim mogli zobaczyć przejazd Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w strojach historycznych, pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Garnizonu Toruń.

5 Lubuski Pułk Artylerii - Zajęcia z młodzieżą.

Posted by JK on 23 października 2014 09:25
click for full sizeW czwartek, 23 października w koszarach 5 pułku artylerii odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym praktyczne szkolenie dla klas wojskowych Zespołu Szkół Technicznych im M. Kopernika w Zielonej Górze.
O godzinie  8.30 do pułku wraz ze swym opiekunem panem Sylwestrem Buczyńskim  przybyli uczniowie II klasy wojskowej zielonogórskiego Technikum. Jako pierwsze odbyły się zajęcia z przedstawicielem Żandarmerii Wojskowej, który wprowadził uczniów w arkana przepisów dotyczących zachowania osób w mundurze oraz zasad noszenia umundurowania.
Następnie na Sali tradycji uczniowie wysłuchali wykładu z historii 5 pa oraz jednostek artyleryjskich, których tradycje pułk dziedziczy. Po wykładzie uczniowie udali się na plac musztry gdzie pod czujnym okiem instruktorów, podoficerów dywizjonu dowodzenia oraz 4 dywizjonu artylerii rakietowej przeszli pierwsze swoje szkolenie z musztry wojskowej. Szczególną atrakcją dla młodzieży, okazało się ćwiczenie z wykorzystaniem trenażera broni strzeleckiej Cyklop.
Na zakończenie  na sali konferencyjnej z młodzieżą spotkał się oficer wychowawczy  pułku kpt. Marcin Stajkowski, który krótko przedstawił zasady dalszej współpracy i szkolenia wojskowego oraz odpowiadał na pytania uczniów.
 
Autor i foto: kpr. Krzysztof Płaszczewski

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Strona 6 z 10Ostatnie artykuły

UROCZYSTOŚĆ MIANOWANIA PŁK. ROMANA PIOTROWSKIEWGO NA KOMENDATA CSAiU W TORUNIU
17 czerwca br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość obj...

SPArt. |

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,034 seconds