|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

21 czerwca 2024 17:09 ||  Zaloguj || rss

Węgorzewskie haubice KRAB jadą do Torunia

Posted by BW on 14 maja 2018 07:36
click for full sizeW dniach 10-11 maja br. nastąpił pierwszy przeprowadzony na tak dużą skalę wyjazd haubic KRAB na poligon w Toruniu.
Było to dosyć skomplikowane pod względem logistycznym przedsięwzięcie. Przemieszczenie nastąpiło transportem kombinowanym, załadunek na lawety i przemieszczenie do Orzysza, a następnie przeładunek na platformy kolejowe zajął praktycznie cały czwartek 10 maja.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż do tej pory w dorocznym, majowym Zgrupowaniu Poligonowym Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, w tym roku pk. MARS-18 brała udział zazwyczaj jedna lub dwie baterie. Tym razem, niemal cały drugi dywizjon (2das) pod dowództwem ppłk. Mateusza Kujawskiego przemieścił się do oddalonych o niespełna 300 km obiektów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
2 das będzie się szkolił z pozostałymi jednostkami artyleryjskimi do 25 maja wykonując szereg zadań ogniowych w ramach połączonego wsparcia ogniowego i ćwiczeń poprawiających integrację pododdziałów artyleryjskich i rakietowych z systemami rozpoznania innych pododdziałów.
Tekst: mjr Rafał Ługiewicz, por. Mieczysław Husar.


ŚWIĘTO 23 ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

Posted by BW on 27 marca 2018 07:23
click for full size
23 marca br. bolesławieccy artylerzyści po raz siódmy obchodzili Święto swojej jednostki - 23 Śląskiego Pułku Artylerii.
 
Uroczystości rozpoczęły się liturgią Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Bolesławcu. Równolegle w ramach dnia otwartych koszar na terenie jednostki goszczono młodzież szkolną, która miała okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym i tradycjami dziedziczonymi przez bolesławiecką jednostkę.
 
Główną część obchodów stanowił żołnierski apel, którego rangę podkreślił udział delegacji współpracujących z bolesławieckimi artylerzystami żołnierzy 13 pułku artylerii z Jince z Republiki Czeskiej oraz żołnierzy amerykańskich 218 Brygady Wsparcia Manewru, którzy będą stacjonowali w koszarach 23 pułku artylerii.
 
 „Obchodzone dziś święto jest szczególną okazją aby uczcić pamięć tych, którzy tworzyli historię naszej jednostki, pamięć naszych poprzedników którzy swoim oddaniem, poświęceniem, służbą i pracą stwarzali warunki dla naszego funkcjonowania. Składamy im dziś hołd i podziękowanie za trud, wysiłek i pozostawione po sobie dzieło. Bogate tradycje artyleryjskie są dla nas powodem do dumy, ale jednocześnie stanowią zobowiązanie do ich pieczołowitego kultywowania”  - mówił pełniący obowiązki dowódcy pułku ppłk Sławomir Kula.
 
Uroczystość artylerzystów stanowiła okazję do uhonorowania żołnierzy za szczególne zasługi i osobisty wkład pracy włożony w realizację zadań służbowych oraz wręczenia odznak pamiątkowych 23pa, które otrzymali z rąk dowódcy 11 DKPanc i dowódcy pułku.
 
Święto pułku stanowiło okazję do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz złotych i srebrnych „Medali za zasługi dla obronności kraju” byłym żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Medale wręczył Dowódca „Czarnej Dywizji” i Wojskowy Komendant Uzupełnień  w Bolesławcu ppłk Andrzej Łuka. Obok żołnierzy uhonorowano Prezydenta Miasta Bolesławiec, który za zasługi dla Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów otrzymał z rąk członka Zarządu Głównego SPArt. płk rez. Jerzego Kociałkowskiego i Prezesa Bolesławieckiego Oddziału SPArt.  płk rez. Henryka Harkota „Odznakę Honorową Stowarzyszenia”.
 
Na zakończenie żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej zaprezentowali umiejętności walki wręcz typu Combat. Dynamiczny pokaz przygotowany przez instruktora samoobrony i walki wręcz st. szer. Mateusza Gawurę obejmował  techniki karate klasycznego wykorzystywany bojowo, elementy Krav Magi oraz filipińskiej Escrimy.  Żołnierski apel z okazji Święta 23 Śląskiego Pułku Artylerii zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie Bolesławieckiej Orkiestry Miejskiej.
 
Po uroczystości żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej 23pa oraz zaproszeni goście spotkali się na przy wielkanocnym stole. Obchody Święta jednostki w okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy stanowiły okazję do złożenia życzeń świątecznych oraz wspólnego skosztowania tradycyjnych, wielkanocnych potraw.
 
Zdjęcia i tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński
 

ŻYCZENIA

Posted by BW on 21 marca 2018 07:35


Zmiana Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii

Posted by BW on 19 marca 2018 07:05
click for full size16 marca 2018 roku w Węgorzewie płk dypl. Jacek Wera uroczyście przekazał dowodzenie 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii ppłk. dypl. Robertowi Matyskowi.
Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 16 Dywizji Zmechanizowanej, byli dowódcy węgorzewskiej jednostki, dowódcy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych powiatu węgorzewskiego. Punktualnie o godzinie 12.00 dowódca uroczystości ppłk Arkadiusz Rożnowski złożył Zastępcy Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Stanisławowi Kaczyńskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości. Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej, Dowódca Dywizji podziękował płk. dypl. Jackowi Werze za bardzo dobre dowodzenie Pułkiem oraz pogratulował osiągniętych wyników i poziomu realizacji zadań życząc podobnych sukcesów na nowym stanowisku - Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii w 12 Dywizji Zmechanizowanej. Następnie gen. Kaczyński przedstawił przebieg służby przyjmującego dowodzenie 11pa płk. Roberta Matyska, życząc samych sukcesów i satysfakcji z dowodzenia węgorzewskimi artylerzystami. Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru Jednostki Wojskowej i złożenie meldunku o przekazaniu dowodzenia Pułkiem. Po oddaniu ostatniego salutu armatniego płk Wera w swoim pożegnalnym przemówieniu podziękował wszystkim za wspólną pracę i służbę. Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie nowego Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, płk Roberta Matyska, który stwierdził, iż jest to dla niego zaszczy, że dzięki decyzji przełożonych zostało mi powierzone dowodzenie 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii. Ceremonię na placu zakończyła defilada pododdziałów, po której wykonano pamiątkową fotografię uczestników uroczystości. Dalsza część ceremonii odbywała się na Sali Tradycji, gdzie po wbiciu pamiątkowego gwoździa w drzewiec Proporca Rozpoznawczego Pułku, płk Wera przekazał go swojemu następcy. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli dowódcom życzenia szczęścia oraz pomyślnej realizacji życiowych planów. W Sali Tradycji również płk Matysek, zgodnie z tradycją panującą w jednostce, przyjął z rąk byłego dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii płk. Wiesława Pietrzaka, przyrząd do wstrzeliwania stanowiący swoisty talizman dla dowodzącego węgorzewskimi artylerzystami, a od przedstawicieli Pułku otrzymał oznaki rozpoznawcze, które z dumą noszone są przez żołnierzy Pułku na mundurach. Podpułkownik dyplomowany Robert Matysek jest absolwentem toruńskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, którą ukończył w 1995 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął od stanowiska dowódcy plutonu, a następnie dowódcy baterii w 14 dywizjonie artylerii rakietowej. Zanim objął obowiązki zastępcy szefa sztabu w polsko-ukraińskim batalionie sił pokojowych w Przemyślu był specjalistą oddziału doktryn połączonych. Kolejne stanowisko objął jako dowódca 14 dywizjonu artylerii rakietowej, a następnie 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu. Od 2012 roku ppłk Robert Matysek pełnił obowiązki na stanowisku Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie z przerwą w 2014 roku, kiedy to był starszym specjalistą w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W międzyczasie pełnił służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych - dwukrotnie w Iraku i raz w Afganistanie oraz ukończył między innymi Szkołę Dowódczo-Sztabową Wojsk Lądowych w Fort Leavenwort w USA oraz Akademię Obrony Narodowej. W marcu 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie.
Tekst: mjr Rafał Ługiewicz.


Koniec szkolenia poligonowego 23 śląskiego pułku artylerii

Posted by BW on 16 marca 2018 08:46
click for full size16 marca dobiegło końca szkolenie poligonowe 23 Pułku Artylerii z Bolesławca w OSPWL Żagań. Jedno jest pewne - żołnierze i ich dowódcy wykorzystali ten czas bardzo intensywnie i osiągnęli zamierzone cele.
Przeprowadzone podczas ćwiczeń zarówno zajęcia bojowe, jak i logistyczne pozwoliły dowódcom ocenić umiejętności swoich podwładnych. Jednak nie da się ukryć, że najważniejszym sprawdzianem kunsztu artylerzystów były strzelania amunicją bojową.
Podczas kończących manewry zajęć ze strzelania i kierowania ogniem dowódcy 1 das i 3 dar sprawdzili umiejętności rzutów ogniowych. Przez dwa dni baterie artylerii wykonywały zadania ogniowe amunicją bojową w dzień i w nocy. Wszystkie pociski raziły cele z wymaganą dokładnością, a o wysokim poziomie wyszkolenia dywizjonów świadczyły normy, w jakich pododdziały wykonywały manewr wewnątrz rejonu stanowisk ogniowych oraz w jakich osiągały gotowość ogniową. Intensywnemu szkoleniu poddani zostali także żołnierze NSR odbywający rotacyjne ćwiczenie wojskowe w składzie pododdziałów artylerii.
Istotnym elementem szkolenia było współdziałanie artylerzystów z innymi rodzajami wojsk. W ramach wspólnego szkolenia z pododdziałem 1 Pułku Saperów, kompania inżynieryjna wykonała rozbudowę fortyfikacyjną stanowisk ogniowych 1 das przygotowując działobitnie dla 152 mm armatohaubic samobieżnych Dana. Żołnierze z pododdziałów ogniowych mieli możliwość współdziałania przy realizacji zadań z przygotowania rozbudowy fortyfikacyjnej stanowisk ogniowych. Udział saperów w szkoleniu umożliwił artylerzystom także realizację przeprawy przez przeszkodę wodną z wykorzystaniem mostu samochodowego MS-20 Daglezja.
Przed "Bogami Wojny" pozostały jeszcze dwa elementy kończących się manewrów:  przemieszczenie sił i środków do miejsca stałej dyslokacji oraz obsługa pojazdów i sprzętu. Jest to jednak dopiero początek tegorocznego szkolenia w 23 Pułku Artylerii - przed artylerzystami stoi wiele kolejnych wyzwań, do których zaliczyć należy udział w zgrupowaniu pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz udział w ćwiczeniach dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
„Intensywne szkolenie na obiektach poligonowych i pasach taktycznych OSPWL umożliwiło kompleksowe sprawdzenie wyszkolenia pododdziałów pułku oraz ich gotowość do kolejnych tegorocznych zadań i przedsięwzięć szkoleniowych. Udział w szkoleniu pododdziałów innych rodzajów wojsk pozwolił ponadto na doskonalenie współdziałania w warunkach bojowych” - podsumowuje szkolenie dowódca 23  Pułku Artylerii cz.p.o. ppłk Sławomir Kula.
Tekst i zdjęcia: kpt. Remigiusz Kwieciński

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 - Strona 5 z 42Ostatnie artykuły

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,031 seconds