|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

13 kwietnia 2024 21:05 ||  Zaloguj || rss


All the articles posted by JK:

CSAiU - Toruński garnizon z nowym dowódcą

Posted by JK on 8 stycznia 2015 08:49
click for full sizeW dniu 8 stycznia 2015 roku w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu, w obecności całego stanu osobowego kadry, pracowników wojska oraz zaproszonych gości odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków Komendanta Centrum.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia wyznaczony został płk Dariusz Adamczyk, który przybył do toruńskiego Centrum z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii gdzie pełnił funkcję dowódcy. W obecności przedstawiciela Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – Szefa Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia płk Włodzimierza Chupki oraz władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego i miasta Torunia w osobach: wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego i prezydenta miasta Michała Zaleskiego odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość przekazania obowiązków. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się dowódcy jednostek i instytucji wojskowych oraz duchowieństwo garnizonu Toruń, komendanci i kierownicy służb mundurowych miasta i regionu, a także przedstawiciele lokalnych mediów.
W swoim wystąpieniu pełniący obowiązki zastępca komendanta ppłk Zbigniew Kowalski, złożył na ręce Szefa Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia serdeczne żołnierskie podziękowania za pomoc w realizacji wszystkich zadań i zamierzeń, jakie stały w tym trudnym okresie przed Centrum oraz podziękował władzom miasta i regionu za wspaniałą współpracę w organizacji licznych uroczystości patriotyczno-religijnych oraz promowanie dobrego wizerunku Centrum w grodzie Kopernika.

11 Mazurski Pułk Artylerii - Węgorzewscy artylerzyści zaczynają nowy rok pod nowym dowództwem

Posted by JK on 30 grudnia 2014 10:19
click for full sizeSwoją obecnością jednostkę zaszczycili przedstawiciele Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, byli dowódcy węgorzewskiej jednostki, dowódcy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych powiatu węgorzewskiego. Punktualnie o godzinie 11.00 dowódca uroczystości ppłk Piotr Ciepliński złożył Zastępcy Dowódcy - Szefowi Sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Markowi Sokołowskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego przekazania dowodzenia. Po odczytaniu decyzji personalnych Ministra Obrony Narodowej, Zastępca Dowódcy Dywizji  podziękował płk. Adamczykowi za bardzo dobre dowodzenie pułkiem oraz pogratulował osiągniętych wyników i poziomu realizacji zadań życząc podobnych sukcesów na nowym stanowisku -  Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Następnie gen. Sokołowski przedstawił przebieg służby przyjmującego dowodzenie 11. pa – płk. Jacka Wery, życząc  samych sukcesów i satysfakcji z dowodzenia węgorzewskimi artylerzystami. Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru jednostki wojskowej i złożenie meldunku o przyjęciu dowodzenia pułkiem. W swoim pożegnalnym z pułkiem przemówieniu, płk Adamczyk podziękował wszystkim za wspólną pracę i służbę zarówno tę w kraju jak    i na misjach zagranicznych a na zakończenie zwrócił się do wszystkich żołnierzy „w dalszej służbie niech przyświeca Wam zasada - w starożytności ….dobrzy wojownicy najpierw czynili się niezwyciężonymi, a potem szukali słabości u przeciwnika". Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie nowego dowódcy 11. Mazurskiego Pułku Artylerii, który rozpoczął słowami „jest dla mnie honorem i zaszczytem, że dzięki decyzji przełożonych zostało mi powierzone dowództwo 11. MPA  – powiedział płk Wera tuż po przejęciu sztandaru – Zwracając się po raz pierwszy oficjalnie do stanu osobowego pułku, cieszę się ze wspólnej służby z Wami”. Ceremonię na placu musztry, zakończyła defilada pododdziałów, po której wykonano pamiątkową fotografię uczestników uroczystości. Dalsza część ceremonii odbywała się na Sali Tradycji, gdzie po podpisaniu Protokołu Zdania i Objęcia obowiązków Dowódcy 11 pa, płk Adamczyk przekazał swojemu następcy Proporzec Rozpoznawczy Pułku. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli dowódcom życzenia szczęścia oraz pomyślnej realizacji życiowych planów. W Sali Tradycji również, płk Wera, zgodnie z tradycją panującą w jednostce, przyjął z rąk odchodzącego dowódcy, przyrząd do wstrzeliwania stanowiący swoisty talizman dla dowodzącego węgorzewskimi artylerzystami.

23 Śląski Pułk Artylerii - Nowy dowódca 23 pułku artylerii

Posted by JK on 23 grudnia 2014 11:26
click for full size23 grudnia odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii. W obecności Dowódcy 11 DKPanc gen. dyw. Jarosława MIKI, płk Andrzej LORENC przekazał dowodzenie bolesławieckimi artylerzystami ppłk Pawłowi ŚWITALSKIEMU. Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku dowódcy 11 LDKPanc generałowi dywizji Jarosławowi Mice przez dowódcę uroczystości podpułkownika Jarosława Radzimierskiego. Następnie dowódca Czarnej Dywizji w asyście zdającego i obejmującego obowiązki dowódcy dokonał przeglądu pododdziałów 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: reprezentujący Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych - pułkownik Sławomir Owczarek, dowódcy jednostek Czarnej Dywizji, byli Szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego na czele z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim, władze samorządowe, komendanci służb mundurowych i jednostek garnizonu bolesławieckiego, a także byli żołnierze pułku, kombatanci oraz dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych zakładów pracy.

CSAiU - Spotkania wigilijne w Centrum

Posted by JK on 22 grudnia 2014 08:26
click for full sizeW dniach 22 i 23 grudnia 2014 roku w Klubie CSAiU przy ulicy Prądzyńskiego odbyło się spotkanie wigilijne służb mundurowych garnizonu Toruń zorganizowane przez Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia – Dowódcę Garnizonu Toruń ppłk Zbigniewa Kowalskiego, jak również spotkanie opłatkowe zorganizowane dla żołnierzy zawodowych CSAiU.
W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli dowódcy i komendanci jednostek wojskowych garnizonu oraz kierownicza kadra Centrum. Ponadto udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O duchowy nastrój tego szczególnego spotkania zadbali księża kapelani parafii garnizonowej oraz ksiądz kanonik płk Mikołaj Hajduczenia.
W niepowtarzalny nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili kapelani, którzy odczytali fragmenty Ewangelii Świętej oraz pobłogosławili pokarmy i opłatek, a Komendant CSAiU złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Wśród melodii kolęd podzielono się opłatkiem – symbolem życia, składano sobie życzenia spokoju i radości, które wypełnią najbliższy rok. Część żołnierzy następnego dnia udało się na urlop, aby spędzić święta w odległych rodzinnych domach i po Nowym Roku powrócić z nowymi siłami do kolejnego etapu szkolenia.

23 Śląski Pułk Artylerii - Artyleryjska NAWAŁA

Posted by JK on 6 grudnia 2014 11:04
click for full sizeZ początkiem grudnia br. pododdziały 23 Śląskiego Pułku Artylerii rozpoczęły szkolenie poligonowe na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań - Świętoszów. Sprawdzianem działalności ogniowej artylerzystów był Trening Kierowania Ogniem pk. NAWAŁA-14, przeprowadzony w dniach 4-5 grudnia br. przez dowódcę pułku pułkownika Andrzeja Lorenca. Blisko trzystu artylerzystów 4 grudnia przed południem stanęło u podnóża Wzgórza Prezydenckiego na zbiórce rozpoczynającej ćwiczenie. Po inauguracji treningu przez zastępcę kierownika ćwiczenia podpułkownika Pawła Świtalskiego, obsada stanowiska dowodzenia pułku i ćwiczące dywizjony ogniowe przystąpiły do praktycznej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. W etapie przygotowawczym na stanowisku dowodzenia 23 pułku artylerii postawiono zadania podległym pododdziałom oraz przeprowadzono synchronizację działań.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Strona 5 z 10Ostatnie artykuły

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,03 seconds