|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

4 grudnia 2023 21:09 ||  Zaloguj || rss


All the articles posted by BW:

ZAPROSZENIE

Posted by BW on 13 sierpnia 2018 07:07


Wystrzałowe Pyzdry

Posted by BW on 28 lipca 2018 08:00
click for full sizeW sobotę 28 lipca żołnierze 5 Lubuskiego pułku artylerii wzięli udział w pikniku patriotycznym upamiętniającym pierwszy wystrzał artyleryjski w historii Polski.
To właśnie w Pyzdrach w roku 1383, podczas oblężenia miasta przez rycerstwo księcia mazowieckiego - po raz pierwszy na ziemiach Polski użyło broni palnej. Ofiarą kamiennej kuli padł wówczas proboszcz z Biechowa, a wystrzelony z armaty pocisk zniszczył bramę zamkową. Sytuację tę opisał w swojej kronice Janko z Czarnkowa. 
W tym roku na zaproszenie Burmistrza miasta w pikniku wzięli udział współcześni artylerzyści. Na pyzdrowskim rynku można było obejrzeć wyrzutnię rakietową BM-21, stacje meteorologiczną BAR oraz grupę rozpoznawczą wraz z wyposażeniem. Licznie zebrani mieszkańcy Pyzdr oraz turyści oblegali stoiska wojskowych. Jak zawsze szczególnie dużo było dzieci i młodzieży, która deklarowała chęć założenia munduru.
Jako, że piknik zatytułowany jest Wystrzałowe Pyzdry, to wystrzału z działa nie mogło zabraknąć. Zadbali o to rekonstruktorzy pod kierownictwem dyrektora muzeum miasta. Obok współczesnych mundurów można też było zobaczyć powstańców kościuszkowskich. Piknik zaaranżowany w konwencji historii oręża polskiego okazał się świetną lekcją patriotyzmu dla wszystkich uczestników.

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski
Zdjęcia: Karol Budziński


Podróż historyczno-geograficzna

Posted by BW on 8 czerwca 2018 11:46
click for full sizeW dniach 3-8 czerwca 2018 r. żołnierze 5 pułku artylerii uczestniczyli w podróży historyczno-geograficznej. Podczas jej trwania uczestnicy zgłębiali wiedzę dotyczącą militarnego znaczenia Pomorza Gdańskiego.
Zasadniczym celem podróży było poszerzenie wiadomości o operacyjno-taktycznych właściwościach terenu Pomorza oraz przedmościa Wisły. Wykorzystanie doświadczeń dawnych konfliktów oraz pogłębianie wiedzy z zakresu historii wojskowości oraz tradycji oręża polskiego.
Pierwszym punktem planu niemal tygodniowych zajęć był Hel. W tym szczególnym miejscu oficerowie i podoficerowie poznali historię militarnego wykorzystania tego specyficznego fragmentu polskiej ziemi. Szczególnie interesujące z punktu widzenia artylerzystów było wykorzystanie artylerii nadbrzeżnej do obrony wybrzeża morskiego przed desantem morskim. Podczas zajęć na Posterunku Obserwacyjnym Marynarki Wojennej, kpt. Paweł Lewandowski z 1 das, przedstawił współczesne Działanie dywizjonu artylerii w obronie wybrzeża morskiego.
Niezwykle ciekawym punktem planu podróży był rekonesans wybrzeża morskiego od strony morza, podczas którego ćwiczący mogli poddać analizie wszystkie występujące w rejonie formy terenowe. Zostało to dodatkowo podbudowane informacjami dotyczącymi walk na wybrzeżu zarówno w 1939 jak i 1945 roku.
Zajęcia popołudniowe drugiego dnia podróży dotyczyły historii i tradycji Marynarki Wojennej RP. Uczestnicy zwiedzili okręt ORP Błyskawica oraz Muzeum Marynarki Wojennej. Wieczorem jako przygotowanie do kolejnego dnia zajęć oficer S-1 omówił Plan mobilizacyjny W, z 1938 r.
Trzeci dzień szkolenia obejmował nadal okres ostatniej wojny. W drodze do gdańskiego Muzeum II wojny światowej, oficer sekcji wychowawczej przybliżył żołnierzom niemiecki plan ataku na Polskę w 1939 r. Sama ekspozycja muzeum stworzona w nowoczesny sposób podbudowana narracją certyfikowanego przewodnika, zrobiła duże wrażenie na uczestnikach podróży. W godzinach popołudniowych oficerowie i podoficerowie odwiedzili Westerplatte. Tam oprócz zwiedzenia placówki odbyła się krótka uroczystość złożenia wiązanki kwiatów na cmentarzu poległych obrońców.
Tradycyjnie wieczorem krótki wykład przygotowujący do zajęć z dnia następnego. Systemy fortyfikacji na przestrzeni dziejów przybliżył wszystkim ppor. Sebastian Majsak - dowódca kompanii inżynieryjnej.
W czwartym dniu podróży królowała inżynieria wojskowa. W pierwszej kolejności ta nieco już starsza – średniowieczna. Zwiedzanie malborskiego zamku poprzedzone zostało krótkim wykładem nt. Organizacji polityczno-militarnej Państwa Zakonu Krzyżackiego. Popołudniu uczestnicy poznali też nowożytne systemy fortyfikacyjne, na bazie Twierdzy Grudziądz.
Kolejny dzień rozpoczął się od zajęć nad Osą. To miejsce bitwy z 1939 r. było bazą zajęć terenowych uczestników podróży. W miejscu rozwinięcia stanowiska dowodzenia 16 pal, żołnierze poznali historię walk w tzw. korytarzu pomorskim oraz właśnie nad Osą. Przedstawili to kpt. Marcin Stajkowski oraz por. Michał DejewskiSenski. Elementy współczesne czyli zabezpieczenie łączności w czasie działań w terenie lesisto jeziornym omówił por. Tomasz Krzywiecki.
Kolejnym punktem podróży było Chełmno. Tam dzięki uprzejmości dowódcy 3 batalionu drogowo-mostowego, żołnierze 5pa uczestniczyli w zajęciach dotyczących przeprawy wojsk przez szeroką przeszkodę wodną. Zajęcia nad Wisłą były szczególnie interesujące, ponieważ dały możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy artylerzystami i inżynierami wojskowymi w zakresie oczekiwań i możliwości przeprawowych.
Popołudniu żołnierze zwiedzili Muzeum Wojsk Lądowych. Tam oprócz stałej ekspozycji dotyczącej historii wojskowości na lądzie, przybliżona została także sylwetka twórcy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Dzięki temu wykładowi uczestnicy nawiązali do wielkiej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości.
Ostatni dzień zajęć to podróż do początków polskiej państwowości. W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy żołnierze poznali nie tylko historię pierwszych władców, ale również strukturę militarną państwa w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Po tej „wycieczce” w przeszłość do realizacji pozostał ostatni punkt zajęć czyli przemieszczenie do garnizonu. 

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski, foto: st. chor. Tomasz Rybarczyk

Ja Żołnierz Wojska Polskiego - Przysięgam

Posted by BW on 1 czerwca 2018 12:34
click for full sizeW piątek 1 czerwca w sulechowskim pułku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej, którzy ślubowali wierność Ojczyźnie oraz żołnierskim ideałom.
Elewi służby przygotowawczej szkolą się w 5 pułku artylerii od 7 maja. Dla żołnierza przysięga wojskowa jest najważniejszym wydarzeniem w jego życiu.  Tę podniosłą uroczystość uświetnili zaproszeni goście, przedstawicieli władz gminnych z wiceburmistrz Sulechowa Panią Danutą Jurzak, dyrektorzy sulechowskich szkół wraz z delegacjami uczniów oraz przybyli z najdalszych zakątków Polski rodzice, krewni i znajomi żołnierzy służby przygotowawczej.
W przeddzień uroczystej przysięgi wojskowej elewi uczestniczyli w Mszy Świętej, którą koncelebrował ksiądz major Tomasz Szefliński – duszpasterz sulechowskich artylerzystów.
Po słowach roty przysięgi wojskowej ksiądz kapelan udzielił błogosławieństwa na dalszą służbę. Dowódca pułku pułkownik Jacek Kiliński kierując swoje słowa do żołnierzy służby przygotowawczej zaznaczył, że(…),,  uroczystość jest waszym świętem, waszą nagrodą za wysiłek jaki włożyliście aby tu dzisiaj stanąć’’, podziękował też rodzicom za wychowanie synów w duchu patriotyzmu. Następnie głos zabrała matka jednego z żołnierzy Pani Violeta Grochowska, która w imieniu wszystkich rodziców wyraziła uznanie dla żołnierzy 5 pułku artylerii za trud i wysiłek oraz wzorowe przygotowanie ich synów do tej uroczystości. Na koniec głos zabrał szeregowy elew Tomasz Jaworski, który w imieniu przysięgających w tym dniu żołnierzy podziękował dowództwu pułku oraz przełożonym i instruktorom za stworzenie najlepszych warunków do szkolenia i przygotowania ich do ponoszenia najwyższych zobowiązań oraz poświeceń wobec Polski.
Zaszczytem złożenia przysięgi na sztandar wyróżnieni zostali szeregowi elewi:
szer. elew  Bartosz  Grabczewski
szer. elew  Tomasz Jaworski
szer. elew  Krzysztof Liszka
szer. elew  Michał Szymański

Przysięga to także dobry moment na wręczenie wyróżnień za najlepsze wyniki w czasie podstawowego szkolenia. Wyróżniający się elewi odbierali je wspólnie z rodzicami z rąk pułkownika Kilińskiego, a byli to:
szer. elew  Patryk Lewandowski
szer. elew  Tomasz Jaworski
szer. elew  Patryk Żuchowski
szer. elew  Mateusz Piasecki

Na zakończenie żołnierze odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz przedefilowali przed licznie zebraną publicznością. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Wojskowa Orkiestra z Żagania.

/Zdjęcia w galerii/

Tekst i zdjęcia: st. chor. Tomasz Rybarczyk


Węgorzewskie haubice KRAB jadą do Torunia

Posted by BW on 14 maja 2018 07:36
click for full sizeW dniach 10-11 maja br. nastąpił pierwszy przeprowadzony na tak dużą skalę wyjazd haubic KRAB na poligon w Toruniu.
Było to dosyć skomplikowane pod względem logistycznym przedsięwzięcie. Przemieszczenie nastąpiło transportem kombinowanym, załadunek na lawety i przemieszczenie do Orzysza, a następnie przeładunek na platformy kolejowe zajął praktycznie cały czwartek 10 maja.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż do tej pory w dorocznym, majowym Zgrupowaniu Poligonowym Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, w tym roku pk. MARS-18 brała udział zazwyczaj jedna lub dwie baterie. Tym razem, niemal cały drugi dywizjon (2das) pod dowództwem ppłk. Mateusza Kujawskiego przemieścił się do oddalonych o niespełna 300 km obiektów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
2 das będzie się szkolił z pozostałymi jednostkami artyleryjskimi do 25 maja wykonując szereg zadań ogniowych w ramach połączonego wsparcia ogniowego i ćwiczeń poprawiających integrację pododdziałów artyleryjskich i rakietowych z systemami rozpoznania innych pododdziałów.
Tekst: mjr Rafał Ługiewicz, por. Mieczysław Husar.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Strona 4 z 32Ostatnie artykuły

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 pułku artylerii
3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka ...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,029 seconds