|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

25 października 2021 16:37 ||  Zaloguj || rss

Podróż historyczno-geograficzna

Posted by BW on 8 czerwca 2018 11:46
click for full sizeW dniach 3-8 czerwca 2018 r. żołnierze 5 pułku artylerii uczestniczyli w podróży historyczno-geograficznej. Podczas jej trwania uczestnicy zgłębiali wiedzę dotyczącą militarnego znaczenia Pomorza Gdańskiego.
Zasadniczym celem podróży było poszerzenie wiadomości o operacyjno-taktycznych właściwościach terenu Pomorza oraz przedmościa Wisły. Wykorzystanie doświadczeń dawnych konfliktów oraz pogłębianie wiedzy z zakresu historii wojskowości oraz tradycji oręża polskiego.
Pierwszym punktem planu niemal tygodniowych zajęć był Hel. W tym szczególnym miejscu oficerowie i podoficerowie poznali historię militarnego wykorzystania tego specyficznego fragmentu polskiej ziemi. Szczególnie interesujące z punktu widzenia artylerzystów było wykorzystanie artylerii nadbrzeżnej do obrony wybrzeża morskiego przed desantem morskim. Podczas zajęć na Posterunku Obserwacyjnym Marynarki Wojennej, kpt. Paweł Lewandowski z 1 das, przedstawił współczesne Działanie dywizjonu artylerii w obronie wybrzeża morskiego.
Niezwykle ciekawym punktem planu podróży był rekonesans wybrzeża morskiego od strony morza, podczas którego ćwiczący mogli poddać analizie wszystkie występujące w rejonie formy terenowe. Zostało to dodatkowo podbudowane informacjami dotyczącymi walk na wybrzeżu zarówno w 1939 jak i 1945 roku.
Zajęcia popołudniowe drugiego dnia podróży dotyczyły historii i tradycji Marynarki Wojennej RP. Uczestnicy zwiedzili okręt ORP Błyskawica oraz Muzeum Marynarki Wojennej. Wieczorem jako przygotowanie do kolejnego dnia zajęć oficer S-1 omówił Plan mobilizacyjny W, z 1938 r.
Trzeci dzień szkolenia obejmował nadal okres ostatniej wojny. W drodze do gdańskiego Muzeum II wojny światowej, oficer sekcji wychowawczej przybliżył żołnierzom niemiecki plan ataku na Polskę w 1939 r. Sama ekspozycja muzeum stworzona w nowoczesny sposób podbudowana narracją certyfikowanego przewodnika, zrobiła duże wrażenie na uczestnikach podróży. W godzinach popołudniowych oficerowie i podoficerowie odwiedzili Westerplatte. Tam oprócz zwiedzenia placówki odbyła się krótka uroczystość złożenia wiązanki kwiatów na cmentarzu poległych obrońców.
Tradycyjnie wieczorem krótki wykład przygotowujący do zajęć z dnia następnego. Systemy fortyfikacji na przestrzeni dziejów przybliżył wszystkim ppor. Sebastian Majsak - dowódca kompanii inżynieryjnej.
W czwartym dniu podróży królowała inżynieria wojskowa. W pierwszej kolejności ta nieco już starsza – średniowieczna. Zwiedzanie malborskiego zamku poprzedzone zostało krótkim wykładem nt. Organizacji polityczno-militarnej Państwa Zakonu Krzyżackiego. Popołudniu uczestnicy poznali też nowożytne systemy fortyfikacyjne, na bazie Twierdzy Grudziądz.
Kolejny dzień rozpoczął się od zajęć nad Osą. To miejsce bitwy z 1939 r. było bazą zajęć terenowych uczestników podróży. W miejscu rozwinięcia stanowiska dowodzenia 16 pal, żołnierze poznali historię walk w tzw. korytarzu pomorskim oraz właśnie nad Osą. Przedstawili to kpt. Marcin Stajkowski oraz por. Michał DejewskiSenski. Elementy współczesne czyli zabezpieczenie łączności w czasie działań w terenie lesisto jeziornym omówił por. Tomasz Krzywiecki.
Kolejnym punktem podróży było Chełmno. Tam dzięki uprzejmości dowódcy 3 batalionu drogowo-mostowego, żołnierze 5pa uczestniczyli w zajęciach dotyczących przeprawy wojsk przez szeroką przeszkodę wodną. Zajęcia nad Wisłą były szczególnie interesujące, ponieważ dały możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy artylerzystami i inżynierami wojskowymi w zakresie oczekiwań i możliwości przeprawowych.
Popołudniu żołnierze zwiedzili Muzeum Wojsk Lądowych. Tam oprócz stałej ekspozycji dotyczącej historii wojskowości na lądzie, przybliżona została także sylwetka twórcy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Dzięki temu wykładowi uczestnicy nawiązali do wielkiej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości.
Ostatni dzień zajęć to podróż do początków polskiej państwowości. W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy żołnierze poznali nie tylko historię pierwszych władców, ale również strukturę militarną państwa w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Po tej „wycieczce” w przeszłość do realizacji pozostał ostatni punkt zajęć czyli przemieszczenie do garnizonu. 

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski, foto: st. chor. Tomasz Rybarczyk

Ja Żołnierz Wojska Polskiego - Przysięgam

Posted by BW on 1 czerwca 2018 12:34
click for full sizeW piątek 1 czerwca w sulechowskim pułku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej, którzy ślubowali wierność Ojczyźnie oraz żołnierskim ideałom.
Elewi służby przygotowawczej szkolą się w 5 pułku artylerii od 7 maja. Dla żołnierza przysięga wojskowa jest najważniejszym wydarzeniem w jego życiu.  Tę podniosłą uroczystość uświetnili zaproszeni goście, przedstawicieli władz gminnych z wiceburmistrz Sulechowa Panią Danutą Jurzak, dyrektorzy sulechowskich szkół wraz z delegacjami uczniów oraz przybyli z najdalszych zakątków Polski rodzice, krewni i znajomi żołnierzy służby przygotowawczej.
W przeddzień uroczystej przysięgi wojskowej elewi uczestniczyli w Mszy Świętej, którą koncelebrował ksiądz major Tomasz Szefliński – duszpasterz sulechowskich artylerzystów.
Po słowach roty przysięgi wojskowej ksiądz kapelan udzielił błogosławieństwa na dalszą służbę. Dowódca pułku pułkownik Jacek Kiliński kierując swoje słowa do żołnierzy służby przygotowawczej zaznaczył, że(…),,  uroczystość jest waszym świętem, waszą nagrodą za wysiłek jaki włożyliście aby tu dzisiaj stanąć’’, podziękował też rodzicom za wychowanie synów w duchu patriotyzmu. Następnie głos zabrała matka jednego z żołnierzy Pani Violeta Grochowska, która w imieniu wszystkich rodziców wyraziła uznanie dla żołnierzy 5 pułku artylerii za trud i wysiłek oraz wzorowe przygotowanie ich synów do tej uroczystości. Na koniec głos zabrał szeregowy elew Tomasz Jaworski, który w imieniu przysięgających w tym dniu żołnierzy podziękował dowództwu pułku oraz przełożonym i instruktorom za stworzenie najlepszych warunków do szkolenia i przygotowania ich do ponoszenia najwyższych zobowiązań oraz poświeceń wobec Polski.
Zaszczytem złożenia przysięgi na sztandar wyróżnieni zostali szeregowi elewi:
szer. elew  Bartosz  Grabczewski
szer. elew  Tomasz Jaworski
szer. elew  Krzysztof Liszka
szer. elew  Michał Szymański

Przysięga to także dobry moment na wręczenie wyróżnień za najlepsze wyniki w czasie podstawowego szkolenia. Wyróżniający się elewi odbierali je wspólnie z rodzicami z rąk pułkownika Kilińskiego, a byli to:
szer. elew  Patryk Lewandowski
szer. elew  Tomasz Jaworski
szer. elew  Patryk Żuchowski
szer. elew  Mateusz Piasecki

Na zakończenie żołnierze odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz przedefilowali przed licznie zebraną publicznością. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Wojskowa Orkiestra z Żagania.

/Zdjęcia w galerii/

Tekst i zdjęcia: st. chor. Tomasz Rybarczyk


Węgorzewskie haubice KRAB jadą do Torunia

Posted by BW on 14 maja 2018 07:36
click for full sizeW dniach 10-11 maja br. nastąpił pierwszy przeprowadzony na tak dużą skalę wyjazd haubic KRAB na poligon w Toruniu.
Było to dosyć skomplikowane pod względem logistycznym przedsięwzięcie. Przemieszczenie nastąpiło transportem kombinowanym, załadunek na lawety i przemieszczenie do Orzysza, a następnie przeładunek na platformy kolejowe zajął praktycznie cały czwartek 10 maja.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż do tej pory w dorocznym, majowym Zgrupowaniu Poligonowym Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, w tym roku pk. MARS-18 brała udział zazwyczaj jedna lub dwie baterie. Tym razem, niemal cały drugi dywizjon (2das) pod dowództwem ppłk. Mateusza Kujawskiego przemieścił się do oddalonych o niespełna 300 km obiektów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
2 das będzie się szkolił z pozostałymi jednostkami artyleryjskimi do 25 maja wykonując szereg zadań ogniowych w ramach połączonego wsparcia ogniowego i ćwiczeń poprawiających integrację pododdziałów artyleryjskich i rakietowych z systemami rozpoznania innych pododdziałów.
Tekst: mjr Rafał Ługiewicz, por. Mieczysław Husar.


ŚWIĘTO 23 ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

Posted by BW on 27 marca 2018 07:23
click for full size
23 marca br. bolesławieccy artylerzyści po raz siódmy obchodzili Święto swojej jednostki - 23 Śląskiego Pułku Artylerii.
 
Uroczystości rozpoczęły się liturgią Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Bolesławcu. Równolegle w ramach dnia otwartych koszar na terenie jednostki goszczono młodzież szkolną, która miała okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym i tradycjami dziedziczonymi przez bolesławiecką jednostkę.
 
Główną część obchodów stanowił żołnierski apel, którego rangę podkreślił udział delegacji współpracujących z bolesławieckimi artylerzystami żołnierzy 13 pułku artylerii z Jince z Republiki Czeskiej oraz żołnierzy amerykańskich 218 Brygady Wsparcia Manewru, którzy będą stacjonowali w koszarach 23 pułku artylerii.
 
 „Obchodzone dziś święto jest szczególną okazją aby uczcić pamięć tych, którzy tworzyli historię naszej jednostki, pamięć naszych poprzedników którzy swoim oddaniem, poświęceniem, służbą i pracą stwarzali warunki dla naszego funkcjonowania. Składamy im dziś hołd i podziękowanie za trud, wysiłek i pozostawione po sobie dzieło. Bogate tradycje artyleryjskie są dla nas powodem do dumy, ale jednocześnie stanowią zobowiązanie do ich pieczołowitego kultywowania”  - mówił pełniący obowiązki dowódcy pułku ppłk Sławomir Kula.
 
Uroczystość artylerzystów stanowiła okazję do uhonorowania żołnierzy za szczególne zasługi i osobisty wkład pracy włożony w realizację zadań służbowych oraz wręczenia odznak pamiątkowych 23pa, które otrzymali z rąk dowódcy 11 DKPanc i dowódcy pułku.
 
Święto pułku stanowiło okazję do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz złotych i srebrnych „Medali za zasługi dla obronności kraju” byłym żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Medale wręczył Dowódca „Czarnej Dywizji” i Wojskowy Komendant Uzupełnień  w Bolesławcu ppłk Andrzej Łuka. Obok żołnierzy uhonorowano Prezydenta Miasta Bolesławiec, który za zasługi dla Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów otrzymał z rąk członka Zarządu Głównego SPArt. płk rez. Jerzego Kociałkowskiego i Prezesa Bolesławieckiego Oddziału SPArt.  płk rez. Henryka Harkota „Odznakę Honorową Stowarzyszenia”.
 
Na zakończenie żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej zaprezentowali umiejętności walki wręcz typu Combat. Dynamiczny pokaz przygotowany przez instruktora samoobrony i walki wręcz st. szer. Mateusza Gawurę obejmował  techniki karate klasycznego wykorzystywany bojowo, elementy Krav Magi oraz filipińskiej Escrimy.  Żołnierski apel z okazji Święta 23 Śląskiego Pułku Artylerii zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie Bolesławieckiej Orkiestry Miejskiej.
 
Po uroczystości żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej 23pa oraz zaproszeni goście spotkali się na przy wielkanocnym stole. Obchody Święta jednostki w okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy stanowiły okazję do złożenia życzeń świątecznych oraz wspólnego skosztowania tradycyjnych, wielkanocnych potraw.
 
Zdjęcia i tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński
 

ŻYCZENIA

Posted by BW on 21 marca 2018 07:35


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Strona 4 z 41Ostatnie artykuły

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 pułku artylerii
3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka ...

SPArt. |

Polsko – amerykańskie spotkanie robocze artylerzystów
Określenie kierunków współpracy z artylerzystami Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej w 2020 roku było ...

SPArt. |

IX SPOTKANIE PLESZEWSKICH PRZECIWPANCERNIAKÓW
Komitet organizacyjny IX Zjazdu byłych żołnierzy i pracowników 20 pułku przeciwpancernego pod ki...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,629 seconds