|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

25 maja 2024 17:29 ||  Zaloguj || rss

W Suwałkach będzie pułk

Posted by BW on 13 września 2019 08:21
click for full sizePowstanie nowy pułk artylerii w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o powiększeniu suwalskiej jednostki artylerii przeciwpancernej z dywizjonu do pułku.
W piątek 12 lipca 2019 roku w koszarach 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach szef MON Mariusz Błaszczak ogłosił przeformowanie dywizjonu w 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny.
9 lat temu, w 2010 roku, zmniejszono potencjał 14. Suwalskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej, przeformowując go w dywizjon. W związku z potrzebą wzmocnienia potencjału Wojska Polskiego na wschodzie Polski minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o odbudowaniu jednostki w Suwałkach i powrocie do struktur pułku przeciwpancernego.
Minister Mariusz Błaszczak wziął również udział w odprawie na temat rozwoju dywizjonu i garnizonu z udziałem dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Marka Sokołowskiego oraz dowódcy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej ppłk. Krzysztofem Świderskiego.


Trening Kierowania Ogniem 11pa „PUMA 19”

Posted by BW on 28 marca 2019 07:34
click for full sizeKilka dni po zakończonym ćwiczeniu „LAMPART 19”, mazurscy żołnierze działali pod kryptonimem kolejnego drapieżnego kota – „PUMA 19”.
W dniach 26-27 marca 2019 roku odbył się dwudniowy Trening Kierowania Ogniem 11 Pułku Artylerii z użyciem amunicji bojowej pod kryptonimem "PUMA 19". W treningu udział wzięły dwa dywizjony artylerii samobieżnej, dywizjon artylerii rakietowej, dywizjon artylerii przeciwpancernej oraz pododdziały zabezpieczające. Dowódcy pododdziałów po otrzymaniu rozkazów nakazali zajęcie wyznaczonych rejonów, osiągnięcie gotowości i otwarcie ognia. Zajęcia sprawdziły współdziałanie żołnierzy Pułku. Strzelania amunicją bojową, są najważniejszym sprawdzeniem wyszkolenia żołnierzy. Na celność ognia wpływ ma bardzo wiele czynników, od poprawnej obsługi sprzętu po precyzyjność określenia miejsca celu.

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: ppor. Mateusz Ludwiczak, mjr Rafał Ługiewicz;
Zdjęcia: st. sierż. Krzysztof Łupiński, szer. Jarosław Radawiec.

Samobieżne haubice Krab w sulechowskim pułku

Posted by BW on 26 marca 2019 07:30
click for full sizeW poniedziałek 25 marca na przykoszarowym placu ćwiczeń 5. Lubuskiego pułku artylerii w obecności Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosława Miki odbyła się uroczystość przekazania oraz włączenia do służby wojskowej armatohaubic – Krab.
Minister Obrony Narodowej przekazując symboliczne kluczyki do ośmiu egzemplarzy 155 mm samobieżnych haubic Krab Dywizjonowego Modułu Ogniowego REGINA dla 2 dywizjonu artylerii samobieżnej powiedział, że jest to dopiero początek wyposażenia pułku w najnowocześniejszy sprzęt artyleryjski. Następne egzemplarze Krabów do sulechowskiego pułku trafią na przełomie czerwca/lipca, a kolejne pod koniec 2019 roku. Zamówienie realizuje Huta Stalowa Wolna, dzięki której do końca 2024 roku Wojsko Polskie będzie dysponowało pięcioma dywizjonami tego rodzaju sprzętu. Minister Błaszczak zaznaczył również(…)Jak rozmawiałem z żołnierzami, którym przekazywałem kluczyki do tych wozów, są to żołnierze profesjonalni, zaangażowani w swoją służbę, którzy sprostają zadaniom na nowoczesnym polu walki, są to żołnierze, którzy zapewnią i zapewnią bezpieczeństwo. Bardzo się cieszę, ze właśnie tu do 5 pułku artylerii trafia ten nowoczesny sprzęt, m.in. po to aby żołnierze mogli doskonalić swoje wojskowe rzemiosło na poligonach.
W czasie uroczystości miało miejsce przekazanie dla 2 dywizjonu artylerii samobieżnej dowodzonego przez ppłk Przemysława Strykowskiego repliki sztandaru 9. pułku artylerii ciężkiej, którego dywizjon dziedziczy tradycje. Uroczystego przekazania dokonał fundator - Burmistrz Gminy Pyzdry Przemysław Dębski.
Po zakończonych uroczystościach odbył się pokaz dynamiczny bojowego działania wyrzutni rakietowych WR – 40 Langusta z 3 dywizjonu artylerii rakietowej oraz haubic samobieżnych Krab. Następnie Minister Błaszczak w asyście z gen. broni Jarosława Miki, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz dowódcy 5. Lubuskiego pułku artylerii płk Sławomira Kuli dokonał przeglądu sprzęty, który jest na wyposażeniu 5 pa.
Na zakończenie wizyty Minister Obrony Narodowej spotkał się z uczniami klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Sulechowa, Włodarzem Miasta i Gminy Sulechów Panem Wojciechem Sołtysem oraz wspólnie z żołnierzami sulechowskiego pułku zdegustował przygotowaną przez batalion logistyczny 5pa wojskową grochówkę.

/Zdjęcia w galerii/

Tekst i zdjęcia: st. chor. sztab. Tomasz Rybarczyk

Święto 23. Śląskiego Pułku Artylerii

Posted by BW on 18 marca 2019 11:21
click for full sizeW dni 15 marca 2019 roku odbyły się obchody święta 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca. Na program obchodów święta złożyły się: msza święta w intencji żołnierzy, uroczysty apel żołnierzy i pracowników pułku oraz pokazy sprzętu wojskowego.
Po mszy świętej w kościele pw. Św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu odbył się żołnierski apel, w którym uczestniczyli zaproszeni:dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Stanisław Czosnek,  dowódcy jednostek Czarnej Dywizji oraz przedstawiciele władz administracyjnych. W uroczystości wzięli również udział byli szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim na czele oraz przedstawiciele środowiska rakietowców i artylerzystów. Żołnierzy armii USA reprezentowali Amerykanie stacjonujący w Bolesławcu oraz delegacja artylerzystów 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej stacjonujących w Toruniu.
Po powitaniu gości przez dowódcę pułku płk. dypl. Grzegorza Potrzuskiego odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe i uhonorowania żołnierzy za szczególne zasługi i osobisty wkład pracy włożony w realizację zadań służbowych.
Po wystąpieniach dowódców 11. Dywizji i 23. pułku żołnierze 3. dywizjonu artylerii rakietowej zaprezentowali musztrę paradną z bronią. Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów pułku oraz złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi poświęconymi jednostkom artyleryjskim stacjonującym w garnizonie bolesławieckim, a także poległym i zmarłym artylerzystom.
W tym dniu bramy koszar 23.Śląskiego Pułku Artylerii stały otworem od samego rana i w ramach dnia otwartych koszar uczniowie bolesławieckich szkół  mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym oraz tradycjami dziedziczonymi przez jednostkę.

Przekazanie obowiązków dowódcy pułku

Posted by BW on 8 listopada 2018 07:25
click for full sizeW dniu 5 listopada 2018 r. w koszarach 5 Lubuskiego pułku artylerii odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy. Pułkownika Jacka Kilińskiego w sulechowskim garnizonie zastąpił pułkownik Sławomir Kula.
W uroczystości oprócz żołnierzy 5 pa, wzięło udział wielu zaproszonych gości z Dowódcą 12 SDZ gen. dyw. Maciejem Jabłońskim na czele. Punktualnie o godzinie 11.00, ppłk Przemysław Strykowski, złożył meldunek o gotowości poddziałów do uroczystości.
Po podniesieniu Flagi Państwowej, zdający obowiązki, pułkownik Jacek Kiliński  powitał zaproszonych gości. W następnej kolejności odczytano Decyzje personalne Ministra Obrony Narodowej.
Generał Jabłoński przedstawił zebrany gościom oraz żołnierzom sylwetki obu oficerów. W pierwszej kolejności podziękował zdającemu obowiązki pułkownikowi Jackowi Kilińskiemu za wzorowe wykonywanie obowiązków. Następnie, życząc samych sukcesów w dowodzeniu, przedstawił zebranym obejmującego dowódcę, pułkownika Sławomira Kulę, który przybył do Sulechowa z 23 pułku artylerii, gdzie pełnił obowiązki zastępcy dowódcy.
Kolejnym punktem programu był akt przekazania Sztandaru jednostki. Zdający i obejmujący dowódcy zeszli z trybuny po czym symbolicznie przekazali sobie sztandar 5 Lubuskiego pułku artylerii. Następnie podpisali protokół zdawczo-odbiorczy i złożyli meldunek. Przekazanie dowodzenia nad sulechowską jednostką stało się faktem.
W swoim przemówieniu pułkownik Jacek Kiliński podziękował wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska oraz władzom samorządowym za dwu i pół letni czas współpracy. Pułkownik Sławomir Kula podziękował z kolei, przełożonym za zaufanie jakim został obdarzony oraz zapewnił, że jest świadomy ogromu zadań jakie przed nim stoją. Główną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów 5 Lubuskiego pułku artylerii.
Następnie przekazujący sobie obowiązki oficerowie w asyście dowódcy dywizji i zaproszonych gości złożyli wieniec pod pomnikiem poległych artylerzystów. Po czym wszyscy udali się do Sali Tradycji, gdzie zdający i obejmujący dowódcy pułku złożyli podpisy w Księdze Pamiątkowej . Oficjalną część uroczystości przekazania obowiązków dowódcy 5 Lubuskiego pułku artylerii zakończyły życzenia.
 

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski
Zdjęcia: st. chor. szt. Tomasz Rybarczyk


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Strona 3 z 42Ostatnie artykuły

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,034 seconds