|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

25 października 2021 16:43 ||  Zaloguj || rss

Święto 23. Śląskiego Pułku Artylerii

Posted by BW on 18 marca 2019 11:21
click for full sizeW dni 15 marca 2019 roku odbyły się obchody święta 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca. Na program obchodów święta złożyły się: msza święta w intencji żołnierzy, uroczysty apel żołnierzy i pracowników pułku oraz pokazy sprzętu wojskowego.
Po mszy świętej w kościele pw. Św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu odbył się żołnierski apel, w którym uczestniczyli zaproszeni:dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Stanisław Czosnek,  dowódcy jednostek Czarnej Dywizji oraz przedstawiciele władz administracyjnych. W uroczystości wzięli również udział byli szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim na czele oraz przedstawiciele środowiska rakietowców i artylerzystów. Żołnierzy armii USA reprezentowali Amerykanie stacjonujący w Bolesławcu oraz delegacja artylerzystów 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej stacjonujących w Toruniu.
Po powitaniu gości przez dowódcę pułku płk. dypl. Grzegorza Potrzuskiego odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe i uhonorowania żołnierzy za szczególne zasługi i osobisty wkład pracy włożony w realizację zadań służbowych.
Po wystąpieniach dowódców 11. Dywizji i 23. pułku żołnierze 3. dywizjonu artylerii rakietowej zaprezentowali musztrę paradną z bronią. Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów pułku oraz złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi poświęconymi jednostkom artyleryjskim stacjonującym w garnizonie bolesławieckim, a także poległym i zmarłym artylerzystom.
W tym dniu bramy koszar 23.Śląskiego Pułku Artylerii stały otworem od samego rana i w ramach dnia otwartych koszar uczniowie bolesławieckich szkół  mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym oraz tradycjami dziedziczonymi przez jednostkę.

Przekazanie obowiązków dowódcy pułku

Posted by BW on 8 listopada 2018 07:25
click for full sizeW dniu 5 listopada 2018 r. w koszarach 5 Lubuskiego pułku artylerii odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy. Pułkownika Jacka Kilińskiego w sulechowskim garnizonie zastąpił pułkownik Sławomir Kula.
W uroczystości oprócz żołnierzy 5 pa, wzięło udział wielu zaproszonych gości z Dowódcą 12 SDZ gen. dyw. Maciejem Jabłońskim na czele. Punktualnie o godzinie 11.00, ppłk Przemysław Strykowski, złożył meldunek o gotowości poddziałów do uroczystości.
Po podniesieniu Flagi Państwowej, zdający obowiązki, pułkownik Jacek Kiliński  powitał zaproszonych gości. W następnej kolejności odczytano Decyzje personalne Ministra Obrony Narodowej.
Generał Jabłoński przedstawił zebrany gościom oraz żołnierzom sylwetki obu oficerów. W pierwszej kolejności podziękował zdającemu obowiązki pułkownikowi Jackowi Kilińskiemu za wzorowe wykonywanie obowiązków. Następnie, życząc samych sukcesów w dowodzeniu, przedstawił zebranym obejmującego dowódcę, pułkownika Sławomira Kulę, który przybył do Sulechowa z 23 pułku artylerii, gdzie pełnił obowiązki zastępcy dowódcy.
Kolejnym punktem programu był akt przekazania Sztandaru jednostki. Zdający i obejmujący dowódcy zeszli z trybuny po czym symbolicznie przekazali sobie sztandar 5 Lubuskiego pułku artylerii. Następnie podpisali protokół zdawczo-odbiorczy i złożyli meldunek. Przekazanie dowodzenia nad sulechowską jednostką stało się faktem.
W swoim przemówieniu pułkownik Jacek Kiliński podziękował wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska oraz władzom samorządowym za dwu i pół letni czas współpracy. Pułkownik Sławomir Kula podziękował z kolei, przełożonym za zaufanie jakim został obdarzony oraz zapewnił, że jest świadomy ogromu zadań jakie przed nim stoją. Główną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów 5 Lubuskiego pułku artylerii.
Następnie przekazujący sobie obowiązki oficerowie w asyście dowódcy dywizji i zaproszonych gości złożyli wieniec pod pomnikiem poległych artylerzystów. Po czym wszyscy udali się do Sali Tradycji, gdzie zdający i obejmujący dowódcy pułku złożyli podpisy w Księdze Pamiątkowej . Oficjalną część uroczystości przekazania obowiązków dowódcy 5 Lubuskiego pułku artylerii zakończyły życzenia.
 

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski
Zdjęcia: st. chor. szt. Tomasz Rybarczyk


25 lecie istnienia 5. Lubuskiego pułku artylerii

Posted by BW on 29 października 2018 07:20
click for full sizeW piątek 19 października w sulechowskim garnizonie odbyły się uroczystości obchodów święta 5. Lubuskiego pułku artylerii.
Obchody ćwierćwiecza pułku rozpoczęły się już w środę 17 października od zawodów przeprowadzonych na kręgielni w Zielonej Górze. Również w środę oraz w czwartek 17 i 18 października Sekcja Sportu i Wychowania Fizycznego przeprowadziła zawody dla uczniów szkół o profilu wojskowym w biegach na orientację oraz zawody w futsalu. Najlepsi zostali uhonorowani pucharami i dyplomami uczestnictwa, które wręczył dowódca pułku płk Jacek Kiliński.
Główne obchody Święta 5. pułku artylerii rozpoczęły w piątek 19 października od udziału pocztu sztandarowego, żołnierzy oraz dowództwa pułku w Mszy Świętej w intencji sulechowskich artylerzystów, pracowników Resortu Obrony Narodowej oraz ich rodzin w Kościele Garnizonowym. Mszę Świętą koncelebrował Dziekan Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ksiądz pułkownik Grzegorz Krupski. Po jej zakończeniu kompania honorowa oraz kolumny żołnierzy przegrupowały się pod sulechowski Ratusz Miejski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Inspektor Rodzajów Wojsk generał brygady Sławomir Owczarek,  Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generał dywizji  Maciej Jabłoński, Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk dypl. Zenon Wiśniewski, a także przedstawiciele władz wojewódzkich. Na święcie nie zabrakło również najważniejszych przedstawicieli władz powiatowych Powiatu Zielonogórskiego, Powiatu Grodziskiego, Powiatu Wolsztyńskiego oraz samorządowych: Sulechowa, Wolsztyna, Siedlca, Przemętu, Babimostu, Kargowy, Wielichowa, Grodziska Wielkopolskiego, Trzebiechowa i  Kolska.
Podczas uroczystości została wręczona replika sztandaru dla 3 dywizjonu artylerii rakietowej, który dziedziczy tradycje 3 pułku artylerii ciężkiej. Fundatorem sztandaru jest Starostwo Powiatu Wolsztyńskiego, Gmina Wolsztyn, Gmina Siedlec oraz Gmina Przemęt. Replikę sztandaru z rąk Starosty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka odebrał dowódca 5 pa, który przekazał go dowódcy 3 dar ppłk Rafałowi Grzywińskiemu. Następnie zostały wręczone akty mianowań dla podoficerów oraz listy gratulacyjne i odznaki pamiątkowe 5. pułku artylerii dla wyróżniających się żołnierzy.
Na Placu Ratuszowym odbyło się także wręczenie pamiątkowego medalu z okazji 100 lecia niepodległości oraz 25 lecia istnienia 5 pa zasłużonym żołnierzom, byłym żołnierzom oraz przyjaciołom sulechowskiego pułku. Kilka chwil później pułkownik Kiliński wręczył pamiątkowe ryngrafy pięciu artylerzystom, którzy przesłużyli 25 lat w strukturach pułku – byli to:
- ppłk Artur Danielski
- st. chor. sztab. Ryszard Kaliński
- st. chor. sztab. Czesław Modrzejewski
- st. chor. sztab. Zbigniew Żarowski
- st. chor. sztab. Mirosław Komodziński
W następnej kolejności Przewodniczący Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi HDK PCK Jan Kowalczyk w asyście Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Sulechowie Romulada Modrzyka wręczyli Odznakę Honorową PCK III stopnia pułkownikowi Kilińskiemu oraz pamiątkowy medal z okazji 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa. Taki sam medal otrzymał st. chor. sztab. Tomasz Rybarczyk oraz 5. pułk artylerii za szczególne zasługi oraz aktywną działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa w regionie.
Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów pułku oraz sprzętu wojskowego, który w pełnej okazałości zaprezentował się licznie zebranym gościom, a także mieszkańcom Sulechowa. Ostatnim punktem obchodów święta 5 pa był Piknik militarny.
Tekst: st. chor. sztab. Tomasz Rybarczyk
Zdjęcia: st. chor. sztab. Tomasz Rybarczyk
St. kpr. Zdzisław Szcześniak


ZAPROSZENIE

Posted by BW on 13 sierpnia 2018 07:07


Wystrzałowe Pyzdry

Posted by BW on 28 lipca 2018 08:00
click for full sizeW sobotę 28 lipca żołnierze 5 Lubuskiego pułku artylerii wzięli udział w pikniku patriotycznym upamiętniającym pierwszy wystrzał artyleryjski w historii Polski.
To właśnie w Pyzdrach w roku 1383, podczas oblężenia miasta przez rycerstwo księcia mazowieckiego - po raz pierwszy na ziemiach Polski użyło broni palnej. Ofiarą kamiennej kuli padł wówczas proboszcz z Biechowa, a wystrzelony z armaty pocisk zniszczył bramę zamkową. Sytuację tę opisał w swojej kronice Janko z Czarnkowa. 
W tym roku na zaproszenie Burmistrza miasta w pikniku wzięli udział współcześni artylerzyści. Na pyzdrowskim rynku można było obejrzeć wyrzutnię rakietową BM-21, stacje meteorologiczną BAR oraz grupę rozpoznawczą wraz z wyposażeniem. Licznie zebrani mieszkańcy Pyzdr oraz turyści oblegali stoiska wojskowych. Jak zawsze szczególnie dużo było dzieci i młodzieży, która deklarowała chęć założenia munduru.
Jako, że piknik zatytułowany jest Wystrzałowe Pyzdry, to wystrzału z działa nie mogło zabraknąć. Zadbali o to rekonstruktorzy pod kierownictwem dyrektora muzeum miasta. Obok współczesnych mundurów można też było zobaczyć powstańców kościuszkowskich. Piknik zaaranżowany w konwencji historii oręża polskiego okazał się świetną lekcją patriotyzmu dla wszystkich uczestników.

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski
Zdjęcia: Karol Budziński


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Strona 3 z 41Ostatnie artykuły

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 pułku artylerii
3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka ...

SPArt. |

Polsko – amerykańskie spotkanie robocze artylerzystów
Określenie kierunków współpracy z artylerzystami Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej w 2020 roku było ...

SPArt. |

IX SPOTKANIE PLESZEWSKICH PRZECIWPANCERNIAKÓW
Komitet organizacyjny IX Zjazdu byłych żołnierzy i pracowników 20 pułku przeciwpancernego pod ki...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,405 seconds