|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

13 lipca 2024 18:58 ||  Zaloguj || rss


All the articles posted by BW:

Nowy dowódca 23 pułku artylerii

Posted by BW on 2 września 2020 07:28
click for full size1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii przez płk. dypl. Marka Wasielewskiego.
W uroczystości udział wzięli: Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. dr Dariusz Parylak, dowódcy jednostek „Czarnej Dywizji”, przedstawiciel Zarządu WRiA IWL Dowództwa Generalnego RSZ, a także władze administracyjne powiatu i miasta.
Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej płk dypl. Marek Wasielewski otrzymał z rąk gen. dyw. dr Dariusza Parylaka akt mianowania oraz czarny naramiennik z nowym stopniem wojskowym. Gratulacje nowemu dowódcy złożyli również przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów wojskowych.


Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 pułku artylerii

Posted by BW on 8 kwietnia 2020 07:01
click for full size3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka odbyła się ceremonia przekazania obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego pułku artylerii.
Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się w Sali Tradycji 23 pułku artylerii. W uroczystości udział wzięli: Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, dowódcy jednostek „Czarnej Dywizji”, a także bezpośrednio podlegli żołnierze dowódcy 23 pułku artylerii.
Dowódca 11DKPanc w swoim wystąpieniu krótko scharakteryzował okres dowodzenia pułkiem przez pułkownika Grzegorza Potrzuskiego. Na zakończenie Dowódca 11 DKPanc przedstawił nowego dowódcę i wyraził oczekiwania przełożonych w stosunku do pułku i złożył życzenia obejmującemu czasowo obowiązki Dowódcy 23 pułku artylerii.
Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru 23 pułku artylerii zastępcy dowódcy 23 pułku artylerii podpułkownikowi Markowi Wasielewskiemu, który czasowo przejął pełnienie obowiązków.
Dowódca artylerzystów w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom 23 pułku artylerii za ich służbę.Na zakończenie płk Potrzuski podziękował dowódcy „Czarnej Dywizji” za zaszczyt pełnienia służby w tak elitarnym związku taktycznym.
Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym w dalszej części uroczystości głos zabrał obejmujący obowiązki dowódcy pułku, ppłk Marek Wasielewski.
W końcowej części swojego przemówienia zwrócił się do pułkownika Potrzuskiego, któremu życzył dalszych sukcesów w karierze wojskowej, wytrwałości w realizacji kolejnych zadań oraz przysłowiowego żołnierskiego szczęścia.  
Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem na tle sztandaru jednostki wojskowej oraz złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona 23 pułku artylerii generała broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego.


Polsko – amerykańskie spotkanie robocze artylerzystów

Posted by BW on 17 stycznia 2020 14:24
click for full sizeOkreślenie kierunków współpracy z artylerzystami Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej w 2020 roku było tematem spotkania dowództwa 23 pułku artylerii oraz batalionu artylerii PALADIN 3-16 FAR, które odbyło się 9 stycznia br. w Bolesławcu.
Pierwsze tegoroczne spotkanie polsko – amerykańskie artylerzystów miało na celu omówienie dalszej współpracy w najważniejszych obszarach funkcjonowania, w tym realizacji wspólnych szkoleń artyleryjskich, treningów kierowania ogniem (TKO),a także wymiany doświadczeń podczas ćwiczeń sztabowych.  
Po omówieniu głównych obszarów działalności szkoleniowej i zadań zaplanowanych do realizacji przez obydwie jednostki na najbliżej miesiące, dowódca 23 pułku artylerii płk Grzegorz Potrzuski oraz zastępca dowódcy batalionu artylerii  PALADIN mjr Sean Grevious uzgodnili priorytetowe obszary wspólnej działalności szkoleniowej.
W dalszej części spotkania szef sztabu pułku ppłk Paweł Jędryczka wraz z oficerami sztabu uzgodnili możliwości wykorzystania w działalności szkoleniowej infrastruktury logistycznej i bazy szkoleniowej, a także współudziału w najważniejszych tegorocznych zamierzeniach obydwu jednostek.  Spotkanie zakończyła wymiana doświadczeń, a także opinii i wniosków z niespełna dwuletniej współpracy artylerzystów.
 
/Zdjęcia w galerii/

IX SPOTKANIE PLESZEWSKICH PRZECIWPANCERNIAKÓW

Posted by BW on 6 listopada 2019 00:00
click for full sizeKomitet organizacyjny IX Zjazdu byłych żołnierzy i pracowników 20 pułku przeciwpancernego pod kierownictwem płk. Floriana Siekierskiego członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddziału Wrocław, zorganizował kolejne cyklicznie odbywające się co dwa lata spotkanie.
W spotkaniu wzięło udział ponad 85 osób.
 
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się przed pomnikiem „Chwała Artylerzystom Przeciwpancerniakom”’, odegraniem i odśpiewaniem hymnu państwowego, chwilą ciszy i melodią „Śpij kolego ”uczczono pamięć żołnierzy i pracowników, którzy odeszli na „Wieczna wartę” w ostatnich dwóch latach. Na cmentarzach zapalono znicze.
Delegacje władz samorządowych ze starostą i burmistrzem na czele oraz uczestnicy zjazdu złożyli  wiązanki kwiatów pod pomnikiem, zapalono znicz. Pleszewscy harcerze wystawili posterunek honorowy.
Podobnie jak dotychczas wykonane zostało wspólne zdjęcie  uczestników przed budynkiem dawnego kasyna oficerskiego. Następnie udano się na Pleszewski Rynek gdzie złożono wiązanki kwiatów przy pomniku Powstańca Wielkopolskiego ufundowanego przez społeczeństwo w 100 rocznicę wybuchu powstania.
Kolejnym punktem programu spotkania były zawody strzeleckie o nagrodę IX zjazdu, którą zdobył kolega ppłk w st.spocz. Ryszard BAJACZYK.
Gośćmi honorowymi tegorocznego spotkania byli: wieloletni Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego gen.bryg. w st. spocz. Antoni SKIBINSKI wraz z grupą oficerów byłego szefostwa, gen.bryg. Sławomir OWCZAREK , który swoją karierę oficerską rozpoczął właśnie w Pleszewskim Pułku.
Spotkanie kontynuowano w kasynie przy muzyce kapeli oraz śpiewem piosenek wojskowych i biesiadnych. Wyznaczono termin kolejnego zjazdu na 16 października 2021r.

/Zdjęcia w galerii/

F. S.


XVIII zmiana PKW EUFOR ALTHEA

Posted by BW on 7 października 2019 12:54
click for full sizeW dniu 3 października 2019 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy XVIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR ALTHEA, którzy rozpoczną realizację zadań szkoleniowo-doradczych w Bośni i Hercegowinie. 23. Śląski Pułk Artylerii odpowiadał za sformowanie i przygotowanie XVIII zmiany PKW. Dowódcą kontyngentu został dowódca 1 das ppłk dypl. Grzegorz Pawełko.
O godzinie 12.00 na Rynku w Bolesławcu rozpoczęła się główna część uroczystości, w trakcie której dowódca 23. Śląskiego Pułku Artylerii płk dypl. Grzegorz Potrzuski pożegnał kontyngent przed stanem osobowym jednostki.
W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariusz Parylak, Szef WRiA 11DKPanc. płk dypl. Jacek Kiliński, który reprezentował Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,  przedstawiciel Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Dariusz Skrodzki, dowódcy jednostek i instytucji wydzielających żołnierzy do składu kontyngentu, dowódcy jednostek „Czarnej Dywizji”, reprezentacja żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Bolesławcu, przedstawiciele władz administracyjnych powiatu i miasta oraz stowarzyszeń zrzeszających żołnierzy czynnych zawodowo i rezerwy.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, po którym żołnierze XVIII zmiany PKW EUFOR ALTHEA spotkali się na wspólnym posiłku ze swoimi rodzinami, bliskimi oraz gośćmi uczestniczącymi w uroczystości.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Strona 2 z 32Ostatnie artykuły

UROCZYSTOŚĆ MIANOWANIA PŁK. ROMANA PIOTROWSKIEWGO NA KOMENDATA CSAiU W TORUNIU
17 czerwca br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość obj...

SPArt. |

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,032 seconds