|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

13 kwietnia 2024 20:06 ||  Zaloguj || rss

23 Śląski Pułk Artylerii - Mistrzostwa strzeleckie

Posted by JK on 8 kwietnia 2014 08:51
click for full size
W dniu 8 kwietnia 2014 r. na strzelnicy garnizonowej w Bolesławcu odbyła się I runda Mistrzostw Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 1 - 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w strzelaniu z pistoletu wojskowego oraz karabinka kbk AK.

Do rywalizacji przystąpiło dziesięć sześcioosobowych zespołów z terenu południowej i zachodniej Polski. Drużyny rywalizowały w trzyosobowych składach (3 - kbk AK i 3 - PW).  W konkurencji strzelanie z broni długiej, tj. z kbk AK rywalizowali ze sobą żołnierze z korpusu szeregowych zawodowych. W konkurencji strzelanie z broni krótkiej, tj. z pistoletu wojskowego, brali udział oficerowie i podoficerowie, przedstawiciele poszczególnych jednostek wojskowych.

Po wykonaniu trzech strzałów próbnych, każdy z zawodników miał dwa podejścia do stanowiska strzeleckiego (2x10 strzałów). Suma dwóch strzelań sytuowała żołnierza w klasyfikacji indywidualnej. Suma wyników drużyny zgłoszonej przez każdą jednostkę, która składała się z trzech żołnierzy, dała natomiast klasyfikację drużynową.
O miejscu sześcioosobowego zespołu decydowała natomiast suma wyników z klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

Całość zawodów odbywała się z zachowaniem środków bezpieczeństwa i bhp. Kierownikiem strzelania na stanowisku z bronią krótką był podporucznik Michał Fedorowicz, natomiast podporucznik Andrzej Niedźwiecki czuwał nad bezpieczeństwem na stanowisku do strzelania z broni długiej. Zawody zostały starannie przygotowane przez szefa sekcji wychowania fizycznego i sportu 23 pułku artylerii majora Jana Kędziorę.

W wyniku przeprowadzonych mistrzostw w klasyfikacji generalnej najlepsze wyniki uzyskali:

Strzelanie z kbk AK

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

 • 1 miejsce – st. szer. Jerzy Pelc z 21 BSP Rzeszów                                 

 • 2 miejsce – st. szer. Seweryn Maszka z 21 BSP Rzeszów                     

 • 3 miejsce – szer. Marcin Grześków z 23 pa Bolesławiec            

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

 • 1 miejsce – 21 BSP Rzeszów                                                                      

 • 2 miejsce – 10BKPanc Świętoszów                                                           

 • 3 miejsce – 23 pa Bolesławiec                                                                     

 

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:

 • 1 miejsce – 21 BSP Rzeszów                                                                 

 • 2 miejsce – 10BKPanc Świętoszów                                                           

 • 3 miejsce – 23 pa Bolesławiec                                                                     

 Strzelanie z pistoletu wojskowego

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

 •  1 miejsce – ppor. Marek Mirowski z 17 WBZ Międzyrzecz         .

 •  2 miejsce – por. Michał Gancarczyk z 10 BKPanc Świętoszów

 • 3 miejsce – mł. chor. Tomasz Przerwanek z 21 BSP Rzeszów  
   

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

 • 1 miejsce – 17 WBZ Międzyrzecz                

 • 2 miejsce – 10 BKPanc Świętoszów                       

 • 3 miejsce – 21 BSP Rzeszów                                   

 

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:

 • 1 miejsce – 17 WBZ Międzyrzecz                

 • 2 miejsce – 10 BKPanc Świętoszów                       

 • 3 miejsce – 21 BSP Rzeszów                                    .

 

Zawody przebiegały na bardzo wysokim poziomie o czym świadczyć może wynik osiągnięty przez starszego szeregowego Jerzego Pelca z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, który wynikiem 100 pkt. osiągnął maksymalną ilość punktów. Najlepszy strzelec, pierwszej z pięciu rund mistrzostw, uhonorowany został przez dowódcę 23 pułku artylerii pułkownika Andrzeja Lorenca dyplomem uznania.
 

11 Mazurski Pułk Artylerii - Piłkarski sukces artylerzystów z Węgorzewa

Posted by BW on 31 marca 2014 08:04
click for full size
Reprezentacja 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie zajęła I miejsce w VII Mistrzostwach Polski Formacji Mundurowych w Futsalu, które odbyły się w dniach 26.03. - 28.03.2014 r. w Mrzeżynie.

Rozgrywki przeprowadzone zostały w 2 grupach składających się z 5 drużyn. W grupie „B” reprezentacja 11 pułku rozegrała 4 spotkania wygrywając 3 z nich, a w czwartym remisując, co dało jej pozycję lidera w grupie. W półfinale węgorzewscy artylerzyści wygrali z reprezentacją 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy – o zwycięstwie zadecydowały dopiero rzuty karne. W meczu finałowym reprezentacja 11 Mazurskiego Pułku Artylerii pokonała drużynę 10 Brygady Kawalerii Pancernej z wynikiem 3 : 1. Zajęcie I miejsca nie było jedynym sukcesem węgorzewskich artylerzystów w tych Mistrzostwach, bowiem reprezentujący 11 pa szer. Daniel Maliszewski został „Królem Strzelców” a st. szer. Karol Piaścik zdobył tytuł „Najlepszego Bramkarza”.

11 MAZURSKI PUŁK ARTYLERII - Certyfikacja XXX zmiany PKW KFOR

Posted by BW on 25 marca 2014 08:49
click for full size
W dniach 18 – 21 marca br. żołnierze szkolący się w składzie XXX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie, zostali poddani certyfikacji.

Obsadę XXX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR stanowią przede wszystkim żołnierze 11. Mazurskiego Pułku Artylerii, których wspomagają żołnierze z innych jednostek wojskowych. Podczas dotychczasowego szkolenia przyszli „misjonarze” zdobywali wiedzę z zakresu zadań stojących przed PKW, historii, gospodarki i religii występujących w rejonie wykonywania zadań, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz innych zasad warunkujących bezpieczną realizację zadań. Ponadto, w ramach przygotowania do misji odbyły się kursy z zakresu taktyki działań prewencyjno – porządkowych (CRC – Crowd Riot Control) oraz SERE (Survival –przetrwanie w skrajnie trudnych warunkach, Evasion – unikanie, Resistance – przeciwdziałanie wykorzystaniu w przypadku schwytania, Escape/Extraction – ucieczka lub uwolnienie). Jednym z elementów końcowych przygotowania do wyjazdu w rejon misji było certyfikujące ćwiczenie taktyczne z wojskami przeprowadzone w dniach 18 – 20 marca, podczas którego - w warunkach zbliżonych do rzeczywistych - sprawdzono gotowość kontyngentu do prowadzenia działań mandatowych. W ramach ćwiczenia żołnierze XXX zmiany PKW KFOR działali praktycznie  na swoich stanowiskach funkcyjnych doskonaląc swoje umiejętności m.in. w zakresie reagowania na główne rodzaje zagrożeń występujących w rejonie misji. Sprawność działania i zaangażowanie węgorzewskich „misjonarzy” widoczne podczas certyfikacji pozwalają stwierdzić, że dotychczasowe szkolenie przyniosło zamierzone efekty. Dowodem na to jest przede wszystkim ocena bardzo dobra wystawiona przez zespół kontrolujący złożony z oficerów Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Certyfikacja zakończyła się uroczystą zbiórką, podczas której kierownik ćwiczenia - dowódca 11 pa – płk. Dariusz Adamczyk dziękując żołnierzom XXX zmiany PKW KFOR za ich dotychczasowe zaangażowanie, stwierdził, że są oni gotowi do wykonywania zadań w rejonie misji, bo wszyscy stanęli na wysokości zadania i wzorowo poradzili sobie ze wszystkimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach przygotowania do wyjazdu.

 

11 Mazurski Pułk Artylerii - Szkolenie poligonowe artylerzystów

Posted by BW on 25 marca 2014 08:07
click for full size
W dniach 10-21 marca br. żołnierze 11 Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa odbyli szkolenie poligonowe na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Orzyszu.

Podczas szkolenia poligonowego przeprowadzono szereg przedsięwzięć mających na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności określania nastaw do strzelania, wykonywania zadań ogniowych w rożnych warunkach, a także sprawdzić stopień przygotowania poszczególnych pododdziałów do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. W ramach pobytu na poligonie odbyły się m.in. Treningi Kierowania Ogniem  ze strzelaniem amunicją bojową: TKO 11pa - pk. „OCELOT-14”, TKO 1 das - pk. „SERWAL-14”, ćwiczenie taktyczno–specjalne 3 dywizjonu artylerii rakietowej pk. „PUMA – 14” oraz ćwiczenie taktyczno–specjalne batalionu logistycznego pk. „KUNA-14”. Zadania ogniowe stawiane pododdziałom podczas treningów kierowania ogniem i ćwiczeń realizowane były z zakrytych stanowisk ogniowych, zarówno w dzień jak i w nocy. Szkolenie poligonowe było również doskonałą okazją do doskonalenia indywidualnych i zespołowych umiejętności oraz nawyków w wykonywaniu przedsięwzięć wchodzących w zakres planowania i organizowania działań. Oprócz działalności ogniowej podwładni płk. Dariusza Adamczyka doskonalili swoje umiejętności również w innych dziedzinach. Realizowane były zajęcia z taktyki, obrony przed bronią masowego rażenia oraz innych przedmiotów, których znajomość jest niezbędna na współczesnym polu walki. Węgorzewscy artylerzyści doskonale poradzili sobie nie tylko z planowymi zadaniami, ale i ze wszystkim zadaniami, które otrzymywali przez cały czas szkolenia. Warunki atmosferyczne i teren, w którym przyszło działać żołnierzom z 11 pa nie były ich sprzymierzeńcami, jednakże nie zaważyły one na jakości prowadzonych działań. Oceny końcowe poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych oraz wysoki poziom wykonania bieżących świadczą o tym, że czas dotychczasowego szkolenia został właściwie wykorzystany na przygotowanie do działania zgodnie z przeznaczeniem.
Szkolenie poligonowe zakończyło się 21 marca przegrupowaniem sił i środków do Węgorzewa, gdzie przed żołnierzami stoi do wykonania istotne zadanie, jakim jest obsługa sprzętu po jego intensywnym użytkowaniu.

5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII - Mianowania w 5 pułku artylerii

Posted by BW on 30 września 2013 09:37
click for full sizeW dniu 30 września, podczas apelu 5 pułku artylerii, pułkownik Zenon Wiśniewski mianował na kolejne wyższe stopnie wojskowe pięciu podoficerów oraz powitał w szeregach jednostki nowego kapelana.
Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzy mianuje się na kolejne wyższe stopnie wojskowe z chwilą objęcia, zaszeregowanego dla tego stopnia stanowiska służbowego. Stąd też dla wszystkich mianowanych podczas poniedziałkowego apelu rozpoczyna się nowy etap kariery wojskowej.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - Strona 19 z 42Ostatnie artykuły

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,031 seconds