|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

1 czerwca 2023 17:54 ||  Zaloguj || rss

11 MAZURSKI PUŁK ARTYLERII - Święto Wojska Polskiego w KFOR

Posted by JK on 15 sierpnia 2014 09:34
click for full size
15 sierpnia żołnierze wykonujący swoje zadania w Kosowie uroczyście obchodzili Święto Wojska Polskiego.

O godzinie 11.00 w Camp Bondsteel dowódca uroczystości mjr Mateusz KUJAWSKI złożył meldunek o gotowości do uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu hymnu narodowego dowódca XXX zmiany PKW KFOR ppłk Krzysztof BRODECKI powitał przybyłych na uroczystość gości wśród, których byli Ambasador RP w Skopje Pan Jacek MULTANOWSKI, Zastępca Dowódcy KFOR gen. bryg. Anton WESSELY, Dowódca Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód (MNBG-E) płk Charles HENSLEY wraz ze swoim zastępcą płk. Evanem TRINKLE. Ponadto w uroczystości udział wzięli Starsi Oficerowie Narodowi (SNR) z Kwatery Głównej KFOR w Prisztinie na czele z płk Piotrem KOŁACZEM.

5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII - Pożegnanie oficerów

Posted by BW on 28 kwietnia 2014 08:45
click for full size
W obecności Szefa Zarządu WRiA, dowództwa oraz licznie zebranej kadry 5 pułku artylerii, w dniu 25 kwietnia w sali tradycji jednostki odbyła się uroczystość pożegnania odchodzących do rezerwy ppłk Andrzeja Krzyżanowskiego oraz mjr Piotra Kulawiaka

Ppłk Andrzej Krzyżanowski pełnił funkcję Dowódcy 2 dywizjonu artylerii samobieżnej, a mjr Piotr Kulawiak szefa sekcji S – 6 pułku. Płk Kraszewski życzył  odchodzącym do rezerwy oficerom  realizowania marzeń w życiu cywilnym, a dowódca pułku, płk Wiśniewski podziękował za długie lata wzorowej służby, w tym w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku i Afganistanie.
Miłym akcentem pożegnania były liczne życzenia oraz upominki, składane przez delegacje żołnierzy z pododdziałów pułku. Pułkownik Krzyżanowski już wcześniej na placu apelowym pożegnał się z żołnierzami dowodzonego przez siebie dywizjonu, dziękując każdemu żołnierzowi za wspólną służbę . Defilada pododdziałów dywizjonu zakończyła służbę ppłk Krzyżanowskiego w 5 pułku artylerii.

5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII - Podróż historyczno-wojskowa podoficerów

Posted by BW on 28 kwietnia 2014 08:10
click for full size
W dniu 25 kwietnia w ramach dnia podoficera 5 pułku artylerii odbyła się podróż historyczno-wojskowa do muzeum fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Przed wyjazdem podoficerowie wysłuchali krótkiego wykładu przygotowanego przez kpr. Krzysztofa Płaszczewskiego dotyczącego genezy powstania, budowy i militarnego wykorzystania MRU podczas II Wojny Światowej.
Wycieczka dla grupy podoficerów w założeniu organizatorów miała posłużyć do pogłębienia wiedzy historyczno-wojskowej dotyczącej wykorzystania fortyfikacji w kontekście walk o przełamanie obrony III Rzeszy na kierunku Berlińskim.
Na miejscu wszystkie niuanse dotyczące powstania i bojowego wykorzystania umocnień przybliżyli profesjonalni przewodnicy. Zwiedzane obiekty okazały się bardzo ciekawymi i wzbudziły ogromne zainteresowanie. Potężne żelbetowe schrony z pancernymi kopułami tzw. panzerwerki połączne w ramach grup warownych wielokilometrowymi tunelami wzbudzają do dzisiaj podziw swą wielkością i technologicznym zaawansowaniem.
Uczestnicy zajęć ocenili je jako bardzo ciekawe i warte powtórzenia z kolejnymi grupami podoficerów.

23 Śląski Pułk Artylerii - 69 Rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej

Posted by BW on 16 kwietnia 2014 08:12
click for full size
16 kwietnia 2014 roku pod pomnikiem Orła Piastowskiego na cmentarzu Żołnierzy II Armii WP w Zgorzelcu odbyły się uroczystości upamiętniające 69 rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej.

Rangę tegorocznych obchodów podkreślił udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.   Corocznie, dając dowód pamięci o bohaterach jednej z najbardziej zaciętych bitew II Wojny Światowej przed zdobyciem Berlina, w Zgorzelcu odbywają się uroczystości rocznicowe. Właśnie na tych terenach żołnierze II Armii Wojska Polskiego w dniach 16 i 17 kwietnia 1945 roku forsowali Nysę Łużycką, a na za zgorzeleckim cmentarzu spoczywa 3424 żołnierzy polskich, którzy wiosną 1945 roku zginęli podczas tej operacji.  

Tegoroczny Apel Poległych uświetnili swoją obecnością  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz delegacja parlamentarzystów. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 12.00.  Zwierzchnik Sił Zbrojnych w asyście Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady Jarosława MIKI przyjął meldunek o gotowości do uroczystości od dowódcy kompanii honorowej kapitana Grzegorza KOZIKA, a następnie po przeglądzie kompanii i przywitaniu z żołnierzami, powitał licznie zgromadzone poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, służb mundurowych, harcerzy i  zgorzeleckich szkół.

Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Wojskową z Wrocławia, okolicznościowe przemówienia wygłosili Burmistrz miasta Zgorzelec Rafał GRONICZ, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP pułkownik w stanie spoczynku Edward JAKUBOWSKI, a następnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław KOMOROWSKI.

Zwracając się do uczestników uroczystości Prezydent Komorowski nawiązał do poświęcenia i wkładu żołnierza polskiego w odzyskaniu suwerenności.

„Myślę, że dziś wiele osób w Polsce, a szczególnie tutaj na tak zwanych ziemiach odzyskanych pamięta, że nie wszystko było tak oczywiste, pamięta o tym, jak trudne były początki polskości na tych terenach, i jestem pewien, że szczególnie tutaj na Ziemi Lubuskiej, na Dolnym Śląskim czy na Pomorzu Zachodnim, Polacy pamiętają o żołnierzach, którzy ginęli po to, abyśmy my tutaj mogli budować polskie życie, polskie nadzieje i polskie szanse. Serdecznie dziękuję tym, którzy do trwania tej pamięci się przyczyniali w przeszłości i którzy przyczyniają się także dzisiaj" – mówił prezydent.

Po przemówieniach odbyła się  modlitwa za poległych żołnierzy, po której porucznik Justyna GOGUŁ odczytała Apel Poległych, a następnie kompania wykonała salwę honorową.  Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod Pomnikiem Orła. Prezydentowi Bronisławowi KOMOROWSKIEMU w złożeniu wieńca asystował Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał brygady Jarosław MIKA, natomiast reprezentującemu Ministra Obrony Narodowej podpułkownikowi Wojciechowi ŁĘCKIEMU, Dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii pułkownik Andrzej LORENC i Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bolesławcu podpułkownik Andrzej ŁUKA. Główną część uroczystości zakończyła się odprowadzeniem  kompanii honorowej wystawionej przez artylerzystów z Bolesławca w asyście orkiestry wojskowej.

Bezpośrednio po Apelu Pamięci Prezydent zapoznał się ze sprzętem będącym na wyposażeniu 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Żołnierze zaprezentowali wyrzutnie WR-40 Langusta, armatohaubice samobieżne DANA, Radioteodolitowy Zestaw Sondażowy Atmosfery BAR, Bezpilotowy Samolot Rozpoznawczy FLY EYE oraz broń strzelecką i sprzęt optyczny, natomiast żołnierze patrolu saperskiego zaprezentowali kombinezon przeciwwybuchowy i specjalistyczny pojazd saperski TOPOLA S. 
W czasie pokazu Prezydent rozmawiał z żołnierzami na temat ich służby i prezentowanego sprzętu. Oprócz żołnierzy rozmawiał także z mieszkańcami miasta, harcerzami  i młodzieżą.

Po pokazie Prezydent RP Bronisław Komorowski zapalił znicz na cmentarzu żołnierzy II Armii Wojska Polskiego w asyście Dowódcy „Czarnej Dywizji” i dowódcy bolesławieckich artylerzystów. Oddanie szacunku żołnierzom spoczywającym na zgorzeleckim cmentarzu zakończyło ten etap wizyty Prezydenta w Zgorzelcu. Licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta pozostali jednak wśród żołnierzy do późnych  godzin popołudniowych oglądając sprzęt wojskowy i rozpytując o warunki służby w punkcie informacyjno – promocyjnym.

23 Śląski Pułk Artylerii - Mistrzostwa strzeleckie

Posted by JK on 8 kwietnia 2014 08:51
click for full size
W dniu 8 kwietnia 2014 r. na strzelnicy garnizonowej w Bolesławcu odbyła się I runda Mistrzostw Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych 1 - 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w strzelaniu z pistoletu wojskowego oraz karabinka kbk AK.

Do rywalizacji przystąpiło dziesięć sześcioosobowych zespołów z terenu południowej i zachodniej Polski. Drużyny rywalizowały w trzyosobowych składach (3 - kbk AK i 3 - PW).  W konkurencji strzelanie z broni długiej, tj. z kbk AK rywalizowali ze sobą żołnierze z korpusu szeregowych zawodowych. W konkurencji strzelanie z broni krótkiej, tj. z pistoletu wojskowego, brali udział oficerowie i podoficerowie, przedstawiciele poszczególnych jednostek wojskowych.

Po wykonaniu trzech strzałów próbnych, każdy z zawodników miał dwa podejścia do stanowiska strzeleckiego (2x10 strzałów). Suma dwóch strzelań sytuowała żołnierza w klasyfikacji indywidualnej. Suma wyników drużyny zgłoszonej przez każdą jednostkę, która składała się z trzech żołnierzy, dała natomiast klasyfikację drużynową.
O miejscu sześcioosobowego zespołu decydowała natomiast suma wyników z klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

Całość zawodów odbywała się z zachowaniem środków bezpieczeństwa i bhp. Kierownikiem strzelania na stanowisku z bronią krótką był podporucznik Michał Fedorowicz, natomiast podporucznik Andrzej Niedźwiecki czuwał nad bezpieczeństwem na stanowisku do strzelania z broni długiej. Zawody zostały starannie przygotowane przez szefa sekcji wychowania fizycznego i sportu 23 pułku artylerii majora Jana Kędziorę.

W wyniku przeprowadzonych mistrzostw w klasyfikacji generalnej najlepsze wyniki uzyskali:

Strzelanie z kbk AK

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

 • 1 miejsce – st. szer. Jerzy Pelc z 21 BSP Rzeszów                                 

 • 2 miejsce – st. szer. Seweryn Maszka z 21 BSP Rzeszów                     

 • 3 miejsce – szer. Marcin Grześków z 23 pa Bolesławiec            

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

 • 1 miejsce – 21 BSP Rzeszów                                                                      

 • 2 miejsce – 10BKPanc Świętoszów                                                           

 • 3 miejsce – 23 pa Bolesławiec                                                                     

 

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:

 • 1 miejsce – 21 BSP Rzeszów                                                                 

 • 2 miejsce – 10BKPanc Świętoszów                                                           

 • 3 miejsce – 23 pa Bolesławiec                                                                     

 Strzelanie z pistoletu wojskowego

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

 •  1 miejsce – ppor. Marek Mirowski z 17 WBZ Międzyrzecz         .

 •  2 miejsce – por. Michał Gancarczyk z 10 BKPanc Świętoszów

 • 3 miejsce – mł. chor. Tomasz Przerwanek z 21 BSP Rzeszów  
   

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:

 • 1 miejsce – 17 WBZ Międzyrzecz                

 • 2 miejsce – 10 BKPanc Świętoszów                       

 • 3 miejsce – 21 BSP Rzeszów                                   

 

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA:

 • 1 miejsce – 17 WBZ Międzyrzecz                

 • 2 miejsce – 10 BKPanc Świętoszów                       

 • 3 miejsce – 21 BSP Rzeszów                                    .

 

Zawody przebiegały na bardzo wysokim poziomie o czym świadczyć może wynik osiągnięty przez starszego szeregowego Jerzego Pelca z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, który wynikiem 100 pkt. osiągnął maksymalną ilość punktów. Najlepszy strzelec, pierwszej z pięciu rund mistrzostw, uhonorowany został przez dowódcę 23 pułku artylerii pułkownika Andrzeja Lorenca dyplomem uznania.
 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 - Strona 18 z 41Ostatnie artykuły

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 pułku artylerii
3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka ...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,031 seconds