|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

2 marca 2024 08:31 ||  Zaloguj || rss


All the articles posted by BW:

11 MAZURSKI PUŁK ARTYLERII - Certyfikacja XXX zmiany PKW KFOR

Posted by BW on 25 marca 2014 08:49
click for full size
W dniach 18 – 21 marca br. żołnierze szkolący się w składzie XXX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie, zostali poddani certyfikacji.

Obsadę XXX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR stanowią przede wszystkim żołnierze 11. Mazurskiego Pułku Artylerii, których wspomagają żołnierze z innych jednostek wojskowych. Podczas dotychczasowego szkolenia przyszli „misjonarze” zdobywali wiedzę z zakresu zadań stojących przed PKW, historii, gospodarki i religii występujących w rejonie wykonywania zadań, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz innych zasad warunkujących bezpieczną realizację zadań. Ponadto, w ramach przygotowania do misji odbyły się kursy z zakresu taktyki działań prewencyjno – porządkowych (CRC – Crowd Riot Control) oraz SERE (Survival –przetrwanie w skrajnie trudnych warunkach, Evasion – unikanie, Resistance – przeciwdziałanie wykorzystaniu w przypadku schwytania, Escape/Extraction – ucieczka lub uwolnienie). Jednym z elementów końcowych przygotowania do wyjazdu w rejon misji było certyfikujące ćwiczenie taktyczne z wojskami przeprowadzone w dniach 18 – 20 marca, podczas którego - w warunkach zbliżonych do rzeczywistych - sprawdzono gotowość kontyngentu do prowadzenia działań mandatowych. W ramach ćwiczenia żołnierze XXX zmiany PKW KFOR działali praktycznie  na swoich stanowiskach funkcyjnych doskonaląc swoje umiejętności m.in. w zakresie reagowania na główne rodzaje zagrożeń występujących w rejonie misji. Sprawność działania i zaangażowanie węgorzewskich „misjonarzy” widoczne podczas certyfikacji pozwalają stwierdzić, że dotychczasowe szkolenie przyniosło zamierzone efekty. Dowodem na to jest przede wszystkim ocena bardzo dobra wystawiona przez zespół kontrolujący złożony z oficerów Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Certyfikacja zakończyła się uroczystą zbiórką, podczas której kierownik ćwiczenia - dowódca 11 pa – płk. Dariusz Adamczyk dziękując żołnierzom XXX zmiany PKW KFOR za ich dotychczasowe zaangażowanie, stwierdził, że są oni gotowi do wykonywania zadań w rejonie misji, bo wszyscy stanęli na wysokości zadania i wzorowo poradzili sobie ze wszystkimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach przygotowania do wyjazdu.

 

11 Mazurski Pułk Artylerii - Szkolenie poligonowe artylerzystów

Posted by BW on 25 marca 2014 08:07
click for full size
W dniach 10-21 marca br. żołnierze 11 Mazurskiego Pułku Artylerii z Węgorzewa odbyli szkolenie poligonowe na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Orzyszu.

Podczas szkolenia poligonowego przeprowadzono szereg przedsięwzięć mających na celu przede wszystkim doskonalenie umiejętności określania nastaw do strzelania, wykonywania zadań ogniowych w rożnych warunkach, a także sprawdzić stopień przygotowania poszczególnych pododdziałów do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem. W ramach pobytu na poligonie odbyły się m.in. Treningi Kierowania Ogniem  ze strzelaniem amunicją bojową: TKO 11pa - pk. „OCELOT-14”, TKO 1 das - pk. „SERWAL-14”, ćwiczenie taktyczno–specjalne 3 dywizjonu artylerii rakietowej pk. „PUMA – 14” oraz ćwiczenie taktyczno–specjalne batalionu logistycznego pk. „KUNA-14”. Zadania ogniowe stawiane pododdziałom podczas treningów kierowania ogniem i ćwiczeń realizowane były z zakrytych stanowisk ogniowych, zarówno w dzień jak i w nocy. Szkolenie poligonowe było również doskonałą okazją do doskonalenia indywidualnych i zespołowych umiejętności oraz nawyków w wykonywaniu przedsięwzięć wchodzących w zakres planowania i organizowania działań. Oprócz działalności ogniowej podwładni płk. Dariusza Adamczyka doskonalili swoje umiejętności również w innych dziedzinach. Realizowane były zajęcia z taktyki, obrony przed bronią masowego rażenia oraz innych przedmiotów, których znajomość jest niezbędna na współczesnym polu walki. Węgorzewscy artylerzyści doskonale poradzili sobie nie tylko z planowymi zadaniami, ale i ze wszystkim zadaniami, które otrzymywali przez cały czas szkolenia. Warunki atmosferyczne i teren, w którym przyszło działać żołnierzom z 11 pa nie były ich sprzymierzeńcami, jednakże nie zaważyły one na jakości prowadzonych działań. Oceny końcowe poszczególnych przedsięwzięć szkoleniowych oraz wysoki poziom wykonania bieżących świadczą o tym, że czas dotychczasowego szkolenia został właściwie wykorzystany na przygotowanie do działania zgodnie z przeznaczeniem.
Szkolenie poligonowe zakończyło się 21 marca przegrupowaniem sił i środków do Węgorzewa, gdzie przed żołnierzami stoi do wykonania istotne zadanie, jakim jest obsługa sprzętu po jego intensywnym użytkowaniu.

5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII - Mianowania w 5 pułku artylerii

Posted by BW on 30 września 2013 09:37
click for full sizeW dniu 30 września, podczas apelu 5 pułku artylerii, pułkownik Zenon Wiśniewski mianował na kolejne wyższe stopnie wojskowe pięciu podoficerów oraz powitał w szeregach jednostki nowego kapelana.
Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzy mianuje się na kolejne wyższe stopnie wojskowe z chwilą objęcia, zaszeregowanego dla tego stopnia stanowiska służbowego. Stąd też dla wszystkich mianowanych podczas poniedziałkowego apelu rozpoczyna się nowy etap kariery wojskowej.

CSAiU - Elewi przysięgali Ojczyźnie

Posted by BW on 27 września 2013 09:51
click for full sizeŻołnierze III turnusu służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych 27 września 2013 roku złożyli uroczystą przysięgę wojskową na sztandar toruńskiego Centrum w obecności przedstawicieli Dowództwa Wojsk Lądowych, zaproszonych gości i swoich najbliższych. Dla 338 szeregowych elewów i ich rodzin, był to długo oczekiwany dzień.

5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII - Pożegnanie oficerów

Posted by BW on 27 września 2013 09:34
click for full sizeW piątek 27 września w Sali Tradycji 5 pułku artylerii pożegnano odchodzących z jednostki szefa sztabu podpułkownika Roberta Majdeckiego oraz szefa sekcji personalnej majora Jacka Wojtysiaka.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru pułku. Następnie odczytano decyzje personalne kierujące obu oficerów do dalszego wykonywania obowiązków służbowych poza 5 pułkiem artylerii. Podpułkownik Robert Majdecki został skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej, natomiast major Jacek Wojtysiak, będzie realizował zadania w ramach PKW ISAAF w Afganistanie.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Strona 10 z 32Ostatnie artykuły

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,026 seconds