|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

30 listopada 2023 18:36 ||  Zaloguj || rss

SPArt - Podróż historyczno wojskowa do Torunia węgorzewskiego stowarzyszenie żołnierzy WP

Posted by JK on 28 maja 2015 06:57
click for full sizeW dniach 26-28.05.2015 roku  grupa  członków i sympatyków WSŻ WP uczestniczyła w zorganizowanej przez Zarząd  WSŻ WP  podróży wojskowo-historycznej  do  Torunia.  W czasie wyjazdu towarzyszyły   bardzo dobre warunki pogodowe, które między innymi wpływały na wyśmienitą atmosferę wśród uczestników podróży. Takiej atmosferze sprzyjało  także bardzo dobre zabezpieczenie  podróży ze strony Komendy CSAiU i  dowództwa 11pa, jak również kultura i poczucie humoru uczestników podróży.
            W trakcie podróży jej uczestnicy  zapoznali się z historycznymi zabytkami Torunia przy pomocy przewodnika z CSAiU Pani Danieli Muzalewskiej, a także z historycznymi egzemplarzami sprzętu artyleryjskiego i tradycjami artyleryjskimi garnizonu toruńskiego w Muzeum Wojsk Lądowych,  zaprezentowanymi przez kustosza Muzeum Pana Bogusława Wiśniewskiego. Osiągnięcia CSAiU przedstawili nam Zastępca Komendanta  ppłk Zbigniew Kowalski i szef sekcji wychowawczej mjr Ireneusz Bandura. Na początku  wizyty w CSAiU złożono  symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona artylerii polskiej generała Józefa Bema. Byli absolwenci WSO WRiA ze wzruszeniem  wspominali lata nauki w pięknym Toruniu, kolebce polskiej artylerii.
            Bardzo interesującym  przeżyciem dla uczestników podróży był udział w przedsięwzięciach szkoleniowych żołnierzy 11pa, którzy właśnie kończyli miesięczne szkolenie poligonowe realizując na toruńskim poligonie trening kierowania ogniem. Zastępca dowódcy 11pa ppłk Krzysztof Brodecki przedstawił nam informację o szkoleniu jednostki na poligonie oraz  zademonstrował nam sprzęt i uzbrojenie pułku, obozowisko oraz manewr pododdziałów ogniowych 1 dywizjonu artylerii samobieżnej i 3 dywizjonu artylerii rakietowej na stanowiskach ogniowych. Nie obyło się bez tradycyjnej gościnnej kawy i odrobiny słodyczy. Zapoznano  się  też ze śmigłowcem rozpoznawczym Mi-2 obsługującym strzelanie 11pa, a szczególnie z wchodzącymi na wyposażenie jednostki nowymi haubicami samobieżnymi "KRAB" oraz wyposażeniem dowodzenia i logistycznym wchodzącym w skład tego dywizjonowego modułu.
            Szczególnym przeżyciem był dla  uczestników wycieczki  udział w strzelaniu amunicją bojową w wykonaniu 1 dywizjonu artylerii samobieżnej wyposażonego w "DANY", dowodzonego przez ppłk Janusza Szpadzika. Najpierw oglądano  sprawne wykonanie ognia na stanowiskach ogniowych. Następnie z punktu obserwacyjnego rozmieszczonego na wzg.  Czarneckiego efekty ognia dywizjonu na polu ognia. Cel, który wskazał  prezes stowarzyszenia, gen. Edward Pawlica ,  dla dowódcy grupy rozpoznawczej, po przystrzeleniu  jednym pociskiem, został zmieciony salwą dywizjonu. Dokładność, skupienie pocisków i czas wykonania zadania były bardzo dobre. Pogratulowano  dowódcy i żołnierzom dywizjonu doskonałego wyszkolenia artyleryjskiego. Jak stwirdził  gen.Edward Pawlica - "Przez okres swojej służby w artylerii  WP uczestniczyłem w setkach strzelań artyleryjskich wykonywanych przez różne jednostki i pododdziały artylerii, bo tak wykonany ogień zdarzał się bardzo rzadko. Kto służył w  artylerii i zna zasady jej działania, wie, że przy strzelaniu z zakrytych stanowisk ogniowych oprócz żołnierskiego szczęścia trzeba jeszcze posiadać doskonale wyszkolony i zgrany cały stan osobowy dywizjonu. Żołnierze ppłk Janusza  Szpadzika posiadali i szczęście i stosowne umiejętności.  Nie było w tym nic dziwnego, skoro dowódcą dywizjonu jest profesjonalista,  pasjonat artylerii  i żołnierskiego fachu".
            W czasie podróży miało miejsce spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk Romanem Kłosińskim, który przedstawił  cele i  zadania stowarzyszenia, sposób ich realizacji oraz zasady członkowstwa w stowarzyszeniu, a także perspektywy współpracy z  węgorzewskim stowarzyszeniem.
            Była też okazja do przypomnienia sobie zakwaterowanie w warunkach zbliżonych do żołnierskich, które zapewniał nam wraz ze swoimi podwładnymi Pan kpt. Ireneusz Malinowski. Żywienie realizowano  na bazie Kompleksu Gastronomicznego "Róża Wiatrów".
               Po podróży pozostały nam przyjemne wrażenia. Jej uczestnicy dziękują  wszystkim, którzy pomogli  w zabezpieczeniu udanego przedsięwzięcia, a szczególnie Komendantowi CSAiU płk Dariuszowi Adamczykowi i Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  płk Jackowi Werze, bez pomocy których podróż nie byłaby możliwa do realizacji.

11 Mazurski Pułk Artylerii - Szkolenie i międzynarodowa wymiana doświadczeń.

Posted by JK on 22 maja 2015 13:37
click for full sizePobyt na zgrupowaniu poligonowym jednostek i pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych na OS CSAiU był okazją do międzynarodowych szkoleń i wymiany doświadczeń.

Na zaproszenie Szefa Zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych płk. dr. Jarosława Kraszewskiego, zgrupowanie artylerzystów odwiedziło wielu przedstawicieli armii państw NATO oraz innych armii współpracujących z wojskami lądowymi. Powyższe wizyty były okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań działań artylerii w poszczególnych armiach, ich wyposażenia i możliwości ogniowych. W szkoleniu aktywnie uczestniczyli również oficerowie 11. pułku artylerii, dla których była to doskonała okazja do wzbogacenia swej wiedzy i doskonalenia zasad współpracy w działaniach międzynarodowych.

5 Lubuski Pułk Artylerii - Ćwiczenie MANGUSTA 15

Posted by JK on 18 maja 2015 13:21
click for full sizeNa ośrodku szkolenia CSAiU w Toruniu rozpoczęło się ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. Mangusta-15, które ma na celu doskonalenie planowania oraz organizowania działań, obsady stanowisk dowodzenia dywizjonów 5 pułku artylerii

W poniedziałkowy poranek 18 maja 2015 r. odbyła się zbiórka pododdziałów przebywających na szkoleniu poligonowym. Meldunek dowódcy zgrupowania płk Zenonowi Wiśniewskiemu złożył pełniący obowiązki szefa sztabu mjr Zbigniew Zawadzki. Tym samym rozpoczęło się ćwiczenie dowódczo – sztabowe p.k. MANGUSTA – 15.
Po podniesieniu flagi państwowej dowódca zgrupowania wręczył ćwiczącym dowódcom sytuację wyjściową do ćwiczenia. Pierwszoplanowym ćwiczącym pododdziałem jest 1 dywizjon artylerii samobieżnej pod dowództwem ppłk Artura Danielskiego oraz batalion logistyczny dowodzony przez ppłk Leszka Drzazgę. Zakończenie ćwiczenia oraz jego omówienie zaplanowane jest w piątek 22 maja.

11 Mazurski Pułk Artylerii - 1 dywizjon artylerii samobieżnej przetarł lufy na OS WRiA w Toruniu.

Posted by JK on 13 maja 2015 13:43
click for full sizeW dniu 13.05. 1 das zrealizował Trening Kierowania Ogniem (TKO) ze strzelaniem amunicją bojową.

Po treningach na „sucho” przyszedł w końcu czas na strzelania na „ostro”. Tak po krótce można powiedzieć o pierwszym TKO z użyciem amunicji bojowej. Działanie bojowe naszego dywizjonu artylerii dowodzonego przez ppłk. Janusza Szpadzika z dużym zainteresowaniem obserwowali żołnierze z Litwy, którzy przebywają w CSAiU.

CSAiU - 70 rocznica zakończenia II wojny światowej

Posted by JK on 8 maja 2015 13:57
click for full sizeOficjalna część toruńskich obchodów 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Toruniu miała miejsce przed pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945”.
Na uroczystości zebrali się kombatanci, przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i miejskich, poczty sztandarowe, delegacje toruńskich instytucji, szkół oraz organizacji społecznych i patriotycznych. Nie zabrakło również żołnierzy toruńskich jednostek wojskowych.
Po odegraniu hymnu państwowego przez orkiestrę wojskową, dowódca kompanii honorowej reprezentującej Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia porucznik Andrzej Kloc złożył meldunek Dowódcy Garnizonu Toruń pułkownikowi Dariuszowi Adamczykowi. Następnie okolicznościowe wystąpienia wygłosili przedstawiciele władz samorządowych. Po apelu poległych oraz salwie honorowej delegacje w asyście żołnierzy złożyły kwiaty pod obeliskiem. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Strona 10 z 41Ostatnie artykuły

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 pułku artylerii
3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka ...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,098 seconds