|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

13 lipca 2024 18:17 ||  Zaloguj || rss

23 Śląski Pułk Artylerii - Zadania ochrony w „Noble Jump”

Posted by JK on 19 czerwca 2015 13:17
click for full sizePrzez kilkanaście dni czerwca żagański Ośrodek Szkolenia Poligonowego był areną na której realizowane były założone cele sojuszniczego ćwiczenia „NOBLE JUMP”.
 
W ćwiczeniu brały także udział wytypowane pododdziały „Czarnej Dywizji” realizując różne zadania: bojowe i zabezpieczające. Tym razem bolesławieckim artylerzystom przypadły w udziale zadanie „Force Protection” związane z ochroną wojsk – w tym przypadku ochroną „bazy” wojsk sojuszniczych. Przez cały czas trwania ćwiczenia, całodobowo pełnili służbę wartowniczo – patrolową ochraniając jeden z rejonów rozmieszczenia żołnierzy i sprzętu bojowego, specjalistycznego wojsk państw NATO.
Dla żołnierzy pułku to okazja do doskonalenia procedur obrony i ochrony w warunkach polowych oraz działania na posterunkach w różnych sytuacjach.

23 Śląski Pułk Artylerii - Starszy chorąży Andrzej Tkaczyk podoficerem roku 11 LDKPancPrzeprawa artylerzystów

Posted by JK on 16 czerwca 2015 13:13
click for full sizeW dniach 15 - 16 czerwca br. wydzielone siły i środki 23 pułku artylerii uczestniczyły w szkoleniu z zakresu rozpoznania i pokonywania przeszkody wodnej na Ośrodku Ćwiczeń Biała Góra.
 
Dla artylerzystów szkolenie stanowiło pierwszy od kilku lat praktyczny sprawdzian pokonywania przeszkody wodnej na promach, moście pontonowym i łodziach desantowych. Przeprawiali się żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej i dywizjonu dowodzenia, którzy pierwszego dnia szkolenia uczyli się czynności z zakresu załadunku, zabezpieczenia oraz rozładunku 122 mm wyrzutni WR-40 LANGUSTA, pojazdów łączności oraz samochodów ciężarowo – terenowych podczas przepraw różnymi sposobami. W kolejnym etapie szkolenia doskonalono praktyczne pokonywanie przeszkody wodnej na pływających transporterach gąsienicowych PTS, promach oraz moście pontonowym PP-64. W tym samym czasie żołnierze przeprawiali się na łodziach desantowych.
Drugiego dnia szkolenia pokonywano przeszkodę wodną całością ćwiczących sił i środków, w którym wspólnie z artylerzystami uczestniczyły również inne jednostki Czarnej Dywizji. Jak podkreśla dowódca zgrupowania szkoleniowego 23 pułku artylerii podpułkownik Tomasz Lisiecki „Cel szkolenia został osiągnięty. Żołnierze opanowali czynności pozwalające bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadzić przeprawę przez przeszkodę wodną, a wnioski z zajęć pozwolą odpowiednio ukierunkować przyszłe szkolenia”. 
Wagę szkolenia inżynieryjno-saperskiego realizowanego na OC Biała Góra dla artylerzystów podkreślił również dowódca pułku pułkownik Paweł Świtalski. „Forsowanie czyli pokonanie przeszkody wodnej jest ważną, ale i stosunkowo trudną forma natarcia. Od jej dobrej realizacji zależy umiejętność współdziałania wszystkich funkcyjnych, znajomości obowiązujących zasad i procedur oraz umiejętności dowódców, kierowców i uczestniczących w niej żołnierzy. Przeprowadzone zajęcia dały moim podwładnym obraz skali przedsięwzięcia oraz jak się do niego należy przygotować, bo oprócz umiejętności stricte artyleryjskich istotną rolą jest umiejętność współdziałania z innymi rodzajami wojsk, w tym przypadku saperami" – podsumowuje szkolenie dowódca bolesławieckich artylerzystów pułkownik Paweł Świtalski. 
 

SPArt - Podróż historyczno wojskowa do Torunia węgorzewskiego stowarzyszenie żołnierzy WP

Posted by JK on 28 maja 2015 06:57
click for full sizeW dniach 26-28.05.2015 roku  grupa  członków i sympatyków WSŻ WP uczestniczyła w zorganizowanej przez Zarząd  WSŻ WP  podróży wojskowo-historycznej  do  Torunia.  W czasie wyjazdu towarzyszyły   bardzo dobre warunki pogodowe, które między innymi wpływały na wyśmienitą atmosferę wśród uczestników podróży. Takiej atmosferze sprzyjało  także bardzo dobre zabezpieczenie  podróży ze strony Komendy CSAiU i  dowództwa 11pa, jak również kultura i poczucie humoru uczestników podróży.
            W trakcie podróży jej uczestnicy  zapoznali się z historycznymi zabytkami Torunia przy pomocy przewodnika z CSAiU Pani Danieli Muzalewskiej, a także z historycznymi egzemplarzami sprzętu artyleryjskiego i tradycjami artyleryjskimi garnizonu toruńskiego w Muzeum Wojsk Lądowych,  zaprezentowanymi przez kustosza Muzeum Pana Bogusława Wiśniewskiego. Osiągnięcia CSAiU przedstawili nam Zastępca Komendanta  ppłk Zbigniew Kowalski i szef sekcji wychowawczej mjr Ireneusz Bandura. Na początku  wizyty w CSAiU złożono  symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona artylerii polskiej generała Józefa Bema. Byli absolwenci WSO WRiA ze wzruszeniem  wspominali lata nauki w pięknym Toruniu, kolebce polskiej artylerii.
            Bardzo interesującym  przeżyciem dla uczestników podróży był udział w przedsięwzięciach szkoleniowych żołnierzy 11pa, którzy właśnie kończyli miesięczne szkolenie poligonowe realizując na toruńskim poligonie trening kierowania ogniem. Zastępca dowódcy 11pa ppłk Krzysztof Brodecki przedstawił nam informację o szkoleniu jednostki na poligonie oraz  zademonstrował nam sprzęt i uzbrojenie pułku, obozowisko oraz manewr pododdziałów ogniowych 1 dywizjonu artylerii samobieżnej i 3 dywizjonu artylerii rakietowej na stanowiskach ogniowych. Nie obyło się bez tradycyjnej gościnnej kawy i odrobiny słodyczy. Zapoznano  się  też ze śmigłowcem rozpoznawczym Mi-2 obsługującym strzelanie 11pa, a szczególnie z wchodzącymi na wyposażenie jednostki nowymi haubicami samobieżnymi "KRAB" oraz wyposażeniem dowodzenia i logistycznym wchodzącym w skład tego dywizjonowego modułu.
            Szczególnym przeżyciem był dla  uczestników wycieczki  udział w strzelaniu amunicją bojową w wykonaniu 1 dywizjonu artylerii samobieżnej wyposażonego w "DANY", dowodzonego przez ppłk Janusza Szpadzika. Najpierw oglądano  sprawne wykonanie ognia na stanowiskach ogniowych. Następnie z punktu obserwacyjnego rozmieszczonego na wzg.  Czarneckiego efekty ognia dywizjonu na polu ognia. Cel, który wskazał  prezes stowarzyszenia, gen. Edward Pawlica ,  dla dowódcy grupy rozpoznawczej, po przystrzeleniu  jednym pociskiem, został zmieciony salwą dywizjonu. Dokładność, skupienie pocisków i czas wykonania zadania były bardzo dobre. Pogratulowano  dowódcy i żołnierzom dywizjonu doskonałego wyszkolenia artyleryjskiego. Jak stwirdził  gen.Edward Pawlica - "Przez okres swojej służby w artylerii  WP uczestniczyłem w setkach strzelań artyleryjskich wykonywanych przez różne jednostki i pododdziały artylerii, bo tak wykonany ogień zdarzał się bardzo rzadko. Kto służył w  artylerii i zna zasady jej działania, wie, że przy strzelaniu z zakrytych stanowisk ogniowych oprócz żołnierskiego szczęścia trzeba jeszcze posiadać doskonale wyszkolony i zgrany cały stan osobowy dywizjonu. Żołnierze ppłk Janusza  Szpadzika posiadali i szczęście i stosowne umiejętności.  Nie było w tym nic dziwnego, skoro dowódcą dywizjonu jest profesjonalista,  pasjonat artylerii  i żołnierskiego fachu".
            W czasie podróży miało miejsce spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk Romanem Kłosińskim, który przedstawił  cele i  zadania stowarzyszenia, sposób ich realizacji oraz zasady członkowstwa w stowarzyszeniu, a także perspektywy współpracy z  węgorzewskim stowarzyszeniem.
            Była też okazja do przypomnienia sobie zakwaterowanie w warunkach zbliżonych do żołnierskich, które zapewniał nam wraz ze swoimi podwładnymi Pan kpt. Ireneusz Malinowski. Żywienie realizowano  na bazie Kompleksu Gastronomicznego "Róża Wiatrów".
               Po podróży pozostały nam przyjemne wrażenia. Jej uczestnicy dziękują  wszystkim, którzy pomogli  w zabezpieczeniu udanego przedsięwzięcia, a szczególnie Komendantowi CSAiU płk Dariuszowi Adamczykowi i Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  płk Jackowi Werze, bez pomocy których podróż nie byłaby możliwa do realizacji.

11 Mazurski Pułk Artylerii - Szkolenie i międzynarodowa wymiana doświadczeń.

Posted by JK on 22 maja 2015 13:37
click for full sizePobyt na zgrupowaniu poligonowym jednostek i pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych na OS CSAiU był okazją do międzynarodowych szkoleń i wymiany doświadczeń.

Na zaproszenie Szefa Zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych płk. dr. Jarosława Kraszewskiego, zgrupowanie artylerzystów odwiedziło wielu przedstawicieli armii państw NATO oraz innych armii współpracujących z wojskami lądowymi. Powyższe wizyty były okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań działań artylerii w poszczególnych armiach, ich wyposażenia i możliwości ogniowych. W szkoleniu aktywnie uczestniczyli również oficerowie 11. pułku artylerii, dla których była to doskonała okazja do wzbogacenia swej wiedzy i doskonalenia zasad współpracy w działaniach międzynarodowych.

5 Lubuski Pułk Artylerii - Ćwiczenie MANGUSTA 15

Posted by JK on 18 maja 2015 13:21
click for full sizeNa ośrodku szkolenia CSAiU w Toruniu rozpoczęło się ćwiczenie dowódczo – sztabowe pk. Mangusta-15, które ma na celu doskonalenie planowania oraz organizowania działań, obsady stanowisk dowodzenia dywizjonów 5 pułku artylerii

W poniedziałkowy poranek 18 maja 2015 r. odbyła się zbiórka pododdziałów przebywających na szkoleniu poligonowym. Meldunek dowódcy zgrupowania płk Zenonowi Wiśniewskiemu złożył pełniący obowiązki szefa sztabu mjr Zbigniew Zawadzki. Tym samym rozpoczęło się ćwiczenie dowódczo – sztabowe p.k. MANGUSTA – 15.
Po podniesieniu flagi państwowej dowódca zgrupowania wręczył ćwiczącym dowódcom sytuację wyjściową do ćwiczenia. Pierwszoplanowym ćwiczącym pododdziałem jest 1 dywizjon artylerii samobieżnej pod dowództwem ppłk Artura Danielskiego oraz batalion logistyczny dowodzony przez ppłk Leszka Drzazgę. Zakończenie ćwiczenia oraz jego omówienie zaplanowane jest w piątek 22 maja.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - Strona 10 z 42Ostatnie artykuły

UROCZYSTOŚĆ MIANOWANIA PŁK. ROMANA PIOTROWSKIEWGO NA KOMENDATA CSAiU W TORUNIU
17 czerwca br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość obj...

SPArt. |

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,032 seconds