|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

4 grudnia 2023 19:34 ||  Zaloguj || rss

Komunikat nr 08/2022

Posted by BW on 25 lipca 2022 12:25
click for full sizeW sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkolenie w ramach programu edukacji wojskowej „Legia Akademicka” wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Tym samym zakończył się pierwszy etap ich szkolenia.
Uroczysty apel ze złożeniem przysięgi wojskowej zorganizowany został na placu apelowym CSAiU. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz lokalnych, duchowni, kombatanci i weterani, dowódcy jednostek toruńskiego garnizonu, ale przede wszystkim rodziny, najbliżsi i przyjaciele żołnierzy-studentów, którzy do Torunia przybyli z różnych zakątków naszego kraju.

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii

Posted by BW on 13 lipca 2022 12:38
click for full sizeW 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 r., w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, utworzona została 18. Dywizja Zmechanizowana. Wówczas także podjęto decyzję, o formowaniu jednostek wsparcia jaką jest pułk artylerii. Decyzją Nr PF-46/ZOiU-P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie realizacji zadań umożliwiających przeprowadzenie kolejnych zmian organizacyjnych związanych z formowaniem jednostek wojskowych 18. Dywizji Zmechanizowanej, rozpoczęto proces formowania 18. Pułku Artylerii. Oddział artylerii odwołuje się do tradycji 18. Pułku Artylerii Lekkiej (okresu II Rzeczpospolitej). Dziedziczenie i kultywowanie tradycji artyleryjskich tamtego okresu wpłynie pozytywnie na kształtowanie patriotycznych postaw żołnierzy i pracowników resortu Obrony Narodowej, a także pogłębi procesy integracyjne środowiska całej 18. Dywizji Zmechanizowanej, braci artyleryjskiej oraz zainspiruje do wzmożonego wysiłku szkoleniowego. W naturalny sposób 18. Pułk Artylerii będzie kontynuatorem chlubnej historii i dorobku odznaczonego Orderem Wojennym Virtuti Militari 18. Pułku Artylerii Lekkiej.

Nowy dowódca 11 pułku artylerii

Posted by BW on 3 września 2020 07:27
click for full size2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii przez płk. dypl. Mariusza Majerskiego.
W uroczystości udział wzięli: Dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski, dowódcy jednostek „Bursztynowej Dywizji”, przedstawiciel Zarządu WRiA IWL Dowództwa Generalnego RSZ płk Wojciech Dalka, a także przedstawiciele władz administracyjnych powiatu węgorzewskiego i miasta.
Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej płk dypl. Mariusz Majerski otrzymał z rąk gen. dyw. Krzysztofa Radomskiego akt mianowania oraz naramiennik z nowym stopniem wojskowym. Gratulacje nowemu dowódcy złożyli również przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów wojskowych.


Nowy dowódca 23 pułku artylerii

Posted by BW on 2 września 2020 07:28
click for full size1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii przez płk. dypl. Marka Wasielewskiego.
W uroczystości udział wzięli: Dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. dr Dariusz Parylak, dowódcy jednostek „Czarnej Dywizji”, przedstawiciel Zarządu WRiA IWL Dowództwa Generalnego RSZ, a także władze administracyjne powiatu i miasta.
Po odczytaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej płk dypl. Marek Wasielewski otrzymał z rąk gen. dyw. dr Dariusza Parylaka akt mianowania oraz czarny naramiennik z nowym stopniem wojskowym. Gratulacje nowemu dowódcy złożyli również przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów wojskowych.


Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 pułku artylerii

Posted by BW on 8 kwietnia 2020 07:01
click for full size3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka odbyła się ceremonia przekazania obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego pułku artylerii.
Uroczystość przekazania dowodzenia odbyła się w Sali Tradycji 23 pułku artylerii. W uroczystości udział wzięli: Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, dowódcy jednostek „Czarnej Dywizji”, a także bezpośrednio podlegli żołnierze dowódcy 23 pułku artylerii.
Dowódca 11DKPanc w swoim wystąpieniu krótko scharakteryzował okres dowodzenia pułkiem przez pułkownika Grzegorza Potrzuskiego. Na zakończenie Dowódca 11 DKPanc przedstawił nowego dowódcę i wyraził oczekiwania przełożonych w stosunku do pułku i złożył życzenia obejmującemu czasowo obowiązki Dowódcy 23 pułku artylerii.
Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru 23 pułku artylerii zastępcy dowódcy 23 pułku artylerii podpułkownikowi Markowi Wasielewskiemu, który czasowo przejął pełnienie obowiązków.
Dowódca artylerzystów w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom 23 pułku artylerii za ich służbę.Na zakończenie płk Potrzuski podziękował dowódcy „Czarnej Dywizji” za zaszczyt pełnienia służby w tak elitarnym związku taktycznym.
Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym w dalszej części uroczystości głos zabrał obejmujący obowiązki dowódcy pułku, ppłk Marek Wasielewski.
W końcowej części swojego przemówienia zwrócił się do pułkownika Potrzuskiego, któremu życzył dalszych sukcesów w karierze wojskowej, wytrwałości w realizacji kolejnych zadań oraz przysłowiowego żołnierskiego szczęścia.  
Uroczystość zakończyła się pamiątkowym zdjęciem na tle sztandaru jednostki wojskowej oraz złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona 23 pułku artylerii generała broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Strona 1 z 41Ostatnie artykuły

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

Nowy dowódca 23 pułku artylerii
1 września 2020 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 23 Śląskiego Pułk...

SPArt. |

Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 pułku artylerii
3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka ...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,028 seconds