|
pl-PLen-US

Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

13 lipca 2024 17:59 ||  Zaloguj || rss


All the articles posted by JK:

5 Lubuski Pułk Artylerii - Marsz kondycyjny

Posted by JK on 8 lipca 2015 13:27
click for full sizeWysokie temperatury i wakacyjny sezon urlopowy nie oznaczają przerwy w szkoleniu żołnierzy 5 pułku artylerii. W dniu 7 lipca, pododdziały 1 dywizjonu artylerii samobieżnej przeprowadziły w ramach zajęć programowych marsze kwartalne
Mimo zmniejszonych stanów w pododdziałach spowodowanych absencją urlopową pułk utrzymuje stałą gotowość bojową, a żołnierze odbywają szkolenie zgodnie z programem. Wśród rozlicznych zajęć w planach zamierzeń 1 das pojawił się trening kondycji marszowej.
Zgodnie z programem zajęć z wychowania fizycznego żołnierze 1 das wykonali marsz na odległości 20 km. Trening ten miał na celu z jednej strony podtrzymywać sprawność fizyczną i wytrzymałość żołnierzy, a z drugiej doskonalić umiejętność wykonywania marszu ubezpieczonego i zachowania w przypadku nawiązania kontaktu z przeciwnikiem.
Po porannym apelu żołnierze zostali zapoznani z tematem zajęć, warunkami bezpieczeństwa oraz sytuacją taktyczną. Następnie rozpoczął się marsz z założonym tempem 5km/h. Podczas treningu żołnierze ćwiczyli taktykę marszu oraz wykonywali zadania dotyczące prowadzenia obserwacji terenu, ubezpieczenia, ostrzegania, a także udzielania pomocy poszkodowanym.
Sięgająca 35 stopni temperatura dała nam dziś ostro we znaki, jednak przeszliśmy całą zaplanowaną trasę osiągając założone w planie cele. Żołnierz musi być gotowy do działania w każdych warunkach i właśnie tę wytrwałość musieliśmy dziś szczególnie wykazać – podsumował zajęcia dowódca jednej z ćwiczących baterii – kpt. Jakub Słowik.

CSAiU - Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Posted by JK on 23 czerwca 2015 13:50
click for full sizeWe wtorek 23 czerwca w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące współpracy w latach 2015 – 2016. Wzięli w nim udział zaproszeni przez Komendanta Centrum, płk. Dariusza Adamczyka przedstawiciele organizacji samorządowych i innych partnerów społecznych.
Zebranym przedstawiono obowiązujące w resorcie obrony narodowej przepisy normujące zasady współpracy. Ponadto przypomniano powinności wynikające z podpisanych umów oraz algorytm postępowania w przypadku potrzeby użyczenia pojazdów bądź nieruchomości będących w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.
W ramach dyskusji zwrócono również uwagę na konsolidację wysiłków i „współpracę w poziomie” – umożliwiającą podniesienie rangi realizowanych wspólnie przedsięwzięć.
Jak zgodnie podkreślali zarówno organizatorzy jak i uczestnicy, spotkanie dało możliwość uniknięcia ewentualnych nieporozumień i nieścisłości, szczególnie w kontekście zamierzeń planowanych do realizacji w 2016 roku.

CSAiU - Szkolenie żołnierzy łotewskich w CSAiU w Toruniu

Posted by JK on 19 czerwca 2015 13:53
click for full sizePrzez dwa tygodnie, od 8 do 19 czerwca na terenie toruńskiego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia przebywali żołnierze Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej. Uczestniczyli oni w kursie z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem typu BLG-67.
Czterej żołnierze reprezentujący 54 batalion inżynieryjny Gwardii Narodowej Republiki Łotewskiej w takcie szkolenia poznawali budowę i zasady eksploatacji mostu towarzyszącego na podwozu czołgu T-55. Uczestniczyli też w przeprowadzaniu niezbędnych czynności obsługowych sprzętu. Następnym elementem było doskonalenie techniki pracy z mostem. Ćwiczyli więc, między innymi, kierowanie pojazdem, załadowywanie i transport przęsła, pokonywanie trudnego terenu, aż po rozkładanie mostu nad przeszkodami. 
Dowódca grupy kursantów z Łotwy, kpr. Aldis Disereits był pełen podziwu dla umiejętności i profesjonalizmu żołnierzy CSAiU. Wyraził on głębokie podziękowania dla instruktorów prowadzących szkolenie za zaangażowanie i pomoc w trakcie kursu. Na zakończenie dodał, że żadne z pytań zadanych przez niego lub jego kolegów nie pozostało bez odpowiedzi, a wiedza nabyta w toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia zostanie należycie wykorzystana.

23 Śląski Pułk Artylerii - Zadania ochrony w „Noble Jump”

Posted by JK on 19 czerwca 2015 13:17
click for full sizePrzez kilkanaście dni czerwca żagański Ośrodek Szkolenia Poligonowego był areną na której realizowane były założone cele sojuszniczego ćwiczenia „NOBLE JUMP”.
 
W ćwiczeniu brały także udział wytypowane pododdziały „Czarnej Dywizji” realizując różne zadania: bojowe i zabezpieczające. Tym razem bolesławieckim artylerzystom przypadły w udziale zadanie „Force Protection” związane z ochroną wojsk – w tym przypadku ochroną „bazy” wojsk sojuszniczych. Przez cały czas trwania ćwiczenia, całodobowo pełnili służbę wartowniczo – patrolową ochraniając jeden z rejonów rozmieszczenia żołnierzy i sprzętu bojowego, specjalistycznego wojsk państw NATO.
Dla żołnierzy pułku to okazja do doskonalenia procedur obrony i ochrony w warunkach polowych oraz działania na posterunkach w różnych sytuacjach.

23 Śląski Pułk Artylerii - Starszy chorąży Andrzej Tkaczyk podoficerem roku 11 LDKPancPrzeprawa artylerzystów

Posted by JK on 16 czerwca 2015 13:13
click for full sizeW dniach 15 - 16 czerwca br. wydzielone siły i środki 23 pułku artylerii uczestniczyły w szkoleniu z zakresu rozpoznania i pokonywania przeszkody wodnej na Ośrodku Ćwiczeń Biała Góra.
 
Dla artylerzystów szkolenie stanowiło pierwszy od kilku lat praktyczny sprawdzian pokonywania przeszkody wodnej na promach, moście pontonowym i łodziach desantowych. Przeprawiali się żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej i dywizjonu dowodzenia, którzy pierwszego dnia szkolenia uczyli się czynności z zakresu załadunku, zabezpieczenia oraz rozładunku 122 mm wyrzutni WR-40 LANGUSTA, pojazdów łączności oraz samochodów ciężarowo – terenowych podczas przepraw różnymi sposobami. W kolejnym etapie szkolenia doskonalono praktyczne pokonywanie przeszkody wodnej na pływających transporterach gąsienicowych PTS, promach oraz moście pontonowym PP-64. W tym samym czasie żołnierze przeprawiali się na łodziach desantowych.
Drugiego dnia szkolenia pokonywano przeszkodę wodną całością ćwiczących sił i środków, w którym wspólnie z artylerzystami uczestniczyły również inne jednostki Czarnej Dywizji. Jak podkreśla dowódca zgrupowania szkoleniowego 23 pułku artylerii podpułkownik Tomasz Lisiecki „Cel szkolenia został osiągnięty. Żołnierze opanowali czynności pozwalające bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadzić przeprawę przez przeszkodę wodną, a wnioski z zajęć pozwolą odpowiednio ukierunkować przyszłe szkolenia”. 
Wagę szkolenia inżynieryjno-saperskiego realizowanego na OC Biała Góra dla artylerzystów podkreślił również dowódca pułku pułkownik Paweł Świtalski. „Forsowanie czyli pokonanie przeszkody wodnej jest ważną, ale i stosunkowo trudną forma natarcia. Od jej dobrej realizacji zależy umiejętność współdziałania wszystkich funkcyjnych, znajomości obowiązujących zasad i procedur oraz umiejętności dowódców, kierowców i uczestniczących w niej żołnierzy. Przeprowadzone zajęcia dały moim podwładnym obraz skali przedsięwzięcia oraz jak się do niego należy przygotować, bo oprócz umiejętności stricte artyleryjskich istotną rolą jest umiejętność współdziałania z innymi rodzajami wojsk, w tym przypadku saperami" – podsumowuje szkolenie dowódca bolesławieckich artylerzystów pułkownik Paweł Świtalski. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Strona 1 z 10Ostatnie artykuły

UROCZYSTOŚĆ MIANOWANIA PŁK. ROMANA PIOTROWSKIEWGO NA KOMENDATA CSAiU W TORUNIU
17 czerwca br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość obj...

SPArt. |

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artyler...

SPArt. |

Komunikat nr 08/2022
W sobotę 23 lipca w Toruniu, po blisko miesięcznym przeszkoleniu, 115 studentów odbywających szkoleni...

SPArt. |

Informacja o tworzeniu 18 pułku artylerii
W 2018 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-65/0rg./P1 z dnia 5 września 2018 ...

SPArt. |

Nowy dowódca 11 pułku artylerii
2 września 2020 roku w Węgorzewie odbyła się uroczystość objęcia obowiązków Dowódcy 11 Mazurskiego Pu...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,177 seconds