|
pl-PLen-US

Nowości Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Komunikat nr 04/2024Komunikat nr 04/2024 - 26 czerwca 2024

Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024

12 czerwca 2024 roku w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Była to już 24 edycja tego przedsięwzięcia. Podczas uroczystości wręczono nagrody oraz wyróżnienia twórcom oraz animatorom najbardziej wartościowych przedsięwzięć zrealizowanych w 2023 roku w regionie kujawsko-pomorskim.
Uhonorowano organizacje, przedsiębiorstwa, zespoły i osoby w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej. Łącznie wręczono 27 nagród, 54 wyróżnienia i jedno wyróżnienie specjalne. Nagrody i wyróżnienia wręczali Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Przewodnicząca Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska.
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów zostało uhonorowane wyróżnieniem w kategorii: działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrał Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk w stanie spoczynku Roman Kłosiński. W uroczystości udział wzięli członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu za docenienie naszej działalności w Toruniu i regionie kujawsko-pomorskim.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKAT - 22 maja 2024

Nasz kolega z Oddziału Bolesławiec Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów mjr w st. spocz. Leszek Szostek opracował monografię 100 mm armaty polowej wz. 44 BS-3. Jest to kolejna pozycja z serii „ Broń i Wyposażenie Wojska Polskiego” W latach 1951-1960 w armaty BS-3 wyposażone były pułki przeciwpancerne: 101 w Kwidzynie, 156 w Pleszewie i 126 w Gnieźnie. Po wprowadzeniu do pułków armat D-44,armaty BS-3 przeznaczono do szkolenia i zapasów mobilizacyjnych. Ostatecznie wycofano je z uzbrojenia w połowie lat 80.

Informacja dla chętnych zakupu wydawnictw Agencji CB
Cena 1 egz. 15,00 zł
Koszty wysyłki:
16,00 zł - za pobraniem pocztowym
6,00 zł - po uprzednim wpłacie na konto Agencji
Nr 57 1140 2004 0000 3302 2805 0555
Kosztów wysyłki nie doliczamy przy zamówieniu za min. 100,00 zł

Adres do korespondencji:
Agencja Wydawnicza CB
02-495 Warszawa, ul. Siłaczki 3/9 lok. 101
Tel. 510 210 234
e-mail: sklep@cbwydawnictwo.pl


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 25 kwietnia 2024

Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów o wyborze Zarządu Głównego w dniu 13.03.2024, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 03.04.2024 r. postanowił o zmianie danych nowych władz Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecne Władze Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów są reprezentowane przez:

ZARZĄD GŁÓWNY
• Roman KŁOSIŃSKI – Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
• Eugeniusz LALA – I Wiceprezes
• Stanisław GONTARSKI – II Wiceprezes
• Witold ZAWADZKI – Skarbnik
• Roman SALACH – Sekretarz
• Ryszard DOROŻYŃSKI – Członek
• Jan SZYMAŃSKI – Członek
• Zdzisław POLCIKIEWICZ – Członek
• Stanisław KALSKI – Członek
• Artur DANIELSKI – Członek
• Jerzy KOCIAŁKOWSKI - Członek

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
• Karol ŚWIGOŃSKI – Przewodniczący
• Józef CYRA – Zastępca
• Jarosław PISARCZYK – Sekretarz
• Leszek SZOSTEK – Członek
• Rafał WYSOGLĄD – Członek

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
• Andrzej ORŁOWSKI – Przewodniczący
• Julita KUSIAK – Zastępczyni
• Patryk DUBAS – Sekretarz
• Jan PRZEŹDZIECKI – Członek
• Marek DONAJ – Członek

Z artyleryjskim pozdrowieniem:
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Życzenia Wielkanocne - 29 marca 2024


 
Życzenia - 26 marca 2024


 
Komunikat nr 03/2024 - 25 marca 2024


SPOTKANIE ARTYLERYJSKIE DELEGATÓW
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

W dniach 12 i 13 marca 2024 roku w Toruniu odbyło się Spotkanie Artyleryjskie Delegatów Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Delegaci Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów już w dniu 11 marca przybyli z całej Polski, aby wziąć udział w Spotkaniu Artyleryjskim Delegatów. Po zakwaterowaniu w internacie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia udali się na Starówkę i przypominali sobie miejsca, które pamiętali jeszcze z podchorążackich czasów.
12 marca br. w budynku Urzędu Marszałkowskiego została przeprowadzona konferencja na temat: „25 lat Polski w NATO. Sojusz wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”. W trakcie obrad prelegenci z polskich i NATO-wskich instytucji prezentowali informacje poświęcone udziałowi Polski w działalności w strukturach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Jednym z elementów obchodów 25-lecia funkcjonowania Polski w NATO była uroczystość wciągnięcia flag państw Sojuszu na maszty przed Urzędem Marszałkowskim. Przedsięwzięcie zakończyła Uroczysta Gala Marszałkowska i koncert symfoniczny w Teatrze im. Wilama Horzycy.
Z kolei w dniu 13 marca 2024 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia w Auli Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu zorganizował Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Zebranie poświęcone było podsumowaniu działalności Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w latach 2020-2023, wybraniu nowych naczelnych władz Stowarzyszenia oraz wypracowaniu celów i kierunków działania na lata 2024-2028.
Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Kolega Roman Kłosiński, który przywitał Delegatów, członków honorowych Stowarzyszenia oraz gości zaproszonych na Walne Zebranie. Po złożeniu podziękowań za czteroletnią współpracę wręczył osobom działającym na rzecz Stowarzyszenia i wspierającym działalność organizacji okolicznościowe upominki. Generał brygady Antoni Skibiński podziękował Prezesowi Stowarzyszenia za sprawne i energiczne kierowanie działalnością organizacji. Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii generał brygady Grzegorz Potrzuski przedstawił informacje na temat stanu nowych artyleryjskich kadr oficerskich przewidzianych do promocji w 2024 roku oraz perspektywy rozwoju Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
Po tych wystąpieniach Kolega Roman Kłosiński przystąpił do wybory władz Walnego Zebrania. Na Asesorów Zebrania zostali wybrani Koledzy Waldemar Cioch i Michał Dziadak. Przewodniczącym Zebrania został wybrany Kolega Karol Świgoński, a na Sekretarza Zebrania – Kolega Stanisław Gontarski.
Kolega Karol Świgoński po objęciu przewodnictwa obrad i stwierdzeniu ważności zebrania przeprowadził głosowania nad przyjęciem Porządku Zebrania oraz uchwaleniu Regulaminu Zebrania. Po zatwierdzeniu tych dokumentów zostali wybrani członkowie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia za lata 2020-2023 przedstawił Prezes Stowarzyszenia Kolega Roman Kłosiński, natomiast Sprawozdania Finansowe za 2023 rok oraz za III kadencję (lata 2020-2023) przedstawił Kolega Leon Woszczyna. Kolega Karol Świgoński przedstawił sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej a Kolega Tadeusz Szkopek – Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia za 2023 rok.
Kolega Paweł Jędryczka przedstawił działalność nowo powstałego Oddziału Terenowego w Nowej Dębie.
W wyniku tajnych glosowań wybrano nowych członków władz naczelnych Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Do składu Zarządu Głównego zostali wybrani:
1) Kolega Roman Kłosiński – Prezes Stowarzyszenia
2) Kolega Eugeniusz Lala – Wiceprezes Stowarzyszenia
3) Kolega Stanisław Gontarski – Wiceprezes Stowarzyszenia
4) Kolega Witold Zawadzki – Skarbnik Stowarzyszenia
5) Kolega Roman Salach – Sekretarz Stowarzyszenia
6) Kolega Zdzisław Polcikiewicz – Członek Zarządu Głównego
7) Kolega Jan Szymański – Członek Zarządu Głównego
8) Kolega Ryszard Dorożyński – Członek Zarządu Głównego
9) Kolega Stanisław Kalski – Członek Zarządu Głównego
10) Kolega Artur Danielski – Członek Zarządu Głównego
11) Kolega Jerzy Kociałkowski – Członek Zarządu Głównego.

Do składu Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
1) Kolega Karol Świgoński – Przewodniczący GKR
2) Kolega Józef Cyra – Z-ca przewodniczącego GKR
3) Kolega Jarosław Pisarczyk – Sekretarz GKR
4) Kolega Rafał Wysogląd – Członek GKR
5) Kolega Leszek Szostek – Członek GKR.

Do składu Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
1) Kolega Andrzej Orłowski – Przewodniczący GSK
2) Koleżanka Julita Kusiak – Z-ca przewodniczącego GSK
3) Kolega Patryk Dubas – Sekretarz GSK
4) Kolega Jan Przeździecki – Członek GSK
5) Kolega Marek Donaj – Członek GSK.

W dalszej kolejności przyjęto uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, zakończenia kadencji i odwołania obecnych władz Stowarzyszenia, o wyborze naczelnych władz Stowarzyszenia, przyjęcia Programu Działania na kolejną kadencję oraz wysokości składek członkowskich.
Na zakończenie Walnego Zebrania nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia Kolega Roman Kłosiński podziękował uczestnikom zebrania za zaufanie i wybór na nową kadencję oraz przedstawił główne kierunki działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na lata 2024-2028.
Przewodniczący WZS-WD podziękował za aktywny udział i owocne obrady oraz ogłosił zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Zarząd Główny Stowarzyszenia pragnie gorąco podziękować Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego za możliwość zorganizowania konferencji i sprawne medialne zabezpieczenie jej przebiegu, zaś Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Komendantowi 12. WOG i Dowódcy 8 K-P BOT za pomoc w organizacji spotkania.
Fotoreportaż w Galerii.
Autor R. Dorożyński

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Sztandar 18 Pułku Artylerii - 9 lutego 2024


 
Święto WRiA w Garnizonie WrocławŚwięto WRiA w Garnizonie Wrocław - 9 stycznia 2024

Zgodnie z zarządzeniem Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 4 grudnia ustanowiono obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Obchody tegorocznej artyleryjskiej „Barbarki” miały dla nas – członków wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów (SPArt.) – niecodzienny i niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęły się bowiem wcześniej niż zwykle i zakończyły później – po centralnych obchodach Święta WRiA w stolicy polskiej artylerii – Toruniu.
Pierwszym elementem tegorocznych obchodów była msza święta w bazylice p.w. św. Elżbiety w dniu 16 listopada 2023 roku, koncelebrowana przez biskupa polowego Wiesława Lechowicza. We mszy, w intencji artylerzystów oraz obchodzących również swe święto saperów, obok członków wrocławskiego Oddziału SPArt., udział wzięła kompania honorowa, kierownicza kadra i żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Chemicznych i Inżynieryjnych, przedstawiciele Akademii Wojsk Lądowych, dowództwa Garnizonu Wrocław, a także licznie przybyli członkowie ich rodzin.
W swojej homilii oraz podczas spotkania z członkami naszego Oddziału po mszy świętej biskup polowy nie szczędził wyrazów uznania dla artyleryjskiej służby.

W dniach 1-2 grudnia br. przedstawiciele naszego Oddziału wzięli udział w Centralnych obchodach Święta WRiA w Toruniu. Tam, przy Pomniku Polskich Artylerzystów, mogli złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze ku pamięci tych z nas, którzy odeszli na wieczną służbę. Na toruńskim poligonie mogli też zapoznać się z najnowszym uzbrojeniem polskiej artylerii i jego możliwościami, a także wziąć udział w spotkaniu pokoleń.
Natomiast w dniu 9 grudnia br. nasze miasto mogło znów się cieszyć obecnością artylerzystów i rakietowców podczas pierwszych od wielu lat obchodów Święta WRiA w Garnizonie Wrocław. Chociaż stolica Dolnego Śląska nigdy nie była typowym garnizonem artyleryjskim, to przecież tutaj – w latach 1945-2001 – „biło serce artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego”, z którego wywodzi się większość członków naszego Oddziału…
Tego dnia, przed południem pod Arsenałem przy ul. Cieszyńskiego, spotkały się pokolenia artylerzystów: od 95-letniego gen. bryg. w st. spocz. Antoniego Skibińskiego i weteranów artyleryjskiej służby, poprzez wyższych dowódców wojskowych, dowódców jednostek artyleryjskich i Garnizonu Wrocław, po podchorążych Akademii Wojsk Lądowych i uczniów wojskowej szkoły „Husarz”. Uroczystość zaszczycili też licznie przybyli mieszkańcy Wrocławia i turyści oraz ich dzieci – nasza przyszłość!

Przebieg uroczystego apelu z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii był następujący.
O godz. 10.45 nastąpiło wprowadzenie wojskowej asysty honorowej z 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia, po czym dowódca uroczystości – mjr Wojciech Niedźwiedź, złożył Szefowi Zarządu WRiA DGRSZ gen. bryg. Grzegorzowi Potrzuskiemu meldunek o gotowości do uroczystego apelu z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Następnie „Pierwszy Artylerzysta Rzeczypospolitej” przywitał Kompanię Honorową oraz licznie zgromadzonych gości, dowódców i mieszkańców Wrocławia.
Po podniesieniu Flagi Państwowej na maszt i gromkim odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiło odczytanie rozkazów i listów gratulacyjnych oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Odczytano m.in. list Prezydenta Wrocławia, Pana Jacka Sutryka, w którym podkreślił on rolę WRiA i naszego Stowarzyszenia „w zapewnieniu obronności naszego kraju, a także popularyzacji i pielęgnowaniu chlubnych tradycji oręża polskiego”.

Podczas wystąpień okolicznościowych głos zabrali: Szef Zarządu WRiA DGRSZ gen. bryg. Grzegorz Potrzuski, gen. bryg. w stanie spoczynku Antoniego Skibiński, Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Owczarek oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk rez. Roman Kłosiński.
Następnie kpt. Justyna Goguł odczytała Apel Pamięci, Kompania Honorowa z 23. Śląskiego Pułku Artylerii oddała salwę honorową, a Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym – odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uroczysty apel zakończyła defilada Kompanii Honorowej.

Po zakończeniu uroczystego apelu z okazji obchodów Święta WRiA goście udali się przed bramę główną Arsenału, gdzie przemówienie Prezesa Oddziału SPArt. we Wrocławiu płk rez. Zbigniewa Dynowskiego zainicjowało obchody X-lecia istnienia naszego Oddziału.
Najbardziej wzruszającym dla nas – członków Oddziału – momentem, było odsłonięcie statuetki Krasnala „Kanoniera Antka”, którego – w towarzystwie gen. dyw. Sławomira Owczarka i gen. bryg. Grzegorza Potrzuskiego – dokonał były Dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. w st. spocz. Antoni Skibiński. Odsłonięcie uświetniła salwa z historycznego działa w wykonaniu Bractw Kurkowych z Pleszewa i Ostrzeszowa.

Po odsłonięciu statuetki, gen. Antoni Skibiński wezwał obecnych artylerzystów do podjęcia starań o powrót w Siłach Zbrojnych RP do mających kilkusetletnią tradycję nazw stopni wojskowych w artylerii i wojskach rakietowych, czyli kanoniera, bombardiera oraz ogniomistrza. Należy sądzić, że ten apel zasłużonego żołnierza zostanie uznany za kierunek dalszych działań zarówno artylerzystów w czynnej służbie, jak i w rezerwie oraz w stanie spoczynku, w tym zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskich Artylerzystów. Wszyscy doświadczeni oficerowie i podoficerowie wiedzą, jak ważne podczas pokoju i wojny są esprit de corps oraz duma ze służby w artylerii.
Po serii okolicznościowych zdjęć goście i mieszkańcy miasta udali się na dziedziniec wewnętrzny Arsenału, gdzie można było zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym, odwiedzić punkty promocyjne jednostek artyleryjskich i jednostek Garnizonu Wrocław oraz posilić się grochówką, ciastem i sokami serwowanymi przez niezawodną logistykę 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Jako „wkładkę” do grochówki najmłodsi uczestnicy imprezy otrzymali mini-figurki Krasnala „Kanoniera Antka”.
O godzinie 14.00 w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej rozpoczęły się uroczystości okolicznościowe. Po wystąpieniu gen. dyw. Sławomira Owczarka wręczone zostały miniaturki „Kanoniera Antka” przedstawicielom władz Miasta Wrocławia, dowódcom jednostek artyleryjskich i Garnizonu Wrocław, sponsorom instytucjonalnym i darczyńcom, słowem wszystkim naszym Przyjaciołom, którzy wsparli projekt budowy statuetki artyleryjskiego Krasnala.
Uroczystość zakończyliśmy zwiedzaniem wystawy odznak artyleryjskich mjr rez. Marka Donaja oraz poczęstunkiem, przy którym mogliśmy złożyć naszym Gościom i sobie wzajemnie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

* * *
W imieniu Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu dziękujemy Panu Prezydentowi Jackowi Sutrykowi i licznemu gronu jego urzędników za pomoc oraz wsparcie udzielone przy organizacji obchodów Święta WRiA oraz naszego X-lecia.
Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Panu gen. broni Markowi Sokołowskiemu dziękujemy za przychylność, dzięki której zaprezentowany został nowoczesny sprzęt wojskowy i liczna grupa żołnierzy mogła uczestniczyć w uroczystościach.
Dziękujemy licznie przybyłym weteranom artyleryjskiej służby, dowódcom jednostek WRiA i Garnizonu Wrocław oraz mieszkańcom i przyjezdnym, którzy uczestniczyli w obchodach naszego święta. Kolejne podziękowania kierujemy do Dyrekcji oraz pracowników Muzeum Miejskiego we Wrocławiu i Arsenału za udostępnienie miejsca na posadowienie statuetki „Kanoniera Antka” oraz wyrażenie zgody na przeprowadzenie wojskowej uroczystości na terenie Muzeum.

Ciepłe słowa podziękowań kierujemy do Pani Anity Michalskiej – projektantki, oraz Pana Arkadiusza Kusza i Pracowników Pracowni Metaloplastycznej 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy ul. Ligockiej we Wrocławiu – wykonawców Krasnala „Kanoniera Antka”.
Podziękowania przekazujemy też dowództwu i żołnierzom 23. Śląskiego Pułku Artylerii za przeprowadzenie Apelu Pamięci zgodnie z ceremoniałem wojskowym oraz logistyczne zabezpieczenie imprezy. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się sponsorom instytucjonalnym i darczyńcom, bez hojności których nie powstałby nasz Krasnal oraz tym osobom, które choćby dobrym słowem wsparły inicjatywę obchodów Święta WRiA w sercu Dolnego Śląska – Wrocławiu.
* * *
Na zakończenie warto zacytować słowa Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomira Owczarka, który w swoim wystąpieniu w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej najlepiej wyraził to, czym dla nas – członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział we Wrocławiu – był ten dzień:
Dzień ten jest szczególnie ważny, albowiem łączy w sobie historię z teraźniejszością, wzmacnia więzi pomiędzy pokoleniami artylerzystów, skłania do zadumy i refleksji. Jest to też dzień szczególnego uhonorowania wysiłku – współczesnych artylerzystów, ale również ich poprzedników.

ppłk rez. Tomasz Lisiecki


 
Komunikat nr 18/2023Komunikat nr 18/2023 - 5 stycznia 2024

Oddział Terenowy Stowarzyszenia – Nowa Dęba
W dniu 11 grudnia 2023 roku w 18 pułku artylerii, stacjonującym przy ulicy Anieli Krzywoń 1 w Nowej Dębie, odbyło się Zebranie Założycielskie Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Nowej Dębie. Zebranie Założycielskie Oddziału podjęło uchwały o powołaniu Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Nowej Dębie i Komitetu Założycielskiego Oddziału Terenowego oraz wybrało Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Oddziału Terenowego.
Prezesem Oddziału Terenowego Stowarzyszenia w Nowej Dębie został wybrany ppłk Paweł Jędryczka.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na posiedzeniu w dniu 14.12.2023 roku rozpatrzył Wniosek Zebrania Założycielskiego Oddziału Terenowego w Nowej Dębie z dnia 12 grudnia 2023 roku i postanowił powołać Oddział Terenowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z siedzibą przy ulicy Anieli Krzywoń 1 w Nowej Dębie.
Decyzją Krajowej Rady Sądowniczej w dniu 27.12.2023 roku uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów o powołaniu Oddziału w Nowej Dębie została zatwierdzona.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
ŻYCZENIA - 20 grudnia 2023


 
Artylerzysta 2023 nr 2Artylerzysta 2023 nr 2 - 19 grudnia 2023

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przedstawia najnowszy numer "ARTYLERZYSTY". 

Życzymy przyjemnej i ciekawej lektury.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf.


 
Komunikat nr 14/2023Komunikat nr 14/2023 - 8 grudnia 2023

Artyleryjskie Spotkanie Świąteczne
We wtorek 19 grudnia 2023 roku o godz. 17.00 w Forcie IV w Toruniu przy ulicy Chrobrego 86 odbędzie się Artyleryjskie Spotkanie Świąteczne.
W programie spotkania przewidziano:
- wspólne kolędowanie,
- składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem,
- degustacja potraw wigilijnych.

Koszt spotkania wynosi 30,00 zł od osoby płatne na konto Stowarzyszenia:
09 1540 1304 2035 9114 2414 0001
lub bezpośrednio do Kolegi Leona Woszczyny. Opłata może być wniesiona w dniu spotkania po uprzednim zgłoszeniu akcesu.
Chęć udziału w spotkaniu proszę zgłaszać do 15 grudnia 2023 roku do Kolegów:
Romana Kłosińskiego – tel. 603 151 517 lub do
Romana Salacha – tel. 604 271 978.
Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza toruńskich członków Stowarzyszenia do wzięcia udziału w spotkaniu.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat nr 13/2023Komunikat nr 13/2023 - 8 grudnia 2023

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii
W dniu 1 grudnia 2023 roku w Toruniu, odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Gospodarzem obchodów święta był Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W organizacji obchodów tego święta współuczestniczyło Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 8.00 przy Pomniku Polskich Artylerzystów na Placu To-Mi-To, gdzie po Apelu Pamięci przy pomniku złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Kościoła Garnizonowego pw. Świętej Katarzyny, gdzie została odprawiona msza święta w intencji żołnierzy Wojsk Rakietowych i Artylerii. Po mszy świętej uczestnicy obchodów udali się do Ośrodka Szkolenia Poligonowego CSAiU w rejonie Kijewo, gdzie o godz. 12.00 rozpoczął się apel z okazji Święta WRiA.
W Apelu, oprócz pododdziałów artylerii polskiej i amerykańskiej, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego oraz reprezentacje uczniów klas mundurowych szkół ponadpodstawowych z Torunia i Gronowa.
Na zbiórce uhonorowano wyróżniających się żołnierzy i pracowników resoru obrony narodowej, finalistów konkursu o tytuł najlepszego oddziału i pododdziału Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz finalistów Konkursu o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 2023 roku.
Uhonorowani pucharami i dyplomami uznania zostali również członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów – finaliści X Konkursu Artyleryjskiego Seniorów. Prezydent miasta Toruniu Michał Zaleski oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk Roman Kłosiński otrzymali z rąk Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała brygady Grzegorza Potrzuskiego wyróżniające tytuły „Przyjaciel Wojsk Rakietowych i Artylerii”.
Przedsięwzięcie zakończyła defilada pododdziałów, po której nastąpił pokaz dynamicznego działania pododdziałów artylerii, w ramach którego można było obserwować ogień z: wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet HIMARS, wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet WR-40 Langusta oraz 155 mm ahs K9A1. Zakończeniem pokazu było zniszczenie celu amunicją krążącą BSP-U systemu Gladius.
Po spożyciu wojskowego posiłku uczestnicy obchodów święta przemieścili się do Centrum Targowego „Park” w Toruniu, gdzie wzięli udział w Spotkaniu Artyleryjskich Pokoleń.
Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie dziękuje za umożliwienie realizacji przedsięwzięć związanych z przeprowadzeniem obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Szefowi Zarządu WRiA generałowi brygady Grzegorzowi Potrzuskiemu, szczególne słowa podziękowania za udzielenie pomocy przy przygotowaniu obchodów święta kierujemy do przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Torunia oraz Komendantowi 12 WOG zaś członkom Stowarzyszenia dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w obchodach święta.
W dniu 2 grudnia 2023 roku w Toruniu w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Celem zebrania było omówienie przedsięwzięć zrealizowanych w 2023 roku oraz przedstawienie zamierzeń do realizacji w 2024 roku.
Zebraniu przewodniczył Prezes Stowarzyszenia Kolega Roman Kłosiński, na sekretarza został wybrany Kolega Roman Salach, zaś na asesorów wybrano Kolegów: Henryka Burytę i Witolda Sokołowskiego.
Kolega Roman Kosiński przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2023 roku i omówił główne przedsięwzięcia zrealizowane w 2023 roku. Następnie w imieniu skarbnika przedstawił informację na temat stanu finansów Stowarzyszenia.
W kolejnym punkcie zebrania Kolega Kłosiński przedstawił uchwałę z 2 grudnia 2022 roku o zmianie wysokości składek członkowskich oraz zaproponował, aby zawieszenie zmiany wysokości składek przedłużyć do Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, które planowane jest na marzec 2024 roku. Po dyskusji propozycja Kolegi Romana Kłosińskiego została jednogłośnie przyjęta, co ujęto w Uchwale nr 13/2023.
Po przerwie Kolega Roman Salach przedstawił zamierzenia Stowarzyszenia na 2024 rok oraz sposób ich realizacji.
Omawiając realizację zamierzeń na 2024 rok Kolega Kłosiński zaznaczył, że najważniejszymi przedsięwzięciami w 2024 roku będą Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia oraz konferencja poświęcona 25-leciu działalności Polski w NATO. Stwierdził również, że należy rozszerzyć zakres zajęć realizowanych z młodzieżą szkolną i studentami UMK.
W dyskusji poruszono wiele spraw związanych z działalnością Zarządu Głównego i Oddziałów Terenowych mających służyć usprawnieniu działania organizacji.
Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie dziękuje za umożliwienie przeprowadzenie zebrania Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk. Remigiuszowi Zielińskiemu, zaś członkom Stowarzyszenia dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w zebraniu.
Zdjęcia w galerii.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat nr 13/2023Komunikat nr 13/2023 - 9 listopada 2023

Dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918 roku corocznie w dniu 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości.
W roku 2023 wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się w Toruniu.
Władze państwowe, samorządowe i wojskowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego i miasta Torunia zapraszają wszystkich chętnych do udziału w uroczystości.
Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości:

 • godz. 10.20 – złożenie kwiatów na Cmentarzu Komunalnym nr 1 pod Obeliskiem ku Czci Poległych w latach 1918-1921,
 • godz. 10.45 – złożenie kwiatów pod pomnikiem generała Józefa Hallera,
 • godz. 11.00 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym na placu Świętej Katarzyny,
 • godz. 12.00 – przemarsz ulicami Starego Miasta,
 • godz. 12.30 – uroczystość patriotyczna pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W godz. od 11.00 do 16.00 na Rynku Staromiejskim odbędzie się piknik historyczny.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat nr 12/2023 – AKTUALIZACJAKomunikat nr 12/2023 – AKTUALIZACJA - 9 listopada 2023

W związku z trudnościami występującymi podczas prac remontowych przy sieci wodno-kanalizacyjnej w koszarach przy ulicy Dobrzyńskiej w Toruniu zakwaterowanie uczestników Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii przygotowywane jest w koszarach Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia przy ulicy Jana III Sobieskiego 36 w Toruniu w warunkach koszarowych (sale wieloosobowe). Wyżywienie będzie zorganizowane na bazie stołówki 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego przy ulicy Sobieskiego.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat nr 12/2023 – UZUPEŁNIENIEKomunikat nr 12/2023 – UZUPEŁNIENIE - 30 października 2023

Chętni do wzięcia udziału w Spotkaniu Artyleryjskich Pokoleń w dniu 1 grudnia 2023 roku proszeni są o wniesienie opłaty na konto Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z dopiskiem „Spotkanie Artyleryjskich Pokoleń”.
Koszt udziału w Spotkaniu Artyleryjskich Pokoleń – 200,00 złotych od osoby.
Chętni do wzięcia udziału w Balu Artyleryjskim w dniu 2 grudnia 2023 roku proszeni są o wniesienie opłaty na konto Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z dopiskiem „Bal Artyleryjski”.
Koszt udziału w Balu Artyleryjskim – 280,00 złotych od osoby.
Numer konta w banku BOŚ S.A.:
09 1540 1304 2035 9114 2414 0001
Pozostałe uzgodnienia bez zmian, zgodnie z Komunikatem nr 12/2023 z 24 października 2023 roku.
Chętni do udziału w konkursie artyleryjskim proszeni są o zgłaszanie się do 14 listopada br., natomiast chętni do wzięcia udziału w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii do 21 listopada br.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 


 

 
Komunikat nr 12/2023Komunikat nr 12/2023 - 24 października 2023

Zgodnie z „Planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2023 rok” na dzień 23 listopada 2023 roku planowane jest przeprowadzenie X Konkursu Artyleryjskiego Seniorów. Konkurs odbędzie się na Ośrodku Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
Konkurs artyleryjsko – strzelecki o tytuł „Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów” prowadzony jest w ścisłej współpracy z Szefem Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej generałem brygady Grzegorzem Potrzuskim oraz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
Zadanie konkursowe polega na zniszczeniu obserwowanego pojedynczego celu naziemnego ogniem plutonu samobieżnych dział z zakrytego stanowiska ogniowego.
Do wykonania zadania ogniowego strzelający otrzyma: mapę z naniesionym ugrupowaniem bojowym, tabele strzelnicze do działa, przenośnik PA-1, lornetkę.
Strzelający może dokonywać pomiarów kątomierzem-busolą  PAB-2A.
Decydującym elementem w ocenie strzelania jest dokładność ognia. Przy jednakowych parametrach dokładności strzelania wyższą lokatę zajmie strzelający, który będzie miał krótszy czas wykonania zadania ogniowego.
Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich chętnych członków Stowarzyszenia do udziału w tym przedsięwzięciu.

Chętni proszeni są o zgłaszanie udziału w konkursie do 14 listopada 2023 roku do Kolegów
Romana Kłosińskiego – tel. 603 151 517 lub
Jana Szymańskiego – tel. 508 277 624 lub na adres
artylerzysta@interia.pl

W trakcie konkursu będzie możliwość zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Zarząd Główny Stowarzyszenia pokrywa koszty dojazdu i zakwaterowania.

W dniach 1 i 2 grudnia 2023 roku Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej generał brygady Grzegorz Potrzuski przy współudziale Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz jednostek artyleryjskich organizuje Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów współuczestniczy w organizacji tego święta.

Planowany jest następujący przebieg uroczystości:
W dniu 1 grudnia 2023 roku:

 • godz. 08.00 – uroczysty apel oraz złożenie kwiatów przy Pomniku Polskich Artylerzystów;
 • godz. 09.00 – msza święta w Kościele Garnizonowym w intencji Wojsk Rakietowych i Artylerii;
 • godz. 12.00 – Centralne Uroczystości Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii na V kierunku (Kijewo) Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia;
 • godz. 13.30 – żołnierski poczęstunek;
 • godz. 14.00 – pokaz statyczny i dynamiczny sprzętu Wojsk Rakietowych i Artylerii;
 • godz. 16.00 – przejazd do Centrum Targowego „Park” przy Szosie Bydgoskiej;
 • od godz. 17.00 – Spotkanie Artyleryjskich Pokoleń w Centrum Targowym „Park”.

Koszt udziału w Spotkaniu Artyleryjskich Pokoleń – 200,00 złotych od osoby.

W dniu 2 grudnia 2023 roku

 • godz. 07.30 – śniadanie dla przyjezdnych członków Stowarzyszenia w stołówce 12 WOG w koszarach przy ulicy Dobrzyńskiej;
 • godz. 08.30 – przejazd do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia;
 • godz. 09.00 – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z następującym porządkiem:
  • sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok;
  • zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za 2023 rok;
  • planowane przedsięwzięcia i sposób ich realizacji w 2024 roku;
  • wolne wnioski;
  • od godz. 18.00 – Bal Artyleryjski w Centrum Targowym „Park”

Koszt udziału w Balu Artyleryjskim – 280,00 złotych od osoby.

Dla przyjezdnych członków Stowarzyszenia z Oddziałów Terenowych Zarząd Główny Stowarzyszenia przygotowuje bezpłatnie: noclegi na bazie koszar wojskowych oraz wyżywienie w stołówce żołnierskiej.

Uczestnicy Artyleryjskiego Spotkania Pokoleń i Balu Artyleryjskiego ponoszą koszty tego przedsięwzięcia indywidualnie.

Chętni proszeni są o zgłaszanie udziału w obchodach święta do 14 listopada 2023 roku do Kolegów:
Romana Kłosińskiego – tel. 603 151 517 lub
Romana Salacha – tel. 604 271 978 lub na adres
artylerzysta@interia.pl

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKAT NR 11/2023KOMUNIKAT NR 11/2023 - 19 września 2023

W dniu 15 września 2023 roku na terenie kompleksu leśnego „Barbarka” w Toruniu przeprowadzono zawody historyczno-obronne młodzieży klas mundurowych szkół ponadpodstawowych pod hasłem „V Bieg Zesłańca”.
Celem zawodów było podniesienie poziomu wiedzy o miejscach martyrologii w regionie oraz tragicznych losach Polaków zsyłanych na tereny byłego ZSRR oraz doskonalenie tematyki pro-obronnej i odporności psychicznej uczniów podczas rywalizacji w zawodach sportowo-obronnych.
W zawodach uczestniczyło 8 drużyn z n/w szkół:
1. VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.
2. Technikum Mundurowe przy ZDZ w Toruniu.
3. Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.
4. VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy.
5. Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.
6. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
7. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.
8. Szkoła Techniczna Bydgoskiego ZDZ w Aleksandrowie Kujawskim.
Zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów zawody historyczno- obronne rozegrano w 8 konkurencjach:
1. Historyczna znajomość wydarzeń związanych z zesłaniami na Sybir.
2. Marszobieg według azymutu.
3. Marszobieg na podstawie mapy.
4. Wynoszenie rannego z pola walki.
5. Cięcie pnia o średnicy 10-20 cm piłą ręczną na czas.
6. Rozpalenie ogniska przy pomocy środków podręcznych.
7. Znajomość tematyki dotyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej, uzbrojenia i sprzętu.
8. Zaprezentowanie jednej z metod pozyskiwania i uzdatniania wody.
Podczas drużynowych zmagań osiągnięto następujące wyniki:
1 miejsce VIII LO im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy – 83 pkt.
2 miejsce – VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu – 77 pkt.
3 miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Toruniu – 72 pkt.
Drużyny pozostałych szkół wykazały się również bogatą wiedzą z tematyki zawodów i zajęły kolejne miejsca w sportowej i koleżeńskiej rywalizacji. Na podstawie opinii sędziów poszczególnych konkurencji, wyłoniono najaktywniejszego uczestnika zawodów, została nim:
– Wiktoria Trzcińska z Technikum Mundurowego w Toruniu.
Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest.
W czasie zawodów nie doszło do wypadku z udziałem zawodnika.
Organizator zawodów w związku z uzyskaną ilością punktów wyróżniają:
Za zajęcie pierwszego miejsca: pucharem, dyplomem i upominkami:
– VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy.
Za zajęcie 2 miejsca: pucharem i dyplomem:
– VI Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.
Za zajęcie 3 miejsca: pucharem i dyplomem:
– Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.
Za uzyskanie tytułu najaktywniejszego zawodnika: pucharem, dyplomem i upominkiem:
– Wiktorię Trzcińską z Technikum Mundurowego w Toruniu.
Ponadto za aktywne uczestnictwo w zawodach wyróżniono dyplomami wszystkie drużyny biorące udział w rywalizacji.
W podsumowaniu zawodów uczestniczył Szef Zarządu WRiArt. gen. bryg. Grzegorz Potrzuski oraz Komendant CSAiU płk Remigiusz Zieliński. Po podsumowaniu uczestnicy zawodów zapalili znicz oraz złożyli kwiaty przed Pomnikiem Pamięci Ofiar Barbarki w Toruniu.
Za udostępnienie obiektów, pomoc w organizacji przedsięwzięcia organizatorzy serdecznie dziękują: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pani Dyrektor Szkoły Leśnej na Barbarce, Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Związkowi Sybiraków - Oddziałowi w Toruniu, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, 81 batalionowi lekkiej piechoty, Wojskowemu Centrum Rekrutacji oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.

Fotoreportaż w Galerii.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Artylerzysta 2023Artylerzysta 2023 - 23 sierpnia 2023

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przedstawia najnowszy numer "ARTYLERZYSTY". 

Życzymy przyjemnej i ciekawej lektury.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf


 
ŻYCZENIA - 9 sierpnia 2023


 
KOMUNIKAT nr 09/2023 - 9 sierpnia 2023

15 sierpnia, w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w całym kraju zostaną zorganizowane uroczystości patriotyczne, festyny, pikniki i wydarzenia kulturalne. W Toruniu harmonogram obchodów święta w dniu 15 sierpnia przedstawia się następująco:

 • godz. 10.00 – msza święta w Kościele Garnizonowym w intencji Wojska Polskiego, 
 • godz. 11.00 – przemarsz ulicami Starówki pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
 • godz. 11.30 – uroczysty apel wojskowy, 
 • godz. 12.30 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, 
 • godz. 12.40 – nadanie nazwy Skweru im. Oficerskiej Szkoły Artylerii. 
 • godz. 13.00 – 17.00 – piknik militarny i pokaz stacjonarny sprzętu wojskowego. Jednym z elementów obchodów Święta Wojska Polskiego będzie uroczyste nadanie nazwy Skweru im. Oficerskiej Szkoły Artylerii.

Teren położony między aleją Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMK, aleją Św. Jana Pawła Il, ulicą Tujakowskiego oraz ulicą Słowackiego będzie nosił nazwę Skweru im. Oficerskiej Szkoły Artylerii. Tak zdecydowali radni podczas 55. sesji, która odbyła się 18 maja 2023 roku. Powstanie skweru im. Oficerskiej Szkoły Artylerii stanowi upamiętnienie tej placówki w roku, w którym obchodzony jest jubileusz 100-lecia jej powołania.
Władze samorządowe i wojskowe regionu zapraszają wszystkich chętnych na udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKAT nr 08/2023KOMUNIKAT nr 08/2023 - 4 sierpnia 2023

Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku i trwało 63 dni. Było to wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Była to największa bitwa stoczona podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi.
W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły około 16 tysięcy zabitych i zaginionych, 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tysięcy do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców prawie całkowitemu zniszczeniu uległa większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy,
W dniu 1 sierpnia 2023 roku o godz. 17.00 rozległ się dźwięk syren alarmowych, upamiętniający 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczyste obchody święta odbyły się pod obeliskiem Ku czci Żołnierzy Armii Krajowej w Parku 100-lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski. W trakcie uroczystości zorganizowanej przez: marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego, dowódcę Garnizonu Toruń płk. Remigiusza Zielińskiego oraz prezes Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej – Dorotę Zawacką-Wakarecy rozdawana była Gazeta Powstańcza oraz pamiątkowe przypinki.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego i oficjalnych przemówieniach delegacje posłów, samorządowców, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych, wśród których znajdowali się również przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, złożyły kwiaty pod obeliskiem żołnierzy Armii Krajowej, a zgromadzeni na placu goście uroczystości wysłuchali wiązanki pieśni powstańczych oraz muzycznej ścieżki z filmu "Miasto 44" w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Toruniu.

Zdjęcia z uroczystości w galerii.
Autorzy zdjęć:
mjr rez. Roman Salach
por. Milena Kulińska

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKAT nr 07/2023 - 6 czerwca 2023

Po zakończeniu I wojny światowej podczas tworzenia formacji Wojska Polskiego zaczęto budować struktury artylerii oraz szkolić kadry artyleryjskie zdolne do dowodzenia i sprawnego posługiwania się bronią artyleryjską.
W tym celu jeszcze w okresie działań wojennych tworzono szkoły artyleryjskie. Jako pierwsza, w listopadzie 1918 roku, powstała Oficerska Szkoła Artylerii w Rembertowie, która do września 1919 roku przeszkoliła kilkuset oficerów z byłych armii zaborczych oraz Legionów Polskich. Kolejną ze szkół artyleryjskich była utworzona w 1919 roku w Sołaczu koło Poznania Szkoła Podchorążych Artylerii. Szkoliła ona kandydatów na oficerów artylerii czasu wojennego. Szkoła funkcjonowała do grudnia 1921 roku.
Po zakończeniu wojny polsko-rosyjskiej nastąpiło stopniowe przechodzenie Wojska Polskiego ze struktur wojennych na pokojowe. Wiązało się to z pracami nad organizacją systemu kształcenia oficerów w okresie pokojowym. Zgodnie z tym założeniem postanowiono utworzyć Główną Szkoły Artylerii i Inżynierii w Warszawie. Na skutek występujących trudności finansowych i kadrowych odstąpiono od formowania tej uczelni. W jej miejsce zdecydowano powołać dwie szkoły oficerskie: Oficerska Szkołę Artylerii z siedzibą w Toruniu oraz Oficerską Szkołę Inżynierii w Warszawie. Decyzję w tej sprawie wydał Szef Sztabu Generalnego Marszałek Józef Piłsudski w dniu 6 czerwca 1923 roku.
Oficerska Szkoła Artylerii oraz od 1928 roku jej następczyni Szkoła Podchorążych Artylerii do września 1939 roku wyszkoliły ponad 2 tysiące oficerów artylerii. Oficerowie ci wykazali się walecznością i męstwem na polach bitew II wojny światowej.
Po zakończeniu wojny do końca czerwca 1945 roku została sformowana Oficerska Szkoła Artylerii nr 2 w Toruniu, którą w 1946 roku przemianowano na Oficerską Szkołę Artylerii. Toruń tym samym ponownie został stolicą artylerii. W październiku 1954 roku szkoła otrzymała imię słynnego artylerzysty – generała Józefa Bema.
Wprowadzenie na uzbrojenie artylerii broni rakietowej spowodowało również zmiany w profilu kształcenia podchorążych toruńskiej uczelni. Z dniem 30 sierpnia 1965 roku Oficerska Szkoła Artylerii została przemianowana na Oficerską Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii. W 1967 roku Oficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii otrzymała status wyższej uczelni zawodowej i została przemianowana na Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii. Uczelnia rozpoczęła kształcenie dowódców-inżynierów na potrzeby jednostek rakietowych i artyleryjskich oraz realizowała zadania naukowo-badawcze.
Po kolejnej restrukturyzacji w 1994 roku Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii została przekształcona w Wyższą Szkołę Oficerską im. gen. Józefa Bema. W październiku 2002 roku w miejsce szkoły utworzono Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, które szkoli kadry podoficerskie. Kształcenie oficerów dla potrzeb wojsk rakietowych i artylerii przejęła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, obecnie Akademia Wojsk Lądowych.
Po II wojnie światowej mury toruńskiej uczelni opuściło prawie 12 tysięcy absolwentów. Zasilili oni kadry Wojsk Rakietowych i Artylerii przyczyniając się do stałego i systematycznego rozwoju tego rodzaju broni.
Rok 2023 to rok jubileuszu 100-lecia utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. Komitet Obywatelski pod przewodnictwem Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk. dypl. Remigiusza Zielińskiego postanowił zorganizować uroczyste obchody święta uczelni w dwóch częściach.
30 marca 2023 roku odbyła się konferencja pod nazwą „Toruń kuźnią kadr artyleryjskich. 100-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu”. Jej efektem są materiały zebrane i opublikowane w specjalnym wydaniu „Artylerzysty”, w których to materiałach opisano funkcjonowanie uczelni w różnych okresach od 1923 roku począwszy. Wydanie specjalne ukazało się w wersji papierowej, natomiast w najbliższym czasie na stronie internetowej zostanie zaprezentowane wydanie elektroniczne tego numeru „Artylerzysty”.
W dniach od 1 do 3 czerwca 2023 roku odbyła się druga – miejska – część obchodów 100-lecia powołania Oficerskiej Szkoły Artylerii. Część ta rozpoczęła się 1 czerwca od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy na grobach Komendantów i członków Komendy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Obchody w dniu 2 czerwca składały się z dwóch modułów: pierwszy – artyleryjski – odbył się na toruńskiej Starówce, po południu zaś drugi moduł – historyczny – w Muzeum Artylerii, stanowiącym Oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Rano 2 czerwca została odsłonięta tablica pamiątkowa dla uczczenia 100-nej rocznicy utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii. Tablica została umieszczona na kamieniu przed pomnikiem patrona uczelni generała Józefa Bema. Odsłonięcia dokonał nestor polskiej artylerii generała brygady Antoni Skibiński w towarzystwie Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomira Kopyścia. Następnie uczestnicy obchodów święta przemieścili się pod Pomnik Polskich Artylerzystów na placu ToMiTo, gdzie pod tablicą upamiętniającą 70 lat istnienia Oficerskiej Szkoły Artylerii zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalono znicze.
Następnie wszyscy udali się do Kościoła Garnizonowego, gdzie została odprawiona msza w intencji polskich artylerzystów. Zasadnicza część uroczystości odbyła się na toruńskiej Starówce. Po przemarszu na Rynek Staromiejski o godzinie 10.30 rozpoczął się uroczysty apel z okazji 100. rocznicy powołania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu. W trakcie uroczystości uhonorowano osoby zasłużone dla artylerii i szkolnictwa wojskowego.
Uroczystość zaszczycili obecnością: Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Wiesław Kukuła, Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk dypl. Grzegorz Potrzuski, samorządowcy regionu kujawsko-pomorskiego oraz szerokie grono absolwentów toruńskiej uczelni. Ciekawym wątkiem było wystąpienie Dowódcy Generalnego generała Kukuły, który powiedział: „Misją Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia jest budowa kompetencji artylerzystów, których przeznaczeniem nie jest bohaterska śmierć, a zwyciężanie. Dlatego Toruń nie tylko pozostanie stolicą artylerii, ale zostanie wzmocniony w taki sposób, by odpowiadać za kształcenie instruktorów, podoficerów, ale również po 21 latach ponownie oficerów artylerii”.
W godzinach popołudniowych uczestnicy obchodów święta powrócili do historii artylerii w Muzeum Artylerii w Toruniu, gdzie mogli obejrzeć historyczne eksponaty sprzętu i broni artyleryjskiej, jak również zapoznać się z najnowszymi egzemplarzami broni, np. 120 mm samobieżnym moździerzem M120K „Rak” czy 122 mm wyrzutnia rakiet WR-40 „Langusta”.
Członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów pozostali w Toruniu jeszcze jeden dzień. 3 czerwca o godz. 08.30 w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Celem zebrania było podsumowanie obchodów 100 rocznicy powołania Oficerskiej Szkoły Artylerii oraz zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za 2022 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia. Uczestnicy zebrania zapoznani zostali z przedsięwzięciami zrealizowanymi w 2023 roku oraz zamierzeniami planowanymi do realizacji w II połowie 2023 roku.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa podziękowania Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Komendantowi 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia uczestniczącym w obchodach 100-lecia powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKAT NR 6KOMUNIKAT NR 6 - 27 kwietnia 2023

W dniach 2 i 3 maja 2023 roku w Toruniu odbędą się wojewódzkie obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego 3 Maja.
20 lutego 2004 roku Sejm dla upamiętnienia historii polskich barw i symboli narodowych oraz tradycji patriotycznych uchwalił, że dzień 2 maja będzie Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Polskiej, powszechnie znaną jako Konstytucję 3 Maja.
Harmonogram obchodów tych świąt jest następujący:
- 2 maja 2023 roku – na Rynku Staromiejskim:
-- godz. 14.00 – uroczystość wojskowa;
-- godz. 14.30 – piknik historyczny połączony ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych;
-- godz. 19.00 – koncert Orkiestry Wojskowej z Torunia;
- 3 maja 2023 roku – na Rynku Staromiejskim:
-- godz. 11.45 – złożenie kwiatów przy kościele pw. Św. Ducha pod tablicą upamiętniająca wydarzenia z 1 i 3 maja 1982 roku;
-- godz. 12.00 – msza święta w intencji Ojczyzny;
-- godz. 13.15 – uroczystość wojskowa.
Władze samorządowe i wojskowe regionu zapraszają wszystkich chętnych na obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKAT NR 5KOMUNIKAT NR 5 - 27 kwietnia 2023

W dniach 2 i 3 czerwca 2023 roku Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów organizuje Letnie Spotkanie Artyleryjskie. Głównym punktem spotkania będzie uczczenie 100. rocznicy utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu.
Oficerska Szkoła Artylerii została powołana do życia 1 czerwca 1923 roku decyzją Szefa Sztabu Generalnego Marszałka Józefa Piłsudskiego z dnia 6 czerwca 1923 roku. Harmonogram spotkania jest następujący:
- 1 czerwca 2023 roku – przyjazd zamiejscowych członków Stowarzyszenia;
- 2 czerwca 2023 roku – obchody 100-lecia Oficerskiej Szkoły Artylerii:
-- godz. 08.30 – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Polskich Artylerzystów na Placu To-Mi-To;
-- godz. 08.40 – przemarsz do Kościoła Garnizonowego;
-- godz. 09.00 – msza święta w intencji artylerzystów i rakietowców;
-- godz. 10.00 – przemarsz na Rynek Staromiejski;
-- godz. 10.30 – uroczysty apel wojskowy;
-- godz. 12.00 – uroczysty poczęstunek i występ Orkiestry Wojskowej z Torunia w Dworze Artusa;
-- godz. 16.00 do 20.00 – Dzień Muzealny połączony z pokazem współczesnego sprzętu wojskowego w Muzeum Artylerii w Toruniu przy ul. Jana III Sobieskiego 28;
- 3 czerwca 2023 roku – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, z następującym porządkiem:
-- godz. 08.30 – rozpoczęcie zebrania;
-- godz. 08.40 – sprawy bieżące;
-- godz. 09.00 – przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia za 2022 rok;
-- godz. 10.00 – wolne wnioski i zakończenie zebrania.
Zarząd Główny Stowarzyszenia uzgadnia sprawę zakwaterowania w koszarach przy ulicy Dobrzyńskiej oraz możliwość wyżywienia w stołówce przy ulicy Dobrzyńskiej. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych Zarząd Główny jest w stanie zabezpieczyć noclegi dla delegacji z każdego Oddziału Terenowego w składzie 6 członków Stowarzyszenia.
Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Z żałobnej karty – 25 kwietnia 2023Z żałobnej karty – 25 kwietnia 2023 - 25 kwietnia 2023

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów ze smutkiem przyjęło wiadomość, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku odszedł na wieczną wartę zasłużony rakietowiec i artylerzysta pułkownik w stanie spoczynku Włodzimierz Rudziński.
Pułkownik Rudziński przez wiele lat pełnił zawodową służbę wojskową w 2 pułku artylerii 12 Dywizji Zmechanizowanej, w 32 Łużyckiej Brygadzie Rakiet Operacyjno-Taktycznych, był zastępcą do spraw liniowych dowódcy 2 Pomorskiej Brygady Rakiet Operacyjno-Taktycznych w Choszcznie oraz zastępcą do spraw liniowych Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Służbę wojskową zakończył na stanowisku kierownika Studium Wojskowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Po zwolnieniu ze służby wojskowej przez dwie kadencje był toruńskim radnym, pracował społecznie na rzecz Torunia, będąc członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Torunia.
Pogrzeb pułkownika Włodzimierza Rudzińskiego odbędzie się 28 kwietnia o godz. 12.30 na Centralnym Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Grudziądzkiej 192.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!


 
KOMUNIKAT - 25 kwietnia 2023

Komunikat
W związku z przypadającą w 2023 roku 100. rocznicą powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu komitet organizacyjny obchodów, których głównym organizatorem jest Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia i Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, ustanowił medal pamiątkowy z tej okazji. Przedmiotowe medale będzie można zakupić za kwotę 100 zł. Osoby chętne do ich zakupu prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów nr 09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 podając imię i nazwisko z dopiskiem "medal" do dnia 05.05.2023 r.
Medale pamiątkowe będą dostępne do odbioru podczas uroczystości w dniu 2 czerwca na Rynku Staromiejskim w Toruniu, a w terminie późniejszym w Sekcji Wychowawczej CSAiU.

Z artyleryjskim pozdrowieniem:
Zarząd Główny
Stowarzyszeni Polskich Artylerzystów

 


 

 
KOMUNIKAT 3/2023 - 5 kwietnia 2023

W dniu 30 marca 2023 roku Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przy współudziale Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Muzeum Artylerii będącego Oddziałem Muzeum Wojsk Lądowych zorganizowało konferencję naukową na temat „Toruń kuźnią kadr artyleryjskich. 100-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu”.
Konferencja była częścią obchodów 100-lecia utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, które to obchody przedstawiają się następująco:

 • 30.03.2023 roku – konferencja na temat „Toruń kuźnią kadr artyleryjskich. 100-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu”; 
 • 01.06.2023 roku – Dzień Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia; 
 • 02.06.2023 roku rano – uroczystości wojskowe organizowane na terenie Torunia; 
 • 02.06.2023 roku po południu – Dzień Muzealny połączony z pokazem współczesnego sprzętu wojskowego organizowany na terenie Muzeum Artylerii - Oddziału Muzeum Wojsk Lądowych. 

 

Powstanie Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu wiązało się z otwarciem w dniu 15 stycznia 1923 roku Wydziału Artylerii Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii przy Obozie Szkolnym Artylerii. W marcu 1923 roku postanowiono utworzyć Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego i Torunia z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewem Ostrowskim i Prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim na czele. 

Firmy wspierające działalność Stowarzyszenia reprezentowali: Hutę Stalowa Wola – płk Waldemar Janiak, WB Electronics – płk Jan Przanowski, Demarko – Dariusz Komarec, EL-IN – płk Jan Wach, Aviomet – ppłk Lechosław Kumoch. 

Z toruńskiego środowiska akademickiego udział w konferencji wzięli profesorowie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dr hab. Zbigniew Karpus i kierownik Katedry Historii Wojskowej dr hab. Maciej Krotofil. 

Dowództwo Generalne reprezentował Inspektor Rodzajów Wojsk gen. dywizji Sławomir Owczarek. Z Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii przybył Szef Zarządu płk Grzegorz Potrzuski, zaś jednostki artyleryjskie i ogólnowojskowe reprezentowali: Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia – płk. Remigiusz Zieliński, Dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Krzysztof Stańczyk, Dowódca 1 Mazurskiej Brygady Artylerii – płk Mariusz Majerski, Dowódca 14 Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego – płk Krzysztof Świderski, Dowódca 23 Śląskiego Pułku Artylerii – płk Krzysztof Malankiewicz, z 5 Lubuskiego Pułku Artylerii – ppłk Stefan Bednarczyk, z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej – ppłk Mariusz Bucholc, Kierownik Archiwum Wojskowego – płk Jakub Brzeziński. 

W konferencji uczestniczyli byli dowódcy i szefowie artylerii Wojska Polskiego: Szef WRiA Wojska Polskiego – gen. brygady Jarosław Wierzcholski, Szef Zarządu WRiA – płk Zenon Wiśniewski, Szef WRiA Śląskiego Okręgu Wojskowego – gen. brygady Antoni Skibiński oraz były Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii – gen. brygady Andrzej Piotrowski. 

Archiwum Wojskowe w Toruniu z okazji konferencji zorganizowało wystawę interesujących dokumentów z początkowego okresu funkcjonowania Oficerskiej Szkoły Artylerii, natomiast Muzeum Artylerii wyeksponowało portrety komendantów toruńskiej uczelni. Mgr Jacek Bilski zaprezentował uczestnikom konferencji ciekawe eksponaty znajdujące się na stanie Muzeum Artylerii. Konferencja składała się z dwóch części. W części pierwszej pod nazwą „Oficerska Szkoła Artylerii w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej” zaprezentowano następujące wystąpienia:

 • „Stan obecny oraz perspektywy WRiA” płk. dypl. Grzegorza Potrzuskiego 
 • „Potrzeby rozwoju szkolnictwa artyleryjskiego i rakietowego w aspekcie planowanego zwiększenia liczby jednostek WRiA” płk. dypl. Remigiusza Zielińskiego. 
 • „Powstanie i rozwój organizacyjny Oficerskiej Szkoły Artylerii w latach 1923-1939” mjr. dr. Piotra Ochocińskiego. 
 • „Udział absolwentów-oficerów artylerii w II wojnie światowej oraz ich losy powojenne i wspomnienia” mjr. Romana Salacha. 
 • „Szkolnictwo artyleryjskie w Polskich Siłach Zbrojnych na obczyźnie (1939-1945)” st. sierż. dr. Waldemara Jaskulskiego. 

Po przerwie w części drugiej pod nazwą „Rozwój oficerskiego szkolnictwa artyleryjskiego po zakończeniu II wojny światowej” przedstawiono następujące prezentacje: 

 • „Szkolenie oficerów artylerii po wyzwoleniu. Utworzenie Oficerskiej Szkoły Artylerii oraz jej rozwój w latach 1945-1967” mjr. dr. Mirosława Giętkowskiego. 
 • „Dokonania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w latach 1967-1993” płk. dr. Józefa Cyry. 
 • „Węzłowe problemy funkcjonowania Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w ostatnich latach istnienia uczelni (1994-2002)” gen. bryg. Andrzeja Piotrowskiego. 
 • „Powstanie i funkcjonowanie Muzeum Artylerii w Toruniu” mgr. Jacka Bilskiego. 

Po wystąpieniach prelegentów głos w dyskusji zabrali: gen. bryg. Antoni Skibiński, płk dypl. Zbigniew Dynowski, płk dr Ryszard Dorożyński i płk dr Tadeusz Szkopek. 

Konferencję zakończyło złożenie wiązanki kwiatów przy pomniku Patrona Uczelni generała Józefa Bema oraz grupowe zdjęcie uczestników przedsięwzięcia. 
Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów zamierza wydać materiały zaprezentowane na konferencji w wydaniu specjalnym „Artylerzysty”. 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywny udział. Szczególne słowa podziękowań kieruje do Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Pana płk. dypl. Remigiusza Zielińskiego.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE - 31 marca 2023


 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE - 31 marca 2023


 
KOMUNIKAT nr 02/2023KOMUNIKAT nr 02/2023 - 14 marca 2023

100 lat temu w marcu 1923 roku na konferencji Szefa Sztabu Generalnego WP Józefa Piłsudskiego z szefami Departamentów Ministerstwa Spraw Wojskowych podjęto decyzje o zaprzestaniu formowania Głównej Szkoły Artylerii i Inżynierii oraz o utworzeniu dwóch szkół: Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu i Oficerskiej Szkoły Inżynierii w Warszawie.

30 marca 2023 roku w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pod nazwą: „Toruń kuźnią kadr artyleryjskich. 100-lecie powstania Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu”.

Konferencję organizuje Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przy współudziale Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Muzeum Artylerii w Toruniu – Oddziału Muzeum Wojsk Lądowych.

Konferencja zainauguruje cykl przedsięwzięć związanych z obchodami 100-lecia utworzenia Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu.

Program konferencji jest następujący:

 • godz. 08.00 – 09.00 – rejestracja uczestników konferencji,
 • godz. 09.00 – 11.00 – I część konferencji na temat „Oficerska Szkoła Artylerii w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej”,
 • godz. 11.00 – 11.30 – przerwa kawowa,
 • godz. 11.30 – 14.10 – II część konferencji na temat „Rozwój oficerskiego szkolnictwa artyleryjskiego po zakończeniu II wojny światowej”,
 • godz. 14.10 – 14.30 – dyskusja,
 • godz. 14.30 – 15.00 – podsumowanie konferencji i złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Bema na terenie CSAiU.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. W związku z ograniczoną liczbą miejsc deklaracje będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać do 23 marca 2023 roku do Kolegów:
Roman Kłosiński – romanklosinski@interia.pl lub tel. 603 151 517,
Roman Salach – romsal53@gmal.com lub tel. 604 271 978.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKAT nr 01/2023KOMUNIKAT nr 01/2023 - 5 lutego 2023

Oddział Terenowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu w kwietniu 2022 roku powołał do życia Komitet Budowy Statuetki Krasnala „Kanoniera” w celu upamiętnienia dokonań żołnierzy Wojsk Rakietowych i Artylerii, zarówno będących w służbie jak i tych, którzy służbę wojskową już zakończyli.
W maju 2022 roku Komitet uzyskał zgodę na lokalizację statuetki krasnala na terenie wrocławskiego Arsenału. Stało się to możliwe dzięki życzliwości władz miasta i Dyrekcji Muzeum Miejskiego Wrocławia.
12 sierpnia 2022 roku na posiedzeniu Komitetu Budowy Statuetki Krasnala „Kanoniera” zdecydowano o kształcie statuetki. Przy ciągnionym dziale z okresu międzywojennego w położeniu bojowym „krasnal” w mundurze z tamtych czasów przyjmie dynamiczną pozycję do załadowania działa pociskiem trzymanym w rękach.

Z kolei 22 października 2022 roku komitet zatwierdził projekt, który przedstawia postać krasnala przy 75 mm armacie wz. 1897 firmy Schneider używanej przez polskich artylerzystów okresu II Rzeczypospolitej. „Kanonier” jest w mundurze oraz w hełmie z tych czasów, co dodaje mu polskiego i patriotycznego wyglądu.

Projekt graficzny Statuetki Krasnala „Kanoniera” autorstwa Pani Anity Michalskiej, absolwentki ASP w Łodzi.

 

Na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu w dniu 21 stycznia 2023 roku podjęto decyzję o nadaniu Krasnalowi imienia „Antek” na cześć seniora polskiej artylerii generała brygady Antoniego Skibińskiego.

Uroczyste odsłonięcie statuetki Krasnala „Antka” przewidywane jest na grudzień 2023 roku w ramach obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz jubileuszu powstania wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. 
Komitet Budowy Statuetki Krasnala prosi w miarę możliwości wszystkich chętnych o wsparcie finansowe. Datki można wpłacać na konto bankowe w Alior Banku:

21 2490 0005 0000 4600 3210 8988

z dopiskiem „KANONIER”.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Życzenia - 21 grudnia 2022


 
Życzenia 2022 - 19 grudnia 2022


 
Komunikat nr 23/2022Komunikat nr 23/2022 - 7 grudnia 2022

ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII

W dniach 1 i 2 grudnia 2022 roku członkowie i sympatycy Stowarzyszenia wzięli udział w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Obchody święta zostały zorganizowane w Toruniu przez Zarząd Wojsk Rakietowych i Artylerii przy współudziale Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Program obchodów był bogaty i zawierał wiele różnorodnych przedsięwzięć.

1 grudnia 2022 roku do Torunia przybyli uczestnicy obchodów święta z Oddziałów Terenowych. Część członków Stowarzyszenia została zakwaterowana w koszarach przy ulicy Dobrzyńskiej, część zaś zamieszkała w hotelach na terenie miasta. Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii rozpoczęło się uroczystą zbiórką przed Pomnikiem Polskich Artylerzystów o godzinie 15.00. W uroczystości udział wzięli członkowie Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, przedstawiciele artyleryjskich jednostek wojskowych z całego kraju,  władz samorządowych województwa i  Torunia  oraz członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Po odśpiewaniu hymnu państwowego odbył się uroczysty Apel Pamięci. Po apelu u stóp pomnika zostały złożone wiązanki kwiatów. Kwiaty złożyły delegacje: Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z Inspektorem Wojsk Lądowych generałem dywizji Maciejem Jabłońskim, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Sekretarzem Województwa Markiem Smoczykiem, Urzędu Miasta Torunia z Zastępcą Prezydenta Zbigniewem Fiderewiczem oraz Toruńskiego Oddziału Związku Sybiraków z Prezesem Zarządu Oddziału Janem Myrchą. Wiązankę kwiatów złożyła również delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, której przewodniczył Prezes Stowarzyszenia pułkownik Roman Kłosiński.

Po uroczystym Apelu Pamięci wszyscy udali się do Kościoła Garnizonowego w którym odprawiona została msza święta w intencji rakietowców i artylerzystów.

Po mszy uczestnicy obchodów wzięli udział w Artyleryjskim Spotkaniu Pokoleń, które swoją obecnością zaszczycił Wicemarszałek Województwa Zbigniew Sosnowski , Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Mika, generałowie i oficerowie artylerii i zaproszeni  goście, przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego oraz Seniorzy i członkowie Stowarzyszenia.

Następnego dnia w auli Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. W trakcie obrad podjęto uchwałę w sprawie składek członkowskich, uczestnicy zebrania zostali zapoznani z zasadami użycia ZZKO „Topaz” i poinformowani o przedsięwzięciach Stowarzyszenia zrealizowanych w 2022 roku oraz uhonorowano medalami wyróżniających się członków Stowarzyszenia, jubilatów zaś obdarowano statuetkami. Na zakończenie zebrania złożono kwiaty pod pomnikiem generała Józefa Bema.

Dalsza część obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii odbyła się na terenie  Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, gdzie przy wzgórzu Sypka odbył się Uroczysty Apel, w którym udział wzięli Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Jarosław Mika oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

W trakcie apelu uhonorowano wyróżniających się żołnierzy jednostek artyleryjskich, a także nagrodzono Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojska Polskiego za 2022 rok por. Ilonę Przystalską z CSAiU w Toruniu oraz finalistów IX Konkursu Artyleryjskiego Seniorów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z Mistrzem Ognia płk. Ryszardem Dorożyńskim na czele. Zamierzenia na OS CSAiU zakończyło strzelanie z wyrzutni ppk SPIKE, 155 mm samobieżnych armatohaubic KRAB oraz 122 mm wyrzutni rakietowych WR-40 LANGUSTA. Uroczysty apel zakończyła defilada jednostek wojskowych oraz pyszna grochówka.

Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie dziękuje za umożliwienie realizacji przedsięwzięć związanych z przeprowadzeniem obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Szefowi Zarządu WRiA płk. dypl. Grzegorzowi Potrzuskiemu, szczególne słowa podziękowania za udzielenie pomocy i wsparcie organizacji przedsięwzięcia podczas przygotowań obchodów święta kierujemy do przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,Komendanta CSAiU, Komendanta 12 WOG. ,Dowódcy 8 BOT  zaś członkom Stowarzyszenia dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w obchodach święta.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat nr 24/2022Komunikat nr 24/2022 - 7 grudnia 2022

Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

2 grudnia w ramach uroczystości Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w auli Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów (NWZCSPArt).

Porządek zebrania przewidywał podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich, zapoznanie z zasadami użycia Zautomatyzowanego Zestawu Kierowania Ogniem „Topaz” i poinformowanie o przedsięwzięciach Stowarzyszenia zrealizowanych w 2022 roku oraz uhonorowanie wyróżniających się członków Stowarzyszenia i  jubilatów.

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, po czym wybrano Przewodniczącego i Sekretarza NWZCSPArt. oraz Asesorów.

Następnie Przewodniczący NWZCSPArt. przedstawił projekt „Uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich”. Przewodniczący NWZCSPArt. zaprosił zebranych do dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały. Po dyskusji większością głosów podjęto uchwałę określającą składki w wysokości: 120,00 zł rocznie od członka zwyczajnego, 60,00 zł rocznie od seniorów i 40,00 zł rocznie od członka z Oddziałów Terenowych.

Termin realizacji uchwały obowiązuje od 2024 roku, o ile do tego czasu Walne Zebranie Delegatów lub Członków Stowarzyszenia nie zmieni tej decyzji.

W kolejnym punkcie zebrania płk Jan Przanowski przedstawił informację na temat kierunków rozwoju ZZKO „Topaz”. Poinformował o ciągłej modernizacji zestawu oraz dołączania modułów kolejnych typów dział artyleryjskich i wyrzutni rakietowych. W dalszej części wystąpienia płk Przanowski określił kierunki rozwoju bezpilotowych statków powietrznych oraz tzw. amunicji krążącej.

Następnie Przewodniczący NWZCSPArt. przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2022 roku: Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 14 kwietnia 2022 roku, Letnie Spotkanie Artyleryjskie w dniach 9-11 czerwca 2022 roku, zawody historyczno-obronne młodzieży klas mundurowych „IV Bieg Zesłańca” 16 września 2022 roku, IX finał Konkursu Artyleryjskiego Seniorów 17 listopada 2022 roku oraz udział w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w dniach 1 i 2 grudnia 2022 roku.

Po odczytaniu uchwały o uhonorowaniu wyróżniających się członków Stowarzyszenia Przewodniczący NWZCSPArt. dokonał uroczystego wręczenia medali jubileuszowych Stowarzyszenia oraz wręczył statuetki dostojnym jubilatom.

Kolega Roman Kłosiński poinformował, że uhonorowanie laureatów IX finału Konkursu Artyleryjskiego Seniorów odbędzie się podczas uroczystego apelu przeprowadzonego w okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii na OS CSAiU.

 Na zakończenie zebrania złożono kwiaty pod pomnikiem generała Józefa Bema.

Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie dziękuje za umożliwienie przeprowadzenia zebrania Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu oraz przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zaś członkom Stowarzyszenia dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w zebraniu.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Artylerzysta 2022Artylerzysta 2022 - 6 grudnia 2022

Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa najserdeczniejsze życzenia Artylerzystom i Rakietowcom życząc sukcesów w służbie, satysfakcji z wykonywanych zadań oraz pomyślności w życiu osobistym.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf.

 


 

 
Komunikat nr 22/2022Komunikat nr 22/2022 - 18 listopada 2022

IX KONKURS ARTYLERYJSKI SENIORÓW

Zgodnie z „Planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2022 rok” Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przeprowadził IX edycję Konkursu Artyleryjskiego Seniorów. Konkurs zrealizowany został w ścisłej współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia na bazie zajęć „Kursu przeszkolenia obsług 152 mm samobieżnych armatohaubic „Dana”.

W dniu 17 listopada 2022 roku odbył się finał Konkursu Artyleryjskiego Seniorów ze strzelaniem amunicją bojową. Zadania ogniowe były wykonywane z ugrupowania bojowego:

 • SO – rejon Batory
 • PO – wzg. Czarnieckiego.

Strzelania wykonywała bateria 152 mm samobieżnych armatohaubic „Dana”.
Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

 • przewodniczący – ppłk w st. spocz. Ryszard Jóźwiak
 • członek – mjr Dariusz Laskowski z CSAiU
 • członek – ppłk w st. spocz. Jan Szymański.

Do finału zakwalifikowali się:

 • płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia, 
 • płk w st. spocz. Andrzej Orłowski z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia,
 • mjr w rezerwie Andrzej Lewandowski z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia,
 • mjr w st. spocz. Roman Salach z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia.

Finaliści wykonywali zadanie ogniowe nr 5, mając do dyspozycji:

 • mapę poligonu w skali 1:25 000 z naniesionym ugrupowaniem bojowym
 • przyrząd PA-1
 • lornetkę wojskową 7x45
 • Tabele Strzelnicze do 152 mm armatohaubicy „Dana”
 • notatkę strzelającego
 • oraz własne notatki i przyrządy do pisania i rysowania.

Strzelający mógł do prowadzenia obserwacji wykorzystać przyrząd kątomierczy PAB-2A. Kontrolę dokładności ognia przeprowadziła grupa kontroli dokładności ognia wystawiona przez CSAiU w składzie:

 • wykładowca cyklu,
 • sekcja wysuniętych obserwatorów.

Oceny wykonania zadania ogniowego i ustalenie kolejności zajętych miejsc w konkursie dokonała Komisja pod kierownictwem Wiceprezesa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Kolegi Ryszarda Jóźwiaka.
Ocena wykonania zadania ogniowego przeprowadzona została w oparciu o dwa warunki:

 • dokładność ognia – (normy uchyleń w donośności i kierunku do oceny   dokładności ognia)
 • czas wykonania zadania - (normy czasu pracy podczas wykonania zadania ogniowego z pododdziałem nieetatowym).

W ramach sportowej, koleżeńskiej i artyleryjskiej rywalizacji po wykonaniu przez wszystkich finalistów zadań:

 • I miejsce i tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński
 • II miejsce i tytuł Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów zdobył płk w st. spocz. Andrzej Orłowski
 • III miejsce zdobył mjr w st. spocz. Roman Salach
 • IV miejsce zdobył mjr w rezerwie Andrzej Lewandowski.

Ponadto Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów ufundowało nagrodę dla Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 2022 rok por. Ilony Przystalskiej  z CSAiU w Toruniu. Nagrody i wyróżnienia dla Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych oraz Mistrza i Wicemistrzów Ognia Artyleryjskiego Seniorów zostaną wręczone podczas Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w dniu 2 grudnia 2022 roku w Toruniu.

Zarząd Główny serdecznie dziękuje za umożliwienie realizacji finału Konkursu Artyleryjskiego Seniorów Szefowi Zarządu WRiA płk. dypl. Grzegorzowi Potrzuskiemu, natomiast za pełne i perfekcyjne zabezpieczenie strzelań konkursowych Komendantowi CSAiU płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu.

Szczególne słowa podziękowania organizatorzy kierują do zawodników, którzy w dużym zaangażowaniem podjęli wyzwanie startu w strzelaniach finałowych.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Towarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKAT nr 21/2022KOMUNIKAT nr 21/2022 - 15 listopada 2022

W związku ze zmianą godziny rozpoczęcia uroczystego apelu na OS CSAiU z okazji święta WRiA w dniu 2 grudnia 2022 roku nowy przebieg obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii przedstawia się następująco:

- 1 grudnia 2022 roku – bez zmian

- 2 grudnia 2022 roku:

  -- godz. 09.30 – przejazd na Ośrodek Szkolenia Poligonowego /wyjazd z koszar CSAiU przy ul. Sobieskiego 36 / ;

  -- godz. 10.00 – pokaz statyczny sprzętu artyleryjskiego i żołnierska grochówka

  -- godz. 11.00 – uroczysty apel na OS CSAiU z okazji święta WRiA ;

  -- godz. 12.30 – prezentacja możliwości ogniowych pododdziałów WRiA ;

  -- godz. 15.00 – zakończenie i rozjazd do miejsc zamieszkania.

Dla członków  Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w godz. 08.00 do 09.00. Pozostałe ustalenia jak podano w Komunikatach nr 14/2022 i 17/2022.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat nr 18/2022 - 15 listopada 2022


 
KOMUNIKAT nr 19/2022KOMUNIKAT nr 19/2022 - 9 listopada 2022

Dla upamiętnienia odzyskania niepodległości w 1918 roku corocznie w dniu 11 listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości.
W roku 2022 wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości odbędą się w Toruniu.
Władze państwowe, samorządowe i wojskowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego i miasta Torunia zapraszają wszystkich chętnych do udziału w uroczystości.

Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości:

 • godz. 10.20 – złożenie kwiatów na Cmentarzu Komunalnym nr 1 pod Obeliskiem ku Czci Poległych w latach 1918-1921
 • godz. 10.45 – złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera
 • godz. 11.00 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym na placu Świętej Katarzyny
 • godz. 12.00 – przemarsz ulicami Starego Miasta
 • godz. 12.40 – uroczystość patriotyczna pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W godz. od 11.00 do 16.00 na Rynku Staromiejskim odbędzie się piknik historyczny.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 


 

 
KOMUNIKAT nr 17/2022KOMUNIKAT nr 17/2022 - 4 listopada 2022

Dzięki uprzejmości Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Krzysztofa Stańczyka istnieje możliwość zakwaterowania w dniu 1/2 grudnia 2022 roku uczestników obchodów Święta WRiA w warunkach koszarowych / koszary przy ulicy Dobrzyńskiej, sale żołnierskie 10. osobowe / .

Posiłki jak podano w komunikacie z dnia 26 października 2022 roku. Koszty zakwaterowania pokrywa Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie do dnia 15 listopada 2022 roku do Kolegów:

Romana Kłosińskiego – tel. 603 151 517

Romana Salacha – tel. 604 271 978.

Pozostałe ustalenia jak w komunikacie z dnia 26 października 2022 roku.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKAT nr 15/2022KOMUNIKAT nr 15/2022 - 27 października 2022

KONKURS ARTYLERYJSKI SENIORA

Zgodnie z „Planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2022 rok” na dzień 17 listopada 2022 roku planowane jest przeprowadzenie IX Konkursu Artyleryjskiego Seniorów. Konkurs zostanie przeprowadzony na OS CSAiU.

Regulamin konkursu

Konkurs artyleryjsko-strzelecki o tytuł „Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów” Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów prowadzony jest w ścisłej współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia na bazie zajęć „Kursu przeszkolenia obsług 152 mm samobieżnych armatohaubic DANA.”
Zadanie konkursowe polega na zniszczeniu obserwowanego pojedynczego celu naziemnego ogniem plutonu 152 mm samobieżnych armatohaubic DANA z zakrytego stanowiska ogniowego.

Do wykonania zadania ogniowego strzelający otrzyma:

 • mapę z naniesionym ugrupowaniem bojowym,
 • Tabele strzelnicze do 152 mm samobieżnej armatohaubicy DANA,
 • przenośnik PA-1,
 • notatkę strzelającego,
 • lornetkę.

Strzelający może korzystać z obserwacji i pomiarów zwiadowcy wyposażonego w PAB-2A.
Kontrolę dokładności ognia przeprowadzi grupa kontroli dokładności ognia w składzie:

 • wykładowca cyklu,
 • sekcja wysuniętych obserwatorów.

Oceny wykonania zadania ogniowego i ustalenie kolejności zajętych miejsc w konkursie dokona Komisja pod kierownictwem Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Ocena wykonania zadania ogniowego przeprowadzona będzie w oparciu o dwa warunki:

 • dokładność ognia – (normy uchyleń w donośności i kierunku do oceny   dokładności ognia)
 • czas wykonania zadania - (normy czasu pracy podczas wykonania zadania ogniowego z pododdziałem nieetatowym).

W wypadku otrzymania jednakowych ocen za wykonanie zadania ogniowego wyższą lokatę zajmie strzelający, który miał krótszy czas wykonania zadania.

Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich chętnych członków Stowarzyszenia do udziału w tym przedsięwzięciu.
Wyjazd uczestników konkursu na OS CSAiU w dniu 17 listopada 2022 roku o godz. 11.00 z placu w CSAiU.
Chętni proszeni są o zgłaszanie udziału do 5 listopada 2022 roku do Kolegów:
Romana Kłosińskiego – tel. 603 151 517
Jana Szymańskiego – tel. 508 277 624.
Zarząd Główny Stowarzyszenia pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników konkursu.

 

Z artyleryjskim pozdrowieniem
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 


 
KOMUNIKAT nr 14/2022KOMUNIKAT nr 14/2022 - 27 października 2022

4 grudnia w dniu Świętej Barbary, patronki trudnej pracy opiekującej się górnikami, hutnikami i żołnierzami, obchodzone jest święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. W bieżącym roku święto obchodzone będzie w dniach 01-02.12. 2022 roku.

Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii odbędą się w Toruniu, a Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów włączy się aktywnie w obchody tego święta.

Program obchodów:

1 grudnia 2022 roku:

 • godz.14.45 – zbiórka uczestników obchodów święta przed Pomnikiem Polskich Artylerzystów na Placu To-Mi-To w Toruniu
 • godz. 15.00 – uroczysty apel przed Pomnikiem Polskich Artylerzystów
 • godz. 16.00 – msza święta w Kościele Garnizonowym
 • godz. 17.00 – przemarsz do Sali Mieszczańskiej u Gołębiewskich przy Ulicy Międzymurze 7    
 • godz. 17.30 – Spotkanie Artyleryjskich Pokoleń w Sali Mieszczańskiej Gołębiewskich połączone z uroczystą kolacją    

2 grudnia 2022 roku:

 • godz. 08.00 – zebranie członków Stowarzyszenia w auli w CSAiU
 • rozpatrzenie wysokości składek członkowskich 
 • informacja na temat użycia artylerii w konflikcie zbrojnym Na Ukrainie
 • zwiedzanie Muzeum Artylerii, będącego Oddziałem Muzeum Wojsk Lądowych     
 • godz. 10.30 – przejazd na OS CSAiU
 • godz. 11.00 – pokaz statyczny sprzętu artyleryjskiego
 • godz. 12.00 – uroczysty apel na OS CSAiU z okazji święta WRiA
 • godz. 12.45 – pokaz możliwości ogniowych pododdziałów WRiA (TKO)
 • godz. 14.00 – żołnierski poczęstunek (grochówka)
 • godz. 15.00 – zakończenie i rozjazd do miejsc zamieszkania.

Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz nowo wyznaczony Szef Zarządu WRiA płk Grzegorz Potrzuski serdecznie zapraszają wszystkich chętnych członków Stowarzyszenia do udziału w tym przedsięwzięciu. Zakwaterowanie przyjezdnych członków Stowarzyszenia we własnym zakresie. Polecane hotele: B&B przy ulicy Leona Szumana 8 (pokój dwuosobowy w cenie 170,00 za dobę, śniadanie w cenie 40,00); Przystanek Toruń *** przy ulicy Generała Chłopickiego 4 (pokój dwuosobowy w cenie 260,00 za dobę, w cenie uwzględniono śniadanie). Istnieje możliwość zabezpieczenia obiadu w dniu 1 grudnia 2022 roku i śniadania w dniu 2 grudnia 2022 roku w stołówce 12 WOG przy ulicy Dobrzyńskiej po wcześniejszym zgłoszeniu do dnia 15 listopada 2022 roku.

Zarząd Główny zabezpiecza przejazd do miejsc obchodów święta, stół kawowy podczas zebrania w CSAiU oraz opłatę za zwiedzanie Muzeum Artylerii. Uczestnicy spotkania pokrywają koszty Spotkania Artyleryjskich Pokoleń w kwocie 170,00 złotych wpłacając je na konto ZG Stowarzyszenia:
09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 oraz koszty zakwaterowania wg własnego wyboru.

Prosimy Zarządy Oddziałów o informacje odnośnie ilości uczestników do 15 listopada 2022 roku. W danych o uczestnikach przedsięwzięcia proszę podać imię i nazwisko oraz serię i nr dokumentu tożsamości, zaś dla przyjeżdżających własnym środkiem lokomocji – rodzaj pojazdu i nr rejestracyjny.

Z artyleryjskim pozdrowieniem
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat nr 12/2022Komunikat nr 12/2022 - 19 września 2022

W dniu 16 września 2022 roku na terenie kompleksu leśnego „Barbarka” w Toruniu przeprowadzono zawody historyczno-obronne młodzieży klas mundurowych pod hasłem „IV Bieg Zesłańca”.

Celem zawodów było podniesienie poziomu wiedzy o miejscach martyrologii w regionie oraz tragicznych losach Polaków zsyłanych na tereny byłego ZSRR oraz doskonalenie sprawności bojowej i odporności psychicznej uczniów podczas rywalizacji w zawodach sportowo-obronnych.

W zawodach uczestniczyło 7 drużyn z n/w szkół:

1.    Zespół Szkół CKU w Gronowie.

2.    Zespół Szkół w Kościelcu.

3.    Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.