|
pl-PLen-US

Nowości Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Życzenia ZWRiA - 21 grudnia 2020

 
ŻYCZENIA - 17 grudnia 2020

 
Komunikat nr 16/2020 - Święto Wojsk Rakietowych i ArtyleriiKomunikat nr 16/2020 - Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii - 4 grudnia 2020

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii w bieżącym roku obchodzone było w warunkach zagrożenia epidemią COVID-19. Z tego też względu rozmiary i zakres obchodów zostały znacznie ograniczone i dostosowane do ograniczeń wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów.

3-go grudnia w ramach obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii delegacja Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii IWL DG RSZ na czele z Szefem Zarządu płk. dypl. Zenonem Wiśniewskim i Komendantem CSA i U złożyła kwiaty przy pomniku Polskich Artylerzystów w Toruniu. W uroczystości tej uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składając kwiaty i zapalając znicz.

4-go grudnia artylerzyści i rakietowcy z Torunia rozpoczęli świętowanie uczestnicząc we wspólnej modlitwie transmitowanej z Katedry Polowej Wojska Polskiego.

Po mszy zachowując wszystkie wymogi związane z epidemią Komendant CSAiU płk dypl.. Remigiusz Zieliński uhonorował żołnierzy Centrum podsumowują rok artyleryjsko-szkoleniowy na placu przed Komendą Centrum. W uroczystości uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Na zakończenie uroczystości delegacja Komendanta Centrum i zaproszonych gości złożyła kwiaty przed pomnikiem patrona Artylerii i CSAiU gen. Józefa Bema. Dla uczczenia umieszczenia działa 203,2 mm samobieżnej armaty 2S7 Piwonia na honorowym miejscu wykonano wspólne zdjęcie na tle działa.

Po tej uroczystości delegacja Stowarzyszenia oddając hołd artylerzystom i rakietowcom którzy odeszli na wieczną wartę złożyła kwiaty na grobie generała Kazimierza Chudego.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,

Zarząd Główny

 Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 


 

 
Święto Wojsk Rakietowych i ArtyleriiŚwięto Wojsk Rakietowych i Artylerii - 30 listopada 2020

4 grudnia, w dniu Świętej Barbary, artylerzyści i rakietowcy corocznie obchodzą swoje święto. W 2020 roku dzień ten obchodzony będzie w sposób szczególny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowi od dnia 14 marca 2020 roku obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Dostosowując się do narzuconych ograniczeń Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przewiduje w ramach obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii organizację następujących przedsięwzięć:

 • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przez delegację Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w godzinach popołudniowych dnia 3 grudnia 2020 roku przy Pomniku Polskich Artylerzystów na Placu To-Mi-To;
 • złożenie kwiatów przez delegację Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w godzinach przedpołudniowych dnia 4 grudnia 2020 roku przy Pomniku Generała Józefa Bema na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wyraża nadzieję, że w 2021 roku zaplanowane przedsięwzięcia uda się zrealizować w pełnym wymiarze i powrócą tradycyjne artyleryjskie spotkania. 

Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii wszystkim członkom Stowarzyszenia i sympatykom artylerii Zarząd Główny składa serdeczne życzenia, zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.

Artylerzystom i Rakietowcom  życzymy wysokich wyników w szkoleniu, zarówno w garnizonie jak i na poligonach oraz skutecznej realizacji zaplanowanych celów a przede wszystkim celnego ognia.

Szczególne pozdrowienia i podziękowania Zarząd Główny przesyła członkom wspierającym Stowarzyszenie, Szefowi Zarządu WRiA oraz dowódcom jednostek artyleryjskich.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Artylerzysta 2020Artylerzysta 2020 - 30 listopada 2020

Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przygotowało kolejny numer "Artylerzysty".

Z tej okazji oraz w związku ze Świętem Wojsk Rakietowych i Artylerii zostały opracowane materiały i opublikowane w specjalnym numerze „Artylerzysty”.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf.


 
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA WRIA IWL - 18 listopada 2020

 
Narodowe Święto NiepodległościNarodowe Święto Niepodległości - 11 listopada 2020

Oddając hołd Bohaterom walki o niepodległość a w szczególności Artylerzystom z okazji Narodowego Święta Niepodległości delegacja  Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia złożyła wiązankę Kwiatów i zapaliła znicze przy Pomniku Polskich Artylerzystów w Toruniu.
 Święto Niepodległości uczcili również żołnierze 81 batalionu z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedzając Miejsca Pamięci Narodowej, składając kwiaty I zapalając znicze w tym przy Pomniku Polskich Artylerzystów.

Z artyleryjskim pozdrowieniem

                                                                                              Zarząd Główny
                                                                            Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 

/Zdjęcia w galerii/


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 27 października 2020

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 71 lat odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę kolega płk Władysław Żółtowski aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Absolwent WSWRiArt, promocja 1971 rok.

Utraciliśmy prawego i uczynnego kolegę. Oficera zasłużonego w wychowaniu wielu artylerzystów.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 października o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Wyszyńskiego, złożenie zmarłego do grobu na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
składa Rodzinie i Najbliższym 
wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci!


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 26 października 2020

W dniu 23 października w wieku  77 lat odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę pułkownik dypl. Zygmunt Gałązka, aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii – promocja 1966 rok. Zawodową służbę wojskową rozpoczynał jako dowódca plutonu i dowódca baterii dowodzenia w 36 pa w Budowie.

Po ukończeniu  w 1975 roku Akademii Sztabu Generalnego pełnił obowiązki szefa sztabu 2 pa w Szczecinie.  Kolejne odpowiedzialne stanowiska  to dowódca  4 pa w Kołobrzegu, szef sztabu 2 BRO-T w Choszcznie,  dowódca 7 BAH i 6 BAA w Toruniu oraz zastępca dowódcy(szefa) Wojsk Rakietowych i Artylerii i dowódca(szef) Wojsk Rakietowych i Artylerii  w Pomorskim Okręgu Wojskowym.

Uroczystości pogrzebowe z wojskową asystą honorową rozpoczną się 29 października o godz.13.00 na cmentarzu w Bydgoszczy przy ul. Lotników 2. Zbiórka biorących udział w uroczystości pogrzebowej przy kaplicy cmentarnej.

Prosimy o przestrzeganie przepisów związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, t.j. zakrywanie nosa i ust maseczką oraz zachowanie dystansu społecznego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencję.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere kondolencje z powodu śmierci 

płk w stanie spoczynku Zygmunta Gałązki Rodzinie i Bliskim

składają Szef Zarządu WRiAIWL  wraz z kadrą i pracownikami resortu obrony narodowej

Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych.

Cześć Jego Pamięci!


 
VI Konkurs Artyleryjski SenioraVI Konkurs Artyleryjski Seniora - 14 października 2020

Realizując  cele  statutowe   Stowarzyszenia  oraz  plan  działania  na  2020 rok Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przeprowadził VII edycję Konkursu Artyleryjskiego Seniora. W dniu 14 października 2020 roku odbył się finał Konkursu Artyleryjskiego Seniora ze strzelaniem amunicją bojową. Zadania ogniowe były wykonywane z ugrupowania bojowego:

 • SO – rejon Batory
 • PO – wzg. Czarnieckiego.


Strzelania wykonywała bateria 122 mm samobieżnych haubic 2S1 „Goździk”.

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

 • przewodniczący – płk w st. spocz. Roman Kłosiński
 • członek – mjr Dariusz Laskowski z CSAiU


Przebieg  konkursu  obserwowali Szefa Oddziału Szkolenia – Zastępcy Szefa Zarządu WRiA – płk. Andrzeja Kupis  oraz Komendant CSAiU – płk. dypl. Remigiusz Zieliński.

Do finału zakwalifikowali się:

 • płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia, 
 • płk w st. spocz. Stanisław Kalski z Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia,
 • ppłk w st. spocz. Jan Szymański z Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia.

Finaliści wykonywali zadanie ogniowe nr 3, mając do dyspozycji: mapę poligonu w skali 1:25 000, przyrząd PA-1, lornetkę 7x45, Tabele Strzelnicze do 122 mm haubicy 2S1 oraz własne notatki.

Do oceny wykonania zadania ogniowego przyjęto jako wskaźnik podstawowy – dokładność pierwszej serii ognia skutecznego, zaś jako wskaźnik pomocniczy – czas przygotowania pierwszej komendy.

W ramach sportowej, koleżeńskiej i artyleryjskiej rywalizacji po wykonaniu przez wszystkich finalistów zadań:

 • I miejsce i tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora zdobył płk w st. spocz. Stanisław Kalski,
 • II miejsce i tytuł I Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora zdobył płk w st. spocz. Ryszard Dorożyński,
 • III miejsce i tytuł II Wicemistrza Ognia Artyleryjskiego Seniora zdobył ppłk w st. spocz. Jan Szymański.


Zawody zakończono uroczystym wręczeniem pucharów oraz okolicznościowych pamiątek w obecności Szefa Zarządu WRiA – płk. dypl. Zenona Wiśniewskiego.

Ponadto Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów ufundowało nagrodę dla Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 2020 rok. W obecności Szefa Zarządu WRiA – płk. dypl. Zenona Wiśniewskiego oraz wszystkich finalistów konkursu Mistrz Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych za 2020 rok kpt. Piotr Krupa z CSAiU otrzymał lornetkę firmy Delta Optical.

Zarząd Główny serdecznie dziękuje za umożliwienie realizacji finału Konkursu Artyleryjskiego Seniora Szefowi Zarządu WRiA płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu, za pełne i perfekcyjne zabezpieczenie strzelań Komendantowi CSAiU płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu i prezesowi firmy EL-IN ze Skierniewic Janowi Wach za ufundowanie nagród i pamiątek.

Szczególne słowa podziękowania organizatorzy kierują do zawodników, którzy w trudnych czasach pandemii podjęli wyzwanie startu w strzelaniach finałowych.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,

                                                                                            Zarząd Główny

        Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

/Zdjęcia w galerii/


 
KomunikatKomunikat - 12 października 2020

W związku z nasilającymi się zakażeniami koronawirusem od 10 października została wprowadzona  strefa żółta na całym obszarze kraju .

Decyzją dowódców, udział obserwatorów w finale Konkursu Artyleryjskiego Seniora zostaje odwołany.

Wszystkie dotychczasowe ustalenia zawarte w komunikacie z dnia 2 października na naszej stronie internetowej są nieaktualne.

Organizatorzy przepraszają za zaistniałą sytuację.


 
VII Konkurs Artyleryjski SenioraVII Konkurs Artyleryjski Seniora - 2 października 2020

W dniu 10 października 2020 roku odbędą się I Centralne Obchody Święta Żołnierza Rezerwy. Dla uczczenia tego święta oraz podsumowania Roku Artyleryjskiego 2020 Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów organizuje spotkanie artyleryjskie połączone z Konkursem Artyleryjskim Seniora w dniu 14 października 2020 roku..

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przy wsparciu Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko—Pomorskiego organizuje VII Konkurs Artyleryjski Seniora. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 14 października 2020 roku na Ośrodku Szkolenia CSAiU. 

W konkursie będą uczestniczyli zawodnicy wykonujący strzelanie z zakrytego SO oraz chętni obserwatorzy do wykonania zadania strzelania na wprost. Konkurs ma na celu:

 1. Wyłonienie Mistrza i Wicemistrzów Ognia Artyleryjskiego Seniorów za 2020 rok.
 2. Wznowienie certyfikatów artyleryjskich przez seniorów-artylerzystów.
 3. Pasowanie artylerzystów, po uprzednim przeszkoleniu, na pierwsze stopnie artyleryjskie.

Program przeprowadzenia konkursu w dniu 14 października 2020 roku:

 • godz. 11.00 – przyjazd zawodników, obserwatorów i chętnych na poligon do Bramy „Bóg Wojny”
 • godz. 11.30 – przejazd w rejon G. Czarnieckiego
 • godz. 12.00 – przyjęcie przybyłych przez ppłk. Ryszarda Jóźwiaka
 • godz. 12,15 – orientacja topograficzna i taktyczna na G. Czarnieckiego
 • godz. 12.30 – 14.00 – wykonanie zadań ogniowych plutonem 122 mm haubic 2S1 „Goździk” z zakrytego SO
 • godz. 14.00 – 15.00 – wykonanie zadań strzelania na wprost 85 mm armatą D-44
 • godz. 15.00 – zbiórka całości i uhonorowanie strzelających
 • godz. 15.15 – 16.00 – wojskowy poczęstunek.

Zarząd Główny Stowarzyszenia osobom przyjezdnym zapewnia wyżywienie oraz nocleg z 14/15 października 2020 roku. Osoby przyjezdne (spoza Torunia) przy zgłoszeniu swojego udziału proszone są o podanie numeru telefonu kontaktowego (związane z obostrzeniami wprowadzonego stanu epidemii).

Prosi się wszystkich chętnych do uczestniczenia w konkursie w charakterze zawodników oraz obserwatorów ognia artyleryjskiego.  

Osoby chcące uczestniczyć w przedsięwzięciu proszone są o zgłaszanie do dnia 10 października 2020 roku chęci udziału do: Kolegi Romana Kłosińskiego – tel. 603 151 517 lub Kolegi Romana Salach – tel. 604 271 978.

W trakcie spotkania w związku z wprowadzonym stanem epidemii i wynikającymi obostrzeniami zaleca się przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z aktualnych rozporządzeń Rady Ministrów i poszczególnych ministrów.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów zastrzega sobie prawo odwołania przedsięwzięcia ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną.

Załączniki:

1.    Regulamin Konkursu Artyleryjskiego Seniora.

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
 
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGOŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - 15 sierpnia 2020

Obchody Święta Wojska Polskiego w 2020 roku połączone z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w województwie Kujawsko-Pomorskim oraz w Toruniu obejmowały wiele uroczystości i przedsięwzięć. 

W przeddzień Święta delegacja Stowarzyszenia odwiedziła artyleryjskie miejsca pamięci oraz Artylerzystów którzy odeszli na wieczną wartę, zapalając znicze przed Pomnikiem Artylerii Polskiej oraz grobach kolegów artylerzystów. 

14 sierpnia delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystościach odsłonięcia odbudowanego Pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych, a 15 sierpnia w wojewódzkich obchodach 100. rocznicy obrony Włocławka. Pikniki wojskowe urozmaicały obchody Święta zarówno w Toruniu jak i we Włocławku. 

W uroczystościach i imprezach wzięło udział wielu mieszkańców regionu którzy przestrzegali zasad bezpieczeństwa obowiązujących w stanie epidemii.

/Zdjęcia w galerii/


 
Święto Wojska PolskiegoŚwięto Wojska Polskiego - 5 sierpnia 2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z okazji Święta Wojska Polskiego składa wszystkim żołnierzom służby czynnej, członkom Stowarzyszenia oraz sympatykom wojska i artylerii serdeczne życzenia. Życzy satysfakcji z realizowanych zadań oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Tegoroczne święto ma charakter szczególny gdyż obchodzone jest w 100 – tną rocznicę Bitwy Warszawskiej będącą jedną z najważniejszych bitew świata. Ten dostojny jubileusz niech przyniesie wiele wspomnień historycznych oraz miłych wrażeń.

Z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego, władze Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Torunia przy współudziale jednostek wojskowych organizują wiele przedsięwzięć okolicznościowych.

I. Program Wojewódzkich Obchodów 100 Rocznicy Obrony Włocławka 1920 r. - 15 sierpień 2020

 • godz. 10.30 - Uroczystość wojskowa – Plac przed Bazyliką Katedralną p.w. Wniebowstąpienia NMP we Włocławku.
 • godz. 12.30 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Włocławskiej JE Ks. Bpa Wiesława Meringa. Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku.
 • godz. 15.00 – Pokazy – miasteczko grupy rekonstrukcyjnej, sprzętu wojskowego - Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • godz. – 16.00 – Koncert patriotyczny Orkiestry Wojskowej z Torunia.

II. Program obchodów w Toruniu:

14. sierpień 2020

 • godz. 18.00 – uroczystość odsłonięcia Pomnika Poległych Żołnierzy Wojsk Balonowych z ceremoniałem wojskowym.
 • godz. 19.00 – koncert Wojskowej Orkiestry – amfiteatr w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.


15 sierpnia 2020

 • godz.  12.00 – msza św. w Kościele Garnizonowym na pl. św. Katarzyny.
 • godz.  10.00 – 15.00 – dzień otwarty Muzeum Twierdzy Toruń.


16 sierpnia 2020

 • godz. 10.00 – 14.00 – piknik historyczny na Zamku Krzyżackim.

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w w/w przedsięwzięciach.

Proszę pamiętać o aktualnych na dzień uroczystości zasadach bezpieczeństwa przeciwdziałających COVID – 19.

 

W celach organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystościach we Włocławku. Tel. 602 512 508 lub e-mail: artylerzysta@interia.pl


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 27 lipca 2020

W dniu 24 lipca w wieku 80 lat odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę pułkownik Czesław Witkowski, aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii –promocja 1963 rok. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w kołobrzeskim 4 pa. W latach 1968-1973 pełnił obowiązki dowódcy plutonu i dowódcy baterii w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii. Kolejne stanowisko to dowódca dywizjonu w 6 warszawskiej BA a następnie  zastępca dowódcy w bydgoskim pułku OT. Ostatnie lata służby to odpowiedzialna praca w toruńskim WKU.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 28 lipca /wtorek/ o godz. 10.00 mszą żałobną w kościele p. w. Opatrzności Bożej w Toruniu przy ul. Okólna 178. po mszy złożenie prochów na cmentarzu komunalnym przy ul. Grudziąckiej.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci!


 
KomunikatKomunikat - 3 lipca 2020

Prezentujemy Kolegom ciekawe wydawnictwo traktujące o genezie i przebiegu kampanii wrześniowej 1939 roku.

Autor, ppłk mgr Roman Baszczuk absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu /promocja 1963 rok/ przytacza /cytuje/setki wypowiedzi polityków i wojskowych – zarówno agresorów jak i obrońców zaangażowanych w doprowadzeniu do II w. ś.

Ciekawie ujęty jest przez autora sam przebieg działań wojennych na wszystkich kierunkach działań operacyjnych Wehrmachtu i Armii Czerwonej.

Czyta się ją jako interesującą pozycję popularno-naukową traktującą o tragicznym okresie naszej najnowszej historii.

Książkę można nabyć w sprzedaży wysyłkowej:

Roman Baszczuk, ul. Bobrzeckiej 1/39,, 31-216 Kraków, tel. 124161450.

/Skrót komunikatu z informacji o wydawnictwie Pana płk. doc. dr.  Stefana Olszewskiego/.


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 3 czerwca 2020

W dniu 1 czerwca 2020 roku w wieku 72 lat odszedł na wieczna wartę płk Andrzej Marciniak aktywny członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Po ukończeniu OSWR i Art. zajmował stanowiska dowódcze w garnizonie Pleszew  a po skończonych studiach w ASG WP w garnizonach Kostrzyń, Gubin, Tarnowskie Góry, Głogów.

Kolejny garnizon to Kraków, gdzie pełnił odpowiedzialne stanowisko Szefa Artylerii Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Ostatnie stanowisko w służbie zawodowej to Komendant Wojewódzkiego Sztaby Wojskowego.

Po przejściu do rezerwy pełnił wiele odpowiedzialnych stanowisk w administracji państwowej między innymi był dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Był autorem licznych publikacji o tematyce patriotyczno-obronnej, inspiratorem odznak i medali wojskowych, inicjatorem budowy wielu pomników i tablic pamiątkowych upamiętniających chwałę oręża polskiego.

Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek 4 czerwca 2020 roku o godz. 10.00  w Kościele Garnizonowym p.w. Św. Agnieszki w Krakowie przy ul. Dietla.

Ceremonia  pogrzebowa  rozpocznie  się na cmentarzu Wolskim przy ul. Wolskiej 180/182 na warszawskiej Woli w dniu  5 czerwca 2020 roku o godzinie 13.00 .

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci ! 


 
KOMUNIKAT NR 07/2020KOMUNIKAT NR 07/2020 - 22 kwietnia 2020

KORONAWIRUS – COVID-19

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów informuje, że ze względu na potrzebę dostosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących wprowadzonego stanu epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych członków ulega zmianie „Plan działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2020 r.”. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w maju i czerwcu 2020 roku zostają zawieszone i przeniesione do realizacji w terminie późniejszym. Przeprowadzenie zamierzeń będzie możliwe po ustaniu rygorów i obostrzeń stanu epidemii.

Zarząd Główny w związku z trudną sytuacją prosi kolegów, którzy potrzebują wsparcia i pomocy o zgłaszanie potrzeb do Kolegi Romana Salacha na nr telefonu 604 271 978. Zarząd Główny w miarę możliwości będzie się starał wesprzeć kolegów w potrzebie.

Z ARTYLERYJSKIM POZDROWIENIEM


 
WIELKANOC 2020 - 6 kwietnia 2020


 
WIELKANOC 2020 - 6 kwietnia 2020


 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓWSPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW - 13 marca 2020

W dniu 6 marca 2020 roku Delegaci Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz przedstawiciele Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia zebrali się na Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Delegatów. Celem było podsumowanie drugiej kadencji działalności Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz na kolejną  kadencję.

W zebraniu  uczestniczyli  Członkowie Honorowi, Delegaci, zaproszeni  goście i ustępujący Zarząd Główny. Zebranie odbyło się w Centrum Szkolenia  Artylerii i Uzbrojenia, a frekwencja wyniosła 78%.

Prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w latach 2016-2020. Realizując cele statutowe oraz Uchwałę Walnego Zebrania Delegatów z dnia 15.10.2016 roku Zarząd Główny w minionej kadencji zrealizował:

 • trzy letnie spotkania artyleryjskie.(zwane majowymi) ;
 • współorganizował cztery Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii,
 • trzy konkursy artylerii seniora ;
 • konferencję naukową oraz trzy seminaria o tematyce artyleryjskiej i historycznej;
 • biegi na orientację z okazji Święta Wojska Polskiego.

Współpraca Stowarzyszenia z młodzieżą klas mundurowych oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pozwoliła na organizację trzech szkoleń pro obronnych oraz trzech zawodów obronno-historycznych „Bieg Zesłańca”. W przedsięwzięciach tych uczestniczyło ponad 1000 artylerzystów oraz ponad 1500 studentów i uczniów.

W dalszej kolejności Kolega Leon Woszczyna zaprezentował Sprawozdanie Finansowe, zaś koledzy Karol Świgoński i Tadeusz Szkopek przedstawili zebranym sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W dyskusji nad sprawozdaniami i działalnością Stowarzyszenia wzięli udział przedstawiciele oddziałów terenowych, członkowie honorowi i goście, między innymi gen. Antoni Skibiński- Członek Honorowy Stowarzyszenia, który bardzo dobrze ocenił dotychczasową  pracę Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Po dyskusji nad sprawozdaniami, Zebranie Delegatów udzieliło absolutorium Zarządowi i przyjęło Sprawozdanie Finansowe oraz sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu  Koleżeńskiego.

W drugiej części Walnego Zebrania nastąpiły wybory .

Wybrano nowy Zarząd Główny:

 • Prezes               – Kolega Roman  Kłosiński,
 • Wiceprezes       – Ryszard  Jóźwiak,
 • Wiceprezes       – Eugeniusz  Lala,
 • Skarbnik            – Leon Woszczyna,
 • Sekretarz           – Roman  Salach,
 • Członek             – Ireneusz Bandura,
 • Członek             – Artur  Danielski,
 • Członek             – Stanisław  Kalski,
 • Członek             – Jerzy  Kociałkowski,
 • Członek             – Zdzisław  Polcikiewicz,
 • Członek             – Jan  Szymański.

Wybrano nową Główną Komisję Rewizyjną:

 • Przewodniczący           – Karol Świgoński,
 • Wiceprzewodniczący  – Henryk  Buryta,
 • Członek                         – Patryk Karpiński,
 • Członek                         – Zbigniew Mazurek,
 • Członek                         – Leszek  Szostek.

Wybrano nowy Główny Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący           – Tadeusz  Szkopek,
 • Wiceprzewodniczący  – Włodzimierz  Rudziński,
 • Sekretarz                       – Marian  Andruk,
 • Członek                         – Marek  Donaj,
 • Członek                         – Henryk  Szopa.

Walne Zebranie zakończono nową uchwałą programową, nakreślającą kierunki działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na lata 2020-2024. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Komendantowi CSAiU płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu za zaangażowanie i pomoc udzieloną przy organizacji zebrania, Dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej za udostępnienie obiektów koszarowych zaś Komendantowi 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego za przygotowanie i wydanie posiłków uczestnikom zebrania. 

Realizacja zadań w minionej kadencji w takim zakresie była możliwa miedzy innymi dzięki naszym członkom wspierającym. To HSW, EL-IN, AVIOMET, DEMARKO, JELCZ, WB ELEKTRONICS, MOTO MAR aktywnie wspierają działalność Stowarzyszenia przyczyniły się do zabezpieczenia tych przedsięwzięć na odpowiednim poziomie. Materiały promocyjne tych firm wzbogacały szkolenia szczególnie młodzieży. 

Zarząd Główny dziękuje za dotychczasowe wsparcie i liczy na dalszą współpracę. Szczególne słowa podziękowania Zarząd Główny kieruje do Delegatów-członków Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia przybyłych do Torunia z różnych, często odległych garnizonów.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKAT 05/2020 KOMUNIKAT 05/2020 - 6 lutego 2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów informuje wszystkich członków, że działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  zwołuje na dzień 6 marca 2020 roku godz. 09.00 na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Asesorów Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania.
 4. Uchwalenie regulaminu Zebrania.
 5. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór członków Komisji Wyborczej.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego.
 8. Sprawozdanie Finansowe Zarządu Głównego.
 9. Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie z działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Wystąpienia gości Zebrania.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami (ZG, SF, GKR, GSK).
 13. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
 14. Zakończenie kadencji i odwołanie obecnych władz Stowarzyszenia.
 15. Zgłaszanie kandydatów do władz Stowarzyszenia (ZG, GKR, GSK).
 16. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
 17. Przyjęcie uchwały o wyborze nowych władz Stowarzyszenia.
 18. Przyjęcie uchwały programowej.
 19. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Komunikat 02/2020 Komunikat 02/2020 - 21 stycznia 2020

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów włączając się w obchody  100 - lecia powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski zorganizowało wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego w dniu 16.01.2020 roku seminarium na temat:

100 – LECIE POWROTU POMORZA I KUJAW W GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ

W seminarium wzięli udział:

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Sekretarzem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panem Markiem Smoczykiem, Wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Pan Zdzisław Musiałowski, Prezes Kola Toruńskiego Zarządu Inwalidów Wojennych  Pan Mariusz Mistrzak, Prezes Kola Toruńskiego Związku Sybiraków Pan Jan Myrcha, Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK Pan prof. dr hab. Zbigniew Karpus, Pan gen.bryg. Jarosław Wierzcholski, artylerzyści ze Stowarzyszenia z seniorem Panem płk dypl. Włodzimierzem Rudzińskim oraz przedstawiciele UMK i szkół z dyrektorami na czele:

 • UMK Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie
 • VI LO im. Zesłańców Sybiru
 • Zespół Szkół Akademickich z Włocławka im. Obrońców Wisły 1920
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Kościelca
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego z Gronowa
 • Zespół Szkół z Wronia
 • Zespół Szkół Niepublicznych z Gąsawy
 • Zespół Szkół z Lubrańca-Marysina im. Marii Grodzickiej
 • Zespół Szkół z Rypina im. Unii Europejskiej
 • Zespół Szkół Technicznych z Torunia

Uczestników spotkania powitał Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  płk w st.spocz. Roman  Kłosiński. Po przywitaniu Kolega Roman Kłosiński wręczył znak Stowarzyszenia Sekretarzowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Markowi Smoczykowi. Pan Smoczyk w swoim wystąpieniu nawiązał do historii powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski.

Część merytoryczną seminarium prowadzili Wiceprezes Stowarzyszenia płk Eugeniusz Lala i płk dr Zdzisław Polcikiewicz.

Wykład na temat genezy i przebiegu przejmowania ziem pomorskich przez Państwo Polskie wygłosiła studentka UMK Pani Kinga Walczewska.

Kpt dr Piotr Ochociński z 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego zaprezentował działania wojsk Frontu Pomorskiego w celu odzyskania Pomorza Wschodniego.

Mjr dr Mirosław Giętkowski – kierownik Muzeum Twierdzy Toruń – omówił i przedstawił rozwój szkolnictwa wojskowego na Pomorzu w okresie II Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu.

Po przerwie niezwykle interesującą prezentację na temat generała Józefa Hallera, żołnierza i patrioty zasłużonego dla Pomorza, przedstawili uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Kościelca.

Uczennice z VI LO im. Zesłańców Sybiru z Torunia zaprezentowały zagadnienie powrotu Torunia do odrodzonej Ojczyzny.

Bardzo interesującą prezentację na temat zaślubin Polski z Bałtykiem i znaczenie zbudowanego portu w Gdyni przedstawiły uczennice z Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku z Włocławka.

Po wystąpieniach studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych Prezes Stowarzyszenia podziękował prelegentom oraz wręczył im okolicznościowe pamiątki.

Na zakończenie seminarium płk Roman Kłosiński podziękował młodzieży za przygotowanie i prezentację wystąpień, dyrektorom i opiekunom za przygotowanie młodzieży do seminarium oraz zaprosił na żołnierski poczęstunek.

Materiały   z   seminarium  po  opracowaniu  zostaną   zaprezentowane  na   stronie  internetowej Stowarzyszenia   Polskich  Artylerzystów.

/Zdjęcia w galerii/


 
Komunikat 1/2020Komunikat 1/2020 - 3 stycznia 2020

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa  Kujawsko-Pomorskiego organizuje seminarium na temat:

„100 - LECIE POWROTU POMORZA I KUJAW W GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ”

Seminarium jest jednym z przedsięwzięć całego cyklu obchodów 100 - lecia powrotu Pomorza i Kujaw do Macierzy.

Czas – od 9.00 do 13.00 w dniu 16.01.2020 r.

Miejsce – Urząd Marszałkowski. Toruń Plac Teatralny 2.

  PRZEBIEG SEMINARIUM:

Lp.

Temat

Referujący

Czas

ROZPOCZĘCIE

9.00-9.10

1.

GENEZA I PRZEBIEG PRZEJMOWANIA ZIEM POMORSKICH PRZEZ PAŃSTWO

POLSKIE

Student UMK

9.10-9.40

2.

DZIAŁANIE WOJSK FRONTU POMORSKIEGO

kpt. dr Ochociński

9.40-10.15

3.

GENERAŁ JÓZEF HALLER – SYLWETKA ŻOŁNIERZA I PATRIOTY ZASŁUŻONEGO DLA POMORZA

Zespół Szkół

im. Jana Pawła II

z Kościelca

10.15-10.40

PRZERWA

10.40-11.10

4.

ROZWÓJ SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO NA POMORZU W OKRESIE

II RZECZYPOSPOLITEJ

mjr dr Giętkowski

11.10-11.40

5.

POWRÓT TORUNIA DO ODRODZONEJ OJCZYZNY

VI LO z Torunia

11.40-12.10

6.

ZAŚLUBINY POLSKI Z BAŁTYKIEM, BUDOWA I ZNACZENIE PORTU W GDYNI

Zespół Szkół Akademickich

z Włocławka

12.10-12.35

DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

12.35-13.00

Zarząd Główny zaprasza członków  Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów do udziału w seminarium. Zgłoszenia prosimy kierować do 14 stycznia b.r. na nr tel. 604 271 978. Ze względu na pojemność sali ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Z artyleryjskim pozdrowieniem

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
 
ŻYCZENIA - 13 grudnia 2019


 
ŻYCZENIA - 11 grudnia 2019


 
CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERIICENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII - 5 grudnia 2019

W dniu 27 listopada 2019 roku w Forcie IV odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z okazji obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

W posiedzeniu oprócz członków Zarządu Głównego udział wzięli Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk dypl. Zenon Wiśniewski z zastępcą, Szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii dywizji oraz dowódcy pułków artylerii.

W toku posiedzenia Prezes Zarządu Głównego SPArt kolega Roman Kłosiński omówił przedsięwzięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2019 roku, natomiast płk dypl. Zenon Wiśniewski przedstawił działalność Zarządu WRiArt w ostatnim roku.

Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii rozpoczęły się w dniu 28 listopada 2019 roku przybyciem członków Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości do Torunia. Obchodami święta kierował Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk dypl. Zenon Wiśniewski. 

Uroczystość zaszczycili obecnością m. in. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Jarosław Mika oraz Zastępca Szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Dariusz Łukowski. Władze samorządowe i miejskie reprezentowali m. in. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski oraz Wiceprezydent Miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

W dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 8.00 Przy Pomniku Polskich Artylerzystów rozpoczął się Apel Pamięci za artylerzystów, którzy odeszli na wieczną wartę zakończony złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed pomnikiem. Po przemarszu do Kościoła Garnizonowego odprawiona została Msza Święta w intencji żołnierzy artylerzystów i pracowników resortu WRiArt oraz poległych w misjach poza granicami Kraju. Mszę koncelebrował biskup polowy Wojska Polskiego gen.bryg. Józef Guzdek.

Z okazji setnej rocznicy ustanowienia biskupstwa polowego w Polsce, biskup polowy odznaczył Medalami „W służbie Bogu i Ojczyźnie” Inspektora Rodzajów Wojsk gen. bryg. Sławomira Owczarka, seniora  artylerzystów gen. bryg. Antoniego Skibińskiego oraz dowódców jednostek i instytucji wojskowych.

Po mszy nastąpiło przegrupowanie  na teren Ośrodka Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

W uroczystym Apelu na ośrodku szkolenia uczestniczyły kompania reprezentacyjna Wojsk Lądowych Wojska Polskiego oraz kompanie honorowe i poczty Jednostek artyleryjskich Wojska Polskiego i 3 batalionu 16 pułku artylerii polowej Armii Stanów Zjednoczonych oraz uczniowie klas mundurowych szkół ponadpodstawowych. Uroczystą zbiórkę zakończyła defilada pododdziałów.

W czasie Apelu  Sekretarz Stanu MON Wojciech Skurkiewicz oraz Dowódca Generalny RSZ generał Jarosław Mika uhonorowali zasłużonych artylerzystów medalami i kordzikami.

Artyleria zaproszonym gościom zaprezentowała manewr oraz wykonanie zadań ogniowych przez baterię 155 mm ahs KRAB, celny ogień na wprost kompanii wsparcia w wykonaniu 120 mm samobieżnych moździerzy RAK a podsumowaniem działalności artyleryjskiej była salwa oddana przez baterię artylerii rakietowej WR-40 LANGUSTA. Skutki ognia uczestnicy spotkania mogli obserwować na telebimie, zaś manewr pododdziałów artylerii w terenie był zaprezentowany w sposób pokazowy. Dodatkowo na telebimie można było obserwować skuteczny ogień wyrzutni pocisków przeciwpancernych SPIKE.

Następnie artylerzyści przegrupowali się do Osady Karbówko, gdzie na zebraniu członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wręczono puchary finalistom Konkursu Artyleryjskiego Seniora. Mistrzem Ognia za 2019 rok został płk Andrzej Orłowski, tytuł I wicemistrza zdobył ppłk Jan Szymański a II wicemistrzem został ppłk Leon Woszczyna. Najbardziej aktywnym członkom Stowarzyszenia wręczono odznaki i okolicznościowe pamiątki.

W trakcie zebrania głos zabrał Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski przedstawiając walory i dorobek Województwa następnie okolicznościowe wystąpienia przedstawili Dowódca Generalny RSZ gen. Jarosław Mika oraz Szef Zarządu WRiArt. płk dypl. Zenon Wiśniewski.

Zarząd Główny Stowarzyszenia pragnie serdecznie podziękować Szefowi Zarządu WRiArt płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu, Dowódcy 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk. dypl. Krzysztofowi Stańczykowi, Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk. dypl. Remigiuszowi Zielińskiemu oraz Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Całbeckiemu za pomoc w zabezpieczeniu pobytu kolegów z Oddziałów Terenowych oraz wsparcie w zakresie organizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem obchodów święta. 

Szczególne słowa podziękowania Zarząd Główny kieruje do członków Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia przybyłych do Torunia z różnych, często odległych garnizonów oraz do wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy zaszczycili Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii swoją obecnością.

Część przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów została dofinansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 26 listopada 2019

W związku z 20 rocznicą wstąpienia Polski do NATO Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przygotowało kolejny numer "Artylerzysty".

Z tej okazji oraz w związku ze Świętem Wojsk Rakietowych i Artylerii zostały opracowane materiały i opublikowane w specjalnym numerze „Artylerzysty”.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf.


 
ZMIANA W PROGRAMIE CENTRALNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERIIZMIANA W PROGRAMIE CENTRALNYCH OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII - 25 listopada 2019

Ze względów służbowych nastąpiła zmiana programu uroczystości Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Aktualny przebieg uroczystości jest następujący:

 • 8.00 –Apel poległych przy Pomniku Artylerii Polskiej w Toruniu.
 • 8.45 – Msza Św. w Kościele Garnizonowym w intencji artylerzystów w Toruniu.
 • 11.00-13.00 – Uroczysta zbiórka uczestników uroczystości /g. Sypka kierunek pierwszy/.
 • 14.30– Spotkanie Artyleryjskich Pokoleń w Osadzie Karbówko (Wręczenie Odznak Stowarzyszenia najbardziej zasłużonym członkom i podziękowania za wsparcie działalności Stowarzyszenia odbędzie się w Osadzie Karbówko).

Za zmiany serdecznie przepraszamy, dodatkowe informacje pod telefonami:

530 411 402 lub 602 512 508

Z artyleryjskim pozdrowieniem Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 20 listopada 2019

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 14 października dotyczącego Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia biorących udział w Centralnych Obchodach Święta  na uroczyste śniadanie. W czasie spotkania zostaną wręczone Odznaki Stowarzyszenia  najbardziej zasłużonym członkom oraz  podziękowania za wsparcie działalności Stowarzyszenia .

Śniadanie odbędzie się w Forcie IV przy ul. Chrobrego 86 o godz. 8.00.

Przedsięwzięcie to jest dofinansowane ze środków budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obecności na śniadaniu  proszę potwierdzić do 25 listopada na  telefon: 530 411 402, 604 271 978

                                                                                                                  lub e-mail: artylerzysta@interia.pl
 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 14 października 2019

Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów zaprasza członków Stowarzyszenia na Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii które odbędą się w dniu 29 listopada 2019 r. w Toruniu.

Planowany przebieg uroczystości:

 • 10.30 – Apel poległych przy Pomniku Artylerii Polskiej w Toruniu.
 • 11.30 – Msza Św. w Kościele Garnizonowym  w  intencji artylerzystów w Toruniu.
 • 12.30 – Przejazd na poligon.
 • 13.20 – Uroczysta zbiórka uczestników uroczystości /g. Czarnieckiego/
 • 14.00 – 15.00 – Pokazy dynamiczne pododdziałów artylerii.
 • 15.00 – Poligonowy obiad.
 • 16.40 – Spotkanie Pokoleń w osadzie Karbówko.

Koszt Spotkania 150 zł pieniądze prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia.

Nr rachunku bankowego: BOŚ SA  09 1540 1304 2035 9114 2414 0001, do dnia 15 listopada 2019 roku.

Zarząd Główny dla członków  Stowarzyszenia   Polskich  Artylerzystów  zapewni  nocleg z 29 na 30 listopada oraz śniadanie 29 i 30 listopada.  Istnieje możliwość noclegu z 28 na 29 listopada.

Zgłoszenia do korzystania z noclegu prosimy przesłać najpóźniej do 25 października na  e-mail  artylerzysta@interia.pl  lub nr tel. 604 271 978, 602 512 508                            

Zgłoszenie udziału w obchodach  Święta  przesłać do 15 listopada.

Zbiórka uczestników Święta w dniu 29 listopada o godz. 10.15 przy Pomniku Artylerii Polskiej a biorących udział w części poligonowej o godz. 12.15 na parkingu obok Kościoła Garnizonowego.

Z artyleryjskim pozdrowieniem:
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
ZAWODY HISTORYCZNO-OBRONNE „III BIEG ZESŁAŃCA”ZAWODY HISTORYCZNO-OBRONNE „III BIEG ZESŁAŃCA” - 13 września 2019

W dniu 13 września Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów /SPArt/ przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Oddziału Związku Sybiraków w Toruniu przeprowadziło zawody historyczno-obronne pod hasłem „III Bieg Zesłańca”.

Celem zawodów było podniesienie wiedzy o miejscach masowych mordów Polaków na terenach Pomorza i Kujaw i  losach mieszkańców tych terenów zsyłanych na tereny byłego ZSRR.

Również ważnym celem było doskonalenie sprawności fizycznej i bojowej oraz odporności psychicznej uczniów podczas rywalizacji w zawodach sportowo-obronnych.

W zawodach uczestniczyło 8 drużyn z następujących szkół:

 • VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.
 • Zespół Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.
 • Zespół Szkół CKU w Gronowie.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
 • Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.
 • Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.
 • Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku.
 • Zespół Szkół we Wroniu.

Zgodnie z regulaminem opracowanym przez Zarząd Główny SPArt., zawody historyczno-obronne rozegrano w 8 konkurencjach:

 • (1) Wystawa i przygotowanie do biegu.
 • (2) Marszobieg wg mapy
 • (3) Zadanie pomiarowe, marszobieg wg azymutu
 • prowadzili członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
 • (4) Wynoszenie rannego z pola walki.
 • (5) Rzut kołem ratunkowym na odległość.
 • prowadzili ratownicy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • (6) Cięcie pnia o średnicy 10-20 cm piłą ręczną na czas. Rozpalanie ogniska przy pomocy środków podręcznych.
 • prowadzili członkowie Związku Sybiraków.
 • (7)Znajomość tematyki dotyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej.
 • prowadził oficer  8 K-P BOT.
 • (8)Znajomość sprzętu wojskowego na podstawie fotografii i rysunków.
 • prowadzili oficerowie z WKU Toruń.

Podczas drużynowych zmagań najlepsze wyniki osiągnęły drużyny:

 • Zespół Szkół Akademickich z Włocławka - 84 pkt. – 1 miejsce
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościelca – 78 pkt. – 2 miejsce
 • Zespół Szkół z Wronia – 76 pkt. – 3 miejsce

Na podstawie opinii sędziów poszczególnych konkurencji najaktywniejszym uczestnikiem zawodów została uznana Weronika Kurasiewicz z Zespołu Szkół we Wroniu.

Po zakończeniu zawodów pod Pomnikiem Pamięci Ofiar Barbarki zapalono znicz, złożono wieniec i uhonorowano najlepsze drużyny i najaktywniejszą uczestniczkę następnie uczestnicy zawodów udali się pod kościół Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej. Odsłonięto tam tablicę pamiątkową poświęconą Matce Polce Sybiraczce.

Za udostępnienie obiektów, pomoc w organizacji przedsięwzięcia organizatorzy serdecznie dziękują Pani dyrektor Osady Barbarka, Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Komendantowi WKU w Toruniu, Dowódcy 8 K-P Bot, ratownikom z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Komendantowi CSAiU oraz wszystkim członkom SPArt zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.

/Zdjęcia w galerii/


 
Medal dla pułkownika Włodzimierza RudzińskiegoMedal dla pułkownika Włodzimierza Rudzińskiego - 12 września 2019

W dniu 12 września 2019 roku podczas 10. sesji Rady Miasta Torunia wręczono pułkownikowi Włodzimierzowi Rudzińskiemu medal „Za Zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze.

Nestor toruńskich artylerzystów, pułkownik Włodzimierz Rudziński to jeden z najbardziej zasłużonych polskich oficerów wojsk rakietowych i artylerii. Jest oddanym społecznikiem i propagatorem sportu w Toruniu.

Z Toruniem na stałe związał się w  1973 roku obejmując stanowisko zastępcy do spraw liniowych Komendanta WSOWRiArt. Następnie pełnił obowiązki Dyrektora Zarządu Wojewódzkiego LOK oraz Kierownika Studium Wojskowego UMK.

Po odejściu do rezerwy aktywnie uczestniczył w życiu społecznym Torunia pełniąc funkcje radnego Rady Miasta Torunia.

Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla wysiłku i wkładu pracy na rzecz społeczności Torunia.

My artylerzyści ze Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów serdecznie gratulujemy Panu pułkownikowi Rudzińskiemu wyróżnienia i życzymy spełnienia wszystkich planów na przyszłość.

/Zdjęcia w galerii/


 
VI LO - INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020VI LO - INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - 2 września 2019

W dniu 2 września 2019 roku w VI LO im. Zesłańców Sybiru odbyła się inauguracja roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Związku Sybiraków, jednostek wojskowych działających w Toruniu oraz Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, organizacji od lat współpracującej ze szkołą.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Szkoły Pan Zbigniew Matuszewicz zaprezentował wystąpienie na temat mądrości człowieka oraz wpływu nauki na dobroć i postępowanie ludzi. Z kolei najstarsza członkini Związku Sybiraków w Toruniu odczytała list do pedagogów i uczniów szkoły. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni „Marsz Sybiraków”.

/Zdjęcia w galerii/


 
80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ80 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - 1 września 2019

W dniu 1 września 2019 roku w Toruniu odbyły się uroczystości związane z 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. O godz. 4.45 w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 odbył się apel toruńskich harcerzy.

Zaś o godz. 9.00 rozpoczęła się główna uroczystość zorganizowana wspólnie przez Urzędy: Marszałkowski i Wojewódzki naszego regionu. Po mszy polowej w intencji ofiar II wojny światowej i modlitwie ekumenicznej odbyła się ceremonia wojskowa, na którą złożyły się: podniesienie flagi i odegranie oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Po przemówieniach nastąpił apel pamięci oraz została oddana salwa honorowa i odegrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.

W obchodach święta udział wzięło 700 toruńskich harcerzy, 100 żołnierzy z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele pododdziału armii USA. Wartę honorową przy Pomniku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 wystawili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz toruńscy harcerze..

W uroczystościach związanych z obchodami 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej wzięli również udział przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

/Zdjęcia w galerii/


 
ŚWIĘTO 8 KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. ELŻBIETY ZAWACKIEJ PS. „ZOŚWIĘTO 8 KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ IM. GEN. BRYG. ELŻBIETY ZAWACKIEJ PS. „ZO" - 31 sierpnia 2019

W sobotę 31 sierpnia 2019 roku na terenie Ośrodka Szkolenia CSAiU w Toruniu odbyły się pierwsze obchody Święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Brygada w okresie ponad rocznego działania sformowała 81 batalion lekkiej piechoty w Toruniu, a obecnie tworzy 82 batalion w Inowrocławiu.

Uroczystość została połączona z przysięgą kolejnych nowo wcielonych żołnierzy brygady. 160 żołnierzy-ochotników wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej, kończąc tym samym dwutygodniowy okres szkolenia podstawowego w ramach programu „Wakacje z WOT”.

Po defiladzie żołnierzy brygady i pokazie skoku ze spadochronem na poligonowym boisku sportowym odbył się wojskowy festyn rodzinny. Przy grochówce nie zabrakło okazji do dzielenia się wrażeniami ze szkolenia.

W uroczystości wzięła również udział spora reprezentacja   członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

/Zdjęcia w galerii/


 
75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO75 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 2 sierpnia 2019

1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Bohaterska obrona stolicy trwała 63 dni. Powstanie, w wyniku olbrzymiej przewagi wojsk niemieckich, zakończyło się klęską warszawiaków.

Przy pomniku „Ku czci żołnierzy Armii Krajowej” o godz. 17.00 rozpoczęły się uroczyste obchody tego święta. W uroczystości udział wzięli uczestnicy Powstania Warszawskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, władz samorządowych Torunia i regionu, delegacje jednostek wojskowych oraz organizacji pozarządowych.

Punktualnie o godzinie 17:00 w Toruniu zawyły syreny, które symbolizowały  nadejście godziny „W” 1 sierpnia 1944 roku. Uczestnicy uroczystości odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, a następnie głos zabierali przedstawiciele władz i organizacji.Po tym złożono kwiaty pod pomnikiem „Ku Czci Żołnierzy Armii Krajowej”. Wśród delegacji składających kwiaty byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Na zakończenie uroczystości Orkiestra Wojskowa toruńskiego garnizonu wykonała wiązankę powstańczych melodii.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 4 lipca 2019

W dniach 26 – 28 czerwca b.r. zgodnie z planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów odbyła się podróż studyjna na temat „Szkolenie oficerów Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz praca na pierwszych stanowiskach służbowych”.

W dniu 26 czerwca po przyjeździe do Wrocławia delegacje członków Stowarzyszenia udały się na cmentarze gdzie spoczywają koledzy artylerzyści. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Pozostali uczestnicy zwiedzali miasto i obserwowali pokaz multimedialny przy wrocławskiej fontannie.

W dniu 27 czerwca gościliśmy w Akademii Wojsk Lądowych. Prorektor Akademii Pan płk dr Jacek Narloch Zapoznał nas z rola Akademii w szkoleniu i przygotowaniu oficerów dla Wojsk Rakietowych i Artylerii. Zakończenie wystąpienia uświetnił występ zespołu wokalno-muzycznego „Kompania Wsparcia”.

Korzystając z gościnności Władz Uczelni przeprowadziliśmy  Walne Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia, którego głównym punktem programu było przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2018 rok. Kontynuacją pobytu w AWL było zwiedzanie i zapoznanie się z bazą dydaktyczną Uczelni.

Pobyt w Akademii zakończył się złożeniem kwiatów pod pomnikiem patrona AWL Tadeusza Kościuszki i wspólnym, pamiątkowym zdjęciem przy pomniku.

Kolejnym punktem programu podróży był rejs statkiem po Odrze w trakcie którego Pan płk Piotr Żurakowski w ciekawy i zajmujący sposób przedstawił historię Wrocławia.

Po obiedzie w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych wszyscy przejechali autokarami na wspaniały zamek w Grodźcu, którego historia sięga XII wieku. Dzieje zamku ciekawie przedstawił przewodnik Pan Krzysztof Majewski.

Po przejeździe do Bolesławca i zakwaterowaniu w 23 śpa uczestnicy udali się do hotelu „Garden” na spotkanie integracyjne. Spotkanie zaszczycili: Dowódca garnizonu Bolesławiec, Władze samorządowe Miasta i Powiatu Bolesławiec, Władze Huty Stalowa Wola na czele z Prezesem Dyrektorem Generalnym, Władze Spółki EL-IN na czele z prezesem, Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe, współpracujące ze Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów. Między innymi: Stowarzyszenia, "Ziemia Bolesławiecka", "Commando", "Radar", oraz wójtowie ościennych gmin i sympatycy Stowarzyszenia. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i było okazją do rozmów, wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy. Na wstępie organizatorzy spotkania z prezesem Stowarzyszenia na czele, przywitali zaproszonych gości i podziękowali za przybycie oraz wręczyli drobne upominki członkom wspierającym i sympatykom Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Kolejny i ostatni dzień podróży rozpoczął się spotkaniem z władzami samorządowymi Bolesławca. W reprezentacyjnej sali ratusza Prezydent Miasta Bolesławiec Pan Piotr Roman zapoznał z historią i rolą samorządu w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Bolesławca.

Po spotkaniu w bolesławieckim ratuszu uczestnicy odwiedzili Zakład Ceramiki Artystycznej gdzie zapoznali się technologią produkcji wyrobów ceramicznych i kunsztem rękodzielniczym pracowników. Po zakładzie oprowadzał i interesująco opowiadał wiceprezes Pan Grzegorz Szandrowski.

W 23 śląskim pułku artylerii pan mjr Jacek Janik przygotował i zorganizował pokaz sprzętu, bazy garażowej oraz zakwaterowania. Uczestnicy spotkania zapoznali się ze sprzętem pułku oraz batalionu inżynieryjnego Armii USA.

Po złożeniu wiązanek kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w 23 śpa i wspólnym obiedzie podróż studyjna została zakończona, uczestnicy rozjechali się do miejsc zamieszkania.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa serdeczne podziękowania za organizację przedsięwzięcia we Wrocławiu Panu płk Zbigniewowi Dynowskiemu, w Bolesławcu Panu płk Henrykowi Harkotowi. Za opiekę i pomoc Panu gen. Antoniemu Skibińskiemu. Komendantowi Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych Panu płk Kazimierzowi Łuckiemu za gościnę i przychylność. Prorektorowi Akademii Wojsk Lądowych Panu płk dr Jackowi Narlochowi za zapoznanie z bazą dydaktyczną uczelni. Kasztelanowi Zamku Grodziec Panu Piotrowi Janczyszynowi za wspaniałe przyjęcie i zwiedzanie zamku. Dowódcy 23 śląskiego pułku artylerii Panu płk Grzegorzowi Potrzuskiemu za gościnę i pomoc w realizacji przedsięwzięcia na terenie pułku oraz Panom ppłk Ryszardowi Dorożyńskiemu i kpt. Remigiuszowi Kwiecińskiemu za dokumentowanie fotograficzne podróży studyjnej.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 3 lipca 2019

14 czerwca 2019 roku delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wzięła udział w obchodach jubileuszu 30- lecia powstania Związku Sybiraków oraz 10- lecia nadania 6 Liceum Ogólnokształcącemu imienia Zesłańców Sybiru.

Uroczystość odbyła się w gmachu Muzeum Etnograficznego. W holu muzeum została odsłonięta pamiątkowa tablica poświęcona 30- tej rocznicy utworzenia Oddziału Wojewódzkiego Związku Sybiraków w Toruniu. Następnie w Sali widowiskowej muzeum odbył się panel dyskusyjny poświęcony Sybirakom, ich dziejom na „nieludzkiej ziemi” oraz ich działalności w Związku Sybiraków.

Podczas jubileuszu wręczono zasłużonym działaczom odznaczenia państwowe i Związkowe. Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów otrzymał Złotą Odznakę Za Zasługi Dla Związku Sybiraków.

W drugiej części uroczystości Dyrektor szkoły przedstawił w prezentacji multimedialnej różnorodne formy pracy wychowawczej dotyczące patrona szkoły, które miały miejsce na przestrzeni tych 10 lat.

/Zdjęcia w galerii/


 
SZKOLENIE PROOBRONNE STUDENTÓW UMK I MŁODZIEŻY KLAS MUNDUROWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCHSZKOLENIE PROOBRONNE STUDENTÓW UMK I MŁODZIEŻY KLAS MUNDUROWYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH - 5 czerwca 2019

W dniu 31 maja 2019 r. Zarząd Głównyzgodnie z planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2019 rok, przy współudziale Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia,8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Urzędu Marszałkowskiego oraz 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zorganizował szkolenie proobronne studentów UMK i młodzieży klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych. W szkoleniu uczestniczyli również dyrektorzy i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu.

Zajęcia zostały zorganizowane w dwóch grupach. Szkoleniem studentów UMK oraz uczniów klas mundurowychszkół ponadgimnazjalnych kierował Kolega Ryszard Jóźwiak, natomiast pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i jednostek samorządowych podległych Urzędowi Marszałkowskiemu wzięli udział w szkoleniu doskonalącym kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiegopod kierunkiem Kolegi Eugeniusza Lali.

W szkoleniu proobronnym studentów i uczniów udział wzięli:

 • studenci kierunkuBezpieczeństwo Narodowe Wydziału Politologii i Studiów MiędzynarodowychUniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu,
 • uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu,
 • uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie,
 • uczniowie Zespołu Szkól nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu,
 • uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,
 • uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu,
 • uczniowie Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie,
 • uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie,
 • uczniowie Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku,
 • uczniowie Zespołu Szkół we Wroniu.

Celem szkolenia było zapoznanie z działalnością Wojsk Obrony Terytorialnej oraz przybliżenie najistotniejszych zagadnień wyszkolenia pojedynczego żołnierza. Szkolenie zorganizowano w 4 ramowych grupach problemowych i obejmowało przedstawione niżej zagadnienia.

W grupie 1:

 • możliwości trenażera ŚNIEŻNIK,
 • pokaz sprzętu artyleryjskiego i dowodzenia,
 • pokaz i nauka walki wręcz.
W grupie 2:
 • zakładanie maski pgaz i odzieży ochronnej,
 • budowa aparatów telefonicznych i rozwijanie polowej linii kablowej,
 • rodzaje improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz ich działanie.
W grupie 3:
 • rodzaje map, przyrządy do pracy na mapach, określanie azymutu za pomocą busoli,
 • pomiar odległości różnymi sposobami.
 • udzielanie pierwszej pomocy.
W grupie 4:
 • budowa i dane taktyczno-techniczne granatów ręcznych,
 • budowa, rozkładanie i składanie karabinka kbk AKM,
 • ładowanie amunicji do magazynka.

Podczas zajęć uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznać i przećwiczyć podstawowe zadania związane z działaniem pojedynczego żołnierza na polu walki oraz zapoznać się z podstawowym sprzętem artyleryjskim.

Po realizacji wszystkich przedsięwzięć szkoleniowych Kolega Ryszard Jóźwiak wręczył przedstawicielom studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych certyfikaty uczestnictwa.

Szkolenie zakończyła wspólna żołnierska grochówka spożyta w stołówce 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Komendantowi Centrum Szkolenia i Uzbrojenia oraz Dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej za duży wkład pracy włożony w przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia. Zarząd Główny dziękuje Komendantowi 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za zabezpieczenie żywienia uczestników szkolenia. Zarząd Główny serdecznie dziękuje Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, którzy wnieśli duży wkład w proces szkolenia.

/Zdjęcia w galerii/


 
KomunikatKomunikat - 4 czerwca 2019

O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w dniu 27 czerwca 2019 we Wrocławiu

Zebranie odbędzie się w Akademii Wojsk Lądowych w  trakcie oficjalnego rozpoczęcia podróży studyjnej. 

Porządek zebrania:

 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego SPArt za 2018 rok.
 2. Dyskusja.
 3. Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 4. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania i udzielenie absolutorium.

 

                                                                                         Zarząd Główny

                                                                        Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Z żałobnej kartyZ żałobnej karty - 22 maja 2019

W dniu 14 maja 2019 roku w wieku 89 lat odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę pułkownik Krzysztof Aleksandruk. Swą służbę na wielu odpowiedzialnych stanowiskach poświęcił Wojskom Rakietowym i Artylerii a szczególnie Wojskom Rakietowym.

Za służbę i pracę był uhonorowany wieloma oznaczeniami resortowymi i państwowymi.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 24 maja/piątek/2019 roku o godz. 13.00 na cmentarzu Marysin na Wawerze /brama główna/ w Warszawie ul. Korkowa 154. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Bliskim wyrazy współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci!


 
KONDOLECJE - 20 maja 2019


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 7 maja 2019

Podróż studyjna Toruń – Wrocław – Bolesławiec – 26 – 28.06.2019

Na posiedzeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia w dniu 25 kwietnia 2019 roku dokonano analizy danych i opracowano szczegółowy plan podróży studyjnej w dniach od 26 do 28 czerwca do Wrocławia i Bolesławca na temat: „Szkolenie oficerów Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz praca na pierwszych stanowiskach dowódczych”. 

W ramach podróży studyjnej zaplanowano  zrealizowanie następujących zasadniczych przedsięwzięć:

1. W dniu 26 czerwca we Wrocławiu:

 • zapalenie zniczy na grobach zmarłych kolegów artylerzystów,
 • zwiedzanie starego rynku Wrocławia i obejrzenie pokazu multimedialnego przy Wrocławskiej Fontannie /wieczorem/.

2. W dniu 27 czerwca we Wrocławiu do godz. 14.00.

 • zapoznanie się z informacją o Akademii Wojsk Lądowych i obejrzenie bazy dydaktycznej uczelni,
 • zapoznanie się z historią Wrocławia podczas rejsu statkiem wycieczkowym „Driada” po Odrze,
 • wspólny obiad,

3. Przyjazd uczestników spotkania do Bolesławca.

4. W dniu 27 czerwca w Bolesławcu od godz. 15.30:

 • zwiedzanie zamku Grodziec i zapoznanie się  z jego historią,
 • obejrzenie wieczornej iluminacji miasta,
 • kolacja integracyjna w hotelu GARDEN Bolesławiec  po  19.00.

5. W dniu 28 czerwca w Bolesławcu:

 • zwiedzanie Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec”,
 • spotkanie z władzami samorządowymi miasta,
 • zwiedzanie rynku i zapoznanie się z historią Bolesławca,
 • zapoznanie się z zadaniami i sprzętem 1 batalionu inżynieryjnego armii USA na poligonie Trzebień,
 • zakończenie spotkania, wspólny obiad i przegrupowanie do miejsc zamieszkania godz. 13.30.

Przemieszczanie uczestników podróży z Torunia do Wrocławia zabezpieczy autokar z CSAiU. Istnieje również możliwość bezpośredniego przyjazdu do Wrocławia w godzinach wieczornych 26 czerwca lub rano 27 czerwca po uprzednim ustaleniu z organizatorem podróży.

Zbiórka przed klubem CSAiU o godz. 13.30. Wyjazd grupy toruńskiej sprzed klubu CSAiU przy ul. Prądzyńskiego o godz. 14.00 w dniu 26 czerwca.

Koszty przejazdu, wyżywienia standardowego oraz noclegów pokrywa Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Koszty kolacji integracyjnej,  biletów wstępu na wybrane imprezy i obiekty oraz ubezpieczenie pokrywają uczestnicy  podróży w kwocie 100,00.

Pieniądze proszę wpłacać na konto Stowarzyszenia   nr 09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 z dopiskiem „Podróż studyjna SPArt”.

Termin wpłaty – do dnia 10 czerwca 2019 roku.

Na czas podróży organizator zabezpieczy napoje chłodzące.  Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy : romsal@wp.pl lub na numery telefonów: 604 271 978 lub 603 151 517.

Zgłoszeń proszę dokonywać do dnia 10 czerwca 2019 roku na adres mailowy – romsal@wp.pl lub numer telefonu – 604 271 978.

Z artyleryjskim pozdrowieniem:

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 


 
Z żałobnej kartyZ żałobnej karty - 12 kwietnia 2019

Z żałobnej karty – 12 kwietnia 2019 roku

W dniu 10 kwietnia 2019 roku, po ciężkiej i długotrwałej chorobie odszedł od nas pułkownik Leon Załuska, członek Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu. W czasie zawodowej służby wojskowej pełnił On obowiązki na tak odpowiedzialnych stanowiskach, jak: dowódca 37 pa w Kędzierzynie-Koźlu (1977-79 rok), dowódca 20 pappanc w Pleszewie (1979-84 rok), szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kaliszu (1985-98 r.). Dwukrotnie działał w składzie Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ, tj. w Egipcie (1976 r.) i Syrii (1983-1984 rok).   
Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.00 13.04 br. na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu, przy ul. Poznańskiej 183-187.

Zarząd Główny i  Zarząd wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przesyłają Rodzinie kondolencje oraz składają wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!


 
WIELKANOC 2019 - 10 kwietnia 2019


 
WIELKANOC 2019 - 8 kwietnia 2019


 
„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH RP W NATO”„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH RP W NATO” - 5 kwietnia 2019
Seminarium ‘’20 LAT FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH POLSKI W NATO’’ 12.03.2019Seminarium ‘’20 LAT FUNKCJONOWANIA SIŁ ZBROJNYCH POLSKI W NATO’’ 12.03.2019 - 15 marca 2019

Z okazji dwudziestolecia Polski w NATO w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się w dniu 8 marca seminarium poświęcone tematyce funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO. Przedsięwzięcie zorganizowało Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów  z Urzędem Marszałkowskim województwa Kujawsko- Pomorskiego. W seminarium uczestniczyli wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski i sekretarz województwa Marek Smoczyk. Siły zbrojne armii USA reprezentowali artylerzyści z Kansas, z dowódcą 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej płk. Ivenem T. Sugai na czele. W seminarium wzięli udział generałowie i oficerowie artylerii, zarówno służby czynnej, jak i rezerwy, a także dowódcy jednostek wojskowych stacjonujących w regionie. W seminarium uczestniczyli również studenci Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz uczniowie klas mundurowych z następujących szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół nr 1 w Toruniu, Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 Roku we Włocławku, Zespół Szkół we Wroniu, Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Marysinie, Zespół Szkół CKU w Gronowie i Technikum Mundurowe BZDZ w Aleksandrowie Kujawskim.

Po wstępie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia płk. w st. spocz. Romana Kłosińskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy między Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Bydgoszczy a Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów w Toruniu. Dokumenty podpisali Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dypl. Tomasz Dominikowski i Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia płk w st. spocz. Roman Kłosiński.

Wystąpienie otwierające seminarium wygłosił wicemarszałek województwa Kujawsko - Pomorskiego Zbigniew Ostrowski. W swoim przemówieniu akcentował potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa państwa i obywateli, do czego konieczna jest współpraca Sił Zbrojnych RP z innymi armiami w ramach NATO.

Płk rez. Zdzisław Polcikiewicz zaprezentował genezę NATO oraz zadania stojące przed Paktem, a także zasady funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w NATO.

Kolejne wystąpienie na temat historii artylerii armii USA oraz partnerstwa i współpracy armii polskiej i amerykańskiej zaprezentował płk Iven T. Sugai, dowódca 1. Batalionu 5. Pułku Artylerii Polowej armii USA, stacjonującego na toruńskim poligonie, w ramach rotacyjnej zmiany ABCT. Podstawowy wniosek sprowadzał się do konieczności dostosowania potrzeb szkoleniowych do nowych uwarunkowań związanych z reagowaniem na konflikty zbrojne we współczesnym świecie.

Dowódca dywizjonu zabezpieczenia CSAiU ppłk Szymon Czerwiński skoncentrował  się na omówieniu wspólnych szkoleń i ćwiczeń wojsk polskich w ramach NATO.

Generał brygady rez. Jarosław Wierzcholski w swoim wystąpieniu skupił się na ocenie działalności w trakcie misji bojowej PKW w Afganistanie oraz jej wpływu na unowocześnienie uzbrojenia i wyposażenia w Wojsku Polskim.

Ppłk Marek Ślesik z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy omówił powstanie inspektoratu, jego strukturę organizacyjną i zadania, a także zaangażowanie komórek inspektoratu w przygotowanie PKW do udziału w misjach poza granicami kraju. Przedstawił wnioski płynące z doświadczeń bojowych polskich żołnierzy oraz zmiany dokonujące się w jednostkach Wojska Polskiego.

Kolejne wystąpienie płk Ireneusza Foka – poświęcona była roli i zadaniom Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w ramach współdziałania z NATO w zakresie standaryzacji operacyjnej, w zakresie koordynowania planowania i opracowywania dokumentów.

Seminarium  zakończył  wspólny  poczęstunek.

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrowi Całbeckiemu oraz pracownikom Departamentów: Współpracy Międzynarodowej, Promocji oraz Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Szczególne słowa podziękowania składa na ręce Pełnomocnika Zarządu Województwa do Spraw Współpracy Międzynarodowej Grzegorza Borka. Ponadto organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim prelegentom i uczestnikom seminarium.

Materiały z seminarium ukażą się na internetowej stronie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w najbliższym czasie.

/Zdjęcia w galerii/


 
„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIL ZBROJNYCH POLSKI W NATO”„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIL ZBROJNYCH POLSKI W NATO” - 6 marca 2019

W dniu 8. 03. 2019  r. odbędzie się seminarium organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

„20 LAT FUNKCJONOWANIA SIL ZBROJNYCH POLSKI  W NATO”

Program Seminarium:

 • 10.00-10.10 Otwarcie seminarium – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Ostrowski
 • 10.10-11.00 Powstanie i zadania NATO. Funkcjonowanie SZ RP w ramach NATO płk rez. dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UMK
 • 11.00-11.20 Partnerstwo i współpraca armii polskiej i amerykańskiej LTC Iven T. Sugai
 • 11.20-11.40 Wspólne szkolenie i ćwiczenia w ramach NATO – ppłk Szymon Czerwiński
 • 11.40-12.00 Przerwa
 • 12.00-12.40 Udział w misjach NATO i jego wpływ na struktury i uzbrojenie SZ RP – gen. bryg. rez. Jarosław Wierzcholski, płk Marek Ślesik
 • 12.40-13.10 Rola i zadania Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w ramach współdziałania z Sojuszem Północnoatlantyckim w zakresie standaryzacji operacyjnej – płk Ireneusz Fok, CDiS SZ
 • 13.10-13.30 Projekcja filmu o udziale Sił Zbrojnych RP w realizacji zadań w ramach NATO
 • 13.30-13.50 Dyskusja, zakończenie seminarium
 • 13.50-14.30 Poczęstunek

 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów serdecznie zaprasza członków  Stowarzyszenia do udziału w seminarium.

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 7 marca/czwartek/ na numer telefonu: 604 271  978  lub e-mail artylerzysta@interia.p


 
ŻYCZENIA - 14 grudnia 2018


 
CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERIICENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII - 11 grudnia 2018

W dniu 7 grudnia 2018 roku Toruniu odbyły się Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Dzień ten był bardzo bogaty w wydarzenia. Rozpoczął się od apelu pamięci i złożenia kwiatów pod Pomnikiem Polskich Artylerzystów. W imieniu Stowarzyszenia wiązankę kwiatów złożyła delegacja generałów i prezesów oddziałów z Kolegą Romanem Kłosińskim na czele.Po tej uroczystości w Kościele Garnizonowym odbyła się msza święta w intencji artylerzystów.

Kolejny etap obchodów święta odbył się na Ośrodku Szkolenia CSAiU pod górą Czarnieckiego. Tutaj,przy udziale Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, został przeprowadzony uroczysty apel. Najbardziej zasłużeni artylerzyści zostali odznaczeni i uhonorowani przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Inspektora Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała brygady Wojciecha Grabowskiego oraz Komendanta CSAiU płka Dariusza Adamczyka. Medale pamiątkowe CSAiU otrzymali członkowie Stowarzyszenia: generałowie brygady Antoni Skibiński, Jarosław Kraszewski, Sławomir Owczarek oraz płk Zenon Wiśniewski.

Po defiladzie pododdziałów i przeglądzie nowoczesnego sprzętu artyleryjskiego uczestnicy przeszli na górę Czarnieckiego, skąd mogli obserwować wykonywanie zadań ogniowych w ramach treningu kierowania ogniem. W pierwszym etapie treningu artyleria wykonywała zadania ogniowe strzelając z zakrytych stanowisk, a następnie pokaz strzelań ogniem bezpośrednim zademonstrowały 120 mm samobieżne moździerze „RAK”. Po otrzymaniu, nietypowego jak na moździerze, zadania zajęły rubież ogniową i ogniem na wprost niszczyły cele w ugrupowaniu przeciwnika.

Po pokazie wszyscy uczestnicy spożyli posiłek w poligonowej stołówce, a następnie udali się na koleżeńskie spotkanie integracyjne do Fortu IV, poświęcone wspomnieniom z czasów pełnienia służby wojskowej.

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa serdeczne podziękowania Szefowi Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu  oraz Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk. dypl. Dariuszowi Adamczykowi za umożliwienie uczestnictwa w uroczystości.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 10 grudnia 2018

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stuleciem funkcjonowania artylerii w wolnej Polsce Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przygotowało i przeprowadziło szereg przedsięwzięć, w tym seminaria w miesiącach marcu i maju oraz konferencję naukową we wrześniu.

Z tej okazji oraz w związku ze Świętem Wojsk Rakietowych i Artylerii zostały opracowane materiały i opublikowane w specjalnym numerze „Artylerzysty”.

Ostatni numer "Artylerzysty" do pobrania w formacie pdf.


 
ŻYCZENIA - 4 grudnia 2018


 
KOMUNIKAT NR 15/2018KOMUNIKAT NR 15/2018 - 15 listopada 2018

OBCHODY 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM I TORUNIU

W dniach od 9 do 11 listopada odbyły się w Toruniu i regionie imprezy związane z obchodami Święta Niepodległości Polski i 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości. W wielu z tych przedsięwzięć uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

10 listopada 2018

Pod hasłem „Służymy Niepodległej” w godzinach południowych w dniu 10 listopada 2018 roku odbył się piknik patriotyczny na terenie poligonu wojskowego przy ul. Andersa.Imprezę przygotowało Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Uczestnicy pikniku mogli obejrzeć stanowiska przygotowane przez żołnierzy Wojska Polskiego, a także m.in. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, czy też Muzeum Wojsk Lądowych oraz Wojskowych Zakładów Uzbrojenia z Bydgoszczy. Była to też okazja, aby z bliska obejrzeć najnowocześniejszy sprzęt będący na wyposażeniu jednostek wojskowych, m.in. samobieżne haubice, moździerze i wyrzutnie rakietowe, a także wziąć udział w pokazach zorganizowanych przez żołnierzy i członków straży pożarnej.

Nie zabrakło występów artystycznych: Orkiestry Wojskowej w Toruniu, zespołu „Błękitne Berety”, zespołu z CSAiU oraz Chóru „Copernicus” z Torunia. Dla najmłodszych zorganizowane były gry i zabawy. Tradycyjnie już podczas pikniku, przygotowanego przez żołnierzy CSAiU, obowiązkowa była grochówka. Kulminacyjnym punktem wydarzenia o godz. 16.00 było wspólne odśpiewanie marszu I Brygady.

W godzinach wieczornych,pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się uroczysty apel.Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Wojskowa z Torunia oraz żołnierze z CSAiU. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz społeczność regionu i Torunia.

Przy pomniku Józefa Piłsudskiego odbył się apel pamięci bohaterów odzyskania i utrzymania niepodległości Rzeczypospolitej. Kompania honorowa z CSAiU salwą honorową uczciła pamięć bohaterów wymienionych w  apelu pamięci. Po złożeniu wieńców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego uroczystości na placu Rapackiego zakończył pokaz sztucznych ogni.

W przedsięwzięciach niepodległościowych uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, a wieniec pod pomnikiem złożyła reprezentacja Stowarzyszenia w składzie: Roman Kłosiński, Ryszard Jóźwiak i Eugeniusz Lala.

11 listopada 2018

W godzinach przedpołudniowych delegacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów uroczyście złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy Pomniku Polskich Artylerzystów, na Cmentarzu Komunalnym nr 1 pod obeliskiem ku czci polskich żołnierzy poległych w latach 1918 – 1921 oraz pod pomnikiem Generała Józefa Hallera. W samo południe w Kościele Garnizonowym torunianie brali udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny.

Od godzin południowych na Rynku Nowomiejskim został zorganizowany piknik patriotyczny z udziałem żołnierzy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Spod Dworca Miasto dotarła tam defilada wojów i pojazdów, której uczestnicy zaprezentowali, jak wyglądało polskie wojsko na przestrzeni wieków. Na licznie zgromadzonych torunian na Rynku Nowomiejskim czekało wiele atrakcji, a punktem kulminacyjnym pikniku niepodległościowego na Rynku Nowomiejskim było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, poprzedzone przypomnieniem historii powstania tego utworu.We wszystkich przedsięwzięciach uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Zarząd Główny Stowarzyszenia serdecznie, po artyleryjsku pozdrawia wszystkich członków i sympatyków w dniu Święta Niepodległości z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

/Zdjęcia w galerii/


 
KomunikatKomunikat - 13 listopada 2018

Komunikat Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów -13.11.2018 rok

Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego RSZ  WL zaprasza członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii które odbędą się w dniu 7 grudnia 2018 roku w Toruniu.

Przebieg uroczystości:

 

 • 8.00 – 9.00   –    Apel Pamięci pod „Pomnikiem Polskich Artylerzystów”, Plac Towarzystwa Miłośników Torunia.
 • 9.30 – 10.30 –    Msza Święta w intencji żołnierzy i pracowników RON Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz poległych w misjach poza granicami Kraju w Kościele Garnizonowym p.w.  św. Katarzyny.
 • 10.30 – 11.45 – Przemieszczenie się do ośrodka Szkolenia CSAiU.
 • 11.45 – 12.45 – Uroczysty Apel – Ośrodek Szkolenia /rejon góry Czarnieckiego /.
 • 10.30 – 14.30 – pokaz statyczny sprzętu wojskowego WRiArt – Ośrodek Szkolenia w Toruniu.
 • 13.00 – 14.00 – Pokaz dynamiczny przeprowadzony na bazie Treningu Kierowania Ogniem.
 • 14.00 – 14.50 – Żołnierski poczęstunek.

Ponadto:

Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii 
oraz Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
mają zaszczyt zaprosić członków Stowarzyszenia na
Artyleryjskie Spotkanie Pokoleń

które odbędzie się dnia  07.12.2018 r. o godz. 15.30 Fort IV ul. Bolesława Chrobrego 86, Toruń.

*Opłatę za Spotkanie w kwocie 120 zł. proszę dokonać na konto Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów nr konta:  09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 z dopiskiem „Spotkanie Pokoleń” do 23 listopada 2018 r.

Zarząd Główny SPArt. zapewnia dla członków Stowarzyszenia nocleg z 6 na 7 i 7 na 8 grudnia oraz śniadanie 7 i 8 grudnia. Koszty pokrywa Zarząd Główny, ilość miejsc ograniczona,  będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia chętnych proszę kierować na numery telefonów:  604 271 978,  602 512 508 lub e-mail: artylerzysta@interia.pl, do 23 listopada 2018 roku.


 
Z żałobnej kartyZ żałobnej karty - 6 listopada 2018

W dniu 3 listopada 2018 roku w wieku 68 lat odszedł na wieczną wartę płk dr Jan Marchel.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Pełnił służbę w 1 Brygadzie Artylerii w Węgorzewie, 6 Brygadzie Artylerii w Toruniu a po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP  jako nauczyciel akademicki oraz szef wydziału naukowo-badawczego w Wyższej Szkole Oficerskiej im. gen. Józefa Bema w Toruniu. Autor wielu opracowań i wydawnictw o tematyce artyleryjskiej.  

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w Kościele Garnizonowym w dniu 7 listopada /środa/ o godz. 12.00.

Złożenie prochów z wojskową asystą odbędzie się na cmentarzu przy ul. Antczaka około godz. 12.45.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia i przesyła kondolencje.

Cześć Jego Pamięci! 
Konferencja Konferencja "100 lat Wojsk Rakietowych i Artylerii w niepodległej Polsce" - 3 października 2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w dniu 21 września zorganizował konferencję naukową na temat: „100 lat Wojsk Rakietowych i Artylerii w niepodległej Polsce”, na którą przybyła liczna grupa artylerzystów, rakietowców oraz sympatyków artylerii na czele z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim Honorowy patronat nad konferencja sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Pan płk dypl. Zenon Wiśniewski,   Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Pan płk dypl. Dariusz Adamczyk.

Konferencja rozpoczęła cykl przedsięwzięć związanych z obchodami Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojska Polskiego.

Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk w st. spocz. Roman Kłosiński a moderatorem był płk dr hab. Zdzisław Polcikiewicz. Po rozpoczęciu konferencji Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego dziękując za aktywna postawę na rzecz rozwoju regionu wyróżnił medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”: Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii pułkownika dypl. Zenona Wiśniewskiego, Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pułkownika dypl. Dariusza Adamczyka i Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów.

Część główna konferencji prowadzona sprawnie przez pułkownika doktora Zdzisława Polcikiewicza obejmowała: Wystąpienia majora  doktora  Mirosława Giętkowskiego nt. „Użycie Artylerii w kampanii wrześniowej 1939”, Porucznika doktora Piotra Ochocińskiego nt.”Polskie formacje artylerii na froncie wschodnim, 1 Samodzielna Brygada Moździerzy 1944 – 1945”. Pułkownika dyplomowanego Henryka Harkota nt. „Zarys Wojsk Rakietowych w Polsce”.  Generała brygady Andrzeja Piotrowskiego nt.”Dzieje Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu”. Podpułkownika  doktora  Norberta Świętochowskiego nt.”Obecny system szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii”. Pułkownika  dyplomowanego   Zenona Wiśniewskiego nt. ”Stan obecny i perspektywy rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii”. W swoim   wystąpieniu skupił się na kierunkach rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii, obecnym i przyszłym modelu strukturalnym oraz prognozowanej modernizacji sprzętu i amunicji.

Po przerwie obiadowej odbyła się ciekawa dyskusja i wspomnienia związane ze służba i historią polskiej artylerii. Głos zabierali między innymi: Gen. Antoni Skibiński przedstawił początki swojej służby wojskowej oraz poszczególne szczeble kariery oficera artylerzysty. Płk dypl. Zbigniew Dynowski przypomniał sylwetkę dowódcy 65 pułku artylerii lekkiej z września 1939 roku – pułkownika Józefa Krautwalda de Annau. Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski zaprezentował miasto i gminę Pyzdry oraz dzieje pierwszego w Polsce użycia artylerii ogniowej w bitwie pod Pyzdrami w 1383 roku. Płk dypl. Marian Andruk przedstawił służbę artyleryjska w garnizonach Brodnica i Grudziądz.

Na zakończenie konferencji Prezes Stowarzyszenia Roman Kłosiński podziękował prelegentom za przygotowanie i prezentacje wystąpień oraz podsumował dotychczasowy cykl programowy „ 100 lat artylerii w niepodległej Polsce”.

Organizator dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji. Szczególne słowa podziękowania kieruje do Komendanta CSAiU pułkownika dyplomowanego Dariusza Adamczyka, Komendanta 12  WOG pułkownika Janusza Kryszpina oraz członków SPArt zaangażowanych w organizację konferencji.

Materiały z konferencji będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia /zdjęcia w galerii/.

/Zdjęcia w galerii/


 
Bieg Sybiraka – 2Bieg Sybiraka – 2 - 19 września 2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przy współudziale Związku Sybiraków Oddział w Toruniu oraz Urzędu Marszałkowskiego zorganizował w „Osadzie Barbarka” w dniu 14 września 2018 roku zawody historyczno-obronne „Bieg Sybiraka – 2”.

Celem zawodów było podniesienie poziomu wiedzy o miejscach martyrologii Polaków w regionie i  ich tragicznych losach po zsyłce na tereny byłego ZSRR oraz doskonalenie sprawności fizycznej,  odporności psychicznej i umiejętności przeżycia w trudnych warunkach przez uczniów podczas rywalizacji w zawodach sportowo-obronnych.

W zawodach uczestniczyło 8 drużyn z n/w szkół:

 1. Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie.
 2. Zespół Szkół Technicznych w Toruniu.
 3. Zespół Szkół CKU w Gronowie.
 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
 5. Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie.
 6. Zespół Szkół we Wroniu.
 7. Zespół Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
 8. Zespół Szkół Nr 1 w Toruniu.


Zgodnie z regulaminem zawody historyczno-obronne rozegrano w 9 konkurencjach:

 1. Wykonanie biegu po wyznaczonej trasie posługując się  mapą.
 2. Zadanie pomiarowe, marszobieg wg azymutu.
 3. Opatrzenie rannego.
 4. Znajomość znaków topograficznych stosowanych na mapach topograficznych.
 5. Cięcie pnia o średnicy 10-20 cm piłą ręczną na czas.
 6. Rozpalanie ogniska przy pomocy środków podręcznych.
 7. Znajomość tematyki dotyczącej Wojsk Obrony Terytorialnej.
 8. Zaprezentowanie jednej z metod pozyskiwania i uzdatniania wody.
 9. Historyczna znajomość miejsc martyrologii na Barbarce oraz Forcie VII

Rywalizacja drużyn przebiegała w koleżeńskiej i sportowej atmosferze. Drużyny wykazały się wysokim i wyrównanym poziomem.

Zespół sędziowski najwyżej ocenił i przyznał:

 1. miejsce Zespołowi Szkół Nr 1 z Torunia
 2. miejsce Zespołowi Szkół, CKU z Gronowa
 3. miejsce Zespołowi Szkół z Golubia – Dobrzynia


Organizatorzy wyróżnili:

 • Za zajęcie pierwszego miejsca pucharem, dyplomem i upominkami.
 • Za zajęcie drugiego miejsca pucharem i dyplomem.
 • Za zajęcie trzeciego miejsca pucharem i dyplomem.


Ponadto za aktywne uczestnictwo w zawodach wyróżnili dyplomami wszystkie drużyny biorące udział w zawodach.

Na podstawie opinii sędziów poszczególnych konkurencji, wyłoniono najaktywniejszego uczestnika zawodów, została nim:

 • Julia Skonieczna z Zespołu Szkół Golub-Dobrzyń. Została wyróżniona dyplomem i upominkiem.


Zakończenie  zawodów  zaszczycił  Marszałek  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, który wręczył puchary i dyplomy zwycięskim drużynom i podziękował za aktywność i zaangażowanie w szlachetnej rywalizacji.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wyróżnił Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Honorową Odznaką Stowarzyszenia.

Delegacje uczestników uroczystości złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy Cmentarzu-Pomniku Ofiar hitleryzmu na Barbarce po czym Pan Marszałek w towarzystwie harcerzy pobrał próbkę ziemi z miejsca straceń i mogił polskich patriotów.

Ziemia ta jako jedna z kilkuset miejsc kaźni Polaków będzie umieszczona pod nowo powstającym „Pomnikiem Pamięci Ofiar Mordu Pomorskiego 1939”.

Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom i osobom, które udzieliły wsparcia i pomocy w organizacji tego przedsięwzięcia.

/Zdjęcia w galerii/


 
100 lat Wojsk Rakietowych i Artylerii w niepodległej Polsce100 lat Wojsk Rakietowych i Artylerii w niepodległej Polsce - 5 września 2018

Zgodnie z „Planem Działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2018 rok” Zarząd Główny Stowarzyszenia w dniu21 września 2018 roku organizuje konferencję naukową na temat „100 lat Wojsk Rakietowych i Artylerii w niepodległej Polsce”. Konferencja odbędzie się w budynku nr 11 CSAiU w Toruniu przy ulicy Sobieskiego 36 o godz. 09.00.

Przebieg konferencji:

 • otwarcie – płk rez. Roman Kłosiński
 • wprowadzenie – płk rez. dr Zdzisław Polcikiewicz
 • „Użycie artylerii w kampanii wrześniowej” – mjr rez. dr Mirosław Giętkowski
 • „Formacje artylerii w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie” – por. dr Piotr Ochociński
 • „Artyleria lufowa w polskim potencjale militarnym po 1945 r.” – ppłk dr Marek Ślesik
 • „Zarys historii wojsk rakietowych w Polsce” – płk rez. Henryk Harkot
 • przerwa
 • „Dzieje Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu” – gen. bryg. Andrzej Piotrowski
 • „Obecny system szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii” – płk dr Jacek Narloch
 • „Stan obecny i perspektywy rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii – płk dypl. Zenon Wiśniewski
 • „Udział przemysłu obronnego w procesie modernizacji technicznej Wojsk Rakietowych i Artylerii” – płk dr Jan Przanowski
 • dyskusja - płk rez. dr Zdzisław Polcikiewicz
 • podsumowanie - płk rez. dr Zdzisław Polcikiewicz
 • obiad.

Toruńskich członków Stowarzyszenia zainteresowanych tematyką konferencji zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Zgłoszenia chętnych proszę kierować do Kolegi Romana Salacha:


 
Komunikat 10/2018Komunikat 10/2018 - 29 sierpnia 2018

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów w dniach 14 i 15 sierpnia 2018 roku przeprowadziło oraz uczestniczyło w szeregu imprezach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego.

W dniu 14 sierpnia 2018 roku w osadzie leśnej Barbarka w Toruniu odbył się drużynowy marszobieg dzienny na dystansie 5 km pod hasłem „I Marszobieg na Orientację i Według Mapy”.

Organizatorem zawodów był Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Toruniu przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W zawodach uczestniczyło 8 drużyn, które zostały zgłoszone w dwóch kategoriach wiekowych: do 45 lat i powyżej 45 lat.

Skład organizacyjny i sędziowski:

 • Kierownik zawodów – Roman Salach
 • Sędzia główny – Ryszard Dorożyński
 • Sędzia startu – Karol Świgoński
 • Sędzia mety – Rajmud Korczyński
 • Sędzia punktowy – Kazimierz Harłoziński
 • Sędzia konkursowy – Stanisław Gontarski.

W wyniku sportowej i toczonej w przyjaznej atmosferze rywalizacji drużyny zajęły następujące miejsca:

W grupie powyżej 45 lat:

1 miejsce; 147 punktów  – drużyna OT SPArt z Bolesławca w składzie:

 • Foltyn Edward
 • Gliński Henryk


2 miejsce; 127 punktów – drużyna Oddziału SPArt z Torunia w składzie:

 • Buryta Henryk
 • Cyra Józef.


W grupie do 45 lat:

1 miejsce; 166 punktów – drużyna CSAiU z Torunia z składzie:

 • Juźków Emil
 • Lechowska Agnieszka


2 miejsce; 160 punktów – drużyna KW PSP z Torunia w składzie:

 •  Błach Piotr


3 miejsce; 152 punkty – drużyna  8 K-P BOT z Torunia w składzie:

 • Klaryska Katarzyna
 • Maziarski Piotr
 • Mila Marcin.


Kolejne miejsca zajęły:

 • drużyna Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kujawsko-Pomorskiego; 146,5 punktów
 • drużyna 4. pchem z Brodnicy;144 punkty
 • drużyna 1/82 Grupy Artylerii Armii Stanów Zjednoczonych; 143 punkty.

Pierwsze trzy drużyny w każdej kategorii wiekowej zostały uhonorowane pucharami, dyplomami uznania oraz upominkami książkowymi, pozostałe drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa i upominki książkowe.

Najaktywniejszym zawodnikiem marszobiegu został przedstawiciel 1/82 Gr. Art. Armii USA por. Daniel Grachowski. Por. Grachowski został uhonorowany pucharem oraz upominkiem książkowym.

W trakcie zawodów, ani bezpośrednio po nich, nie zgłoszono protestów.

Po zawodach organizatorzy oraz wszystkie drużyny przegrupowały się na Cmentarz – Pomnik Ofiar Hitleryzmu na Barbarce. Krótkie wprowadzenie na temat historii Barbarki zaprezentowała przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Następnie zostały złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze pod Pomnikiem Ofiar Hitleryzmu.

Zawody zakończyły się koleżeńskim spotkaniem przy smacznym obiedzie w obiekcie osady leśnej Barbarka.

 

Natomiast w dniu 15 sierpnia 2018 r. odbyły się miejskie uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej, zwanej też „Cudem nad Wisłą”.

Po mszy w Kościele Garnizonowym nastąpił przemarsz przez toruńską Starówkę pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości pod pomnikiem wzięły udział delegacje Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Torunia, związków i stowarzyszeń kombatanckich, organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, żołnierze CSAiU oraz żołnierze amerykańskiego dywizjonu artylerii stacjonującego w Toruniu. Po okolicznościowych przemówieniach odczytano Apel Oręża Polskiego, zakończony salwą honorową na cześć żołnierzy poległych za Polskę na wszystkich frontach świata.

Następnie wszystkie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Stowarzyszenie reprezentowali Koledzy Roman Kłosiński, Ryszard Jóźwiak i Eugeniusz Lala.

Na wiślanych Błoniach CSAiU zorganizowało militarny piknik z pokazem  amerykańskiego i polskiego sprzętu wojskowego. W specjalnie przygotowanym namiocie widzowie mogli również poznać działalność Stowarzyszenia oglądając na ekranie telewizora „Kronikę Stowarzyszenia”.

/Zdjęcia z zawodów na orientację/

/Obchody Święta Wojska Polskiego/


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 3 sierpnia 2018

W wieku 95 lat odszedł na wieczną wartę generał brygady Józef Petruk. Członek honorowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Kombatant, żołnierz Armii Krajowej na wschodnich rubieżach Polski. kawalerzysta 1 AWP, oficer artylerzysta w 2 AWP. Wychowawca wielu pokoleń artylerzystów Wojska Polskiego.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Cześć Jego pamięci!
W wieku 90 lat odszedł na wieczną wartę pułkownik Henryk Górny. Członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Oddział Warszawa. Od 1949 roku  gdy wstąpił do Wojska Polskiego zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w Wojskach Rakietowych i Artylerii, by w Szefostwie WR i Art. zająć się procesem szkolenia i wydawniczym.

Pogrzeb odbędzie się 7 sierpnia o godz. 11.00 na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinom i Najbliższym zmarłych wyrazy szczerego współczucia i przesyła kondolencje.


 
Komunikat Komunikat - 3 lipca 2018

Stowarzyszenie polskich Artylerzystów przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży organizuje w dniu 14.08.2018 r. marsz na orientację w/g szkicu i azymutu oraz  w/g mapy.

Zawody odbędą się zgodnie z poniższym regulaminem.


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 3 lipca 2018

W wieku 94 lat odszedł na wieczną wartę por. w st. spocz. Władysław PRZENIOSŁO. Jeden z najstarszych żołnierzy-kombatantów. Jego trudna i ofiarna żołnierska droga wiodła od lasów Syberii przez Lenino, walki nad Turią i Bugiem, przyczółek pod Puławami, walki na Czerniakowie i Saskiej Kępie z pomocą Powstańcom Warszawskim, przełamanie Wału Pomorskiego, Kołobrzeg, forsowaniu Odry i zakończyła się w okolicach Berlina.

Wielokrotnie odznaczany między innymi: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Sybiru, Krzyżem za Lenino i Berlin, Medalem Zasłużony na Polu Chwały i wieloma innymi medalami za zasługi bojowe i pokojowe.

Pogrzeb odbędzie się 6 lipca 2018 roku w Lublinie. Msza św. o godz. 11.00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej, po mszy odprowadzenie zwłok do grobowca rodzinnego.

Pogrzeb odbędzie się z asystą wojskową z udziałem władz wojewódzkich i miejskich.

Cześć Jego pamięci !

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy szczerego współczucia i przesyła kondolencje.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 24 maja 2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w dniach 23-24 maja 2018 roku zorganizował VI Majowe Spotkanie Artyleryjskie w ramach programu „100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

W spotkaniu udział wzięli udział przedstawiciele Inspektoratu Rodzajów Wojsk, Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, dowódcy pułków artylerii oraz członkowie Stowarzyszenia  oddziałów terenowych z Torunia, Wrocławia, Warszawy, Głogowa, Sulechowa, Węgorzewa i Bolesławca.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością Wicewojewoda Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia,  przedstawiciele samorządu  wojewódzkiego oraz delegacje zakładów polskiego przemysłu zbrojeniowego pracującego na rzecz Polskiej Artylerii.

W dniu 23 maja odbyło się seminarium na temat: „100 lat Wojsk Rakietowych i Artylerii w niepodległej Polsce”.

Po seminarium uczestnicy udali się na spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawicielami Sejmiku Województwa. Po spotkaniu zwiedzano przyczółek mostowy na lewym brzegu Wisły z przewodnikiem.

Godziny popołudniowe wypełnił udział w szkoleniu pułków artylerii na poligonie i spotkanie integracyjne w Osadzie Myśliwskiej WKŁ „Odyniec” gdzie szczególnie uhonorowano jubilatów na czele z seniorem artylerzystów generałem brygady Antonim Skibińskim.

W dniu 24 maja złożono kwiaty przy Pomniku Polskiej Artylerii i uczestnicy spotkania udali się na poligon gdzie wzięli udział w szkoleniu Wojsk Rakietowych i Artylerii. Swój kunszt wojskowy zaprezentowały pułki artylerii, 4 pułk chemiczny oraz logistycy z Inspektoratu Wsparcia.

VI Majowe Spotkanie Artyleryjskie zakończył wspólny żołnierski obiad w stołówce 23 pułku artylerii i wyjazd do swych miejsc zamieszkania.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa serdeczne podziękowania Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Komendantowi 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego,  dowódcom pułków oraz prezesowi  Wojskowego Koła Łowieckiego „Odyniec” za  pomoc i wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia.

/Zdjęcia w galerii/


 
O artylerii nieco więcejO artylerii nieco więcej - 23 maja 2018

W połowie kwietnia nakładem Agencji Wydawniczej Cinderella Books ukazała się publikacja, ilustrowany leksykon pt. „Artyleria polowa Wojska Polskiego 1943 - 2018” autorstwa członka bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów mjr rez. Leszka Szostka.

Autor publikacji - major rezerwy Leszek Szostek, były szef sekcji personalnej 23 Śląskiej Brygady Artylerii, członek bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich  Artylerzystów, pasjonat historii artylerii i ujawniania zapomnianych faktów z jej przeszłości, opisał historię rozwoju, budowę i szczegółowe dane taktyczno – techniczne wszystkich typów sprzętu artyleryjskiego, jaki znajdował się i aktualnie znajduje na uzbrojeniu pododdziałów i oddziałów Wojsk Lądowych Wojska Polskiego.

W leksykonie opisano środki ogniowe artylerii polowej Wojsk Lądowych, działa ciągnione i samobieżne, wyrzutnie rakietowe, moździerze i działa bezodrzutowe. Publikacja zawierająca obszerny materiał ilustracyjny, jest opracowaniem pionierskim, który całościowo zgłębia problematykę uzbrojenia i sprzętu artylerii polowej Wojska Polskiego użytkowanego od roku 1943 do dnia dzisiejszego.

Zdjęcia i tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński

Książkę można nabyć w księgarni internetowej  http://www.cbwydawnictwo.home.pl

 


 
Szkolenie proobronne – 100 lat Wojsk Rakietowych i Artylerii w wolnej PolsceSzkolenie proobronne – 100 lat Wojsk Rakietowych i Artylerii w wolnej Polsce - 10 maja 2018

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w dniu 10 maja 2018 roku zorganizował szkolenie proobronne dla studentów UMK oraz klas mundurowych szkół współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Szkolenie zorganizowano na obiektach Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia przy aktywnej pomocy kadry CSAiU, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Muzeum Artylerii  w Toruniu oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy oraz 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Celem szkolenia było zapoznanie z historią polskiej artylerii, zasadniczym sprzętem oraz sposobami przygotowania danych do strzelania w okresie 100 lat niepodległości Polski.

W szkoleniu wzięło udział 250 studentów i uczniów z:

 • Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.
 • Zespołu Szkół Nr 1 w Toruniu.
 • Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.
 • Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku.
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
 • Zespołu Szkół we Wroniu.
 • Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie.
 • Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie.
 • Centrum Szkolenia Ustawicznego w Gronowie.

Zajęcia odbyły się w 12 grupach szkoleniowych. Tematyka szkolenia obejmowała; historię artylerii, pracę na mapach wraz z przygotowaniem nastaw do strzelania, pracę na trenażerach sprzętu bojowego, przygotowanie działa i moździerza do strzelania, pracę na przyrządach obserwacyjnych, udzielanie pomocy przedmedycznej oraz film szkoleniowy o pracy na bojowym sprzęcie.

Ponadto studenci UMK mieli możliwość zapoznania się i ćwiczenia na trenażerach ŚNIEŻNIK, TOPAZ i SPIKE. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych (wysoka temperatura) zajęcia przebiegły sprawnie, młodzież wykazała duże zaangażowanie a kadra szkoląca była usatysfakcjonowana z osiągniętych wyników.

Szkolenie zakończył wspólny żołnierski obiad na stołówce 12 WOG.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa serdeczne podziękowania Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, kadrze instruktorskiej, Marszałkowi  Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kierownikowi Muzeum Artylerii w Toruniu i kadrze muzeum oraz Komendantowi 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

/Zdjęcia w galerii/


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 8 maja 2018

W dniu 3 maja 2018 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł pułkownik dypl. Ignacy Komorowski. Członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oddział we Wrocławiu. Żołnierską służbę rozpoczął 28 września 1960 roku a na zasłużoną emeryturę odszedł w 1995 roku. 

Pożegnanie zmarłego nastąpi w dniu 9 maja 2018 roku o godz. 11.00 w domu pogrzebowym we Wrocławiu przy ul. Szpacza 32-34 – uczestniczy Rodzina i przyjaciele oraz członkowie Stowarzyszenia SPArt.

W dniu 15.05.2018 roku nastąpi złożenie urny z prochami zmarłego w grobie rodzinnym w Zalesiu.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd Główny oraz Zarząd oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy szczerego współczucia i przesyła kondolencje.


 
Z żałobnej kartyZ żałobnej karty - 30 kwietnia 2018

W dniu 28 kwietnia 2018 roku odszedł z naszych szeregów, kolega artylerzysta, pułkownik Wojska Polskiego i prezes Oddziału Terenowego Stowarzyszenia  Polskich Artylerzystów we Wrocławiu Zygmunt Demidowski.

Rozpoczął Naukę w Oficerskiej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Po promocji w 1967 roku otrzymał pierwsze stanowisko w 6 Brygadzie Artylerii w Grudziądzu.

Sumienny, wyróżniający się, zajmował kolejne wyższe stanowiska w takich garnizonach jak Głogów, Sulechów, Bolesławiec, Biedrusko, Wrocław by zakończyć swa służbę w Warszawie w 2001 roku. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany medalami i odznaczeniami państwowymi  i resortowymi.

Uroczysty pogrzeb z wojskową asystą odbędzie się w dniu 2 maja 2018 roku o godz. 11.00 w Chrząstawie Wielkiej ( k/Wrocławia ) na cmentarzu parafialnym przy ul. Dębowej.

Cześć Jego pamięci !

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy szczerego współczucia i przesyła kondolencje.


 
ZAPROSZENIE - 27 kwietnia 2018


 
SEMINARIUM - 17 kwietnia 2018

Zbiór  materiałów z seminarium nt.: „100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” zrealizowanego w dniu 15 marca 2018 roku przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy współudziale Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia i 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.


 
ŻYCZENIA - 27 marca 2018


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 20 marca 2018

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów  zainaugurowało  obchody  100 -lecia   odzyskania niepodległości  przez  Polskę  organizując  z   Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Kujawsko – Pomorskiego  seminarium  na  ten  temat.

W  seminarium  udział  wzięli:

 •   profesorowie  i   studenci  Wydz. Politologii  i  Studiów  Międzynarodowych  UMK ;
 •   VIII  LO   w  Bydgoszczy;
 •   Zespół  Szkół  Technicznych w  Toruniu;
 •   Zespół  Szkół  im. Marii  Grodzickiej   Lubraniec  - Marysin;
 •   Zespół  Szkół  Akademickich  we  Włocławku;
 •   Zespół  Szkół  Niepublicznych  w  Gąsawie;
 •   Zespól  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Kościelcu;
 •   Zespół   Szkół   we  Wroniu;
 •   Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w  Gronowie;
 •   Zespół  Szkół  nr 1  w  Toruniu;
 •   Zespół   Szkół  nr 1  w  Gołubiu – Dobrzyniu;
 •   przedstawiciele  organizacji Kombatanckich , Weteranów, Związku Inwalidów  Wojennych  RP,  Związków   Sybiraków,  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego.

 

Uczestników spotkania powitał Prezes Stowarzyszenia  płk w st. spocz. Roman  Kłosiński wraz z Dyrektorem  Departamentu  Organizacyjnego  P. Łukaszem  Walkuszem    oraz   Z-cą Komendanta  CSA i U   podpułkownikiem  Remigiuszem  Zielińskim.

Część merytoryczną seminarium prowadził Wiceprezes Stowarzyszenia dr Eugeniusz Lala. Wykład na temat walk o odzyskanie i utrzymanie niepodległości przez Polskę od XIX wieku wygłosił prof. dr hab. Wojciech Polak z wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.

Prezentację na temat wpływu zrywów powstańczych na odzyskanie niepodległości przez Polskę przedstawili studenci Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK.

Niezwykle interesującą prezentację na temat wpływu I Wojny Światowej na odzyskanie niepodległości przez Polskę przedstawili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościelca. Walka o niepodległość Państwa Polskiego to temat wystąpienia uczniów z Zespołu Szkół Akademickich z Włocławka.

Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 z Torunia omówili wkład  Sybiraków w walce o   zachowanie   polskości   oraz przedstawili prezentację o dziejach rodziny Plucińskich zesłanej do Kazachstanu.

Temat Żołnierzy Wyklętych, historii protestów robotniczych i studenckich oraz udziału Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych NATO poruszyli w swych prezentacjach uczniowie VIII LO z Bydgoszczy.

Po wystąpieniach studentów i uczniów Prezes Stowarzyszenia wręczył prelegentom oraz ich opiekunom   certyfikaty   oraz  podziękowania  uczestnictwa  w  seminarium.

W  dyskusji   miedzy  innymi  Pan   Stanisław   Dubiel  z  Oddziału  Sybiraków  w   Toruniu  przedstawił  osobiste  refleksje  z  deportacji  oraz  warunków  życia   na   zesłaniu. W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, że Rzeczypospolite mogą być różne ale Ojczyzna jest  tylko  jedna.

Na zakończenie seminarium Prezes Stowarzyszenia podziękował młodzieży za przygotowanie i prezentację wystąpień, dyrektorom i opiekunom za przygotowanie młodzieży do seminarium oraz zaprosił na żołnierski poczęstunek.

Materiały z seminarium po opracowaniu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich  Artylerzystów.

/Zdjęcia w galerii/


 
W 78. rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Syberię złożono kwiaty pod Pomnikiem SybirakaW 78. rocznicę pierwszej deportacji Polaków na Syberię złożono kwiaty pod Pomnikiem Sybiraka - 14 lutego 2018

Obchody 78. rocznicy pierwszej deportacji na Syberię rozpoczęła msza św.,  odprawiona w kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. Bażyńskich, w intencji zmarłych i pomordowanych Sybiraków. Po nabożeństwie złożono kwiaty pod pomnikiem Sybiraka, który mieści się na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Toruniu przy ul. Wojska Polskiego. Wśród delegacji był zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski oraz przedstawiciele Rady Miasta i duchownych. Również przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Sybiraków.

Autor: Magdalena Winiarska


 
Komunikat 2/2018Komunikat 2/2018 - 8 lutego 2018

Zarząd Główny (ZG) Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na swym posiedzeniu w dniu 8.02.2018 roku gościł kierowniczą kadrę Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych (WRiA WLąd).

W spotkaniu uczestniczyli: Szef Zarządu WRiA WLąd płk dypl. Zenon Wiśniewski z kadrą Zarządu, Szef Artylerii 16 PDZ, dowódcy pułków artylerii z szefami sztabów oraz członkowie ZG.

Prezes ZG podziękował za pięcioletnie wsparcie działalności Stowarzyszenia oraz przedstawił cel i zadania na 2018 rok.

Szef Zarządu WRiA podziękował członkom Stowarzyszenia za wspólne przedsięwzięcia propagujące pozytywny wizerunek artylerii oraz przedstawił główne zadania na 2018 r.

W trakcie dyskusji omawiano sposób realizacji głównych przedsięwzięć Stowarzyszenia ukierunkowanych na uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.


 
73 ROCZNICA WYZWOLENIA TORUNIA73 ROCZNICA WYZWOLENIA TORUNIA - 2 lutego 2018

73 lata temu zakończył się okres okupacji hitlerowskiej naszego miasta. W dniu 1 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie  pod pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1938-1945” w Alei Jana Pawła II. Kwiaty pod obeliskiem złożyli przedstawiciele władz miasta, wojska, młodzieży oraz organizacji społecznych. Udział w uroczystości wzięła delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z płk. w st. spocz.  Włodzimierzem Rudzińskim na czele. Po złożeniu kwiatów Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski wygłosił okolicznościowe przemówienie.


 
Komunikat 1/2018Komunikat 1/2018 - 25 stycznia 2018

Na pierwszym posiedzeniu w 2018 roku realizowanym 25 stycznia  Zarząd Główny   Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów rozpatrzył współpracę z oddziałami terenowymi w 2017 r. oraz sprecyzował zadania Stowarzyszenia na rok 2018.

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów w bieżącym roku ukierunkowuje swoją działalność na organizację przedsięwzięć związanych z 100-tną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100- lecie polskiej artylerii w niepodległej Polsce.

W 2018 roku planowane są następujące  główne przedsięwzięcia :

- Seminarium inaugurujące program 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę (dla młodzieży i organizacji proobronnych) w CSAiU w 15 marca.

- Zawody sportowo-obronne dla młodzieży w Gęsinie k. Zakrzewa w II połowie  kwietnia.

- Szkolenie proobronne dla młodzieży klas mundurowych i studentów UMK 10 maja.

- Majowe spotkanie artyleryjskie w CSAiU 23-24 maja (w tym seminarium wprowadzające do konferencji poświęcone 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę).

- Marszobieg na orientację członków SPArt (w tym reprezentacje poszczególnych OT) i przedstawicieli władz i służb mundurowych na Barbarce w dniu 11 sierpnia.

- Zawody historyczno-obronne młodzieży na Barbarce w dniu 14 września.

- Konferencja poświęcona 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w CSAiU 19 września.

- Konkurs Artyleryjski Seniora na OS (poligon) CSAiU  23 listopad.

- Udział w obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii na początku grudnia.

Na bazie danych z seminarium oraz z konferencji naukowej Zarząd Główny Stowarzyszenia planuje opracować wydawnictwo poświęcone 100-leciu polskiej artylerii oraz przygotować wystawę na temat działalności Wojska Polskiego na Pomorzu i Kujawach oraz artylerii i wojsk rakietowych w niepodległej Polsce.

Zarząd Główny prosi członków Stowarzyszenia i sympatyków artylerii o udostępnienie materiałów historycznych z okresu 100- lecia działalności artylerii i wojsk rakietowych.

Kontakt: e-mail artylerzysta@interia.pl  telefony: 530 411 402;  602 512 508

                                                               Z artyleryjskim pozdrowieniem.

                                             Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
ŻYCZENIA - 22 grudnia 2017


 
ŻYCZENIA - 20 grudnia 2017


 
Artyleryjskie ŚwiętowanieArtyleryjskie Świętowanie - 2 grudnia 2017

W dniach 30 listopada do 2 grudnia, Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów uczestniczyło w centralnych obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, jednocześnie obchodząc swój skromny jubileusz 5 lecia działalności.

W ramach tych obchodów 30 listopada zorganizowany został koncert Warszawskiej Orkiestry Kameralnej w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, a następnie spotkaliśmy się na uroczystej kolacji w artyleryjskim Forcie IV.

1 grudnia po uroczystym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia  uczestniczyliśmy w centralnych obchodach Święta WR i Art.

Zarząd Główny Stowarzyszenia w podziękowaniu za wsparcie  oraz wspólną 5 letnią działalność uhonorował Odznaką Honorową oraz Odznakami Stowarzyszenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Członków Honorowych, Członków Wspierających oraz najbardziej aktywnych członków Stowarzyszenia.

Odznaką Pamiątkowa Stowarzyszenia uhonorowani zostali generałowie, oficerowie i sympatycy artylerii, którzy wnieśli znaczący wkład w jej rozwój.

Zarząd Główny pragnie serdecznie podziękować Szefowi Zarządu WR I Art. WL, Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Komendantowi 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Marszałkowi Woj. Kuj.- Pom., Prezydentowi Torunia, Komendantowi Fortu IV oraz wszystkim sympatykom i członkom Stowarzyszenia za pomoc i wsparcie w organizacji tych przedsięwzięć.

Z artyleryjskimi pozdrowieniami

Zarząd Główny Stowarzyszenia  

/Zdjęcia w galerii/


 
ARTYLERZYSTA NR 1(6)/2017 - 29 listopada 2017

Ukazał się nowy numer czasopisma Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów: ARTYLERZYSTA nr 1(6)/2017.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 16 listopada 2017

Zarząd Główny zaprasza na 5- lecie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

 Program obchodów:

30.11.2017 r.

 godz. 16.20- Przemarsz na Rynek Staromiejski.

 godz. 17.00- Uroczystości w Ratuszu Staromiejskim

                      - Podsumowanie 5- letniej działalności Stowarzyszenia.

                      - Wręczenie Odznak Honorowych Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

                     - Koncert „Gloria PolonicaDiamenty Polskości” w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej.

                        Utwory I. J. Paderewskiego, F. Chopina, M. Karłowicza, S. Moniuszki.

                        Solistka Dominika Zamora sopran.

 godz. 18.30- Przejazd autokarem do Fortu IV.

 godz. 19.00- Uroczystości w Forcie IV.

                      - Otwarcie wystawy fotograficznej „Wojsko Polskie na Pomorzu i Kujawach”.

                      - Uroczysta kolacja.

 1.12.2017 r.

 godz. 7.00- Śniadanie w „Róży Wiatrów”.

 godz. 7.45- Przejazd autokarem do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

 godz. 8.30- Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

                     - Prezentacja Kroniki Stowarzyszenia za 2017 rok.

                     - Wręczenie Odznak Stowarzyszenia.

 godz. 10.30- Przejazd autokarem na plac TO- MI- TO.

 

Zarząd Główny dla wszystkich przyjezdnych członków Stowarzyszenia zabezpiecza bezpłatny nocleg: z 30.11.br. na 1.12.br. i z 1.12.br. na 2.12.br. Posiłki: kolacja w dniu 30.11.br. posiłki w dniu 1.12.br. i śniadanie w dniu 2.12.br.

W/w przedsięwzięcia realizowane są przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Urzędu Miasta Torunia, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojska Polskiego.

Do udziału w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii zaprasza Szef Zarządu WR i Art.

Przebieg uroczystości:

  godz. 11.00- 11.30 – Apel Pamięci pod Pomnikiem Artylerzystów.

  godz. 12.00 – 13.00 – msza św. w Kościele Garnizonowym.

  godz. 13.00 – 13.30 – Przemarsz na Rynek Nowomiejski.

  godz. 13.30 – 14.30 – Uroczysty Apel na Rynku Nowomiejskim.

  godz. 16.30 – Przejazd autokarem na Artyleryjskie Spotkanie Pokoleń w „Osadzie Karbówek”.

 Opłatę za Spotkanie Pokoleń w kwocie 120 zł. lub Bal Artyleryjski w kwocie 400 zł./od pary/ proszę dokonać do dnia 22.11.2017 r. na konto Stowarzyszenia.

  nr konta: 09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 z dopiskiem Spotkanie lub Bal.

    Proszę o potwierdzenie osobistego udziału telefonicznie na numery tel. 603 151 517, 602 512 508

    lub pocztą elektroniczną: artylerzysta@interia.pl


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 2 października 2017

W dniu 1 października 2017 Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia  obchodziło jubileusz  15- lecia.

Centrum zostało powołane rozkazem Dowódcy Wojsk Lądowych nr 157 z dnia 13 sierpnia 2002 roku z zadaniem szkolenia własnych kadr i specjalistów wojskowych.

 Z okazji tak godnego jubileuszu, delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów złożyła Komendantowi  Centrum płk. dypl. Dariuszowi Adamczykowi  gratulacje i serdeczne życzenia w dalszej działalności dydaktyczno-wychowawczej wręczając również okolicznościowy upominek.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 21 września 2017

W dniu 20 września 2017 roku ruszyły największe ćwiczenia naszej armii  DRAGON – 2017.

Manewry prowadzone są w tzw. układzie połączonym  wielu  rodzajów wojsk. W ćwiczeniach biorą udział żołnierze z 9 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego a także 2 państw partnerskich.

Działania rozgrywają się na poligonach w całym kraju w tym w Toruniu. W oficjalnym rozpoczęciu ćwiczeń uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Była to okazja do podziękowania szefom i dowódcom za pomoc i wsparcie działalności  Stowarzyszenia oraz złożenia życzeń pomyślnego z bardzo dobrym wynikiem ukończenia ćwiczeń oraz bezpiecznego powrotu do miejsc zakwaterowania.

/Zdjęcia w galerii/


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 19 września 2017

Podziękowanie

Organizacja zawodów historyczno-obronnych „Bieg Zesłańca” wymagała wielu zabiegów organizacyjnych oraz nakładów finansowych.

W organizację tego przedsięwzięcia aktywnie zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  w osobach:

 • Ryszard  Dorożyński
 • Andrzej Orłowski
 • Tadeusz Szkopek
 • Karol Świgoński
 • Kazimierz Harłaziński
 • Jacek Andrzejewski

oraz członkowie Zarządu Głównego SPArt:

 • Roman Kłosiński
 • Jan Szymański
 • Leon Woszczyna
 • Eugeniusz Lala
 • Ryszard Jóźwiak

Współorganizatorem zawodów był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dużym zaangażowaniem Panów:

 • Grzegorza Borka
 • Tadeusza Kierela
 • Eugeniusze Lali
 • Łukasza Walusiaka
 • Mariusza Mierczyńskiego

Kolejnym współorganizatorem był Oddział Związku Sybiraków w Toruniu z Panem Janem Myrchą a nieoceniona pomocą wykazali się uczniowie VI LO im. Zesłańców Sybiru w Toruniu.

Konkurencje udzielania pomocy medycznej oraz ewakuacji rannego zabezpieczył i prowadził zespół Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego kierowany przez Pana Karola Wojtczaka.

Przychylność i pomoc Pana nadleśniczego  Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Toruniu i Pani dyrektor „Osady Barbarka” zapewniła sprawne przeprowadzenie wielu konkurencji oraz miłą i przyjazną atmosferę.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które reprezentowały, licząc na dalszą owocną współpracę. 


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 18 września 2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów był głównym organizatorem w dniu 15 września 2017 roku zawodów historyczno-obronnych „Bieg Zesłańca”.

 Celem zawodów było:

 •   podniesienie wiedzy historycznej o losach, martyrologii i miejscach zsyłki Polaków regionu toruńskiego na tereny byłego ZSRR.
 •   Doskonalenie sprawności bojowej, odporności psychicznej i umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach terenowych podczas rywalizacji w zawodach sportowo-obronnych.

 Zawody rozgrywano w następujących konkurencjach:

 •   Wykonanie marszo-biegu po wyznaczonej trasie posługując się szkicem, mapą i busolą.
 •   Historyczna znajomość miejsc martyrologii Polaków w okresie II Wojny Światowej.
 •   Cięcie pni piłą ręczną.
 •   Rozpalanie ogniska za pomocą środków podręcznych.
 •   Zakładanie odzieży ochronnej.
 •   Orientowanie mapy za pomocą busoli.
 •   Ustawianie miny p/panc.
 •   Budowa polowej linii kablowej.
 •   Udzielanie pierwszej  pomocy i wynoszenie rannego z pola walki.

 W zawodach brało udział 10 drużyn z 8 szkół.

 1.    Zespół Szkół Technicznych w Toruniu./dwie drużyny/.
 2.    II LO w Aleksandrowie Kujawskim.
 3.    Zespół Szkół w Lubrańcu Marysinie.
 4.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu./dwie drużyny/.
 5.    Zespół Szkół Akademickich w e Włocławku.
 6.    Zespół Szkół, CKU w Gronowie.
 7.    Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie.
 8.    Zespół Szkół we Wroniu.

 Osiągnięto następujące wyniki:

 1 miejsce – Zespół Szkół we Wroniu – 40 punktów.

      Wyróżniona pucharem  i upominkami dla członków drużyny.

        Skład drużyny: dowódca drużyny – Radosław Drapiewski

                                                                     - Mikołaj Gołebiowski

                                                                     - Michał Kapiszka

                                                                     - Kamila Sarnat

                                                                    - Sylwester Rataj

       Opiekun drużyny – Pan Krzysztof Kończewski.

 2. miejsce – Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie – 37 punktów.

        Wyróżniona pucharem i upominkami dla członków drużyny.

            Skład drużyny: dowódca drużyny – Nikodem Tolak

                                                                         - Bartosz Kotlarek

                                                                         - Damian Chmiel

                                                                         - Dariusz Woźniak

                                                                         - Szymon Owczarzak

            Opiekun drużyny: Pan Kazimierz Baciak

 3. miejsce – Zespół Szkół CKU w Gronowie – 36 punktów.

      Wyróżniona pucharem .

                 Skład drużyny: - dowódca drużyny – Dawid Czerżniewski

                                                                                 - Jagoda Kraińska

                                                                                 - Martyna Malcan

                                                                                - Daniel Piotrowski

                                                                                - Magdalena Waszczuk

            Opiekun drużyny: Pan Łukasz Rzepiński.

 Pozostałe drużyny wykazały się wysoką wiedzą z zakresu wiedzy historycznej jak i obronnej.

 Za wiedzę historyczną o losach  Sybiraków  upominkami od posła na Sejm Pana Arkadiusza Myrchy zostali wyróżnieni:

 1. Mikołaj Gołebiowski  z Wronia.
 2. Damian Chmiel z Gąsawy.
 3. Hubert Bochnia z Torunia.

W trakcie zawodów nieocenioną pomocą wykazali się członkowie Związku Sybiraków z Torunia, którzy dzielili się wiedzą o historii  zsyłek Polaków oraz prowadzili i sędziowali wybrane konkurencje.

Zawody zostały zakończone przy  Cmentarzu – Pomniku ofiar hitleryzmu na Barbarce,  gdzie Pani dyrektor” Osady Barbarka” zapoznała uczestników zawodów  z historią tego miejsca.

Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów omówił i podsumował zawody. Wręczono nagrody oraz złożono kwiaty i zapalono znicz pod pomnikiem pomordowanych.

 Po tych uroczystościach uczestnicy zawodów udali się na Cmentarz Komunalny nr 2 im. Ofiar II wojny Światowej.

Przedstawiciele startujących szkół złożyli kwiaty i zapalili znicz przy pomniku pomordowanych i zmarłych dzieci w obozie „Szmalcówka”  w  okresie II Wojny Światowej.

Dzień zawodów zakończył się udziałem w patriotycznej uroczystości z okazji Święta Sybiraków przy  pomniku poświęconym pomordowanym na terenach byłego ZSRR.

 Za udostępnienie obiektów, pomoc w organizacji zawodów, Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów serdecznie dziękuje: Przedstawicielom  Urzędu Marszałkowskiego, Pani dyrektor „Osady Barbarka”, Panu nadleśniczemu  Nadleśnictwa Toruń, Oddziałowi Terenowemu Związku Sybiraków w Toruniu i wszystkim członkom Stowarzyszenia za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.

/Zdjęcia w galerii/


 
„Rodzinny Piknik Strzelecki”„Rodzinny Piknik Strzelecki” - 16 września 2017

W dniu 16 września 2017 roku  na Strzelnicy Myśliwskiej w Górze odbył się tradycyjnie już „Rodzinny Piknik Strzelecki”. Była to okazja nie tylko do współzawodnictwa w strzelaniu z różnych broni ale również, a może przede wszystkim, spotkanie członków SPArt Oddziału w Głogowie i ich rodzin.

Najzacieklejsza walka odbyła się w konkurencji pistoletu. Zwycięzcę wyłoniła dopiero dogrywka, którą wygrał Piotr Rudyk. Powtarzające się wyniki na czołowych miejscach wymusiły na Komisji Sędziowskiej zwielokrotnienie miejsc. Wszyscy laureaci otrzymali wydawnictwa książkowe ufundowane przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, a zwycięzcy puchary.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 8 września 2017

W dniach 5 – 10.09.2017 odbywają się XXV Międzynarodowe Targi Przemysłu Obronnego.

W dniu otwarcia wzięli w nich udział członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

 W targach uczestniczą czołowe podmioty i koncerny reprezentujące krajowy i międzynarodowy przemysł zbrojeniowy.

Pierwszego dnia odbyła się głównie II Międzynarodowa Konferencja Naukowa oraz prezentacje, seminaria, konferencje wystawców i panele dyskusyjne.

Nie biorący udziału w tych przedsięwzięciach mieli dostęp i możliwość zapoznawać się z wystawionym  sprzętem polskiego i międzynarodowego przemysłu zbrojeniowego.

Fotoreportaż z wystawianego sprzętu w galerii.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 21 sierpnia 2017

Przed Świętem Wojska Polskiego w dniu 14 sierpnia, przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i Centrum Szkolenia Artylerii

i Uzbrojenia odwiedzili cmentarze z mogiłami naszych żołnierzy. Uporządkowano groby i zapalono znicze.

W dniu 15 sierpnia członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów uczestniczyli w obchodach garnizonowego Święta Wojska Polskiego

w Toruniu. Brali udział w mszy św. i apelu przy pomniku Polskiej Artylerii a chętni, w spotkaniu żołnierzy garnizonu zorganizowanego

w ruinach zamku krzyżackiego.


 
Święto Wojska PolskaŚwięto Wojska Polska - 14 sierpnia 2017

  


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 30 czerwca 2017

W dniu 24 czerwca 2017 roku w wieku 90 lat odszedł z naszych szeregów kolega artylerzysta, pułkownik  Wojska Polskiego  Jan Bieniek.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział Wrocław.

Uroczysty pogrzeb z asystą wojskową odbędzie się we Wrocławiu na cmentarzu przy ul. Bardzkiej w dniu 30 czerwca 2017 roku o godzinie 11.00.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia i przesyła kondolencje.


 
TARGI PRO DEFENSE w OSTRÓDZIETARGI PRO DEFENSE w OSTRÓDZIE - 1 czerwca 2017

W dniu 1 czerwca 2017 roku przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów kol. kol. Eugeniusz Lala i Leon Woszczyna uczestniczyli w otwarciu targów pro obronnych w Ostródzie.

Wrażenia z targów i sprawozdanie zostaną przedstawione na najbliższym zebraniu  Stowarzyszenia.

Targi PRO DEFENSE odbywały się w dniach 1 – 4. 06. 2017 r. Producenci i dystrybutorzy prezentowali specjalistyczny sprzęt logistyczny, komunikacyjny, ratowniczy, bezpieczeństwa osobistego oraz karabiny, pistolety, lekka broń przeciwpancerną, moździerze, wozy bojowe i specjalistyczne. Także inne produkty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obrony cywilnej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na targach skupiono się również na propagowaniu wiedzy o obronie terytorialnej, kształtowaniu postawy  obywatelskiej i historyczno-edukacyjnej. 

Zorganizowano ścieżkę edukacyjną pozwalającą dosłownie przejść przez historię polskiej wojskowości prezentowaną przez grupy rekonstrukcyjne, od czasów średniowiecza do II Wojny Światowej.

Krótki fotoreportaż  ze zwiedzania targów zamieszczamy w galerii.

/Zdjęcia w galerii/
 
SZKOLENIE PROOBRONNE STUDENTÓW I MŁODZIEŻY KLAS MUNDUROWYCHSZKOLENIE PROOBRONNE STUDENTÓW I MŁODZIEŻY KLAS MUNDUROWYCH - 24 maja 2017

24 maja zgodnie z planem przedsięwzięć Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2017 rok przy  współudziale  5 lubuskiego pułku artylerii i Centrum  Szkolenia  Artylerii i Uzbrojenia Zarząd  Główny zorganizował szkolenie proobronne młodzieży.

W szkoleniu udział wzięli:

 • Studenci  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych.
 • Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu.
 • Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu.
 • Uczniowie  VIII LO w Bydgoszczy.
 • Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.
 • Uczniowie Zespołu Szkół CKU w Gronowie.

Celem szkolenia było, zapoznanie z historią poligonu oraz przybliżenie najistotniejszych zagadnień wyszkolenia  pojedynczego żołnierza. Szkolenie obejmowało:

 1. Łączność –radiostacje, aparaty telefoniczne, PKL.
 2. Zabezpieczenie inżynieryjne – wykrywacz min, sprzęt okopowy, wzory min.
 3. OPChem – maski pgaz, odzież ochronna, rentgenoradiometr, PChR,
 4. Udzielanie pierwszej pomocy .
 5. Walka wręcz.
 6. Mapy topograficzne i sprzęt topograficzny – mapy o różnych skalach, przyrządy do pracy na mapach.
 7. Prowadzenie rozpoznania – wyposażenie PO, lornetki, mapy, przyrządy do rozpoznania.
 8. Dowiązanie geodezyjne – autotopograf, teodolity.
 9. Nauka strzelania z broni strzeleckiej – trenażer.
 10. Pokaz sprzętu artyleryjskiego.

Dzięki pełnemu zabezpieczeniu materiałowemu oraz doskonałej organizacji przez  5 lpa oraz CSA i U, uczestnicy szkolenia mieli możliwość poznać i przećwiczyć podstawowe zadania pojedynczego żołnierza na polu walki oraz zapoznać się z podstawowym sprzętem artyleryjskim.

Szkolenie zakończyła  wspólna żołnierska grochówka spożywana w warunkach poligonowych.

Za pomoc w organizacji szkolenia Zarząd Główny serdecznie dziękuje Szefowi Zarządu WRiArt gen. bryg. Sławomirowi Owczarkowi ,Szefowi Oddziału Szkolenia Zastępcy Szefa Zarządu płk. dypl. Zenonowi Wiśniewskiemu, Dowódcy 5 lubuskiego pułku artylerii płk. dypl. Jackowi  Kilińskiemu, Komendantowi CSA i U płk. dypl. Dariuszowi Adamczykowi, Komendantowi 12 WOG płk. Mirosławowi Sowińskiemu.

Wszystkim uczestnikom szkolenia Zarząd Główny składa serdeczne podziękowania za  aktywne uczestnictwo.

/Zdjęcia w galerii/
 
IV ARTYLERYJSKI KONKURS SENIORAIV ARTYLERYJSKI KONKURS SENIORA - 19 maja 2017

W ramach Majowego Spotkania Artylerzystów Zarząd  Główny przeprowadził konkurs artyleryjski. W rywalizacji wystąpili :

 • płk rez. Zygmunt Demidowski z Oddziału Terenowego Wrocław, 
 • płk rez. Jan Biały z Oddziału Terenowego Bolesławiec,
 • ppłk rez. Jerzy Strzelecki z Oddziału Terenowego Bolesławiec,
 • mjr rez. Stanisław Kamiński z Oddziału Terenowego Sulechów,
 • mjr rez. Roman Salach ze Stowarzyszenia Toruń.

Uczestnicy wykazali się dobrą wiedzą teoretyczną z zakresu teorii strzelania oraz doskonałymi umiejętnościami w praktycznym wykonywaniu zadań artyleryjskich.

Po koleżeńskiej rywalizacji, wykonania zadania ogniowego amunicją bojową baterią 85 mm armat wyłoniono Mistrza oraz Wicemistrzów.

Tytuł Mistrza Ognia Seniora na 2017 rok zdobył:

 • mjr rez. Roman Salach z Torunia.

Tytuł I Wicemistrza Ognia Seniora zdobył:

 • płk rez. Zygmunt Demidowski z Wrocławia.

Tytuł II Wicemistrza Ognia Seniora zdobył:

 • mjr rez. Stanisław Kamiński z Sulechowa.

Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharami pamiątkowymi.

Za organizację konkursu Zarząd Główny serdecznie dziękuje Szefowi Zarządu WR i Art. gen. bryg. Sławomirowi Owczarkowi, Dowódcy 11 mpa płk. Jackowi Werze, Zastępcy Dowódcy 11 mpa ppłk. Krzysztofowi Brodeckiemu.

Szczególne słowa podziękowania i gratulacje Zarząd Główny kieruje do wszystkich uczestników konkursu.

/Zdjęcia w galerii/
 
V MAJOWE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓWV MAJOWE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW - 17 maja 2017

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów po raz piąty zorganizował w dniach 17-19 maja artyleryjskie spotkanie członków stowarzyszenia.

W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Honorowi Stowarzyszenia, przedstawiciele oddziałów terenowych, członkowie SPArt Toruń, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

Program spotkania przedstawiał się następująco.

17-go maja  po przybyciu kolegów z Oddziałów Terenowych i wspólnej kolacji, wspomnienia   przeciągnęły się do późnych godzin wieczornych.

18-go maja korzystając z gościnności Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii gen. bryg. Sławomira Owczarka wszyscy uczestnicy spotkania przejechali na zgrupowanie jednostek artyleryjskich Wojsk Lądowych realizowane na toruńskim poligonie.

Po przywitaniu na zgrupowaniu gen bryg. Sławomir Owczarek przedstawił cele  i zadania realizowane przez pułki artylerii. Wszyscy z zainteresowaniem  obserwowali infrastrukturę poligonową utworzoną do bytowania  w warunkach poligonowych. Kolejnym etapem pobytu na poligonie był pokaz wykonywania zadań ogniowy przez 11 mazurski pułk artylerii.

W trakcie realizacji zadań ogniowych grono artylerzystów powiększyło o czterech członków honorowych, którzy po przeszkoleniu wykonali po raz pierwszy zadanie ogniowe z 85 mm armaty D-44.

A byli to:

 • Pan Bogdan Cichocki;
 • Pan Łukasz Dudkowski;
 • Pan Jan Wach;
 • Pan ppłk rez. Lechosław Kumoch                                                                                                
Po zniszczeniu celów aktu pasowania na Honorowego Artylerzystę dokonał nestor artylerzystów gen Antoni Skibiński w towarzystwie Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii gen. bryg. Sławomira Owczarka oraz Prezesa Stowarzyszenia płk. Romana Kłosińskiego. Równolegle realizowany był Konkurs Artyleryjski Seniora.    Uczestnicy spotkania mieli możliwość również obserwować ze wzg. Czarnieckiego zadania ogniowe wykonywane przez 155 mm haubicę KRAB.
Od godz. 12.00 Stowarzyszenie wspólnie z kadrą kierowniczą Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obserwowała podjęcie  zestrzelonego pilota przez Lotniczą Grupę Poszukiwawczo-Ratunkową zrealizowaną  przez śmigłowce 56 Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych. Następnie do akcji wkroczyły  samoloty gaśnicze biorące udział w pozorowanej akcji gaszenia pożarów wraz  z kompanią gaśniczą na wozach bojowych.

Po strażakach wkroczyły czołówki ratownictwa medycznego, które zademonstrowały  przeniesienie w rejon akcji za pomocą drona defibrylator. Działania te zakończył patrol saperski, który zademonstrował podjęcie niewybuchów odkrytych przez pożar. Końcowym etapem pobytu na poligonie była obserwacja wykonywania zadania  ogniowego na Stanowisku Ogniowym przez dywizjon 155 mm haubic KRAB  z 11 mazurskiego pułku artylerii.  Poligonową część majowego spotkania zakończyła tradycyjna wojskowa grochówka. Po ciężkim dniu  na poligonie ze względu na obfitość atrakcji i upalną pogodę uczestnicy spotkania do 18.30 odtwarzali zdolność bojową w rejonie zakwaterowania i nabierali sił do wieczornego spotkania.

Od godz. 19.00 w artyleryjskim Forcie IV odbyło się spotkanie pokoleń  artyleryjskich.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością.

 • Wicewojewoda Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Józef Ramlau.
 • Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski.
 • Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski.
 • Kapelani wojskowi,
 • przedstawiciele samorządów oraz wszyscy uczestnicy majowego spotkania.

Prezes Zarządu Głównego płk Roman Kłosiński podziękował za wspieranie działalności Stowarzyszenia wręczając okolicznościowe pamiątki przedstawicielom władzy państwowej i samorządowej. Wicewojewoda, Wicemarszałek i Prezydent serdecznie podziękowali artylerzystom za wkład pracy wnoszony w rozwój regionu i miasta wręczając pamiątki  i materiały promocyjne.

W dalszej kolejności uhonorowani zostali:

 • artyleryjscy Seniorzy;
 • Mistrz i Wicemistrzowie Ognia Artyleryjskiego Seniorów;
 • nowo pasowani Honorowi Artylerzyści;
 • jubilaci obchodzący okrągły jubileusz w bieżącym roku;
 • sympatycy i przyjaciele Stowarzyszenia.

Po smakowitej degustacji artyleryjskiego tortu ufundowanego przez prezydenta Miasta Torunia rozpoczęła się uroczysta kolacja. Spotkanie przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych obfitując w szereg  wspomnień i rozmów towarzyskich.

19-go maja spotkaliśmy się przy Pomniku Artylerii Polskiej  w Toruniu, gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów dokumentując spotkanie wspólną fotografią.

Po przejeździe do CSAiU oraz  krótkim Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu dotyczącym spraw organizacyjnych odbyło się seminarium n. t. „Bezpieczeństwo militarne Polski w aktualnych  uwarunkowaniach”. 

Gen bryg. Sławomir Owczarek  przedstawił perspektywy  rozwoju polskiej artylerii. Płk dypl. Paweł Świtalski przedstawił uwarunkowania wspólnego działania wojsk amerykańskich w garnizonie Bolesławiec. Ppłk dr Robert Reczkowski przedstawił strukturę i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej. Seminarium podsumował płk dr hab. Zdzisław Polcikiewicz.

Po seminarium dzięki Komendantowi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z trenażerem szkolenia ogniowego „ŚNIEŻNIK”. Chętni mogli na tym trenażerze wykonać zadanie z broni i środków ogniowych.  

Majowe spotkanie artyleryjskie zakończył obiad na żołnierskiej stołówce pobrany z wydawki i zjedzony wspólnie z żołnierzami. Zarząd Główny wyraża serdeczne podziękowanie:

 • Szefowi Zarządu WR i Art. gen. Sławomirowi Owczarkowi, 
 • dowódcom pułków  5 lpa płk. Jackowi Kilińskiemu
 • 11 mpa płk. Jackowi Werze
 • 23 śpa płk. Pawłowi Świtalskiemu, 
 • Komendantowi CSAiU płk. Dariuszowi Adamczykowi 
 • Komendantowi  12 WOG płk. Mirosławowi Sowińskiemu 
za pomoc w organizacji Majowego  Spotkania Artylerzystów. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do wszystkich do wszystkich uczestników spotkania na czele z gen. Antonim Skibińskim.
/Zdjęcia w galerii/

 
Komunikat 12 kwiecień 2017 rokKomunikat 12 kwiecień 2017 rok - 12 kwietnia 2017

Zarząd Główny zorganizował w dniu 7 kwietnia zebranie członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Toruniu, połączone z wielkanocnym spotkaniem koleżeńskim.

Na zebraniu poruszono następującą problematykę:

1. Aktualizację przedsięwzięć SPArt na 2017 rok.

2. Przebieg spotkania majowego.

3. Szkolenie proobronne studentów UMK i młodzieży „klas mundurowych”.

4. Informację n. t. „Haubica KRAB, nowa jakość polskiej artylerii”.

W założeniach głównych przedsięwzięć na 2017 rok przedstawiono:

1. Uaktualniony plan działania, który zawiera:

 • majowe spotkanie artyleryjskie 18-19 maj,
 • szkolenie proobronne młodzieży 24 maja,
 • obchody Święta Wojska Polskiego 10 i 15 sierpnia,
 • pokaz działania artylerii w ramach ćwiczeń DRAGON w  3 dekadzie września,
 • obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w grudniu.

2. W majowym spotkaniu artylerzystów przewidziane są następujące przedsięwzięcia:

18 maja

 • 8.30 wyjazd na Ośrodek Ćwiczeń Poligonowych CSA i U,
 • 9.00 – 14.30 udział w szkoleniu na zgrupowaniu Artylerii Wojsk Lądowych,

w tym:

 • konkurs artyleryjski seniora
 • pasowanie kandydata na artylerzystę,
 • pokaz działania ratownictwa.

Pobyt na poligonie zakończy wspólny posiłek.

 • 18.30 wyjazd na spotkanie integracyjne artyleryjskich pokoleń,
 • 19.00 spotkanie artyleryjskie w Forcie IV

19 maj

 •      8.30 – 10.00 Walne Nadzwyczajne Zebranie SPArt,
 •      10.00 – 12.00 seminarium n. t. „Bezpieczeństwo militarne Polski w aktualnych uwarunkowaniach,
 •      12.00 – 13.30 zapoznanie z bazą szkoleniową CSA i U, pokaz trenażera ŚNIEŻNIK
 •      13.30 obiad i zakończenie spotkania.

 Członków stowarzyszenia prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do 10 maja na telefony: 603 151 517, 602 512 508 lub e-mail artylerzysta@interia.pl

Za oddziały, zbiorcze powiadomienia przesyłają prezesi oddziałów.

W zakresie konkursu artyleryjskiego seniora:

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach.

część 1 – teoretyczna-przygotowanie nastaw do strzelania,

część 2 – praktyczna – wykonanie zadania nr 3 z 85 mm armaty, przygotowanie danych z wykorzystaniem mapy i przyrządów.

W dalszej części zebrania omówione zostało szkolenie proobronne młodzieży, zaplanowane na 24 maja a płk rez. prof. Zdzisław Polcikiewicz przedstawił ciekawą informację o poszczególnych etapach realizacji programu  REGINA.

Po zebraniu odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne zapoczątkowane przez kapelanów ks. płk. Ryszarda Stępnia i ks. mitrata płk. Mikołaja Hajduczenię oraz tradycyjnym podzieleniem się jajkiem i ciekawymi rozmowami świąteczno-koleżeńskimi.

/Zdjęcia w galerii/


 
ŻYCZENIA ZWRiA - 6 kwietnia 2017


 
ŻYCZENIA SPArt. - 6 kwietnia 2017


 
ŻYCZENIA - 21 grudnia 2016


 
ŻYCZENIA - 19 grudnia 2016


 
Konkurs Artyleryjski Seniora – 28 listopad 2016 rokKonkurs Artyleryjski Seniora – 28 listopad 2016 rok - 2 grudnia 2016

W dniu 28.11.2016 r. odbył się III finał Konkursu Artyleryjskiego Seniora.

Został zorganizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

 Po sympatycznej koleżeńskiej rywalizacji tytuł Mistrza Artylerii Seniorów zdobył

 • płk rez. Henryk Buryta
 • I wicemistrza ppłk rez. Leon Woszczyna
 • II wicemistrza ppłk rez. Jan Szymański

Dziękujemy Komendantowi CSA i U za umożliwienie i pełne zabezpieczenie konkursu

a uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników.

Zdjęcia w galerii.


 
ŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERIIŚWIĘTO WOJSK RAKIETOWYCH I ARTYLERII - 2 grudnia 2016

Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 52 z dnia 20 listopada 1995 roku w dniu 4-go grudnia obchodzone jest Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Święto to nierozłącznie związane  ze św. Barbarą, która jest patronką nie tylko górników ale też artylerzystów i innych zawodów trudnych i  niebezpiecznych.

W przeddzień święta swojej patronki w dniu 2 grudnia artylerzyści i rakietowcy z całej Polski przybyli na wspólne świętowanie. Uroczystość tą uświetnił fakt mianowania pierwszego artylerzysty, Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii gen. bryg. Sławomira  Owczarka na pierwszy stopień generalski.

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów aktywnie uczestniczyło w tych obchodach organizując seminarium n. t. „Historia i współczesność Wojsk Rakietowych i Artylerii” oraz biorąc udział w apelu przy pomniku Polskiej Artylerii, Mszy Świętej w kościele garnizonowym sprawowanej przez J.E. Biskupa Polowego gen. bryg. dr. Józefa Guzdka w intencji artylerzystów, uroczystości na Starym Rynku w Toruniu oraz spotkaniu artyleryjskich pokoleń.

Zarząd Główny dziękuje wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy uczestniczyli w tych uroczystościach.

Szczególnie słowa podziękowania składamy Komendantowi CSA i U oraz Komendantowi 12 WOG za pomoc w zabezpieczeniu pobytu naszych kolegów.

Z artyleryjskim pozdrowieniem.

Zdjęcia w galerii


 
ŻYCZENIA - 1 grudnia 2016


 
ARTYLERZYSTA NR 1(5)/2016 - 1 grudnia 2016

Ukazał się nowy numer czasopisma Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów: ARTYLERZYSTA nr 1(5)/2016.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 15 listopada 2016

Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Komendant CSA i U Oraz ZG SPArt zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, które odbędą się w Toruniu 2 grudnia 2016 roku.

Przebieg uroczystości:

 • 9.00 – 11.00  Zebranie Stowarzyszenia połączone z seminarium w koszarach przy ul. Dobrzyńskiej.
 • 11.30 – 12.00  Apel przy pomniku Polskich Artylerzystów.
 • 12.30 – 13.30  Msza św. w intencji artylerii w kościele garnizonowym.
 • 14.00 – 15.00  Uroczysty apel na Rynku Staromiejskim
 • 15.00 – 16,00 Wojskowa grochówka i wyjazd osób,które wniosły opłatę na spotkanie artyleryjskie pokoleń w Karbówku.
 • 17.00 – Spotkanie artyleryjskich pokoleń w osadzie Karbówko.

Zarząd Główny dla wszystkich przyjezdnych członków stowarzyszenia zabezpiecza bezpłatny nocleg z 1 na 2 i 2 na 3 grudnia oraz śniadanie 2 i 3 grudnia 2016 roku.

Przejazd uczestników uroczystości będzie organizowany centralnie przez organizatorów Święta.

Opłata za Spotkanie 120 zł  na konto SPArt do 18.11.b.r.: BOŚ SA 09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 z dopiskiem SPOTKANIE.

Zgłoszenia proszę przesłać do 25  listopada b.r. podając nazwisko,imię i numer dowodu osobistego oraz ewentualnie numer rejestracyjny  pojazdu. 

Informacje proszę przekazywać:e-mail artylerzysta@interia.pl lub nr tel.602 512 508, 603 151 517


 
ZAPROSZENIE - 15 listopada 2016


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 26 października 2016

W dniu 15 października Delegaci Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz przedstawiciele Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia zebrali się na pierwszym Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Delegatów. Celem było podsumowanie pierwszej kadencji działalności

Stowarzyszenia oraz wybór nowych władz na drugą kadencję.

W zebraniu  uczestniczyli  Członkowie Honorowi, zaproszeni  goście i ustępujący Zarząd Główny. Zebranie odbyło się w Centrum Szkolenia  Artylerii i Uzbrojenia a frekwencja wyniosła 92%.

Prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w latach 2012-2016, a koledzy Karol Świgoński i Eugeniusz Lala zapoznali Zebranie ze sprawozdaniami Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W dyskusji nad sprawozdaniami i działalnością Stowarzyszenia wzięli udział przedstawiciele oddziałów terenowych, delegaci, członkowie honorowi i goście, między innymi gen. Antoni Skibiński- Członek Honorowy Stowarzyszenia, który pozytywie ocenił dotychczasową  pracę Zarządu Głównego  oraz  ppłk Brzeziński – przedstawiciel Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Po dyskusji nad sprawozdaniami, Zebranie Delegatów udzieliło absolutorium Zarządowi i przyjęło sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu  Koleżeńskiego.

W drugiej części Walnego Zebrania nastąpiły wybory:

Wybrano nowy Zarząd Główny

 • Prezes – Roman  Kłosiński
 • Wiceprezes – Ryszard  Jóźwiak
 • Wiceprezes – Eugeniusz  Lala
 • Sekretarz – Roman  Salach
 • Skarbnik – Leon  Woszczyna
 • Członek – kpt. Mariusz  Wysocki
 • Członek – Zdzisław  Polcikiewicz
 • Członek – Jan  Szymański
 • Członek – Artur  Danielski
 • Członek – Stanisław  Kalski
 • Członek – Jerzy  Kościkiewicz

Wybrano nową Główną Komisję Rewizyjną

 • Przewodniczący – Karol  Świgoński
 • Wiceprzewodniczący – Henryk  Buryta
 • Członek – Leszek  Szostek
 • Członek – Jan  Kraus
 • Członek – Michał  Kijewski

Wybrano nowy Główny Sąd Koleżeński

 • Przewodniczący – Tadeusz  Szkopek
 • Wiceprzewodniczący – Marian  Andruk
 • Członek – Henryk  Szopa
 • Członek – Marek  Donaj
 • Członek – Włodzimierz  Rudziński

Walne Zebranie zakończono nową uchwałą programową nakreślającą kierunki działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na lata 2017-2020.

Zdjęcia w galerii.


 
Nadzwyczajne Walne Zebranie StowarzyszeniaNadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia - 20 września 2016

 

W dniu 16 września 2016 roku, Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów na specjalnym zebraniu zorganizowanym na artyleryjskim poligonie w Toruniu, zapoznało się z nowymi zasadami wykonywania zadań ogniowych oraz z najnowszymi egzemplarzami sprzętu artyleryjskiego.

Korzystając z pobytu na zgrupowaniu jednostek artyleryjskich, członkowie stowarzyszenia zapoznali się z aktualną sytuacją w Wojskach Artyleryjskich i Rakietowych przedstawioną przez płk dypl. Sławomira Owczarka. Płk rez. dr Jan  Przanowski  wystąpił  z informacją n. t. „WB Electronics” dla artylerii.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z nową wersją działa samobieżnego KRAB na podwoziu koreańskim. Uczczono również jubileusz  rocznicy urodzin  Pana majora Stanimira Rypyścia.

Spotkanie zakończyło się tradycyjną, smaczną grochówką przygotowaną przez kucharzy 11 mazurskiego pułku artylerii.

Zarząd Główny SPArt serdecznie dziękuje Szefowi Zarządu WR i Art., Komendantowi  Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Komendantowi  12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Dowódcy  11 mazurskiego pułku artylerii oraz wszystkim uczestnikom tej podniosłej uroczystości  za  jej  przygotowanie i uświetnienie obecnością.

 

/zdjęcia ze spotkania w galerii/


 
Z żałobnej karty Z żałobnej karty - 6 września 2016

W dniu 3 września 2016 roku po ciężkiej chorobie odszedł z naszych szeregów kolega, płk dr Wojciech Jan Łukowski.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział Główny Toruń. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą w kościele garnizonowym 8 września /czwartek/ o godz.13.00.

Złożenie prochów odbędzie się na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego /druga brama/.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia i przesyła kondolencje.


 
Zebranie SPArt.Zebranie SPArt. - 6 września 2016

W dniu 16 września odbędzie się uroczyste zebranie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. 

Dla członków z poza Torunia zapewniamy nocleg z 15 na 16 września. Zbiórka o 10.00 w klubie CSA i U przy ul. Prądzyńskiego.

Wyjazd na poligon autokarem o 10.15. Początek uroczystości o 11.00 na obozowisku Ośrodka Szkolenia Poligonowego Toruń przy bramie „Bóg Wojny”

Zarząd Główny zaprasza wszystkich członków i chętnych do udziału w tej  uroczystości.


 
Turniej tenisa ziemnego Turniej tenisa ziemnego - 5 września 2016

W dniu 10.08.2016 z okazji Święta Wojska Polskiego ,Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów współuczestniczyło w organizacji  turnieju  tenisa ziemnego z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz  Urzędem Marszałkowskim woj . kujawsko-pomorskiego.

 W  sportowej rywalizacji uczestniczyło 12  zawodników  z :

1. 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

2. Wojskowej Komendy Uzupełnień Toruń

3. 5 lubuskiego pułku artylerii z Sulechowa.

4. Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko – Pomorskiego.

5. Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia Toruń.

6. Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

 Klasyfikacja końcowa turnieju:

  1 Miejsce i puchar Komendanta CSA i U zdobył plut. Marek  Rybaniec z CSA iU

  2 Miejsce i puchar Marszałka woj. Kuj. – Pomorskiego zdobył p.Marcin  Matuszak  z 12 WOG

  3 Miejsce i puchar Komendanta SPArt  zdobył p.Hubert  Rybarczyk z Urzędu  Marszałkowskiego.

 Zarząd Główny  dziękuje uczestnikom turnieju, komendantowi CSA i U, wszystkim współorganizatorom i osobom zabezpieczającym to ważne przedsięwzięcie.

  /Zdjęcia z turnieju w galerii/


 
KOMUNIKAT ANAKONDA-16KOMUNIKAT ANAKONDA-16 - 16 czerwca 2016

W dniu 7 czerwca 2016 roku poligon artyleryjski w Toruniu zamiast rozbrzmiewać wystrzałami i salwami artylerii przywitał niespodziewanych gości którymi byli spadochroniarze.

Polacy z 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, Anglicy z 16 Brygady Desantowo-Szturmowej z amerykańskiej bazy Ramstein Niemcy oraz   Amerykanie z 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej z Fort Bragg Karolina Płn. Wszyscy przylecieli ze swych baz stacjonowania.

W godzinach popołudniowych buczenie ciężkich, średnich i lekkich samolotów transportowych:C-17 Globemaster.C-130 Hercules i C-295 CASA, rozpoczęła się jedna z największych operacji desantowych w czasie ćwiczeń.

Na poligonie artyleryjskim wylądowało ponad 1000 spadochroniarzy poprzedzonych zrzutem sprzętu i wyposażenia.

Po wylądowaniu nastąpiło sprawne przegrupowanie na odległość około 20 kilometrów/pieszo/.

W dniu 8 czerwca 2016 roku od wczesnych godzin rannych, spadochroniarze toczyli walkę o odbicie z rąk dywersantów mostu drogowego im. gen. Elżbiety Zawadzkiej.

Wszystkie te przedsięwzięcia realizowane były w ramach ćwiczeń anakonda 16Dla mieszkańców Torunia a przede wszystkim dla artylerzystów były to niecodzienne przeżycia.

Zdjęcia można obejrzeć w galerii.


 
KOMUNIKAT Pro DefenseKOMUNIKAT Pro Defense - 7 czerwca 2016

W dniach 2–3 czerwca 2016 r. członkowie ZG SPArt wzięli udział w kongresie przedstawicieli organizacji proobronnych z Polski, państw członkowskich NATO oraz innych krajów europejskich w Ostródzie.

Celem kongresu była wymiana doświadczeń w kontekście tworzenia w SZ RP nowego rodzaju wojsk, którym będą Wojska OT.

W trakcie kongresu odbyła się dyskusja na temat działalności organizacji proobronnych w Polsce, innych krajów europejskich oraz perspektyw wykorzystania ich potencjału w systemie bezpieczeństwa państwa.

Kongres był wydarzeniem towarzyszącym targom Pro Defense. Targom i kongresowi towarzyszyły szkolenia, warsztaty, prezentacje i pokazy. Generalnie skierowane były do każdego obywatela, któremu bliskie jest pojęcie patriotyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem członków organizacji paramilitarnych i proobronnych, uczniów klas mundurowych i studentów kierunków wojskowych i wojskoznastwa oraz miłośników militariów.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 5 maja 2016

Artylerzyści z różnych stron Polski przybyli do Torunia na 4-te majowe spotkanie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Bogaty program pobytu w dniach 4 – 6 maja obejmował sprawy  organizacyjne, doskonalenie wiedzy artyleryjskiej i geodezyjnej, zapoznanie się możliwościami wojsk inżynieryjnych oraz lotnictwa wojsk lądowych .

Nadrzędnym celem spotkania była integracja środowiska artyleryjskiego oraz przybliżenie historii regionu i Torunia.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczęło Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na którym poza sprawami organizacyjnymi Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych płk dypl .Sławomir Owczarek przedstawił aktualne problemy artylerii Wojska Polskiego.

Zebranie zakończył wykład płk dr hab. Zdzisława Polcikiewicza n.t. „Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa militarnego Polski”.

W dalszej części pierwszego dnia uczestnicy spotkania zapoznali się z wykorzystaniem systemu „Topaz” podczas wykonywania zadań ogniowych oraz metodyką prowadzenia ćwiczenia taktycznego zaprezentowanego przez 5 lubuski pułk artylerii na toruńskim poligonie oraz zadaniami 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego.

Dzień ten zakończyło integracyjne spotkanie SPArt. gdzie uhonorowano jubilatów na czele z  gen. bryg .Antonim Skibińskim, który ukończył 4-go maja 88 lat.

W drugim dniu uczestnicy spotkania wspólnie z kierowniczą kadrą samorządową województwa Kujawsko-Pomorskiego poznawali możliwości  2 pułku inżynieryjnego w działaniach kryzysowych zapoznając się również z bogatą prezentacją sprzętu inżynieryjnego.

Bardzo ciekawą prezentacje przedstawili lotnicy 56 Bazy Lotnictwa Wojsk Lądowych przedstawiając również problematykę współdziałania z artylerią i wojskami rakietowymi oraz wykorzystanie najnowszych modeli śmigłowców.

Dzień drugi i całe spotkanie zakończyło zwiedzanie Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” oraz pyszna grochówka.

Zarząd Główny Stowarzyszenia pragnie serdecznie podziękować wszystkim którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia spotkania. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczestników spotkania Szefa Zarządu WR i Art., Komendanta CSAiU, Komendanta 12WOG,Dowódcy 5 lpa, Dowódcy 6 SOG, Dowódcy 2 pinż, Dowódcy 56 Bazy Lotnictwa, Dowódcy 1 Brygady Lotnictwa, Dyrektora Sanatorium „Przy Tężni” oraz Komendanta Fortu IV.

/zdjęcia w galerii/

Z artyleryjskim pozdrowieniem

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów 
Zawody sportowo-obronne szkół z klasami mundurowymiZawody sportowo-obronne szkół z klasami mundurowymi - 20 kwietnia 2016

Zgodnie z planem działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na 2016 rok, przeprowadzono zawody na obiektach szkoleniowych Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów z udziałem kadry zawodowej CSA i U w Toruniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W zawodach uczestniczyło 13 drużyn z 12 szkół z klasami o profilu wojskowym z województwa kujawsko-pomorskiego.

Młodzież w szlachetnej rywalizacji miała możliwość doskonalić się w następujących konkurencjach:
1. ratownictwo medyczne – udzielanie pierwszej pomocy, wynoszenie rannych z pola walki.
2. szkolenie strzeleckie – strzelanie za pomocą trenażera „Cyklop”, składanie i rozkładanie broni strzeleckiej.
3. terenoznawstwo – praca na mapie, wyznaczanie azymutów za pomocą busolki AK.
4. łączność – rozwijanie linii przewodowej i nawiązywanie łączności.
5. musztra – zwroty w miejscu, występowanie z szyku, odstępowanie, łączenie.
6. sport – zestaw konkurencji sprawnościowych, marszobieg na 500 m.
 
Podczas drużynowych zaciętych zmagań osiągnięto następujące wyniki:
I miejsce – 105 pkt. Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim
Opiekun drużyny  - Pan Mariusz Stefaniak
Drużyna
- Michał Kozłowski – dowódca
- Jagoda Grablewska
- Maciej Grablewski
- Radosław  Gardocki
- Michał Szbesiak
- Dawid Hulisz
- Norbert Sobecki
II miejsce – 97 pkt. Drużyna Zespołu Szkół we Wroniu
Opiekun drużyny – Pan Krzysztof Kończewski
Drużyna
- Karol Kowalski  - dowódca
- Filip Nowatkowski
- Mateusz Czaplicki
- Kamil Piasecki
- Dominik Nowicki
- Kacper Kwaśnicki
- Dawid Kwiatkowski
III miejsce – 97 pkt. Drużyna  nr 1 Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
Opiekun drużyny – Pan Artur Wiszniewski
Drużyna
- Maciej Łopatowski – dowódca
- Paweł Szeps
- Sebastian Krzysztofiak
- Bartosz Drążkowski
- Adrian Kalinowski
- Tomasz Piotrowski
- Wiktoria Łęcka
IV miejsce -86 pkt. Drużyna Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie
Opiekun drużyny – Pan Kazimierz Baciak
Dowódca drużyny – Patryk Murawski
V miejsce -84 pkt. Drużyna Zespołu Szkół nr 1 VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu
Opiekun drużyny – Pan Zbigniew Matuszewicz
Dowódca drużyny – Patryk Leszczyński
VI miejsce – 82 pkt. Drużyna nr 2 Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
Opiekunka  drużyny – Pani Violetta Politowska
Dowódca  drużyny – Bartosz Mytlewski
VII miejsce – 80 pkt. Drużyna Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu – Marysinie
Opiekun – Pan Adam Kapeliński
Dowódca drużyny – Jakub Wesołowski
VIII miejsce – 80 pkt. Drużyna Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie
Opiekunka drużyny – Pani Jolanta Gawrych
Dowódca drużyny – Dawid Pusz
IX miejsce – 76 pkt. Drużyna Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
Opiekun drużyny – Pan Roman Buler
Dowódca drużyny – Maciej Pawlicki
X miejsce – 75 pkt. Drużyna Zespołu Szkół, CKU w Gronowie
Opiekun drużyny – Pan Łukasz Rzepiński
Dowódca drużyny – Aleksandra Jankowska
XI miejsce – 68 pkt. Drużyna Menedżerskiego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
Opiekun drużyny – Pan Dawid Binio
Dowódca drużyny – Hubert Michalski
XII miejsce – 66 pkt. Drużyna VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy
Opiekun drużyny – Pan Bogusław Duszyński
Dowódca drużyny – Kamil Sztejka
XIII miejsce – 59 pkt. Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Opiekun drużyny - Pan Zbigniew Śniegowski
Dowódca drużyny – Marcin Major
 
Wyłoniony został najaktywniejszy indywidualny uczestnik zawodów:
Oskar Kołodziejski  ze szkoły  w Gąsawie
oraz najaktywniejszy dowódca drużyny:
Karol  Kowalski  ze szkoły  we Wroniu
 
Pierwsze trzy drużyny wyróżnione zostały pucharami  a  wszystkie  szkoły  biorące udział w zmaganiach uhonorowano  dyplomami  za  aktywny  udział.
 
Podczas zawodów  do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest.
W czasie zawodów nie doszło do wypadku z udziałem zawodnika.
 
Za duży wkład pracy organizatorzy kierują serdeczne podziękowania dla kadry CSA i U oraz żołnierzy rezerwy za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów.
 
Komendantowi  Centrum  dziękujemy  za  udostępnienie obiektów  i  sprzętu  a  Komendantowi  12 WOG za  przygotowanie i umożliwienie spożycia  smacznego  obiadu.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.


 
Życzenia - 23 marca 2016

 
KomunikatKomunikat - 9 marca 2016

Zarząd Główny na swym posiedzeniu w dniu 9 marca rozpatrzył następujące przedsięwzięcia realizowane

w  I  półroczu:

1.Zawody sportowo-obronne drużyn klas mundurowych 12 szkół województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 20 kwietnia 2016 w godzinach 9.00 – 14.00.

  Współorganizatorami zawodów jest Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Urząd Marszałkowski

  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.Majowe spotkanie artylerzystów organizowane w dniach  4 – 6 maj 2016.

   Przewidywany przebieg spotkania będzie następujący:

  - 4 maj – przyjazd uczestników spotkania

 - 5 maj  - 8.00 – 11.00 zebranie organizacyjne połączone z seminarium

               -11.00 – 14.00 pokaz działania artylerii 12 DZ

               -16.00 – 18.00 zwiedzanie Torunia

               - 18.00 – 23.00 artyleryjskie koleżeńskie spotkanie

 - 6 maj 8.00 – 14.00 zapoznanie z zadaniami oraz możliwościami Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych

                                     i pułku inżynieryjnego oraz bazą sanatoryjno-lecznicza  Zespołu Uzdrowiskowego

                                     Inowrocław.

 Ponadto rozpatrzono sprawozdanie finansowe za 2015 rok i sprawy bieżące.


 
KOMUNIAKTKOMUNIAKT - 20 stycznia 2016

W dniu 20.01.2016 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Dokonano podsumowania obchodów Święta Artylerii w 2015 roku oraz analizy zasadniczych przedsięwzięć w 2016 roku.
Na wniosek deklarujących kolegów artylerzystów z Węgorzewa, podjęto uchwałę o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z siedzibą w Węgorzewie.


 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE - 20 grudnia 2015

 
Jabłka od Caritas i SPArt.Jabłka od Caritas i SPArt. - 18 grudnia 2015

W dniach 17 – 18 grudnia dzięki Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zaopatrywaliśmy żołnierzy, emerytów wojskowych i ich rodziny oraz wielu mieszkańców Torunia w doskonałe jabłka od plantatorów z okolic Grójca i Warki.

Gościny i pomocy w tym przedsięwzięciu udzielił nam Pan Jerzy Okoński na terenie Fortu IV.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w tym działaniu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
 
Świąteczna wizytaŚwiąteczna wizyta - 17 grudnia 2015

 W dniu 17.12.2015 delegacja Stowarzyszenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyła wizytę w domach rodzinnych zmarłych kolegów członków SPArt. składając życzenia świąteczne Paniom Chudy i Majkut.


 
Święto ArtyleriiŚwięto Artylerii - 15 grudnia 2015

W dniach 8 – 11.12.2015 roku artylerzyści i rakietowcy Wojska Polskiego obchodzili swoje święto.

Zostało zorganizowane przez Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia/CSAiU/oraz Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów/SPArt/.

8 – 9 grudnia b.r. odbyła się międzynarodowa konferencja nt. „Cyfryzacja podłączonego wsparcia ogniowego”.

 W dniu 10 grudnia b.r. uczestniczyliśmy w mszy polowej, pokazie działań artylerii ze strzelaniem amunicją bojową oraz uroczystym apelu, na który nastąpiło przekazanie obowiązków Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych przez płk dr Jarosława Kraszewskiego, płk dypl. Sławomirowi Owczarkowi.

Uroczystość ta odbyła się na I kierunku strzelań poligonu toruńskiego przy wzg. SYPKA.

Dzień ten zakończył się zakończył się Artyleryjskim Spotkaniem Pokoleń w Osadzie Karbówko.

Jedenastego grudnia zorganizowaliśmy Walne Nadzwyczajne Zebranie SPArt., a następnie uczestniczyliśmy w seminarium nt. „Miejsca pamięci artylerzystów, pomniki” oraz przekazaniu zbiorów św. Pamięci płk dypl. Zygmunta Czarnoty dla biblioteki CSAiU.

O godz.12.00 odbył się uroczysty artylerzystów i rakietowców przed Zespołem Pomnikowym Polskiej Artylerii w nowej lokalizacji połączony z poświęceniem i ponownym odsłonięciem. Uroczystość zakończył wspólny obiad uczestników uroczystości Święta Artylerii.

 Zarząd Główny SPArt. serdecznie dziękuje Szefowi Zarządu WRiA, Komendantowi CSAiU oraz Komendantowi 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego za umożliwienie i zabezpieczenie uczestnictwa w tak dostojnej uroczystości. Szczególne słowa podziękowania Zarząd Główny kieruje do członków SPArt., którzy uświetnili tą uroczystość.

 Z artyleryjskimi pozdrowieniami!
 
Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii - 3 grudnia 2015

 
Konkurs Artyleryjski SenioraKonkurs Artyleryjski Seniora - 24 listopada 2015

W dniu 24.11.2015 roku, na poligonie toruńskim odbył się finał konkursu artyleryjskiego seniora.
Został zorganizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Uczestnicy konkursu wykonywali zadanie nr 3 z 85 mm armaty, przygotowując nastawy na podstawie mapy z użyciem przyrządów.
Wszyscy finaliści zaprezentowali wysoki kunszt artyleryjski, po sympatycznej koleżeńskiej rywalizacji tytuł mistrza artylerii w grupie seniorów zdobył:

 • płk rez. Stanisław Gontarski
 • I vicemistrz ppłk rez. Jan Szymański
 • II wicemistrz płk rez. Henryk Buryta

Organizatorzy dziękują komendantowi CSA i U za pełne zabezpieczenie konkursu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników.


 
KomunikatKomunikat - 19 listopada 2015

Szanowni Koledzy!
Zarząd Główny SPArt zaprasza członków stowarzyszenia na centralne obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Program obchodów:
10 grudzień
- do 9.00 przybycie do CSAiU i przejazd autokarem na poligon.
- 10.00 msza polowa, wzg.Sypka.
- 11.00 pokazy.
- 13.00 uroczysty apel, wzg.Sypka.
- 16.00 artyleryjskie spotkanie pokoleń, Karbówko .
11 grudzień
- 7.00 śniadanie dla przyjezdnych.
- 8.00 walne zebranie SPArt.
- 12.00 odsłonięcie Pomnika Artylerzysty.
SPArt dysponuje 10-ma zaproszeniami na bal w Karbówku. Prosimy o zgłoszenia.
Potwierdzenie uczestnictwa do 30.11.2015.
E-mail: artylerzysta@interia.pl lub telefony 603 151 517, 602 512 508
Opłaty:
- artyleryjskie spotkanie pokoleń – 100 zł
- Bal - 400 zł
Nr konta: BOŚ 09 1540 1304 2035 9114 2414 0001

Z artyleryjskim pozdrowieniem

 
Konkurs Artyleryjski SenioraKonkurs Artyleryjski Seniora - 10 listopada 2015

W dniu 24.11.2015 na poligonie toruńskim odbędzie się "Konkurs Artyleryjski Seniora"

REGULAMIN
konkursu artyleryjsko – strzeleckiego o tytuł
„Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów”
Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Konkurs artyleryjsko-strzelecki o tytuł „Mistrza Ognia Artyleryjskiego Seniorów” Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów prowadzony jest w ścisłej współpracy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia na bazie zajęć „Kursu przeszkolenia obsług 85 mm armat”.

Zadanie konkursowe polega na zniszczeniu obserwowanego celu pojedynczego ogniem plutonu 85 mm armat z zakrytego stanowiska ogniowego.

Do wykonania zadania ogniowego strzelający otrzyma:

 • mapę z naniesionym ugrupowaniem bojowym,
 • Tabele strzelnicze do 85 mm armaty,
 • PA-1,
 • notatkę strzelającego,
 • lornetkę.

Strzelający może korzystać z obserwacji i pomiarów zwiadowcy wyposażonego w PAB-2A.

Kontrolę dokładności ognia przeprowadzi grupa kontroli dokładności ognia w składzie:

 • wykładowca cyklu
 • sekcja wysuniętych obserwatorów.

Oceny wykonania zadania ogniowego i ustalenie kolejności zajętych miejsc w konkursie dokona  Komisja pod kierownictwem Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Ocena wykonania zadania ogniowego przeprowadzona będzie w oparciu o dwa warunki:

 • czas wykonania zadania - (normy czasu pracy podczas wykonania zadania ogniowego z pododdziałem  nieetatowym),
 • dokładność ognia – (normy uchyleń w donośności i kierunku do oceny dokładności ognia)

W wypadku otrzymania jednakowych ocen za wykonanie zadania ogniowego wyższą lokatę zajmie strzelający, który miał krótszy czas wykonania zadania.


 
Międzynarodowa konferencja artylerii - 5 listopada 2015

Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego RSZ ma zaszczyt zaprosić Państwa na tegoroczną Międzynarodową Konferencję Artylerii, która zostanie przeprowadzona w dniach 8-9 grudnia 2015 r. w rejonie Torunia - stolicy polskiej Artylerii.
Tegoroczna Konferencja odbędzie się pod hasłem "Cyfryzacja połączonego wsparcia ogniowego".

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www CSAiU.


 
Z żałobnej kartyZ żałobnej karty - 28 października 2015

25 października po długiej i ciężkiej chorobie odszedł z naszych szeregów kolega płk Henryk Choromański.
Oficer Wojsk Rakietowych i Artylerii, członek Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów - Oddział Wrocław.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą i następnie złożeniem prochów o godz.11.00 30 października 2015 /piątek/ na cmentarzu komunalnym przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia i przesyła kondolencje.


 
Z żałobnej kartyZ żałobnej karty - 27 października 2015

W dniu 13 października 2015 zmarł Dowódca Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojska Polskiego gen. bryg. Ryszard Kubiczek.
Msza święta żałobna odprawiona zostanie w czwartek 29.10.2015 r. o godzinie 11.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego ul. Długa 13/15.
Wyprowadzenie zwłok i miejsce wiecznego spoczynku, Cmentarz Powązki Wojskowe.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia i przesyła kondolencje.


 
Kwiaty pod pomnikiem z tablicą upamiętniającą dowódców ZWZ-AKKwiaty pod pomnikiem z tablicą upamiętniającą dowódców ZWZ-AK - 27 września 2015

W dniu 27.09.2015 delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów złożyła kwiaty pod pomnikiem z tablicą upamiętniającą dowódców ZWZ-AK.


 
JESIENNE SPOTKANIE TORUŃSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓWJESIENNE SPOTKANIE TORUŃSKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW - 25 września 2015

W dniu 24.09.2015 roku członkowie toruńskiego oddziału SPArt. spotkali się na planowym zebraniu.

Prezes Zarządu Głównego przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie wiosenno-letnim oraz poddał pod dyskusję przedsięwzięcia na 2016 rok. Po krótkiej dyskusji przedsięwzięcia zostały zaakceptowane i ujęte w planie rocznym.

Dalsza część spotkania realizowana była na poligonie toruńskim. Historię poligonu w Muzeum Wojsk Lądowych w Toruniu przedstawił ppor. dr Piotr Ochociński a następnie podczas przejazdu na strzelnicę „Jawor” wskazywał najciekawsze miejsca związane z ponad dwustuletnią historią poligonu.

Na strzelnicy wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość wykonania strzelania z AKMS i pistoletu wojskowego amunicją bojowa.

Walczono o puchary i nagrody w następujących kategoriach:

 • pistolet - puchar Dowódcy Garnizonu Toruń 
 • AKMS - puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 • pistolet i AKMS - puchar Prezesa SPArt.

W wyniku sympatycznej i koleżeńskiej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

W strzelaniu z AKMS:

 1. kol. Andrzej Brzuzy - 45 pkt. 
 2. Pan Marcin Swaczyna - 35 pkt. 
 3. kol. Leon Woszczyna - 34 pkt. 

W strzelaniu z pistoletu:

 1. kol. Eugeniusz Lala - 50 pkt. 
 2. kol. Sławomir Sacharuk - 49 pkt. 
 3. kol. Andrzej Brzuzy - 48 pkt.

W strzelaniu połączonym pistolet i AKMS:

 1. kol. Andrzej Brzuzy - 93 pkt. 
 2. kol. Leon Woszczyna - 79 pkt. 
 3. kol. Eugeniusz Lala - 78 pkt.

W grupie seniorów zwyciężył kol. Włodzimierz Rudziński.
W grupie kobiet zwyciężyła Pani Sylwia Olejnik

Sympatyczne spotkanie zakończyła wojskowa grochówka i pyszna kiełbaska. Całość przedsięwzięcia organizował Zarząd Główny SPArt. przy współudziale CSAiU, 12 WOG oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc i zabezpieczenie tego przedsięwzięcia Komendantowi CSAiU, Komendantowi 12 WOG, Urzędowi Marszałkowskiemu oraz kolegom i żołnierzom bezpośrednio zaangażowanym w organizację.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wysokich wyników strzeleckich.


 
Turniej tenisa ziemnegoTurniej tenisa ziemnego - 12 sierpnia 2015

Z okazji Święta Wojska Polskiego w dniu 12.08.2015 roku na kortach Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia został zorganizowany indywidualny turniej tenisowy.
Organizatorami turnieju było Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia a współorganizatorami Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów.

Otwarcie turnieju zaszczycili: pełnomocnik marszałka województwa p. Grzegorz Borek, Komendant CSAiU płk Dariusz Adamczyk oraz wieloletni zastępca komendanta CSAiU płk rez. Włodzimierz Rudziński.

Udział w turnieju wzięli:

z 12 WOG

 • p. Marcin Matuszak

z WKU Toruń

 • kpt. Jacek Dąbrowski

z 23 pa Bolesławiec

 • mjr Jan Kędziora

ze Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

 • mjr rez. Zbigniew Zieliński

z Urzędu Marszałkowskiego woj. Kujawsko-Pomorskiego

 • p. Paweł Szmalc
 • p. Marcin Cyra

z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia

 • kpr. Marek Rybaniec
 • st. chor. szt. Tadeusz Rudzki

z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

 • st. bryg. Sławomir Kamiński
 • bryg. Janusz Halak
 • bryg. Robert Kulasiński
 • mł. bryg. Roman Kukliński

z Komendy Straży Miejskiej w Toruniu

 • p. Robert Zamorski

z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Toruń

 • p. Łukasz Rycharski

Po ciężkim, dwu godzinnym finałowym pojedynku w palących promieniach słońca zwyciężył kpr. Marek Rybaniec.
Wicemistrzem został p. Paweł Szmalc
II wicemistrzami zostali: st. chor. szt. Tadeusz Rudzki i p. Marcin Matuszak
Turniej zabezpieczał i serwował zimne napoje oraz posiłki Fort IV p. Jerzego Okońskiego.


 
Posiedzenie ZG SPArt.Posiedzenie ZG SPArt. - 10 czerwca 2015
W dniu 10 czerwca 2015 odbyło się posiedzenie ZG SPArt. Zarząd podsumował majowe spotkanie artylerzystów. Ocenił,że wszystkie założenia spotkania zostały zrealizowane. 
Przygotowano i przesłano podziękowania dla wszystkich współorganizatorów spotkania:
- Urząd Marszałkowski,
- Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia,
- 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
- 22 Wojskowy Szpital Leczniczo-Rehabilitacyjny,
- Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek,
- Fort IV.
W następnym punkcie posiedzenia,zaproszony gość komendant WKU Toruń ppłk Andrzej Koprowski przedstawił aktualne założenia szkolenia Narodowych Sił Rezerwowych oraz działalności WKU. Zarząd Główny ustalił zasady współpracy z WKU w tym zakresie. W dalszej części posiedzenia omówiono realizację przedsięwzięć w drugim półroczu ze szczególnym uwzględnieniem turnieju tenisowego z okazji Święta WP oraz podróży wojskowo-historycznej.
Posiedzenie zarządu zakończyły sprawy personalne w ramach których zostali przyjęci nowi członkowie:
- Zbigniew Ludwikowski
- Andrzej Bachnij
 
Spotkanie artyleryjskie Spotkanie artyleryjskie - 29 maja 2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia wspólnie z Urzędem Marszałkowskim woj. Kujawsko Pomorskiego w ramach „Programu razem w NATO” zorganizował w dniach 14-15 maja spotkanie artyleryjskie połączone ze szkoleniem proobronnym przedstawicieli samorządów województwa. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli CSAiU, 5pa, 11pa, 23pa, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek, 22WSzUR, 12WOG.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 członków SPArt oraz samorządowców woj. Kujawsko Pomorskiego.

Spotkanie rozpoczęło się zebraniem Stowarzyszenia, na którym omówiono sprawy organizacyjne.

W pierwszym dniu uczestnicy poznali historie uzdrowiska Ciechocinek, zwiedzili Dworek Prezydenta RP, zabytkową cerkiew prawosławną oraz bazę szpitalną 22WSzUR.

Dzień ten zakończyło spotkanie artyleryjskich pokoleń gdzie była możliwość wspomnień artyleryjskiej służby oraz spotkania się po latach.

W drugim dniu realizowano bogaty program proobronny.

Rozpoczęto seminarium prowadzonym przez dr hab.Zdzisława Polcikiewicza z udziałem

prof. dr hab. Macieja Krotofila i mjr mgr Jacka Piontka na temat: "Bezpieczeństwo Polski w obecnej sytuacji politycznej". Następnie na poligonie szkolące się jednostki artyleryjskie zaprezentowały taktykę działań pododdziałów artylerii oraz środków rozpoznania i dowodzenia.

Szkolenie zakończyła pyszna wojskowa grochówka przygotowana przez 12 WOG.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za miłą atmosferę.

Współorganizatorom dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania oraz liczymy na dalszą współpracę.

Z artyleryjskim pozdrowieniem.


 
„Majowe spotkanie artyleryjskie”„Majowe spotkanie artyleryjskie” - 28 kwietnia 2015

W dniach 14 – 15 maja 2015 odbędzie się „Majowe spotkanie artyleryjskie

Program spotkania:

14.05.2015

-do 12.00 przyjazd do Torunia, miejsce spotkania i zakwaterowania  CSAiU, ul. Dobrzyńska

-13.00 – 14.00 obiad CSAiU

-zebranie organizacyjne sala NATO w CSAiU,  ul. Sobieskiego

-15.30 – 16.00 przejazd do m. Ciechocinek szpital nr 1 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek

-16.00 – 16.30 Informacja  nt. Historia uzdrowiska Ciechocinek.

-16.30 – 18.00 zwiedzanie Ciechocinka

18.00 – 18.15 zwiedzanie ciechocińskiej cerkwi

-18.20 – 19.00 informacja nt.22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego i zapoznanie

 się z jego bazą leczniczo-rehabilitacyjną

-19.00 – 22.00 artyleryjskie spotkanie pokoleń/bankiet-restauracja ul.Wojska Polskiego 5/

-22.00 zakończenie spotkania i powrót do Torunia

15.05.2015

-7.00 – 7.45 śniadanie w CSAiU

-8.00 – 10.00 seminarium  nt. Bezpieczeństwo Polski na tle aktualnej sytuacji politycznej

   Seminarium prowadzą: dr hab. Zdzisław Polcikiewicz i dr hab. Maciej Krotofil

-10.00 – 10.30 przejazd na poligon

-10.30 – 13.00 zapoznanie się z działaniami taktycznymi pododdziałów artylerii oraz najnowszym

  sprzętem rozpoznawczym i artyleryjskim

-13.00 wojskowa grochówka

-14.00 zakończenie spotkania

                                       Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

                                                 Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 maja na telefon  603151517

                                                 lub  e-mail : artylerzysta@interia.pl


 
Razem w NATORazem w NATO - 27 kwietnia 2015

W dniach 20-21 kwietnia 2015 na terenie CSAiU w ramach programu Razem w NATO,

SPArt  z udziałem kadry CSAiU oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kuj.-Pomorskiego, przeprowadziło szkolenie pro obronne uczniów 12 szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów kierunku wojsko znawstwa UMK. W szkoleniu uczestniczyło 600 studentów i uczniów.

W ramach szkolenia uczestników zapoznano z:

-bazą szkoleniową CSAiU

-zachowaniem się w wypadku skażeń środkami trującymi

-udzielaniem pierwszej pomocy rannym

-orientowaniem się w terenie za pomocą mapy z wykorzystaniem przyrządów

-przygotowaniem strzelań artylerii na małokalibrowym poligonie artyleryjskim

-podstawowym sprzętem artylerii,łączności i rozpoznania

-historią artylerii,wojsk rakietowych i CSAiU

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się pokaz walki wręcz demonstrowany przez żołnierzy Centrum. Szkolenie zakończył występ artystyczny wojskowej orkiestry garnizonu Toruń oraz zespołu Marynarki Wojennej „RIWIERA” wraz z solistami.

Dodatkową atrakcją dla młodzieży był nocleg w warunkach koszarowych oraz smaczne posiłki na stołówce żołnierskiej.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie.

Komendantowi CSAiU oraz kadrze oraz za udostępnienie sprzętu i obiektów oraz za pomoc w organizacji szkolenia.

Marszałkowi Województwa Kuj.-Pomorskiego za patronat i zabezpieczenie materialne.


 
Razem w NATORazem w NATO - 21 kwietnia 2015

W dniu 20 kwietnia 2015 roku przeprowadzono III Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne na terenie Centrum Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów z udziałem kadry zawodowej CSAiU w Toruniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa kujawsko-pomorskiego.

W zawodach uczestniczyło 12 drużyn w składach 7-osobowych (1 rezerwowy) z 11 szkół z klasami o profilu wojskowym z województwa kujawsko-pomorskiego.

Podczas drużynowych zaciętych zmagań, o czym świadczą jednopunktowe różnice w klasyfikacji pięciu pierwszych drużyn, osiągnięto następujące wyniki:

I miejsce - 131 pkt - Drużyna nr2 Zespołu Szkół nr1 w Toruniu

II miejsce - 130 pkt - Drużyna Zespołu Szkół we Wroniu

III miejsce - 129 pkt - Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim

IV miejsce - 128 pkt - Drużyna Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie

V miejsce - 127 pkt - Drużyna VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

VI miejsce - 122 pkt - Drużyna nr1 Zespołu Szkół nr1 w Toruniu

VII miejsce - 119 pkt  - Drużyna Zespołu Szkół CKU w Gronowie

VIII miejsce - 119 pkt - Drużyna Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu

IX miejsce - 118 pkt - Drużyna Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie

X miejsce - 108 pkt - Drużyna Zespołu Szkół im. Marii Grodzkiej w Lubrańcu-Marysinie

XI miejsce - 104 pkt - Drużyna Zespołu Szkół nr1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

XII miejsce - 102 pkt - Drużyna Menedżerskiego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

Wyłoniony został najlepszy indywidualny uczestnik zawodów: SŁOWIŃSKI Dominik z Zespołu Szkół im. Marii Wazówny w Lubrańcu-Marysinie, oraz pięciu najaktywniejszych uczestników zawodów:

 • ŁASIŃSKI Oskar z Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu
 • GRABOWSKI Adrian z Zespołu Szkół nr2 w Rypinie
 • ZAPIEC Patryk z Zespołu Szkół CKU w Gronowie
 • HMURA Hubert z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie
 • CHOJNACKI Patryk z Zespołu Szkół im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

 

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynął żaden protest.

W czasie zawodów nie doszło do wypadku z udziałem zawodnika.

Za duży wkład pracy organizatorzy kierują serdeczne podziękowania dla kadry CSAiU oraz żołnierzy rezerwy za zaangażowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów. Komendantowi Centrum dziękujemy za udostępnienie obiektów i sprzętu.


 
WielkanocWielkanoc - 2 kwietnia 2015

Członkom i sympatykom Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

z okazji Świąt Wielkiej Nocy wytchnienia od codziennego trudu,

obfitości stołu,zdrowia oraz nadziei,którą daje

rodzące się Życie...


 
Posiedzenie Zarządu Głównego SPArt Posiedzenie Zarządu Głównego SPArt - 11 marca 2015

W dniu 4.03.2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SPArt oraz zebranie oddziału toruńskiego, na którym ZG przedstawił sprawozdanie za 2014 rok.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

- Zastępca Szefa Zarządu Szef Oddziału Szkolenia WRiArt

  płk dypl.Sławomir Owczarek

- Komendant CSAiU

  w/z ppłk Zbigniew Kowalski

- Komendant 12 WOG

  płk mgr Eryk Hoffmann

- Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych

  mjr.rez.dr Mirosław Giętkowski

Goście przedstawili aktualne zadania realizowane przez ich jednostki i instytucje.


 
KOMUNIKAT NR 4KOMUNIKAT NR 4 - 13 lutego 2015
Zebranie Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich /SPArt/

W dniu 4.03.2015 o godz.17.00 w auli nr 2 CSA i U odbędzie się zebranie oddziału toruńskiego SPArt.

Porządek zebrania:
- Wystąpienie komendanta CSAiU
- Wystąpienie komendanta 12 WOG
- Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2014 roku i główne zadania na 2015 rok
- Informacja na temat zagrożeń bezpieczeństwa w związku konfliktem na Ukrainie
- Wybór delegatów na 1 kadencję
 
KOMUNIKAT NR 3KOMUNIKAT NR 3 - 13 lutego 2015
POTRZEBNA KREW !
Ciężko chory MICHAŁ SIEMIENIECKI leczony w PSK w Szczecinie pilnie potrzebuje
krwi o grupie O Rh+ /lub inna grupa,zamiennie/.
Krew oddać można w każdym punkcie krwiodawstwa z przeznaczeniem dla chorego.
Z apelem zwraca się artylerzysta Kazimierz Siemieniecki.
 
KOMUNIKAT NR 1KOMUNIKAT NR 1 - 13 lutego 2015
W dniu 22.01.2015 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:
 • Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - płk Dariusz Adamczyk
 • Dyrektor muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy - mjr rez dr Mirosław Giętkowski
 • Szef sekcji wychowawczej CSA i U - mjr Ireneusz Bandura

Prezes ZG przedstawił nowemu Komendantowi skład osobowy Zarządu Głównego,zadania stowarzyszenia realizowane w 2014 roku oraz zadania planowane na 2015 rok.Z dyrektorem muzeum Wojsk Lądowych uzgodniono wstępną koncepcję konferencji historycznej planowanej w miesiącu maju b.r..Ponadto zarząd rozpatrywał sposób realizacji głównych przedsięwzięć zawartych w planie działania na 2015 rok. Rozpatrywał również sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem odznaki i ubioru organizacyjnego, opracowaniem kroniki Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz uzupełnieniem regulaminu pracy ZG o zadania dla nowych członków zarządu wybranych na walnym zebraniu w dniu 26.11.2014 roku.

Zarząd ustalił terminy posiedzeń Zarządu Głównego na drugą środę każdego miesiąca godz.10.00 a członków Stowarzyszenia Głównego/oddziału toruńskiego/na trzeci miesiąc każdego kwartału,pierwszą środę 17.00


 
KOMUNIKAT NR 2KOMUNIKAT NR 2 - 13 lutego 2015

W dniu 11.02.2015 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. 

W trakcie posiedzenia ustalono:

- plan zebrania oddziału toruńskiego

- plan majowego spotkania artyleryjskiego pokoleń

- przyjęto wstępną propozycję odznaki honorowej i ryngrafu Stowarzyszenia.


 
Życzenia Świąteczno-NoworoczneŻyczenia Świąteczno-Noworoczne - 17 grudnia 2014

Radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia,

Rodzinnego ciepła i wielkiej radości

oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym Nowym roku

życzy

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
Artyleryjskie pożegnanie z Placem Zwycięstwa w ToruniuArtyleryjskie pożegnanie z Placem Zwycięstwa w Toruniu - 5 grudnia 2014

Od 12 października 1980 roku Plac Zwycięstwa w Toruniu był świadkiem wielu wydarzeń.

Na tym placu przy Zespole Pomnikowym Artylerii Polskiej odbywały się promocje oficerskie i podoficerskie, przysięgi i inne uroczystości patriotyczne i wojskowe. 

Rada Miasta Torunia Uchwałą nr 864/14 z dnia 25 września 2014 roku postanowiła przenieść Zespół Pomnikowy Artylerii Polskiej na skwer zieleni Placu Towarzystwa Miłośników Torunia.

W dniu 04.12.2014 CSAiU oraz Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów oddało cześć naszej patronce św. Barbarze, Artylerii i Artylerzystom stając do uroczystego apelu po raz ostatni na Placu Zwycięstwa w Toruniu. Uroczysty capstrzyk uświetnili swoją obecnością dostojni goście, a uroczystość zakończył salut artyleryjski.


 
ŻYCZENIA ARTYLERYJSKIEŻYCZENIA ARTYLERYJSKIE - 4 grudnia 2014

Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa serdeczne życzenia Braci Artyleryjskiej. 

Artylerzystom w czynnej służbie życzymy celnego ognia i szczęścia żołnierskiego, Artylerzystom w rezerwie życzymy miłych wspomnień i aktywności społecznej.

KU CHWALE ARTYLERII POLSKIEJ


 
Zawody Sportowo-Obronne Młodzieży Klas MundurowychZawody Sportowo-Obronne Młodzieży Klas Mundurowych - 3 grudnia 2014

W dniu 03.12.2014 roku z okazji Święta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia  oraz Święta Stowarzyszenia, Zarząd Główny przy współudziale CSAiU oraz Urzędu Marszałkowskiego zorganizował zawody sportowo-obronne dla młodzieży klas mundurowych.

W zawodach uczestniczyło jedenaście szkół wystawiając 13 drużyn. Uczestnicy zawodów wykazali się dobrą znajomością uzbrojenia, wysoką sprawnością fizyczną oraz głęboką wiedzą ogólną.

W wyniku wspaniałej rywalizacji w zawodach zwyciężyły:

 • I miejsce - Zespół Szkół Nr 2 z Rypina
 • II miejsce - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu Kujawskim
 • III miejsce - Zespół Szkół nr 1 w Toruniu.

Najlepszym zawodnikiem okazał się Jan Przybylski z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Romana Abrahama we Wrześni.

Na zakończenie zawodów uczestnicy spotkania smakowali wojskową grochówkę, a najlepsi otrzymali upominki.


 
Walne Zebranie Stowarzyszenia Polskich ArtylerzystówWalne Zebranie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów - 26 listopada 2014
W dniu 26.11.2014 roku w CSAiU odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.
Na zabraniu Szef Zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych płk dr Jarosław Kraszewski przedstawił aktualny stan oraz kierunki rozwoju artylerii i wojsk rakietowych.

Zebranie zapoznało się z Regulaminem Wyboru Delegatów oraz podjęło Uchwałę w sprawie wysokości i sposobu odprowadzania składek członkowskich.

Na zakończenie zebrania uhonorowano Jubilatów:

 •  płk Jana ROZWANDOWICZA
 •  płk Kazimierza RUTKOWSKIEGO
 •  płk Włodzimierza RUDZIŃSKIEGO
 •  płk Józefa SMEREKĘ.

Zebranie rozpoczynało centrale obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Zaprezentowany został również drugi numer czasopisma SPArt. "Artylerzysta".


 
Mistrz Ognia Seniorów za 2014 rokMistrz Ognia Seniorów za 2014 rok - 21 listopada 2014

W dniu 21.11.201r. na ośrodku szkolenia CSAiU odbył się finał konkursu artyleryjskiego seniorów. W finałowych strzelaniach amunicją bojową uczestniczyli kol. Henryk BURYTA, kol. Leon WASZCZYNA, kol. Ryszard JÓŹWIAK, kol. Zdzisław POLCIKIEWICZ.

Tytuł MISTRZA OGNIA SENIORÓW na 2014 rok zdobył kol. Ryszard JÓŹWIAK, Vice Mistrzem został kol. Henryk BURYTA.

Wszystkim uczestnikom konkursu Zarząd Główny dziękuje, a MISTRZOWI składa serdeczne gratulacje.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 5 listopada 2014

Szef WRiA, Komendant CSAiU oraz Prezes Zarządu Głównego zapraszają wszystkich członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów do udziału w centralnych obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Uroczystości odbędą się w dniach 25-26.11.2014 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Program uroczystości:

Wtorek 25.11.2014

17.00 - Uroczysta Msza Święta w intencji rakietowców i artylerzystów w Kościele Garnizonowym;

19.00 - Występy artystyczne w CSAiU.

Środa 26.11.2014

11.00-13.00 - Walne zgromadzenie Stowarzyszenia polskich Artylerzystów

(dotyczy członków Stowarzyszenia);

13.00-13.30 - Przemieszczenie na OS CSAiU;

13.30-14.00 - Pokaz działania pododdziałów WRiA;

14.00-14.30 - Trening kierowania ogniem ze strzelaniem amunicji bojowej;

14.30-15.15 - Uroczysta zbiórka;

15.15-15.45 - Pokaz statyczny uzbrojenia WRiA;

15.45-16.15 - Żołnierski poczęstunek.

Po uroczystościach na OSP dla chętnych odbędzie się spotkanie artyleryjskich pokoleń w osadzie "KARBÓWKO".

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 110 zł,  które należy wpłacić  na konto:

09 1540 1304 2035 9114 2414 0001

Bank Ochrony Środowiska

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów

z dopiskiem: "Artyleryjski spotkanie pokoleń"

w terminie do 15.11.2014.

(OPŁATA ZA SPOTKANIE ULEGŁA ZMNIEJSZENIU)

Kontakt telefoniczny: 603-151-517

Serdecznie Zapraszamy


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 29 października 2014

W dniu 26.11.2014 Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów organizuje Walne Nadzwyczajne Zebranie z okazji Święta WRiA.

Zebranie odbędzie się w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu o godz.11.00.

PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Powitanie gości i członków Stowarzyszenia;

2. Informacja na temat: "Struktura organizacyjna, zadania i cele artylerii Wojsk Lądowych;

3. Informacja o Zespole Pomnikowym Artylerii Polskiej;

4. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego;

5. Wolne wnioski.

Walne Zebranie rozpoczną uroczyste Centralne Obchody Święta WRiA.

Serdecznie Zapraszamy

Organizatorzy zapewniają nocleg dla kolegów z oddziałów zamiejscowych.


 
KonferencjaKonferencja - 27 października 2014

W dniach 24-25.09.2014 Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów uczestniczyło w Konferencji na rzecz bezpieczeństwa organizowanej przez Urząd Marszałkowski na temat "Współdziałanie służb ratowniczych Sił Zbrojnych i społeczeństwa podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania aktów terroryzmu". 

Kolega Zdzisław Polcikiewicz i Roman Kłosiński przedstawili możliwości Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów jako organizacji pozarządowej w prowadzeniu działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego.

Konferencję zakończył praktyczny pokaz działania służb ratownictwa.


 
Forum Organizacji PozarządowychForum Organizacji Pozarządowych - 27 października 2014

W dniach 22-24.10.2014 przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów uczestniczyli w XI Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych.

Problemy finansowania organizacji pozarządowych oraz działalność Rady Pożytku Publicznego przy Urzędzie Miasta Toruń zostaną uwzględnione w dalszej działalności Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.


 
Krojanty 2014Krojanty 2014 - 16 września 2014

W dniu 07.09.2014 Stowarzyszenie zorganizowało podroż historyczną.
W czasie podróży por.dr Ochociński Piotr przybliżył historię Chełmna, Świecia oraz szarży kawaleryjskiej 18 Pułku Kawalerii pod Krojantami. Uczestnicy zwiedzili zabytkowy rynek i inne historyczne obiekty w Chełmnie, zamek w Świeciu oraz uczestniczyli w inscenizacji bitwy z 1 września 1939 roku pod Krojantami.
Podczas pobytu w Chełmnie uczestnik podróży płk mgr ANDRUK Marian przekazał ciekawą informację o jednostkach   artyleryjskich stacjonujących w Chełmnie.
Chełmno w okresie powojennym było prężnym garnizonem artyleryjskim, Stacjonowały tam następujące jednostki artyleryjskie: 21 BRYGADA ARTYLERII ARMAT, 17 BRYGADA ARTYLERII HAŁBIC, 27 BRYGADA MOŹDZIERZY CIĘŻKICH oraz 30 armijny dywizjon rozpoznania artyleryjskiego. Płk Andruk był żołnierzem tego garnizonu w latach 50-tych. 

Podróż pod względem gastronomicznym uprzyjemniła pyszna grochówka i gorące kiełbaski przygotowane prze CSAiU oraz 12 WOG a ufundowane przez STOWARZYSZENIE  POLSKICH  ARTYLERZYSTÓW.

Zarząd Główny Stowarzyszenia składa artyleryjskie podziękowania Komendantowi CASiU i Komendantowi 12 WOG-u oraz wszystkim uczestnikom podróży.
Zdjęcia z podroży zamieszczamy w galerii.

Z artyleryjskim pozdrowieniem.


 
KROJANTY 2014KROJANTY 2014 - 19 sierpnia 2014

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów organizuje wyjazd w dniu 7.09.2014 roku na inscenizację "Szarża Kawalerii - Historia i Współczesność" upamiętniającą Szarżę 18 Pułku Ułanów Pomorskich w 1939 r. dla członków i sympatyków SPA.

Przebieg inscenizacji:

11.00 - meldunki pododdziałów i powitanie gości;

12.00 - msza polowa przed pomnikiem;

13.00 - przejście na pole bitwy;

13.30-17.00 - Bitwa

* szarża kawalerii dawnej w mundurach historycznych;

* szarża współczesnych kawalerzystów z jednostek kawalerii pancernej i powietrznej;

* pokaz bryczek oraz konkurs na najciekawszy zaprzęg.

W czasie przejazdu przewidywana jest prelekcja na temat zabytków Chełmna oraz Świecia.

Planowany wyjazd 7.09.2014 r. o godz. 8.00 z koszar CSAiU przy ul. Sobieskiego 36.

Napoje i jeden posiłek zapewniają organizatorzy.

Chętni proszeni są o zgłoszenie telefoniczne na numer 508-69-33-37 lub 603-15-15-17, e-mail: artylerzysta@interia.pl do dnia 3.09.2014 r.

Koszty własne: ok.10zł

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


 
Święto Wojska Polskiego - 11 sierpnia 2014

Z okazji Święta Wojska Polskiego Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów składa serdeczne życzenia spokojnej i satysfakcjonującej służby wszystkim Żołnierzom Wojska Polskiego. Szczególne życzenia przesyłamy Żołnierzom z oddziałów i pododdziałów artyleryjskich oraz Weteranom i Byłym Żołnierzom Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Z artyleryjskim pozdrowieniem

Zarząd Główny SPA


 
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGOTURNIEJ TENISA ZIEMNEGO - 24 lipca 2014


 
KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGOKOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO - 4 lipca 2014

Dotyczy czasopisma ” Artylerzysta”

Czasopismo „Artylerzysta” jest periodykiem środowiska rakietowców i artylerzystów. W wydawnictwie tym zamierzamy publikować materiały dotyczące: działalności zarządu głównego i oddziałów terenowych; przedsięwzięć realizowanych przez zarząd wojsk rakietowych i artylerii; zmian organizacyjnych i sprzętowych w oddziałach i pododdziałach artylerii; funkcjonowania szkolnictwa wojskowego; teorii i praktyki  strzelań  artyleryjskich; taktyki działania pododdziałów; opinii, doświadczeń i wniosków z ćwiczeń i misji; świąt wojskowych zwłaszcza świąt jednostek artyleryjskich; materiałów promocyjnych członków wspierających i inne.
Tematyka poruszana na łamach naszego czasopisma jest sprawą otwartą i w głównej mierze zależy od oddziałów terenowych i członków stowarzyszenia. Przedstawioną powyżej tematykę należy traktować jako propozycje. Planuje się wydawanie dwóch numerów w ciągu roku (maj, grudzień).
WARUNKI ZAMIESZCZANIA ARTYKUŁÓW W CZASOPIŚMIE „ARTYLERZYSTA” ZNAJDZIESZ W TYM PLIKU.


 
Posiedzenie Zarządu Głównego SPAPosiedzenie Zarządu Głównego SPA - 11 czerwca 2014

W dniu 09.06.2014 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Na posiedzeniu podsumowano majowe spotkanie artyleryjskie oraz wyciągnięto wnioski z organizacji wydania czasopisma "ARTYLERZYSTA".

Wypracowano główne zamierzenia do rocznego planu działania w 2015r. oraz realizację założeń programowych do drugiego numeru "ARTYLERZYSTY", którego wydanie planowane jest na 04.12.2014r.


 
Śmierć GenerałaŚmierć Generała - 2 czerwca 2014

W dniu 1.06.2014 zmarł Członek Honorowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów ś.p. gen.bryg. Kazimierz Chudy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 6.06.2014 na Cmentarzu Komunalnym przy ul.Grudziądzkiej:

 • 12:15 - 13:00 - wystawienie urny w Domu Pogrzebowym;
 • 13:00 - odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku ś.p. Pana Generała.

Zarząd Główny składa Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia i przesyła kondolencje.


 
Spotkanie bolesławieckiego oddziału SPASpotkanie bolesławieckiego oddziału SPA - 28 maja 2014

28 maja br. w 23 Śląskim Pułku Artylerii odbyło sie spotkanie członków bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Spotkanie zainaugurowano zbiórką pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 18 Brygady Artylerii i 18 pułku rakiet taktycznych. W przeddzień święta nieistniejących już jednostek prezes bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów (SPA) pułkownik rezerwy Henryk Harkot przypomniał ich rys historyczny oraz osiągnięcia. O tym jak ważne jest zachowanie w pamięci osiągnięć i kultywowanie tradycji artyleryjskich mówił także dowódca pułku pułkownik Andrzej Lorenc.

W dalszej kolejności byli rakietowcy obydwu jednostek dzielili się refleksjami na temat swojej służby i realizowanych zadań. Na zakończenie pamięć żołnierzy służących w garnizonie bolesławieckim w latach 1962 - 1998 uczczono złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy.

Po przemieszczeniu na sale audiowizualną członkowie stowarzyszenia obejrzeli film z ostatnich startów bojowych rakiet operacyjno - taktycznych, które odbyły sie w czerwcu 1988 roku w Kapustnym Jarze na terenie byłego Związku Radzieckiego. Dla wielu "rakietowców" był to powrót do przeszłości, do której cofnęli się z wielkim sentymentem, natomiast dla artylerzystów służby czynnej lekcja historii. Spotkanie w 23 pułku artylerii było okazją do prelekcji na temat zadań realizowanych przez artylerzystów poza granicami kraju w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie. O służbie i zadaniach realizowanych przez XXVIII zmianę PKW KFOR mówił dowódca kontyngentu podpułkownik Remigiusz Zieliński.

Na zakończenie prezes oddziału, pułkownik Harkot, omówił zagadnienia poruszane na ogólnopolskim zjeździe SPA, który odbył się na początku maja w Toruniu.
Po wyborze delegatów stowarzyszenia, spotkanie zakończyło się dyskusją i uszczegółowieniem zadań zaplanowanych do realizacji przez Stowarzyszenie w drugiej połowie roku.
  


 
Parlamentarzyści z wizytą w CSAiUParlamentarzyści z wizytą w CSAiU - 21 maja 2014

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów współorganizowało wyjazdowe spotkanie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w Toruniu.
Komisję przyjął Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Szef WRiA wraz z towarzyszącymi generałami i oficerami oraz Komendant CSAiU.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli posłowie i senatorowie regionu kujawsko-pomorskiego. Poruszono istotne sprawy dla rozwoju artylerii i funkcjonowania CSAiU. 


 
Majowe spotkanie artyleryjskie członków Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów w dniach 7-9.05.2014Majowe spotkanie artyleryjskie członków Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów w dniach 7-9.05.2014 - 12 maja 2014

W dniu 7.05.2014 Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów zrealizowało Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków, na którym podsumowano działalność w pierwszym półroczu, wybrano Zespół Programowy i Redakcyjny czasopisma ARTYLERZYSTA i omówiono sprawy bieżące Stowarzyszenia.
Po zebraniu złożono kwiaty pod obeliskiem toruńskich Artylerzystów i Rakietowców, a następnie odbyło się artyleryjskie spotkanie integracyjne w Forcie IV.
W przedsięwzięciach tych uczestniczyli:
Prezydent Torunia – Michał Zalewski, Przewodniczący Rady Miasta – Marian Frąckiewicz, Przedstawiciele Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i zaproszeni goście oraz Członkowie Stowarzyszenia Głównego i oddziałów terenowych z Warszawy, Wrocławia, Głogowa, Sulechowa i Bolesławca.

W dniu 8.05.2014 na uroczystej zbiórce poligonowej Przewodnicząca Sejmiku kujawsko-pomorskiego wyróżniła Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów insygniami województwa kujawsko-pomorskiego, tzn. godłem i flagą województwa.
Członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z młodzieżą szkolną obserwowali ćwiczenia żołnierzy pułków artylerii (5pa, 11pa, 23pa).
Następnie zwiedzali Centrum Nowoczesności MŁYN WIEDZY w Toruniu, a w godzinach wieczornych podziwiali piękne zabytki Torunia.

W dniu 9.05 członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów zapoznali się z organizacją i zadaniami Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Muzeum Wojsk Lądowych oraz ze sprzętem i sposobami realizacji zadań 1 Brygady Logistycznej.
Trzydniowe spotkanie zakończył wspólny polowy obiad przygotowany przez 1 Brygadę Logistyczną.

We wszystkich przedsięwzięciach (7-9.05.2014) uczestniczyła młodzież klas mundurowych z następujących szkół ponadgimnazjalnych:
- Zespół Szkół Technicznych z Torunia
- Zespół Szkół z Golubia Dobrzynia
- VI Liceum Ogólnokształcące w Toruniu
- Zespół Szkól z Gąsawy
- VIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
- Zespół Szkół z Wrocławia
- Zespół Szkół z Lubrańca
- Zespół Szkół z Kościelca
- CKU z Gronowa.

Powyższe przedsięwzięcia zorganizowane zostały przez: Marszałka Województwa kujawsko-pomorskiego, Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej.
Pobyt członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i młodzieży uatrakcyjniły następujące zespoły:
- Orkiestra Garnizonu – Toruń
- Kobranocka
- Riwiera – Zespól Wokalny Marynarki Wojennej
- Klub Żołnierski CSAiU.


 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNEŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE - 17 kwietnia 2014

Członkom i sympatykom Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
spokojnych, rodzinnych, przepełnionych radością
Świąt Wielkanocnych
oraz wiosennego ożywienia w działalności stowarzyszeniowej
serdecznie życzy

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 9 kwietnia 2014

Zarząd Główny prosi o potwierdzenie udziału w artyleryjskim spotkaniu majowym w dniach 07-09.05.2014 do dnia 20.04.2014 na:

- adres email: artylerzysta@interia.pl

- telefon: +48 606 661 966 

- telefon: +48 530 411 402

 

Za oddziały terenowe informacje składają Prezesi za cały oddział.


 
Spotkanie artyleryjskieSpotkanie artyleryjskie - 1 kwietnia 2014

W dniach 07-09.05. realizowane będzie majowe spotkanie artyleryjskie Stowarzyszenia w ramach programu „Razem w NATO” wraz z Walnym Nadzwyczajnym Zebraniem członków Stowarzyszenia.

Zarząd Główny serdecznie zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.

W ramach spotkania majowego odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Plan zebrania jest następujący:

PROGRAM SPOTKANIA ARTYLERYJSKIEGO (pobierz plan)

Walne Zgromadzenie realizowane będzie wg następującego planu:

1. Powitanie zaproszonych gości i członków SPA.

2. Sprawozdanie z działalności w pierwszym półroczu (korekty do planu na 2014r.).

3. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym na 2014r.

4. Ustalenie tematyki oraz zasad wydawania periodyku "Artylerzysta".

5. Uchwalenie regulaminu Zebrania Delegatów.

6. Sprawy organizacyjne:

 • zasady informowania oddziałów przez ZG,
 • zasady sprawozdawczości oddziału ZG,
 • regulacje finansowe,
 • ustalenia dnia w tygodniu pracy ZG i Zarządów Oddziałów.

7. Zakończenie zebrania.


 
Bieżąca działalność Stowarzyszenia w I kwartale 2014 rokuBieżąca działalność Stowarzyszenia w I kwartale 2014 roku - 26 marca 2014
15 lat w NATO. Uroczysta sesja15 lat w NATO. Uroczysta sesja - 24 marca 2014

24.03.2014 odbyła się sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na której Marszałek Województwa wyróżnił medalami pamiątkowymi żołnierzy, którzy wnieśli znaczący wkład w funkcjonowanie Sił Zbrojnych w NATO. Stowarzyszenie rekomendowało do medalu 2 członków honorowych: p. gen. Bryg. W rez. Jarosława Wierzcholskiego i p. płk dr. Jarosława Kraszewskiego.

Stowarzyszenie jest współorganizatorem obchodów 15 rocznicy wstąpienia Polski do NATO.


 
15 lat w NATO15 lat w NATO - 19 marca 2014

Obchodzimy piętnastolecie uczestnictwa Polski w NATO, czyli Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. SPA jest głównym współorganizatorem związanych z tym wydarzeń. Pierwsze z nich – konferencja z udziałem wysokich rangą wojskowych, weteranów natowskich misji stabilizacyjnych i uczniów klas mundurowych kujawsko-pomorskich szkół – odbyła się 12 marca. Spotkanie otworzył marszałek Piotr Całbecki. Spotkanie prowadził Prezes SPA płk rez. Roman KŁOSIŃSKI.

 W konferencji, poświęconej przede wszystkim roli polskich żołnierzy w formacjach międzynarodowych utrzymujących pokój w zapalnych częściach globu, wzięli udział między innymi profesor pułkownik rezerwy Zdzisław Polcikiewicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który mówił o NATO jako gwarancie bezpieczeństwa naszego państwa, były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojska Polskiego generał brygady Jarosław Wierzcholski, przedstawiciele czternastu współpracujących z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego organizacji kombatanckich, oficerowie bydgoskiego Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Centre, JFTC) i weterani misji pokojowych. 


Wśród uczestników konferencji byli też uczniowie klas mundurowych (z programami poszerzonym o przedmioty związane z obronnością i służbami mundurowymi) z VI Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, VIII LO w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu w powiecie inowrocławskim, Zespołu Szkół we Wroniu w powiecie wąbrzeskim i Zespołu Szkół w Marysinie w powiecie włocławskim, a także ich nauczyciele, oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego International School od Bydgoszcz.


 
Zmarł nasz KolegaZmarł nasz Kolega - 22 stycznia 2014

Zmarł nasz Kolega śp. płk dr Jan MAJKUT.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek tj. 23.01.2014 o godzinie 13:00. Msza Św. w Kościele Garnizonowym w Toruniu.

Pogrzeb o godzinie 14:00 na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Grudziądzkiej.

Zarząd Główny składa Rodzinie i najbliższym serdeczne wyrazy współczucia i przesyła kondolencje.


 
Posiedzenie Zarządu GłównegoPosiedzenie Zarządu Głównego - 20 stycznia 2014

W dniu 09.01.2014 odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SPA, na którym podsumowano wyniki Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 04.12.2013 oraz obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w dniach 3-6.12.2013.

Zarząd Główny pragnie gorąco podziękować wszystkim członkom uczestniczącym w Walnym Zebraniu oraz wyrazić podziękowanie Szefowi WRiA Wojsk Lądowych za możliwość uczestnictwa członków Stowarzyszenia w obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Ponadto Zarząd Główny rozpatrzył następujące sprawy:

- wstępną propozycję periodyku artyleryjskiego, który planuje się wydać 04.12.2014;

- obchodów 15 rocznicy wstąpienia Polski do NATO.


 
Życzenia ŚwiąteczneŻyczenia Świąteczne - 17 grudnia 2013

Wesołych świąt Bożego Narodzenia,
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
Odpoczynku od codziennych trosk,
Świąt niosących nadzieję,
Na jeszcze lepszy Nowy Rok

wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
życzy
Zarząd Główny Stowarzyszenia.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 4 grudnia 2013

W dniu 4.12.2013 r. w godz.10.30 - 12.30 w CSAiU im. gen J. Bema w Toruniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. W zebraniu uczestniczyli członkowie honorowi, członkowie wspierający, członkowie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów ze wszystkich Oddziałów oraz zaproszeni goście.
Podczas zebrania:
- wysłuchano wystąpienia Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych oraz zaproszonych gości;
- przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2013 r. ,
- zatwierdzono plan działania oraz plan finansowy na rok 2014.
- rozpatrzono wniosek oraz przyjęto uchwałę o nadaniu godności Członka Honorowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów
• Panu gen. broni Zbigniewowi GŁOWIENCE
- rozpatrzono wnioski oraz przyjęto uchwałę w sprawie poszerzenia składu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów o 2 członków:
• płk rez. dr hab. Zdzisława POLCIKIEWICZA,
• mjr rez. Zbigniewa ZIELIŃSKIEGO.
- rozpatrzono wniosek oraz przyjęto uchwałę w sprawie poszerzenia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia o 1 członka:
• ppłk rez. Karola ŚWIGOŃSKIEGO.
- wręczono legitymacje Członkom Stowarzyszenia.

Po zakończeniu zebrania walnego wszyscy uczestnicy wzięli udział w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Wszystkim uczestnikom Zarząd Główny Stowarzyszenia bardzo dziękuje za uczestnictwo w ww przedsięwzięciu.


 
KOMUNIKATKOMUNIKAT - 3 grudnia 2013

W dniu 3.12.2013 r. na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu przeprowadzono zawody sportowo – obronne, które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów , żołnierzy zawodowych CSAiU oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W zawodach uczestniczyło 12 drużyn w składach 11 osobowych z 9 szkół z klas o profilu wojskowym:
- drużyna nr 1 Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu;
- drużyna nr 2 Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu;
- drużyna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim;
- drużyna Gimnazjum w Głuchowie;
- drużyna Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Cierpicach;
- drużyna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni;
- drużyna Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie;
- drużyna Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu;
- drużyna Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie;
- drużyna nr 1 Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie;
- drużyna nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie;
- drużyna nr 3 Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie;

Podczas drużynowych zmagań osiągnięto następujące wyniki:
1 miejsce – zajęła drużyna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim.
2 miejsce - zajęła drużyna Gimnazjum w Głuchowie.
3 miejsce - zajęła drużyna nr 1 Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia bardzo dziękuje za uczestnictwo w zawodach wszystkim uczestnikom.


 
PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA ROK 2014PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA ROK 2014 - 22 listopada 2013
ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ O PROFILU WOJSKOWYMZAWODY SPORTOWO-OBRONNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ O PROFILU WOJSKOWYM - 20 listopada 2013

W dniu 3.12.2013 w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbędą się ZAWODY SPORTOWO-OBRONNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ O PROFILU WOJSKOWYM.


Regulamin zawodów można pobrać na tej stronie.
 
Komunikat nr 1 Zarządu Głównego SPAKomunikat nr 1 Zarządu Głównego SPA - 6 listopada 2013

Zarząd Główny SPA zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawcze za 2013 rok działalności. Zebranie odbędzie się w dniu 4.12.2013 r. w CSAiU w Toruniu, w bloku nr 11, o godz. 10.30.

Porządek zebrania

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór organów zebrania
 3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2013 r.
 4. Wystąpienie Szefa WRiA oraz zaproszonych gości
 5. Przedstawienie planu działania na 2014 r.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem oraz planem działania
 7. Zatwierdzenie planu działania
 8. Rozpatrzenia wniosków o nadanie honorowego członka stowarzyszenia
 9. Podjęcie uchwały
 10. Zakończenie walnego zebrania

Dla kolegów z oddziałów terenowych istnieje możliwość bezpłatnego zakwaterowania po wcześniejszym zgłoszeniu (do 15.11.2013).

Zarząd główny zapewnia bezpłatne śniadanie.

Z artyleryjskim pozdrowieniem 

 
Komunikat nr 2Komunikat nr 2 - 6 listopada 2013

Szef WRiA, Komendant CSAiU oraz Prezes SPA zaprasza wszystkich członków SPA do udziału w centralnych obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Uroczystość odbędzie się na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Toruń w dniu 4.12.2013 r.

Program uroczystości:

13.00–13.30 przejazd na OSP, wzg. Czarneckiego

13.30–14.30 pokaz działania pododdziałów oraz moździerzy RAK

14.30–15.15 uroczysta zbiórka z okazji Święta WRiA

15.15–15.45 pokaz statyczny uzbrojenia

15.45–16.15 żołnierski poczęstunek

Po uroczystościach na OSP dla chętnych odbędzie się artyleryjskie spotkanie pokoleń w osadzie „KARBÓWKO”.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 90 złotych, które należy wpłacić/przesłać na adres:

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, Bank Ochrony Środowiska, 87-100 Toruń
na konto 09 1540 1304 2035 9114 2414 0001 z dopiskiem „artyleryjskie spotkanie pokoleń”
w terminie do 15.11.2013 r.

Serdecznie zapraszamy


 
Komunikat nr 3Komunikat nr 3 - 6 listopada 2013

W dniu 6.12.2013 r. o godz. 19.00 w osadzie „KARBÓWKO” organizowany jest bal artyleryjski. Koszt balu 350 złotych. SPA otrzymało zaproszenie na 6 (sześć) par. Chętnych proszę o zgłoszenie na tel. 603151517 do 15.11.2013 r.

Z artyleryjskim pozdrowieniem 

 
UWAGA - PIKNIK ARTYLERYJSKIUWAGA - PIKNIK ARTYLERYJSKI - 15 października 2013

W związku z tragicznym wypadkiem na poligonie toruńskim, Piknik Artyleryjski planowany na dzień 18.10.2013 roku zostaje odwołany.

Organizatorzy serdecznie przepraszają.


 
PIKNIK ARTYLERYJSKIPIKNIK ARTYLERYJSKI - 2 października 2013

PIKNIK ARTYLERYJSKI DLA CZŁONKÓW TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW
TORUŃ dnia 18.10.2013 r.
NA PIKNIKU BARDZO MILE BĘDĄ WIDZIANI RÓWNIEŻ CZŁONKOWIE ODDZIAŁÓW TERENOWYCH ORAZ MIŁOŚNICY ARTYLERII I STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH PROSIMY O ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA DO DNIA 16.10.2013 r.
Telefon: +48 530 411 402

Plan Pikniku


 
Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów”Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów” - 11 lipca 2013

W dniu 2013-07-11 Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów p. Roman KŁOSIŃSKI uhonorował tytułem „Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów” p. gen. bryg. Kazimierza CHUDEGO.


 
Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów”Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów” - 1 lipca 2013

W dniu 2013-07-01 Prezes Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu p. Zygmunt DEMIDOWSKI uhonorował tytułem „Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów” p. gen. bryg. Józefa PETRUKA.


 
I spotkanie Członków oraz Sympatyków Stowarzyszenia Polskich ArtylerzystówI spotkanie Członków oraz Sympatyków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów - 15 maja 2013

W dniu 15.05.2013 r. w m. Toruń, odbyło się I spotkanie Członków oraz Sympatyków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.  W spotkaniu wzięły udział 72 osoby, które licznie reprezentowały Oddziały Stowarzyszenia z Bolesławca, Głogowa, Sulechowa i Wrocławia, a także członkowie Stowarzyszenia z Torunia.
Dzięki uprzejmości Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych
oraz Dowódców Jednostek Wojskowych biorących udział w zgrupowaniu poligonowym na Ośrodku Szkolenia, członkowie Stowarzyszenia zapoznani zostali z
najnowocześniejszym systemem dowodzenia oraz z wyposażeniem stanowiska dowodzenia oddziału artylerii. Ponadto, uczestnikom spotkania zaprezentowano zajęcie stanowiska ogniowego przez baterię artylerii rakietowej oraz praktyczną realizację wykonywania zadań ogniowych. Przygotowano również pokaz sprzętu artyleryjskiego będącego na wyposażeniu pododdziałów artylerii.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wyraża głębokie podziękowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji spotkania
oraz pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za liczne przybycie.


 
Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów”Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów” - 11 maja 2013
W dniu 2013-05-11 Prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów p. Roman KŁOSIŃSKI uhonorował tytułem „Honorowego Członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów” p. gen. bryg. Antoniego SKIBIŃSKIEGO.
 
Nowe oddziały StowarzyszeniaNowe oddziały Stowarzyszenia - 10 maja 2013

W dniu 23.04.2013 r. na posiedzeniu Zarządu Głównego, zostały rozpatrzone wnioski o utworzenie Oddziałów Stowarzyszenia we Wrocławiu, Głogowie oraz Bolesławcu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów uchwałą nr 5 z dnia 23.04.2013 r. utworzył Oddział we Wrocławiu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów uchwałą nr 6 z dnia 23.04.2013 r. utworzył Oddział w Głogowie.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów uchwałą nr 7 z dnia 23.04.2013 r. utworzył Oddział w Bolesławcu.


 
SPOTKANIE ARTYLERYJSKIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓWSPOTKANIE ARTYLERYJSKIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW - 24 kwietnia 2013


14.05.2013 r.

do godz. 20:00 - przybycie uczestników spotkania do CSAiU Toruń ul. Sobieskiego 36.

20:30 – 21:30 - kolacja (Klub CSAiU ul. Prądzyńskiego 1  - koszt 13 zł.)

15.05.2013 r.

8:00 - 8:30 - śniadanie ( Klub CSAiU ul. Prądzyńskiego 1  - koszt 12 zł.);

8:30 - 9:00 - spotkanie organizacyjne – aula nr 2;

9:30 -10:00 - przegrupowanie na Ośrodek Szkolenia;

10:00 -11:00 - pokaz funkcjonowania stanowiska dowodzenia oddziału artylerii;

11:00 -12:30 - pokaz praktycznego wykonania zadań ogniowych na  SO;

12:30 -13:30 - pokaz nowoczesnych środków rozpoznania (BSL, APDR);

13:30 -14:30 - posiłek regeneracyjny;

14:30 -15:00 - pokaz działania radiolokacyjnych stacji rozpoznawczych;

15:00 - - zakończenie spotkania – wyjazd uczestników do macierzystych garnizonów.

Wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów pragnących wziąć udział w spotkaniu, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 06.05.2013 r. 

Przy zgłoszeniu prosimy podać ilość noclegów oraz kolacji i śniadań.

ZARZĄD GŁÓWNY SPA


 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich ArtylerzystówNadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów - 26 marca 2013

W dniu 26.03.2013 r. o godz. 17.00 w auli nr 2 CSAiU odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Zebranie przebiegało zgodnie z ustalonym porządkiem:

 1. Wybór i zatwierdzenie logo SPA.
 2. Propozycja pieczęci SPA.
 3. Wybór i zatwierdzenie pieczęci SPA.
 4. Propozycja planu działania.
 5. Dyskusja i zatwierdzenie planu działania.
 6. Nadanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Panom:
 • gen. bryg. Kazimierz CHUDY
 • gen. bryg. Antoni SKIBIŃSKI
 1. Informacja nt. WOJSKA RAKIETOWE I ARTYLERIA. STAN OBECNY I WYZWANIA
 2. Życzenia Świąteczne.

Podczas  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Członkowie  Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  dokonali wyboru i w przeprowadzonym  głosowaniu jawnym zatwierdzili:

- logo SPA

 

- wzór pieczęci SPA;

- plan działania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  na 2013 r. (dostępny na stronie z dokumentami SPA).

 

Na wniosek Zarządu Głównego, uchwałą  podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nadano tytuł  honorowego członka Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Panom:

- gen. bryg. Kazimierz CHUDY
- gen. bryg. Antoni SKIBIŃSKI.

Ponadto Prezes Stowarzyszenia, Pan Roman KŁOSIŃSKI  podczas swojego wystąpienia przedstawił członkom Stowarzyszenia informację dotyczącą stanu obecnego oraz wyzwań jakie czekają Wojska Rakietowe i Artylerię w przyszłości.

Po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów odbyło się zebranie Zarządu Głównego,  podczas którego w poczet członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przyjęto pięciu kolejnych członków.


 
Nadzwyczajne Wlane Zebranie Członków SPANadzwyczajne Wlane Zebranie Członków SPA - 5 marca 2013

W dniu 26.03.2013 roku o godzinie 17:00 w auli nr 2 CSAiU odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Porządek Zebrania:

 • przedstawienie planu działania na 2013 rok;
 • zatwierdzenie planu działania;
 • przedstawienie propozycji logo Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów;
 • zatwierdzenie logo Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów;
 • przedstawienie propozycji pieczęci Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów;
 • zatwierdzenie wzorów pieczęci Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów;
 • informacja na temat aktualnych struktur i wyposażenia jednostek artyleryjskich Wojsk Lądowych;
 • życzenia Świąteczne.

 
Nowi członkowie StowarzyszeniaNowi członkowie Stowarzyszenia - 28 lutego 2013

W lutym 2013 roku przyjęto 12 nowych członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Aktualnie Stowarzyszenie liczy 36 członków.


 
Posiedzenie Zarządu GłównegoPosiedzenie Zarządu Głównego - 27 lutego 2013

Odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów z udziałem kierowniczej kadry Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych z szefem WRiA pułkownikiem Jerzym Kociałkowskim.

Na posiedzeniu Zarządu obecny był przewodniczący głównego sądu koleżeńskiego płk dr Jan MARCHEL.

Przedstawiono wymagania formalno-prawne tworzenia terenowych oddziałów Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów oraz zatwierdzono regulamin Zarządu Głównego.


 
Zebrania Zarządu GłównegoZebrania Zarządu Głównego - 4 lutego 2013

Odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, na którym Prezes Zarządu przedstawił regulamin Zarządu Głównego oraz określono zadania dla członków Zarządu w zakresie planu działania w 2013 roku.


 
KRABY do bojuKRABY do boju - 30 listopada 2012
Tegoroczne święto wojsk rakietowych i artylerii stanowiło okazję do zaprezentowania najnowocześniejszego sprzętu, który już wkrótce trafi do wybranych jednostek artyleryjskich. Mowa tu o 155 milimetrowej samobieżnej armatohaubicy „Krab”, strzelającej pociskami zgodnymi ze standardem NATO. „Melduję, że dzięki życzliwości, wytrwałości i pracy wielu osób, właśnie dziś uroczyście przekazujemy do użytkowania 11. Mazurskiemu Pułkowi Artylerii z Węgorzewa dywizjonowy, wdrożeniowy moduł ogniowy „Regina”, w którego skład wchodzą 155 milimetrowe „Kraby”, podkreślił w przemówieniu generał Wierzcholski. „Jest on aktualnie najnowocześniejszym elementem uzbrojenia Wojsk Rakietowych i Artylerii. W obszarze naszych zainteresowań pozostaje również pozyskanie 155 milimetrowych samobieżnych haubic kołowych „Kryl”. Ponadto zakończyliśmy wyposażenie dywizjonów artylerii rakietowej w wyrzutnie "Langusta". Trwają intensywne prace nad nowym systemem dowodzenia do tego modułu”, dodał generał.
 
Walne zgromadzenie SPArt.Walne zgromadzenie SPArt. - 30 listopada 2012
W dn. 29.11.2012 r. odbyło się Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich, w wyniku którego wybrano władze stowarzyszenia takie, jak: Zarząd Główny Stowarzyszenia, Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia i Główny Sąd Koleżeński Stowarzyszenia. Podjęto również uchwałę o wprowadzeniu zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 
O artylerii w międzynarodowym wydaniuO artylerii w międzynarodowym wydaniu - 29 listopada 2012
W ramach tegorocznych Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, w miniony czwartek, 29 listopada 2012 roku, w toruńskiej stolicy polskich artylerzystów, czyli Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowo-metodyczna dotycząca kierunków rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz wykorzystania amunicji precyzyjnego rażenia w różnych środowiskach pola walki.