|
pl-PLen-US

Nowości oddziałów SPArt.

28 lut

Spotkanie bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

BW, aktualizacja: 2023-02-28

2 lutego 2023 roku bolesławiecki oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przeprowadził spotkanie noworoczne, w ramach którego odbyło się zebranie sprawozdawcze oddziału za miniony rok.

Członkowie zostali zapoznani z realizacją zadań i działalnością prowadzoną przez bolesławiecki oddział SPArt. w ubiegłym roku, wydatkowaniem środków oraz sprawozdaniem komisji rewizyjnej. Po przeprowadzonej dyskusji  zebranie udzieliło absolutorium zarządowi. Następnie sekretarz zarządu zapoznał członków oddziału z planem działalności na rok 2023.  

Przedstawiając działalność za miniony rok prezes oddziału  płk w st. spocz. Henryk Harkot podziękował za zaangażowanie i duży wysiłek włożony w realizację przedsięwzięć statutowych. Słowa uznania i podziękowania za wsparcie zostały skierowane również do zaproszonych gości, m.in. Prezesa Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka Jana Cołokidzi i Prezesa Zarządu Rejonu Bolesławiec Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź Marka Małowieckiego. Ponadto uhonorowano najbardziej zaangażowanych członków oddziału i jubilatów z okazji osiągnięcia 60 i 70 roku życia, a także powitano nowego członka oddziału kolegę Piotra Wleklika, który przybliżył swoją artyleryjską służbę.

Przedstawiając zamierzenia przyszłoroczne szczególną  uwagę zwrócono na przedsięwzięcia służące historii i kultywowaniu tradycji artyleryjskich, sprawozdawczo - wyborcze zebranie delegatów w Toruniu, majowe spotkanie artyleryjskie oraz Centralne Obchody Święta WRiA. Zamierzenia własne będą realizowane zgodnie z przyjętym planem i każdorazowo koordynowane na posiedzeniach zarządu. Część oficjalna została zakończona wyznaczeniem zasadniczych celów na 2023 rok.
W dalszej części członkowie SPArt. i zaproszeni goście uczestniczyli w  noworocznym spotkaniu artyleryjskim.

Zdjęcia: mjr Remigiusz Kwieciński

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW