|
pl-PLen-US

Nowości oddziałów SPArt.

20 paź

Komunikat nr 13/2022

BW, aktualizacja: 2022-10-20

W sobotę, 15 października 2022 roku, w Pleszewie odbył się X Zjazd Koleżeński byłych żołnierzy i pracowników cywilnych 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej. Na spotkanie byli żołnierze przyjechali z całego kraju, m.in. z Sieradza, Śremu, Torunia i Wrocławia. Zjazd zorganizował komitet grupujący byłych żołnierzy pułku z płk. Florianem Siekierskim, dowódcą pułku w latach 1986-1995 na czele.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęto przy pomniku "Żołnierskiej chwały". Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy w ostatnich latach odeszli na wieczną wartę. Pod pomnikiem wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych: starosta pleszewski Maciej Wasielewski, przewodniczący Rady Powiatu Marian Adamek, szefowa Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna, wiceburmistrz Pleszewa Andrzej Jędruszek; dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Krystian Piasecki; delegacja Bractwa Kurkowego oraz przedstawiciele wojskowych organizacji pozarządowych.

Uczestnicy zjazdu udali się również na rynek, gdzie złożyli symboliczne wiązanki pod pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego. Kolejny punkt programu stanowiły zawody strzeleckie o Puchar Zjazdu Koleżeńskiego. Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło wręczenie pucharów, nagród, odznaczeń i podziękowań.

Spotkanie towarzyskie stanowiło również doskonałą okazję do snucia wspomnień. A pomagała w tym wystawa kronik 20 pappanc i pamiątek dotychczasowych zjazdów, pokaz multimedialny oraz możliwość obejrzenia eksponatów zgromadzonych w Izbie Tradycji 70 Pułku Piechoty i Garnizonu Pleszew.

W spotkaniu wzięli udział  przedstawiciele Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów. Na wniosek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia we Wrocławiu Zarząd Główny uhonorował jubileuszowymi medalami Stowarzyszenia starostę pleszewskiego Macieja Wasielewskiego i burmistrza Pleszewa Arkadiusza Ptaka. Medale wręczył Prezes Stowarzyszenia Kolega Roman Kłosiński.

Z artyleryjskim pozdrowieniem,

                                                                                      Zarząd Główny                        

                                                                   Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW