|
pl-PLen-US

Nowości oddziałów SPArt.

13 lut

Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

BW, aktualizacja: 2020-02-24

W czwartek 13 lutego w Klubie Wojskowym 5. Lubuskiego pułku artylerii odbyło się zebranie sprawozdawcze Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Zebranie otworzył prezes sulechowskiego SPArt-u ppłk rez. Robert Majdecki, który podsumował działalność Stowarzyszenia za 2019 rok.

Miniony rok obfitował w bardzo wiele przedsięwzięć i wydarzeń, w których czynny udział wzięli: Zarząd oraz członkowie SPArt-u. Sulechów obchodził urodziny 700-lecia, 26-lecie utworzenia świętował 5 pa, sulechowskich artylerzystów wizytował Minister Obrony Narodowej, nie zabrakło wydarzeń okolicznościowych m. in. 101 urodziny mjr. w st. spocz. Józefa Kasperowicza, udział w akcjach honorowego krwiodawstwa czy centralnych obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.

Warto zaznaczyć, że podczas Narodowego Święta Niepodległości ufundowana przez sulechowskich artylerzystów i SPArt tablica pamiątkowa z okazji 700 lecia Sulechowa, została zakupiona ze wspólnych składek oraz umieszczona na ścianie Ratusza Miejskiego, gdzie odbyło się jej uroczyste odsłonięcie.

Jak zaznaczył prezes Majdecki (…) mamy powody do dumy, gdyż nasz udział w codziennym życiu pułku i miasta jest bardzo widoczny. Nie mniej aktywny zapowiada się 2020 rok, wśród stałych punktów programowych pojawiły się nowe, które również pozwolą aktywnie działać nie tylko dla środowiska artyleryjskiego ale także społeczności lokalnej. Wśród nowych pomysłów pojawił się m. in. udział w akcji ,,Żołnierska Pamięć’’ oraz ,, Paczka dla Bohatera’’.

Po wystąpieniu prezesa głos zabrał sekretarz mjr Marcin Walczewski, który przedstawił działalność finansową - bilans wpływów oraz wydatków Stowarzyszenia na cele statutowe, społeczne oraz bieżące.

Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów w sulechowskim Oddziale Terenowym liczy 43 członków, cieszy fakt, że stale się powiększa. Podczas zebrania przyjęto kolejne 4 nowe osoby, które odebrały z rąk prezesa legitymacje, a są to:

  • kpr. Robert Bargiel
  • kpr. Artur Leoszko
  • Sebastian Dębski
  • Bernard Kierul

Na zebraniu udzielono absolutorium członkom zarządu SPArt-u oraz zatwierdzono plan działania stowarzyszenia na 2020 rok.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Rybarczyk

/Zdjęcia w galerii/

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW