|
pl-PLen-US

Nowości oddziałów SPArt.

20 lut

SPRAWOZDANIE z działalności wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w 2019 roku

BW, aktualizacja: 2020-02-20

Szanowni Koledzy!

Mija 2019 rok, który w szczególny sposób zapisał się w historii naszego Oddziału. Po raz pierwszy bowiem Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów powierzył organizację spotkania członków Stowarzyszenia oddziałowi terenowemu. Możemy być dumni, że to właśnie nasz Oddział obdarzony został zaufaniem i zorganizował VII Spotkanie Artyleryjskie współdziałając z bolesławieckim Oddziałem SPArt.  

Pozwólcie Panowie, że - odstępując od chronologii zdarzeń jakie miały miejsce w 2019 roku - na początku nieco więcej uwagi poświęcę temu właśnie przedsięwzięciu.

Jak pamiętamy, na ubiegłorocznym zebraniu sprawozdawczym powołaliśmy grupy robocze, które miały realizować czynności przygotowawcze. Przypomnę, że działały następujące zespoły:

 

 • zakwaterowania i żywienia pod kierownictwem kol. Stanisława Gajewskiego,
 • wycieczkowa kierowana przez kol. Piotra Żurakowskiego,
 • transportowa z kol. Januszem Tuckim na czele,
 • finansowo-upominkowa, którą kierował kol. Tadeusz Żmurko,
 • ds. pobytu w AWL, której przewodził kol. Norbert Świętochowski,
 • medialna, w której główną rolę odgrywał Janusz Cieślak. 

Na podstawie wytycznych opracowanych przez Zarząd Oddziału kierownicy przedstawili propozycje działań podległych zespołów. Propozycje te scalone zostały w jeden, wspólny harmonogram przygotowania pobytu artylerzystów we Wrocławiu. W czasie trzech spotkań koordynacyjnych dokument ten był aktualizowany w zależności od stanu realizacji zaplanowanych zamierzeń. Dzięki temu udało nam się bez większych problemów przygotować do przyjęcia gości oraz zorganizować ich pobyt we Wrocławiu w sposób, który zyskał sobie uznanie uczestników, zaproszonych gości i Zarządu Głównego.

Za zaangażowanie i włożony wysiłek chciałbym serdecznie podziękować wszystkim członkom naszego Oddziału, a zwłaszcza Stanisławowi Gajewskiemu za całodobową gotowość do działania, Jurkowi Kociałkowskiemu za sprezentowanie pamiątkowych toreb i gadżetów z Jelcza, Januszowi Cieślakowi za opracowanie informatora oraz Piotrowi Żurakowskiemu, który wcielając się w rolę przewodnika przekazał wiele ciekawostek o Wrocławiu widzianym nie tylko od strony Odry.

Osobiście zbudowany jestem postawą Romana Dąbrowskiego, Jacka Pruchnickiego, Piotra Janiaka i Janusza Tuckiego, którzy nie czekali na zadania ale sami, spontanicznie występowali z inicjatywami wzbogacającymi naszą ofertę i bez dodatkowych poleceń podejmowali niezwykle pomocne działania.

Omawiając działania przygotowawcze oraz pobyt artylerzystów w naszym mieście nie mogę pominąć jeszcze jednej bardzo ważnej sprawy, tj. współdziałania z partnerami, których pozyskaliśmy do współpracy i pomocy.

Słów uznania nie mam dla Oddziału SPArt w Bolesławcu za przygotowanie pobytu na zamku Grodziec i tak bliskim wszystkim artylerzystom garnizonie. Słowa podziękowania  chciałby przekazać Henrykowi Harkotowi, z którym rozumieliśmy i dogadywaliśmy się bez najmniejszych problemów w najtrudniejszych nawet momentach.

Pułkownik Jacek Narloch osobiście zaangażował się nie tylko w prezentację dorobku Akademii Wojsk Lądowych, ale w przygotowanie niespodzianki w postaci występu zespołu muzycznego. Grupa organizacyjna AWL kierowana przez - w tej chwili- już płk. Norberta Świętochowskiego szybko i skutecznie reagowała na wszelkie propozycje korygując plan pobytu gości w Uczelni.

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników VII Spotkania Artyleryjskiego nie byłoby możliwe bez wielkiej przychylności komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych – Pana Pułkownika Kazimierza Łuckiego, który na wniosek naszego Zarządu został wyróżniony Honorową Odznaką Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

W 2019 roku nie ograniczyliśmy się tylko do zabezpieczenia pobytu artylerzystów we Wrocławiu. Członkowie naszego Oddziału zaangażowani byli i uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach, które postaram się pokrótce przypomnieć. I tak:

 

 • 21.01 podpisana została umowa w sprawie użyczenia pomieszczenia do odbywania posiedzeń Zarządu w biurze Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stalowej 1-7, gdzie zdeponowano dokumenty zawierającymi dane osobowe członków Oddziału.
 • W dniach 4 - 5.02  w Hucie Stalowa Wola gościli - zaproszeni przez Prezesa Bartłomieja Zająca - Pan gen. Antoni Skibiński, Zbigniew Dynowski  oraz Jerzy Kociałkowski występujący w roli przewodnika i kierowcy. Podczas wizyty byliśmy bardzo serdecznie przyjmowani przez kierownictwo i pracowników Huty. Dzięki temu  zostaliśmy szczegółowo zapoznani z procesem projektowania sprzętu wojskowego oraz produkcji HB „Krab”. Prezesowi HSW przekazano życzenia oraz upominki od Oddziału, a płk Edwardowi Hajdukiewiczowi podziękowania za zorganizowanie pobytu.
 • 8.02 w pogrzebie płk Piotra Pertka uczestniczyli: gen. Antoni Skibiński, gen. Sławomir Owczarek, Zbigniew Dynowski, Jerzy Kociałkowski, Stanisław Gajewski,  Roman Dąbrowski oraz delegacje artylerzystów z Bolesławca i Głogowa.
 • 9 marca w restauracji „Podkowa” odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet,    w którym uczestniczyły 24 osoby. Salę zarezerwował Stanisław Gajewski,        a kwiaty dla Pań kupił oraz koszty imprezy rozliczył Tadeusz Żmurko.
 • 15.03 w obchodach Święta 23 pa w Bolesławcu uczestniczyli: gen. Antoni Skibiński, Zbigniew Dynowski, Stanisław Gajewski i Piotr Żurakowski. Samochód do przejazdu wydzieliła Akademia Wojsk Lądowych.
 • 11.04 spora grupa członków naszego Oddziału uczestniczyła w pogrzebie płk. Jana Kowalczyka i jego zięcia płk. Henryka Bednarka.
 • 13.04 w restauracji „Podkowa” zorganizowano spotkanie wielkanocne, w  którym wzięło udział (30) osób. Menu wybrał i rezerwację sali zapewnił Stanisław Gajewski, upominki dla Pań ufundował Pan gen. Antoni Skibiński, a koszty imprezy rozliczył Tadeusz Żmurko.
 • W tym samym dniu, odbywał się pogrzeb płk. Leona Załuski na cmentarzu w Kaliszu, gdzie wieniec oraz kondolencje w imieniu Oddziału przekazał Florian Siekierski.
 • 18.04 w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Dowódcę Garnizonu Wrocław uczestniczyli gen. Antoni Skibiński i Zbigniew Dynowski.
 • Od maja prowadziliśmy coraz bardziej zintensyfikowane działania przygotowawcze do VII Spotkania Artyleryjskiego, a w dniach 26 i 27 czerwca gościliśmy członków naszego Stowarzyszenia we Wrocławiu, zapewniając im pokaz multimedialny fontanny, zwiedzanie miasta, zapoznanie z procesem szkolenia artylerzystów w Akademii Wojsk Lądowych oraz rejs wycieczkowy statkiem po Odrze. Następnie, już według planu bolesławieckiego Oddziału, zwiedziliśmy zamek Grodziec i udaliśmy się do Bolesławca, gdzie m.in. uczestniczyliśmy w uroczystej kolacji, wzięliśmy udział spotkaniu z prezydentem Bolesławca Panem Piotrem Romanem, odwiedziliśmy Zakład Ceramiki Artystycznej oraz zapoznaliśmy się ze sprzętem 23 pa i amerykańskiego batalionu inżynieryjnego.
 • 5.07 w PŻK Akademii Wojsk Lądowych składaliśmy gratulacje Jackowi Pruchnickiemu z okazji 60-tej rocznicy Urodzin.
 • W lipcu i sierpniu  Zarząd Oddziału zaangażowany był w rozliczanie kosztów pobytu artylerzystów we Wrocławiu, składanie informacji oraz przekazywanie różnorodnych danych Zarządowi Głównemu SPArt, 2 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu i Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury. Jednocześnie członkowie Zarządu spotykali się z osobami, którym dziękowali za pomoc udzieloną przy zabezpieczeniu VII Spotkania Artyleryjskiego (mjr Jabłoński z CSWInżiChem, mjr Andrzej Szalla i kpt. Piotr Sobański z AWL, Wiesław Trepka - kierowca busa). Do podziękowań dołączone zostały okolicznościowe upominki.
 • W dniach 3-6.09 odbywały się w Kielcach Targi Uzbrojenia, w których zaangażowani zostali koledzy: Jerzy Kociałkowski i Janusz Tucki jako przedstawiciele swoich firm.
 • 7.09  w święcie 62 kspec w Bolesławcu uczestniczył Pan gen. Antoni Skibiński.
 • 9. 09 wręczyłem Pani Ewie Osuchowskiej-Krautwald podziękowanie od dyrektora Fili Muzeum Wojsk Lądowych w Toruniu Pana Bogusława Wiśniewskiego - za przekazane pamiątki po płk. Józefie Krautwaldzie.
 • 11.09 obchodziliśmy w Karczmie Polskiej 60-tą rocznicę Urodzin Jerzego Kociałkowskiego.
 • We wrześniu Zarząd przygotował projekt terminarza działań w 2020 roku, który skonsultowany został z kilkoma członkami naszego Oddziału.
 • Na podstawie terminarza opracowano wnioski w sprawie współdziałania z jednostkami wojskowymi w 2020 roku, które  przekazano do AWL (6.09) i do 4 Regionalnej Bazy Logistycznej (10.09).
 • 12.10 na IX Zjazd Koleżeński 20 pappanc w Pleszewie wyjechali: gen. Antoni Skibiński, Zbigniew Dynowski, Piotr Żurakowski i Stanisław Gajewski. Z Warszawy dojechał również gen. bryg. Sławomir Owczarek. W ramach przygotowania wyjazdu wynegocjowano w AWL użyczenie busa, a członkowie delegacji z własnych funduszy zakupili kwiaty i prezenty dla organizatorów uroczystości. Informacja o Zjeździe Przeciwpancerniaków w Pleszewie umieszczona została na stronie internetowej Zarządu Głównego.
 • W październiku opracowano i przesłano do Zarządu Głównego wnioski ws. nadania odznak naszego Stowarzyszenia płk. Kazimierzowi Łuckiemu i kol. Florianowi Siekierskiemu.
 • Przy okazji Wszystkich Świętych na grobach naszych zmarłych Kolegów (nie tylko artylerzystów) znicze z logo SPArt złożyli: Pan gen. Antoni Skibiński na cmentarzu przy ul Bardzkiej, Zbigniew Dynowski na Grabiszynku, Janusz Tucki na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej, Stanisław Gajewski na cmentarzu       w Oleśnicy, Jerzy Kociałkowski na cmentarzu w Chrząstawie. Bardzo pozytywnie oceniam tego rodzaju działania tym bardziej, że odebrałem podziękowania od Pań: Emilii Bieniek, Ewy Choromańskiej i od żony płk. Kowalczyka,  a syn chor. Józefa Starca przesłał podziękowania do Zarządu Głównego.
 • Od 28.11 rozpoczęliśmy obchody Święta naszej Patronki św. Barbary, w ra-mach których przedstawiciele naszego Oddziału byli w Toruniu (28-30.11), Akademii Wojsk Lądowych (4.12) i Bolesławcu (6.12).

Mam nadzieję, że przypomniałem Kolegom zrealizowane w bieżącym roku przedsięwzięcia oraz pozytywne aspekty w działalności wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Nie wszystko jednak przebiegało tak, jak to sobie zaplanowaliśmy i wyobrażaliśmy. Nie ustrzegliśmy się błędów i nie ominęły nas  niepowodzenia, Pozostało bowiem parę spraw ujętych w planie działania, których nie udało się nam zrealizować lub doprowadzić do zadowalającego finału. Wymienić tu muszę takie zamierzenia jak: współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim, patronat nad klasą o profilu wojskowym, wycieczka na Górę Świętej Anny i strona internetowa Oddziału.

Jeżeli spojrzymy na to statystycznie, to z 26 zaplanowanych przedsięwzięć nie udało się z powodzeniem zakończyć czterech a więc nieco ponad 10%, Nie jest to jednak do końca prawda, gdyż w każdym przypadku podjęte zostały działania, które rokują szanse na pozytywne rozwiązanie w najbliższej przyszłości. Postaram się wyjaśnić ten stan rzeczy w odniesieniu do niżej w wymienionych zdarzeń:

 Nawiązanie współpracy z Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim.

Zamierzaliśmy nawiązać kontakt z Panem Cezarym Przybylskim przy okazji pobytu  w Bolesławcu oraz w czasie VII Spotkania Artyleryjskiego. Niestety Pan Marszałek nie uczestniczył w obchodach Święta 23 pa, a 27 czerwca nie przybył do Akademii Wojsk Lądowych, chociaż został przez Zarząd Główny zaproszony na uroczystość rozpoczęcia pobytu artylerzystów we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że kontakt z Panem Marszałkiem uda nam się nawiązać w nadchodzącym 2020 roku.

 Przyjęcie patronatu nad klasą o profilu wojskowym.

W okresie przygotowania do VII Spotkania Artyleryjskiego odwiedziłem Liceum Szkół Mundurowych przy ul. Ślężnej, gdzie przedyskutowałem z Panią Dyrektor sprawę udziału uczniów w początkowej części naszego spotkania oraz możliwość nawiązania współpracy w przyszłym roku szkolnym. Okazało się jednak, że ze względu na termin pokrywający się z zakończeniem roku oraz początek wakacji kierownictwo Liceum nie widziało możliwości skompletowania delegacji uczniów, która mogłaby wziąć udział w naszej imprezie. Nie przejawiało też większej chęci nawiązania współdziałania tłumacząc to natłokiem różnych zamierzeń oraz kontaktami z innymi organizacjami. Podobne rozmowy przeprowadziłem z Panem Cezarym Markiewiczem reprezentującym Lotnicze Zakłady Naukowe na Psim Polu. Również z powodu wakacji udział uczniów  klasy mundurowej w naszym spotkaniu był niemożliwy, ale do dyskusji o współdziałaniu mamy jeszcze powrócić.

 

Wycieczka na Górę Św. Anny i do Koźla.

Planowaliśmy, że we wrześniu lub październiku wyjedziemy na wycieczkę historyczno-geograficzną.  Prognozy były optymistyczne, gdyż przedsięwzięcie to ujęte zostało przez Dowódcę Generalnego RSZ w planie współdziałania jednostek wojskowych z organizacjami pozawojskowymi, a komendant 4 RBLog przysłał pismo informujące o tym fakcie. Problemy zaczęły się w chwili, gdy Zarząd podjął działania zmierzające do finalizacji wyjazdu. Mimo wielkiego zaangażowania, przede wszystkim kol. Tadeusza Żmurki nie udało się doprowadzić sprawy do szczęśliwego końca. Nie będę opisywał tu kolejnych formalności, jakich trzeba było dopełnić i problemów jakie należało rozwiązać. Przekażę tylko oficjalną wersję 4 RBLog. Otóż z powodu wielu przedsięwzięć nakazanych przez przełożonych do realizacji we wrześniu i październiku autokar moglibyśmy otrzymać dopiero w pod koniec listopada lub w grudniu. Na posiedzeniu Zarządu uznaliśmy, że ten termin - nie do końca zresztą pewny - kolidować może z obchodami Barbarki, więc zrezygnowaliśmy z organizacji wycieczki. Niepowodzeniem zakończyły się też próby załatwienia wyjazdu naszych członków autokarem 4 RBLog na Targi Uzbrojenia w Kielcach.

 

o    Uruchomienie strony internetowej Oddziału to przedsięwzięcie, które planował zrealizować Zygmunt Demidowski. Z różnych przyczyn nie udało nam się tego jeszcze dokonać. Zmierzamy jednak podążać w tym kierunku mimo, że docierają do nas głosy negujące potrzebę istnienia strony internetowej Oddziału. Osobiście uważam, że żyjąc w XXI wieku nie powinniśmy się pozbawiać możliwości wykorzystania tak sprawnego narzędzia komunikacji jakim jest Internet. Proszę Kolegów, byście w czasie dyskusji ustosunkowali się do tego problemu.

Szanowni Koledzy!

Po dokonaniu tego przeglądu przedsięwzięć mogę stwierdzić, że większość zamierzeń zaplanowanych na 2019 została zrealizowana. Możliwe to było dzięki przychylnej postawie i zaangażowaniu wielu naszych członków.

Przez cały rok Zarząd Oddziału prowadził działania mające na celu zabezpieczenie bieżącej działalności Oddziału oraz utrzymywanie kontaktów z jednostkami, organizacjami i instytucjami w Garnizonie Wrocław. W każdym miesiącu członkowie Zarządu spotykali się na posiedzeniach przynajmniej raz, a w okresie przygotowania do VII Spotkania Artylerzystów nawet częściej. W sumie odbyło się 12 posiedzeń Zarządu udokumentowanych notatkami, a doliczyć do tego należy jeszcze 3 odprawy koordynacyjne i jedną podsumowującą naszą działalność w okresie przygotowawczym oraz podczas pobytu członków Stowarzyszenia we Wrocławiu. Wielokrotnie też prowadziliśmy rozmowy, dyskusje i negocjacje z przedstawicielami takich instytucji jak: Akademia Wojsk Lądowych, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych, 4 Regionalna Baza Logistyczna, 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Klub 4 RBLog oraz Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.

Z tej wyliczanki widać, że członkowie Zarządu Oddziału nie mogą narzekać na brak zajęć. Wdzięczny jestem im za to, że kosztem własnego czasu wolnego wykonują swoje obowiązki, niekiedy nawet naruszając przy tym domowy budżet. Pozwólcie więc, że za pełną poświęcenia postawę i zaangażowanie serdecznie podziękuję Stanisławowi Gajewskiemu i Tadeuszowi Żmurce.

Chcę serdecznie podziękować również Kolegom: Romanowi Dąbrowskiemu, Jerzemu Kociałkowskiemu, Jackowi Pruchnickiemu, Januszowi Tuckiemu i raz jeszcze Stanisławowi Gajewskiemu, którzy nigdy nie odmówili mojej prośbie, nie szukali wymówek i w każdej sytuacji o każdej porze gotowi byli do działania, pomocy oraz reprezentowania naszego Oddziału w różnych imprezach i przedsięwzięciach.

Wielkie podziękowania kieruję w stronę Pana Generała Sławomira Owczarka, który z wysokiego szczebla Sił Zbrojnych, niejako „z lotu ptaka” czuwa nad naszymi poczynaniami, udziela wskazówek, skutecznie pomaga rozwiązywać problemy oraz zapewnia nam osłonę i wszelakie wsparcie.

Serdeczne gratuluję kol. Florianowi Siekierskiemu wyróżnienia złotą odznaką Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Proszę Kolegów: Mieczysława Szczuczyńskiego i Jana Dziaducha o odebranie legitymacji członkowskich. Wszystkich tych Panów, którzy nie otrzymali znaczków naszego Stowarzyszenia proszę o zgłoszenie się w przerwie do Sekretarza w celu ich odbioru.

Na zakończenie zostawiłem sobie jeszcze jeden przyjemny moment. Gdy słuchaliście Panowie relacji o tym czego dokonaliśmy w bieżącym roku nie mogliście nie zwrócić uwagi na to, że przy każdym przedsięwzięciu wymieniany był Pan Generał Antoni Skibiński. Nie znajduję słów uznania dla Jego aktywności, zaangażowania oraz chęci działania. Pan Generał daje nam piękny przykład jakim należy być człowiekiem, a zarazem jak postępować godnie, honorowo i odpowiedzialnie. Podkreślić przy tym należy, że w każdej sytuacji i przy każdej okazji Pan Generał jest naszym ambasadorem. Zawsze bowiem poczuwa się do obowiązku reprezentowania nas – artylerzystów, dążąc tym samym do wzmocnienia prestiżu naszego rodzaju wojsk.

Panie Generale, w imieniu Zarządu i członków Oddziału dziękuję za godne naśladowania poczucie obowiązku, za koleżeństwo i życzliwe podejście do podejmowanych przez nas inicjatyw, za przekazywanie dobrych sugestii i rad, a także za wspieranie naszych działań oraz ciągłe mobilizowanie do aktywnego udziału w życiu nie tylko artyleryjskiego środowiska.

Kończąc swoje wystąpienie dziękuję za uwagę, raz jeszcze przekazuję słowa uznania Kolegom aktywnie uczestniczącym w życiu naszej społeczności, proszę o zabieranie głosu w dyskusji oraz zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą Zarządowi wypełniać statutowe obowiązki w ostatnim roku kadencji. 

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW