|
pl-PLen-US

Nowości oddziałów SPArt.

06 lut

Spotkanie bolesławieckiego oddziału SPArt.

BW, aktualizacja: 2020-02-18

6 lutego 2020 roku bolesławiecki oddział Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów przeprowadził spotkanie noworoczne, w ramach którego odbyło się zebranie sprawozdawcze oddziału za  2019 rok.

Członkowie zostali zapoznani z realizacją zadań w minionym roku oraz sprawozdaniem komisji rewizyjnej i po przeprowadzonej dyskusji  zebranie udzieliło absolutorium zarządowi. Następnie sekretarz zarządu zapoznał członków z Planem Działania  Oddziału na 2020 r.

Przedstawiając działalność za miniony rok prezes oddziału  podziękował za duży wysiłek członkom zaangażowanym w przygotowanie VII Spotkania Artyleryjskiego w Bolesławcu w dniach 27-28 czerwca 2019 roku, w tym dowódcy 23 pułku artylerii płk Grzegorzowi Potrzuskiemu. Słowa uznania i podziękowania zostały skierowane również do zaproszonych gości: Prezydenta Miasta Bolesławiec pana Piotra Romana i  Wiceprezesa Zarządu PCK pana Adama Fornala honorując ich dyplomem i odznaką Stowarzyszenia.

Podobne wyrazy wdzięczności zostały przygotowane dla Prezesa Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka pana Jana Cołokidzi i Wójta gminy Gromadka pana Dariusza Pawliszczy.

Honorowym gościem spotkania był najstarszy artylerzysta Garnizonu Bolesławiec pan płk Ignacy Kwik, który został uhonorowany okolicznościowym dyplomem z okazji 93 rocznicy urodzin. Ponadto z okazji 70 rocznicy urodzin list gratulacyjny otrzymał  kol. Ryszard Krzos. Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymał kol. Remigiusz Kwieciński związku z mianowaniem na stopień majora w formie okolicznościowego ryngrafu i listu gratulacyjnego.

Przedstawiając zamierzenia przyszłoroczne szczególna  uwaga została zwrócona na sprawozdawczo-wyborcze zebranie delegatów w Toruniu, majowe spotkanie artyleryjskie oraz Centralne Obchody Święta WRiA. Zamierzenia własne będą realizowane zgodnie z przyjętym planem i każdorazowo koordynowane na posiedzeniach zarządu.

Część oficjalna została zakończona wyznaczeniem zasadniczych celów na 2020 roku. W dalszej części członkowie SPArt. i zaproszeni goście uczestniczyli w  noworocznym spotkaniu artyleryjskim.

Tekst: płk rez. Henryk Harkot.
Zdjęcia: mjr Remigiusz Kwieciński

/Zdjęcia w galerii/

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW