|
pl-PLen-US

Nowości oddziałów SPArt.

21 maj

Sprawozdanie Oddział Terenowy Głogów za 2018 rok

BW, aktualizacja: 2019-05-21

W dniu 5 lutego 2019 roku na posiedzeniu Zarządu Oddziału Terenowego w Głogowie podsumowano działalność Oddziału w 2018 roku.

Działalność zarządu w 2018 roku ukierunkowana była na organizację zaplanowanych zamierzeń oraz koordynację udziału członków w zamierzeniach Zarządu Głównego. Podstawowe decyzje podejmowane były na posiedzeniach zarządu w formie uchwał.

Członkowie Oddziału wzięli udział w następujących przedsięwzięciach Zarządu Głównego Stowarzyszenia:

  • w dniach 22-25 maja 2018 roku w spotkaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia pod nazwą „Artyleryjskie Spotkanie Majowe” w Toruniu
  • w dniu 1 grudnia 2018 roku w obchodach święta WRiArt w 23 Śląskim Pułku Artylerii.
  • w dniu 7 grudnia 2018 roku w Centralnych Obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu.

W ramach realizacji zamierzeń Oddziału w Głogowie członkowie wzięli udział w następujących przedsięwzięcia Oddziału:

  • w dniu 3 marca w uroczystym nadaniu nazwy „Rondo Artylerzystów” i ulicy „Generała Józefa Bema”
  • w dniu 15 sierpnia w uroczystym apelu 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego i Wojskowej Komendy Uzupełnień w ramach obchodu Święta Wojska Polskiego
  • w dniu 15 wrześniu w strzelaniu w ramach „Rodzinnego Pikniku Strzeleckiego”
  • w grudniu w apelu pod Pomnikiem Artylerzysty z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Ponadto delegacje Oddziału uczestniczyły w organizowanych przez władze administracyjno-samorządowe oraz Dowództwo Garnizonu uroczystościach z okazji świąt państwowych i wojskowych.

Kolejnym punktem było podsumowanie działalności finansowej Oddziału w 2018 roku, która realizowana była zgodnie ze statutem.

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW