|
pl-PLen-US

Nowości oddziałów SPArt.

14 kwi

Sprawozdanie Oddział Terenowy Węgorzewo za 2018 rok

BW, aktualizacja: 2019-04-30

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OT Węgorzewo SPArt poszerzone o przedstawienie pod głosowaniu planu działania oddziału w 2019 r.

W trakcie posiedzenia przyjęto na członka zwyczajnego SPArt Kolegę Krzysztofa Malankiewicza.

W dalszej kolejności przedstawiono sprawozdanie ze stanu finansów i działalności w 2018 r., zaakceptowane przez zebranych jednogłośnie oraz kwestię płatności składek za 2019 r.

Następnie przedstawiono projekt planu działania SPA OT Węgorzewo w 2019 r. Przewodniczący zebrania, Kolega Szpadzik poddał pod głosowanie plan, lecz projekt nie zyskał akceptacji zgromadzenia i został odesłany do uzupełnienia. W wyniku dyskusji i kolejnych głosowań ustalono, że plan działania oddziału na rok 2019 zostanie zaakceptowany na następnym zebraniu po uwzględnieniu przesłanych przez członków oddziału pocztą internetową uwag i propozycji działalności, zwłaszcza dotyczących kolejnego, „II spływu kajakowego członków i rodzin OT SPA Węgorzewo”. W celu ustalenia optymalnego terminu i trasy spływu została rozesłana ankieta, której wynik będzie wiążący dla całego przedsięwzięcia. Wyłoniono tymczasowy komitet organizacyjny spływu.

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW