click for full size1 grudnia 2014 roku w Bazie Camp Novo Selo w Kosowie odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. W uroczystości udział wzięli m.in.: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Macedonii – Jacek MULTANOWSKI, Dowódca Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód (MNBG – E) – ppłk Clinton BAKER, Przewodniczący Zespołu Przekazania Dowodzenia – płk Janusz KUZIEMSKI, Szef Departamentu Policji EULEX – podinspektor Cezary LUBA, Szef Grupy Oficerów Łącznikowych UNIMIK – płk Rafał JARMURZYK. Dowódca Jednostki Specjalnej Polskiej Policji EULEX w Kosowie – podinspektor Paweł KUROWSKI, a także dowódcy kontyngentów innych państw oraz Starsi Oficerowie Narodowi. W przeddzień przekazania dowodzenia odbyła się Msza Święta odprawiona w intencji żołnierzy PKW, którą celebrował kapelan XXXI zmiany - ks. ppor. Przemysław TUR.O godz. 10:30 dowódca uroczystości mjr Mateusz KUJAWSKI złożył meldunek o gotowości do ceremonii przekazania obowiązków Dowódcy PKW KFOR Szefowi Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych (DO RSZ) gen. dyw. pil. Sławomirowi KAŁUZIŃSKIEMU. Po podniesieniu na maszt Flagi Państwowej i odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej zdający obowiązki dowódcy XXX zmiany ppłk Krzysztof BRODECKI powitał przybyłych gości i podsumował dotychczasową działalność. Następnie został odczytany Rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ o zmianie na stanowisku Dowódcy PKW. W dalszej części ceremonii przekazania dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym w Kosowie, było podpisanie protokołów oraz złożenie meldunku gen. dyw. pil. Sławomirowi KAŁUZIŃSKIEMU. Dowódca XXX zmiany PKW przekazał Sztandar Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR nowemu Dowódcy – ppłk. Dariuszowi WOJTKOWIAKOWI. Jako pierwszy zabrał głos Szef Sztabu DO RSZ, który podziękował żołnierzom XXX zmiany za wzorowe wykonanie zadań mandatowych, a żołnierzom XXXI życzył powodzenia i spokoju w czasie wykonywania stojących przed nimi zadań. Następnie zabrali głos: ppłk Clinton BAKER, dziękując za wspólną służbę i profesjonalne wykonywanie zadań, dowódca XXX zmiany ppłk Krzysztof BRODECKI, wyraził swoją wdzięczność za sumienne wykonanie zadań. Następnie Dowódca XXXI zmiany ppłk Dariusz WOJTKOWIAK w swoim przemówieniu zapewnił, że będzie kontynuatorem dotychczasowych działań na rzecz utrzymania stabilizacji i pokoju w Kosowie.