click for full size18 stycznia 2015 roku minęła 95-ta rocznica powrotu Torunia do granic terytorialnych odrodzonej po I wojnie światowej Rzeczypospolitej. Z tej okazji z inicjatywy prezydenta miasta Torunia i komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk Dariusza Adamczyka odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona wydarzeniom tamtych dni.
28 czerwca 1919 r. podpisany został traktat wersalski. Niemcy zobowiązali się w nim do oddania Polsce określonych ziem, w tym Pomorza wraz z Toruniem. Rozmowy z przedstawicielami władz niemieckich w tej sprawie prowadził komisarz Naczelnej Rady Ludowej Stefan Łaszewski, przyszły wojewoda pomorski.
18 stycznia 1920 roku jako pierwsza wkroczyła do miasta, idąc od strony Inowrocławia, Dywizja Pomorska dowodzona przez płk Stanisława Skrzyńskiego. Powitanie wojska nastąpiło na placu przed stacją kolejową Dworzec Miasto, który dla upamiętnienia historycznego dnia nosi obecnie nazwę 18 Stycznia. Akt przekazania kluczy do miasta odbył się w Ratuszu Staromiejskim. Po wojskowej defiladzie, ok. godz. 16.30 płk Stanisław Skrzyński, komisaryczny prezydent wyznaczony przez polski rząd Otton Steinborn oraz grupa polskich urzędników przybyli do Ratusza, gdzie oczekiwali na nich członkowie niemieckich władz Torunia. Przejmując władzę nad miastem, płk Skrzyński powiedział: "Historia wydała swój wyrok. Uchylmy przed nią czoła. Przyjmując dziś od panów klucze miasta, zaznaczam, że stoimy na stanowisku prawdziwej i szczerej lojalności względem wszystkich, bez różnicy stanów i narodowości obywateli państwa polskiego". Władza przejęta przez polskiego pułkownika została następnie przekazana na w ręce prezydenta Torunia Ottona Steinborna. Dwa dni później do Torunia przybył gen. Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego a wcześniej „Błękitnej Armii”. Generał cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców grodu Kopernika. Przemawiając z balkonu Ratusza do mieszkańców Torunia powiedział – Serdeczne dzięki wam od wojska polskiego za świetne powitanie, które wskazuje, że tu była, jest i będzie tylko Polska -. W pierwszą rocznicę wkroczenia jego wojsk do miasta odebrał przyznany przez radnych tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia. Po 127 latach pruskiego panowania Toruń powrócił do Macierzy.