Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

21 listopada 2019 08:55 ||  Zaloguj || rss

CSAiU - Spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Posted by JK on 23 czerwca 2015 13:50
click for full sizeWe wtorek 23 czerwca w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne dotyczące współpracy w latach 2015 – 2016. Wzięli w nim udział zaproszeni przez Komendanta Centrum, płk. Dariusza Adamczyka przedstawiciele organizacji samorządowych i innych partnerów społecznych.
Zebranym przedstawiono obowiązujące w resorcie obrony narodowej przepisy normujące zasady współpracy. Ponadto przypomniano powinności wynikające z podpisanych umów oraz algorytm postępowania w przypadku potrzeby użyczenia pojazdów bądź nieruchomości będących w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej.
W ramach dyskusji zwrócono również uwagę na konsolidację wysiłków i „współpracę w poziomie” – umożliwiającą podniesienie rangi realizowanych wspólnie przedsięwzięć.
Jak zgodnie podkreślali zarówno organizatorzy jak i uczestnicy, spotkanie dało możliwość uniknięcia ewentualnych nieporozumień i nieścisłości, szczególnie w kontekście zamierzeń planowanych do realizacji w 2016 roku.

CSAiU - Szkolenie żołnierzy łotewskich w CSAiU w Toruniu

Posted by JK on 19 czerwca 2015 13:53
click for full sizePrzez dwa tygodnie, od 8 do 19 czerwca na terenie toruńskiego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia przebywali żołnierze Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej. Uczestniczyli oni w kursie z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem typu BLG-67.
Czterej żołnierze reprezentujący 54 batalion inżynieryjny Gwardii Narodowej Republiki Łotewskiej w takcie szkolenia poznawali budowę i zasady eksploatacji mostu towarzyszącego na podwozu czołgu T-55. Uczestniczyli też w przeprowadzaniu niezbędnych czynności obsługowych sprzętu. Następnym elementem było doskonalenie techniki pracy z mostem. Ćwiczyli więc, między innymi, kierowanie pojazdem, załadowywanie i transport przęsła, pokonywanie trudnego terenu, aż po rozkładanie mostu nad przeszkodami. 
Dowódca grupy kursantów z Łotwy, kpr. Aldis Disereits był pełen podziwu dla umiejętności i profesjonalizmu żołnierzy CSAiU. Wyraził on głębokie podziękowania dla instruktorów prowadzących szkolenie za zaangażowanie i pomoc w trakcie kursu. Na zakończenie dodał, że żadne z pytań zadanych przez niego lub jego kolegów nie pozostało bez odpowiedzi, a wiedza nabyta w toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia zostanie należycie wykorzystana.

23 Śląski Pułk Artylerii - Zadania ochrony w „Noble Jump”

Posted by JK on 19 czerwca 2015 13:17
click for full sizePrzez kilkanaście dni czerwca żagański Ośrodek Szkolenia Poligonowego był areną na której realizowane były założone cele sojuszniczego ćwiczenia „NOBLE JUMP”.
 
W ćwiczeniu brały także udział wytypowane pododdziały „Czarnej Dywizji” realizując różne zadania: bojowe i zabezpieczające. Tym razem bolesławieckim artylerzystom przypadły w udziale zadanie „Force Protection” związane z ochroną wojsk – w tym przypadku ochroną „bazy” wojsk sojuszniczych. Przez cały czas trwania ćwiczenia, całodobowo pełnili służbę wartowniczo – patrolową ochraniając jeden z rejonów rozmieszczenia żołnierzy i sprzętu bojowego, specjalistycznego wojsk państw NATO.
Dla żołnierzy pułku to okazja do doskonalenia procedur obrony i ochrony w warunkach polowych oraz działania na posterunkach w różnych sytuacjach.

23 Śląski Pułk Artylerii - Starszy chorąży Andrzej Tkaczyk podoficerem roku 11 LDKPancPrzeprawa artylerzystów

Posted by JK on 16 czerwca 2015 13:13
click for full sizeW dniach 15 - 16 czerwca br. wydzielone siły i środki 23 pułku artylerii uczestniczyły w szkoleniu z zakresu rozpoznania i pokonywania przeszkody wodnej na Ośrodku Ćwiczeń Biała Góra.
 
Dla artylerzystów szkolenie stanowiło pierwszy od kilku lat praktyczny sprawdzian pokonywania przeszkody wodnej na promach, moście pontonowym i łodziach desantowych. Przeprawiali się żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej i dywizjonu dowodzenia, którzy pierwszego dnia szkolenia uczyli się czynności z zakresu załadunku, zabezpieczenia oraz rozładunku 122 mm wyrzutni WR-40 LANGUSTA, pojazdów łączności oraz samochodów ciężarowo – terenowych podczas przepraw różnymi sposobami. W kolejnym etapie szkolenia doskonalono praktyczne pokonywanie przeszkody wodnej na pływających transporterach gąsienicowych PTS, promach oraz moście pontonowym PP-64. W tym samym czasie żołnierze przeprawiali się na łodziach desantowych.
Drugiego dnia szkolenia pokonywano przeszkodę wodną całością ćwiczących sił i środków, w którym wspólnie z artylerzystami uczestniczyły również inne jednostki Czarnej Dywizji. Jak podkreśla dowódca zgrupowania szkoleniowego 23 pułku artylerii podpułkownik Tomasz Lisiecki „Cel szkolenia został osiągnięty. Żołnierze opanowali czynności pozwalające bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi procedurami przeprowadzić przeprawę przez przeszkodę wodną, a wnioski z zajęć pozwolą odpowiednio ukierunkować przyszłe szkolenia”. 
Wagę szkolenia inżynieryjno-saperskiego realizowanego na OC Biała Góra dla artylerzystów podkreślił również dowódca pułku pułkownik Paweł Świtalski. „Forsowanie czyli pokonanie przeszkody wodnej jest ważną, ale i stosunkowo trudną forma natarcia. Od jej dobrej realizacji zależy umiejętność współdziałania wszystkich funkcyjnych, znajomości obowiązujących zasad i procedur oraz umiejętności dowódców, kierowców i uczestniczących w niej żołnierzy. Przeprowadzone zajęcia dały moim podwładnym obraz skali przedsięwzięcia oraz jak się do niego należy przygotować, bo oprócz umiejętności stricte artyleryjskich istotną rolą jest umiejętność współdziałania z innymi rodzajami wojsk, w tym przypadku saperami" – podsumowuje szkolenie dowódca bolesławieckich artylerzystów pułkownik Paweł Świtalski. 
 

SPArt - Podróż historyczno wojskowa do Torunia węgorzewskiego stowarzyszenie żołnierzy WP

Posted by JK on 28 maja 2015 06:57
click for full sizeW dniach 26-28.05.2015 roku  grupa  członków i sympatyków WSŻ WP uczestniczyła w zorganizowanej przez Zarząd  WSŻ WP  podróży wojskowo-historycznej  do  Torunia.  W czasie wyjazdu towarzyszyły   bardzo dobre warunki pogodowe, które między innymi wpływały na wyśmienitą atmosferę wśród uczestników podróży. Takiej atmosferze sprzyjało  także bardzo dobre zabezpieczenie  podróży ze strony Komendy CSAiU i  dowództwa 11pa, jak również kultura i poczucie humoru uczestników podróży.
            W trakcie podróży jej uczestnicy  zapoznali się z historycznymi zabytkami Torunia przy pomocy przewodnika z CSAiU Pani Danieli Muzalewskiej, a także z historycznymi egzemplarzami sprzętu artyleryjskiego i tradycjami artyleryjskimi garnizonu toruńskiego w Muzeum Wojsk Lądowych,  zaprezentowanymi przez kustosza Muzeum Pana Bogusława Wiśniewskiego. Osiągnięcia CSAiU przedstawili nam Zastępca Komendanta  ppłk Zbigniew Kowalski i szef sekcji wychowawczej mjr Ireneusz Bandura. Na początku  wizyty w CSAiU złożono  symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona artylerii polskiej generała Józefa Bema. Byli absolwenci WSO WRiA ze wzruszeniem  wspominali lata nauki w pięknym Toruniu, kolebce polskiej artylerii.
            Bardzo interesującym  przeżyciem dla uczestników podróży był udział w przedsięwzięciach szkoleniowych żołnierzy 11pa, którzy właśnie kończyli miesięczne szkolenie poligonowe realizując na toruńskim poligonie trening kierowania ogniem. Zastępca dowódcy 11pa ppłk Krzysztof Brodecki przedstawił nam informację o szkoleniu jednostki na poligonie oraz  zademonstrował nam sprzęt i uzbrojenie pułku, obozowisko oraz manewr pododdziałów ogniowych 1 dywizjonu artylerii samobieżnej i 3 dywizjonu artylerii rakietowej na stanowiskach ogniowych. Nie obyło się bez tradycyjnej gościnnej kawy i odrobiny słodyczy. Zapoznano  się  też ze śmigłowcem rozpoznawczym Mi-2 obsługującym strzelanie 11pa, a szczególnie z wchodzącymi na wyposażenie jednostki nowymi haubicami samobieżnymi "KRAB" oraz wyposażeniem dowodzenia i logistycznym wchodzącym w skład tego dywizjonowego modułu.
            Szczególnym przeżyciem był dla  uczestników wycieczki  udział w strzelaniu amunicją bojową w wykonaniu 1 dywizjonu artylerii samobieżnej wyposażonego w "DANY", dowodzonego przez ppłk Janusza Szpadzika. Najpierw oglądano  sprawne wykonanie ognia na stanowiskach ogniowych. Następnie z punktu obserwacyjnego rozmieszczonego na wzg.  Czarneckiego efekty ognia dywizjonu na polu ognia. Cel, który wskazał  prezes stowarzyszenia, gen. Edward Pawlica ,  dla dowódcy grupy rozpoznawczej, po przystrzeleniu  jednym pociskiem, został zmieciony salwą dywizjonu. Dokładność, skupienie pocisków i czas wykonania zadania były bardzo dobre. Pogratulowano  dowódcy i żołnierzom dywizjonu doskonałego wyszkolenia artyleryjskiego. Jak stwirdził  gen.Edward Pawlica - "Przez okres swojej służby w artylerii  WP uczestniczyłem w setkach strzelań artyleryjskich wykonywanych przez różne jednostki i pododdziały artylerii, bo tak wykonany ogień zdarzał się bardzo rzadko. Kto służył w  artylerii i zna zasady jej działania, wie, że przy strzelaniu z zakrytych stanowisk ogniowych oprócz żołnierskiego szczęścia trzeba jeszcze posiadać doskonale wyszkolony i zgrany cały stan osobowy dywizjonu. Żołnierze ppłk Janusza  Szpadzika posiadali i szczęście i stosowne umiejętności.  Nie było w tym nic dziwnego, skoro dowódcą dywizjonu jest profesjonalista,  pasjonat artylerii  i żołnierskiego fachu".
            W czasie podróży miało miejsce spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk Romanem Kłosińskim, który przedstawił  cele i  zadania stowarzyszenia, sposób ich realizacji oraz zasady członkowstwa w stowarzyszeniu, a także perspektywy współpracy z  węgorzewskim stowarzyszeniem.
            Była też okazja do przypomnienia sobie zakwaterowanie w warunkach zbliżonych do żołnierskich, które zapewniał nam wraz ze swoimi podwładnymi Pan kpt. Ireneusz Malinowski. Żywienie realizowano  na bazie Kompleksu Gastronomicznego "Róża Wiatrów".
               Po podróży pozostały nam przyjemne wrażenia. Jej uczestnicy dziękują  wszystkim, którzy pomogli  w zabezpieczeniu udanego przedsięwzięcia, a szczególnie Komendantowi CSAiU płk Dariuszowi Adamczykowi i Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  płk Jackowi Werze, bez pomocy których podróż nie byłaby możliwa do realizacji.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - Strona 8 z 40Ostatnie artykuły

IX SPOTKANIE PLESZEWSKICH PRZECIWPANCERNIAKÓW
Komitet organizacyjny IX Zjazdu byłych żołnierzy i pracowników 20 pułku przeciwpancernego pod ki...

SPArt. |

XVIII zmiana PKW EUFOR ALTHEA
W dniu 3 października 2019 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy XVIII zmiany...

SPArt. |

ARTYLERZYŚCI Z WĘGORZEWA NA ĆWICZENIU „DRAGON - 19”
Żołnierze 11. Mazurskiego Pułku Artylerii przez dwa dni od 18 do 19 czerwca 2019 roku wykonywali zada...

SPArt. |

W Suwałkach będzie pułk
Powstanie nowy pułk artylerii w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o powiększe...

SPArt. |

Trening Kierowania Ogniem 11pa „PUMA 19”
Kilka dni po zakończonym ćwiczeniu „LAMPART 19”, mazurscy żołnierze działali pod kryptonimem kolejneg...

SPArt. | comments: 0

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,02 seconds