Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

7 grudnia 2019 22:39 ||  Zaloguj || rss


All the articles posted by BW:

ŻYCZENIA

Posted by BW on 21 marca 2018 07:35


Zmiana Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii

Posted by BW on 19 marca 2018 07:05
click for full size16 marca 2018 roku w Węgorzewie płk dypl. Jacek Wera uroczyście przekazał dowodzenie 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii ppłk. dypl. Robertowi Matyskowi.
Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 16 Dywizji Zmechanizowanej, byli dowódcy węgorzewskiej jednostki, dowódcy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych powiatu węgorzewskiego. Punktualnie o godzinie 12.00 dowódca uroczystości ppłk Arkadiusz Rożnowski złożył Zastępcy Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Stanisławowi Kaczyńskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości. Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej, Dowódca Dywizji podziękował płk. dypl. Jackowi Werze za bardzo dobre dowodzenie Pułkiem oraz pogratulował osiągniętych wyników i poziomu realizacji zadań życząc podobnych sukcesów na nowym stanowisku - Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii w 12 Dywizji Zmechanizowanej. Następnie gen. Kaczyński przedstawił przebieg służby przyjmującego dowodzenie 11pa płk. Roberta Matyska, życząc samych sukcesów i satysfakcji z dowodzenia węgorzewskimi artylerzystami. Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru Jednostki Wojskowej i złożenie meldunku o przekazaniu dowodzenia Pułkiem. Po oddaniu ostatniego salutu armatniego płk Wera w swoim pożegnalnym przemówieniu podziękował wszystkim za wspólną pracę i służbę. Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie nowego Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, płk Roberta Matyska, który stwierdził, iż jest to dla niego zaszczy, że dzięki decyzji przełożonych zostało mi powierzone dowodzenie 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii. Ceremonię na placu zakończyła defilada pododdziałów, po której wykonano pamiątkową fotografię uczestników uroczystości. Dalsza część ceremonii odbywała się na Sali Tradycji, gdzie po wbiciu pamiątkowego gwoździa w drzewiec Proporca Rozpoznawczego Pułku, płk Wera przekazał go swojemu następcy. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli dowódcom życzenia szczęścia oraz pomyślnej realizacji życiowych planów. W Sali Tradycji również płk Matysek, zgodnie z tradycją panującą w jednostce, przyjął z rąk byłego dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii płk. Wiesława Pietrzaka, przyrząd do wstrzeliwania stanowiący swoisty talizman dla dowodzącego węgorzewskimi artylerzystami, a od przedstawicieli Pułku otrzymał oznaki rozpoznawcze, które z dumą noszone są przez żołnierzy Pułku na mundurach. Podpułkownik dyplomowany Robert Matysek jest absolwentem toruńskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, którą ukończył w 1995 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął od stanowiska dowódcy plutonu, a następnie dowódcy baterii w 14 dywizjonie artylerii rakietowej. Zanim objął obowiązki zastępcy szefa sztabu w polsko-ukraińskim batalionie sił pokojowych w Przemyślu był specjalistą oddziału doktryn połączonych. Kolejne stanowisko objął jako dowódca 14 dywizjonu artylerii rakietowej, a następnie 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu. Od 2012 roku ppłk Robert Matysek pełnił obowiązki na stanowisku Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie z przerwą w 2014 roku, kiedy to był starszym specjalistą w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W międzyczasie pełnił służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych - dwukrotnie w Iraku i raz w Afganistanie oraz ukończył między innymi Szkołę Dowódczo-Sztabową Wojsk Lądowych w Fort Leavenwort w USA oraz Akademię Obrony Narodowej. W marcu 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie.
Tekst: mjr Rafał Ługiewicz.


Koniec szkolenia poligonowego 23 śląskiego pułku artylerii

Posted by BW on 16 marca 2018 08:46
click for full size16 marca dobiegło końca szkolenie poligonowe 23 Pułku Artylerii z Bolesławca w OSPWL Żagań. Jedno jest pewne - żołnierze i ich dowódcy wykorzystali ten czas bardzo intensywnie i osiągnęli zamierzone cele.
Przeprowadzone podczas ćwiczeń zarówno zajęcia bojowe, jak i logistyczne pozwoliły dowódcom ocenić umiejętności swoich podwładnych. Jednak nie da się ukryć, że najważniejszym sprawdzianem kunsztu artylerzystów były strzelania amunicją bojową.
Podczas kończących manewry zajęć ze strzelania i kierowania ogniem dowódcy 1 das i 3 dar sprawdzili umiejętności rzutów ogniowych. Przez dwa dni baterie artylerii wykonywały zadania ogniowe amunicją bojową w dzień i w nocy. Wszystkie pociski raziły cele z wymaganą dokładnością, a o wysokim poziomie wyszkolenia dywizjonów świadczyły normy, w jakich pododdziały wykonywały manewr wewnątrz rejonu stanowisk ogniowych oraz w jakich osiągały gotowość ogniową. Intensywnemu szkoleniu poddani zostali także żołnierze NSR odbywający rotacyjne ćwiczenie wojskowe w składzie pododdziałów artylerii.
Istotnym elementem szkolenia było współdziałanie artylerzystów z innymi rodzajami wojsk. W ramach wspólnego szkolenia z pododdziałem 1 Pułku Saperów, kompania inżynieryjna wykonała rozbudowę fortyfikacyjną stanowisk ogniowych 1 das przygotowując działobitnie dla 152 mm armatohaubic samobieżnych Dana. Żołnierze z pododdziałów ogniowych mieli możliwość współdziałania przy realizacji zadań z przygotowania rozbudowy fortyfikacyjnej stanowisk ogniowych. Udział saperów w szkoleniu umożliwił artylerzystom także realizację przeprawy przez przeszkodę wodną z wykorzystaniem mostu samochodowego MS-20 Daglezja.
Przed "Bogami Wojny" pozostały jeszcze dwa elementy kończących się manewrów:  przemieszczenie sił i środków do miejsca stałej dyslokacji oraz obsługa pojazdów i sprzętu. Jest to jednak dopiero początek tegorocznego szkolenia w 23 Pułku Artylerii - przed artylerzystami stoi wiele kolejnych wyzwań, do których zaliczyć należy udział w zgrupowaniu pododdziałów Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz udział w ćwiczeniach dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
„Intensywne szkolenie na obiektach poligonowych i pasach taktycznych OSPWL umożliwiło kompleksowe sprawdzenie wyszkolenia pododdziałów pułku oraz ich gotowość do kolejnych tegorocznych zadań i przedsięwzięć szkoleniowych. Udział w szkoleniu pododdziałów innych rodzajów wojsk pozwolił ponadto na doskonalenie współdziałania w warunkach bojowych” - podsumowuje szkolenie dowódca 23  Pułku Artylerii cz.p.o. ppłk Sławomir Kula.
Tekst i zdjęcia: kpt. Remigiusz Kwieciński

Pierwsze artyleryjskie salwy

Posted by BW on 12 marca 2018 07:07
click for full sizeStrzelania amunicją bojową przez dywizjon artylerii rakietowej WR-40 Langusta i strzelania z broni pokładowej obsług 152 mm armatohaubic Dana zakończyły tydzień szkoleniowy pododdziałów 23 Pułku Artylerii na OSPWL Żagań.
Wczesnym rankiem 8 marca baterie artylerii rakietowej przemieściły się do rejonu wyjściowego, a kilkanaście minut później po załadunku rakiet na wyrzutnie, zajęły rejon stanowisk ogniowych, gdzie osiągnęły gotowość do wykonania zadań. Był to ich pierwszy tegoroczny sprawdzian w realizacji zadań ogniowych amunicją bojową, które ćwiczące baterie realizowały do późnych godzin wieczornych.
Dzień później odbyły się zajęcia dywizjonu artylerii samobieżnej, podczas których działony wykonywały zadania ogniowe z broni pokładowej 152 mm AHS Dana – 12,7 mm karabinu maszynowego DszKM, w ramach szkolenia w zakresie prowadzenia ognia do środków napadu powietrznego.  
Podczas gdy dywizjony artylerii wykonywały zadania ogniowe, funkcyjni pionów i sekcji stanowiska dowodzenia (SD) pułku doskonalili praktyczne umiejętności planowania działań bojowych pod okiem szefa sztabu ppłk. Witolda Zawadzkiego, a także obieg i wymianę informacji na SD. Głównym problemem taktycznym rozpatrywanym w ramach treningu sztabowego Bobrzyca-18 było planowanie działań taktycznych pułku realizującego wsparcie ogniowe działań dywizji podczas realizacji zwrotu zaczepnego. Działalność organu dowodzenia zabezpieczał dywizjon dowodzenia, który realizował szkolenie specjalistyczne w ramach którego doskonalono działanie pododdziałów dowodzenia i rozpoznania. Jednocześnie batalion logistyczny wykonywał zadania zabezpieczenia materiałowego i technicznego zgrupowania poligonowego pododdziałów pułku.
Szkoleniowy tydzień artylerzystów zakończył sprawdzian wytrzymałości i kondycji fizycznej żołnierzy. Dziesięciokilometrową trasę biegnącą leśnymi traktami pokonywali żołnierze wszystkich pododdziałów uczestniczących w szkoleniu poligonowym. W czasie marszu żołnierze zostali poddani nie tylko sprawdzianowi z kondycji fizycznej i zagadnieniom związanym z zasadami marszu ubezpieczonego, ale również doskonalili umiejętności rozwiązywania zadań taktycznych. Wśród nich była umiejętność działania pododdziału w czasie uderzenia środkami napadu powietrznego oraz pokonania terenu skażonego. Podczas marszu doskonalono także umiejętności poruszania się w terenie, posługiwania się mapą oraz organizacji systemu łączności wewnętrznej.
Tekst i zdjęcia: kpt. Remigiusz Kwieciński


Zakończenie ćwiczenia Burza

Posted by BW on 8 marca 2018 07:10
click for full sizeŻołnierze 5 pułku artylerii kończą szkolenie poligonowe odbywające się na drawskim poligonie. Dla pododdziałów pułku najważniejszym przedsięwzięciem był odbywający się w dniach 6-8 marca, zgrywający trening kierowania ogniem Burza-18. 
W Burzy-18 uczestniczyły wszystkie szkolące się na poligonie pododdziały. Połączone z treningiem było ćwiczenie taktyczno-specjalne Trotyl-18, mające sprawdzić stan wyszkolenia kompanii inżynieryjnej.
Pododdziały rejony wyjściowe do ćwiczenia zajęły rankiem 6 marca. Tam rozpoczęły działania zgodnie z otrzymanymi rozkazami bojowymi. W tym etapie doskonalono elementy zabezpieczenia bojowego oraz przygotowania strzelania i kierowania ogniem. W godzinach popołudniowych dywizjony ogniowe wykonywały zadania ogniowe bez wykorzystania amunicji bojowej. Poszczególni dowódcy musieli także reagować na specjalnie przygotowane venty pozorujące zdarzenia mogące się wydarzyć w realnym działaniu.
Po nocy spędzonej w polu rozpoczęła się część ogniowa ćwiczenia. Dywizjony 3 i 4 wykonywały zadania ogniowe amunicją bojową zarówno w dzień jak i w nocy. Oceniano dokładność oraz manewr ogniem i sprzętem. W międzyczasie dywizjony zmieniały rejony stanowisk ogniowych. Ćwiczenie zakończono o 12.00 – 8 marca. Jeszcze dziś zostanie ono wstępnie omówione przez dowódcę. Na szczegółowe oceny będzie czas w garnizonie.
Przed pododdziałami 5pa ostatni etap szkolenia – przemieszczenie sił i środków do garnizonu. Jak zwykle powrót odbędzie się sposobem kombinowanym. Część sił pojedzie koleją, a pozostałe będą maszerować drogami.
Tekst: kpt. Marcin Stajkowski


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Strona 4 z 31Ostatnie artykuły

IX SPOTKANIE PLESZEWSKICH PRZECIWPANCERNIAKÓW
Komitet organizacyjny IX Zjazdu byłych żołnierzy i pracowników 20 pułku przeciwpancernego pod ki...

SPArt. |

XVIII zmiana PKW EUFOR ALTHEA
W dniu 3 października 2019 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy XVIII zmiany...

SPArt. |

ARTYLERZYŚCI Z WĘGORZEWA NA ĆWICZENIU „DRAGON - 19”
Żołnierze 11. Mazurskiego Pułku Artylerii przez dwa dni od 18 do 19 czerwca 2019 roku wykonywali zada...

SPArt. |

W Suwałkach będzie pułk
Powstanie nowy pułk artylerii w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o powiększe...

SPArt. |

Trening Kierowania Ogniem 11pa „PUMA 19”
Kilka dni po zakończonym ćwiczeniu „LAMPART 19”, mazurscy żołnierze działali pod kryptonimem kolejneg...

SPArt. | comments: 0

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,02 seconds