Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

26 marca 2019 09:50 ||  Zaloguj || rss

Ja Żołnierz Wojska Polskiego - Przysięgam

Posted by BW on 1 czerwca 2018 12:34
click for full sizeW piątek 1 czerwca w sulechowskim pułku odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej, którzy ślubowali wierność Ojczyźnie oraz żołnierskim ideałom.
Elewi służby przygotowawczej szkolą się w 5 pułku artylerii od 7 maja. Dla żołnierza przysięga wojskowa jest najważniejszym wydarzeniem w jego życiu.  Tę podniosłą uroczystość uświetnili zaproszeni goście, przedstawicieli władz gminnych z wiceburmistrz Sulechowa Panią Danutą Jurzak, dyrektorzy sulechowskich szkół wraz z delegacjami uczniów oraz przybyli z najdalszych zakątków Polski rodzice, krewni i znajomi żołnierzy służby przygotowawczej.
W przeddzień uroczystej przysięgi wojskowej elewi uczestniczyli w Mszy Świętej, którą koncelebrował ksiądz major Tomasz Szefliński – duszpasterz sulechowskich artylerzystów.
Po słowach roty przysięgi wojskowej ksiądz kapelan udzielił błogosławieństwa na dalszą służbę. Dowódca pułku pułkownik Jacek Kiliński kierując swoje słowa do żołnierzy służby przygotowawczej zaznaczył, że(…),,  uroczystość jest waszym świętem, waszą nagrodą za wysiłek jaki włożyliście aby tu dzisiaj stanąć’’, podziękował też rodzicom za wychowanie synów w duchu patriotyzmu. Następnie głos zabrała matka jednego z żołnierzy Pani Violeta Grochowska, która w imieniu wszystkich rodziców wyraziła uznanie dla żołnierzy 5 pułku artylerii za trud i wysiłek oraz wzorowe przygotowanie ich synów do tej uroczystości. Na koniec głos zabrał szeregowy elew Tomasz Jaworski, który w imieniu przysięgających w tym dniu żołnierzy podziękował dowództwu pułku oraz przełożonym i instruktorom za stworzenie najlepszych warunków do szkolenia i przygotowania ich do ponoszenia najwyższych zobowiązań oraz poświeceń wobec Polski.
Zaszczytem złożenia przysięgi na sztandar wyróżnieni zostali szeregowi elewi:
szer. elew  Bartosz  Grabczewski
szer. elew  Tomasz Jaworski
szer. elew  Krzysztof Liszka
szer. elew  Michał Szymański

Przysięga to także dobry moment na wręczenie wyróżnień za najlepsze wyniki w czasie podstawowego szkolenia. Wyróżniający się elewi odbierali je wspólnie z rodzicami z rąk pułkownika Kilińskiego, a byli to:
szer. elew  Patryk Lewandowski
szer. elew  Tomasz Jaworski
szer. elew  Patryk Żuchowski
szer. elew  Mateusz Piasecki

Na zakończenie żołnierze odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz przedefilowali przed licznie zebraną publicznością. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Wojskowa Orkiestra z Żagania.

/Zdjęcia w galerii/

Tekst i zdjęcia: st. chor. Tomasz Rybarczyk


Węgorzewskie haubice KRAB jadą do Torunia

Posted by BW on 14 maja 2018 07:36
click for full sizeW dniach 10-11 maja br. nastąpił pierwszy przeprowadzony na tak dużą skalę wyjazd haubic KRAB na poligon w Toruniu.
Było to dosyć skomplikowane pod względem logistycznym przedsięwzięcie. Przemieszczenie nastąpiło transportem kombinowanym, załadunek na lawety i przemieszczenie do Orzysza, a następnie przeładunek na platformy kolejowe zajął praktycznie cały czwartek 10 maja.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż do tej pory w dorocznym, majowym Zgrupowaniu Poligonowym Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, w tym roku pk. MARS-18 brała udział zazwyczaj jedna lub dwie baterie. Tym razem, niemal cały drugi dywizjon (2das) pod dowództwem ppłk. Mateusza Kujawskiego przemieścił się do oddalonych o niespełna 300 km obiektów Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
2 das będzie się szkolił z pozostałymi jednostkami artyleryjskimi do 25 maja wykonując szereg zadań ogniowych w ramach połączonego wsparcia ogniowego i ćwiczeń poprawiających integrację pododdziałów artyleryjskich i rakietowych z systemami rozpoznania innych pododdziałów.
Tekst: mjr Rafał Ługiewicz, por. Mieczysław Husar.


ŚWIĘTO 23 ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII

Posted by BW on 27 marca 2018 07:23
click for full size
23 marca br. bolesławieccy artylerzyści po raz siódmy obchodzili Święto swojej jednostki - 23 Śląskiego Pułku Artylerii.
 
Uroczystości rozpoczęły się liturgią Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Bolesławcu. Równolegle w ramach dnia otwartych koszar na terenie jednostki goszczono młodzież szkolną, która miała okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym i tradycjami dziedziczonymi przez bolesławiecką jednostkę.
 
Główną część obchodów stanowił żołnierski apel, którego rangę podkreślił udział delegacji współpracujących z bolesławieckimi artylerzystami żołnierzy 13 pułku artylerii z Jince z Republiki Czeskiej oraz żołnierzy amerykańskich 218 Brygady Wsparcia Manewru, którzy będą stacjonowali w koszarach 23 pułku artylerii.
 
 „Obchodzone dziś święto jest szczególną okazją aby uczcić pamięć tych, którzy tworzyli historię naszej jednostki, pamięć naszych poprzedników którzy swoim oddaniem, poświęceniem, służbą i pracą stwarzali warunki dla naszego funkcjonowania. Składamy im dziś hołd i podziękowanie za trud, wysiłek i pozostawione po sobie dzieło. Bogate tradycje artyleryjskie są dla nas powodem do dumy, ale jednocześnie stanowią zobowiązanie do ich pieczołowitego kultywowania”  - mówił pełniący obowiązki dowódcy pułku ppłk Sławomir Kula.
 
Uroczystość artylerzystów stanowiła okazję do uhonorowania żołnierzy za szczególne zasługi i osobisty wkład pracy włożony w realizację zadań służbowych oraz wręczenia odznak pamiątkowych 23pa, które otrzymali z rąk dowódcy 11 DKPanc i dowódcy pułku.
 
Święto pułku stanowiło okazję do wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz złotych i srebrnych „Medali za zasługi dla obronności kraju” byłym żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Medale wręczył Dowódca „Czarnej Dywizji” i Wojskowy Komendant Uzupełnień  w Bolesławcu ppłk Andrzej Łuka. Obok żołnierzy uhonorowano Prezydenta Miasta Bolesławiec, który za zasługi dla Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów otrzymał z rąk członka Zarządu Głównego SPArt. płk rez. Jerzego Kociałkowskiego i Prezesa Bolesławieckiego Oddziału SPArt.  płk rez. Henryka Harkota „Odznakę Honorową Stowarzyszenia”.
 
Na zakończenie żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej zaprezentowali umiejętności walki wręcz typu Combat. Dynamiczny pokaz przygotowany przez instruktora samoobrony i walki wręcz st. szer. Mateusza Gawurę obejmował  techniki karate klasycznego wykorzystywany bojowo, elementy Krav Magi oraz filipińskiej Escrimy.  Żołnierski apel z okazji Święta 23 Śląskiego Pułku Artylerii zakończyła defilada pododdziałów przy akompaniamencie Bolesławieckiej Orkiestry Miejskiej.
 
Po uroczystości żołnierze, pracownicy resortu obrony narodowej 23pa oraz zaproszeni goście spotkali się na przy wielkanocnym stole. Obchody Święta jednostki w okresie poprzedzającym Święta Wielkiej Nocy stanowiły okazję do złożenia życzeń świątecznych oraz wspólnego skosztowania tradycyjnych, wielkanocnych potraw.
 
Zdjęcia i tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński
 

ŻYCZENIA

Posted by BW on 21 marca 2018 07:35


Zmiana Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii

Posted by BW on 19 marca 2018 07:05
click for full size16 marca 2018 roku w Węgorzewie płk dypl. Jacek Wera uroczyście przekazał dowodzenie 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii ppłk. dypl. Robertowi Matyskowi.
Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, 16 Dywizji Zmechanizowanej, byli dowódcy węgorzewskiej jednostki, dowódcy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych powiatu węgorzewskiego. Punktualnie o godzinie 12.00 dowódca uroczystości ppłk Arkadiusz Rożnowski złożył Zastępcy Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Stanisławowi Kaczyńskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości. Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej, Dowódca Dywizji podziękował płk. dypl. Jackowi Werze za bardzo dobre dowodzenie Pułkiem oraz pogratulował osiągniętych wyników i poziomu realizacji zadań życząc podobnych sukcesów na nowym stanowisku - Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii w 12 Dywizji Zmechanizowanej. Następnie gen. Kaczyński przedstawił przebieg służby przyjmującego dowodzenie 11pa płk. Roberta Matyska, życząc samych sukcesów i satysfakcji z dowodzenia węgorzewskimi artylerzystami. Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru Jednostki Wojskowej i złożenie meldunku o przekazaniu dowodzenia Pułkiem. Po oddaniu ostatniego salutu armatniego płk Wera w swoim pożegnalnym przemówieniu podziękował wszystkim za wspólną pracę i służbę. Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie nowego Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, płk Roberta Matyska, który stwierdził, iż jest to dla niego zaszczy, że dzięki decyzji przełożonych zostało mi powierzone dowodzenie 11 Mazurskim Pułkiem Artylerii. Ceremonię na placu zakończyła defilada pododdziałów, po której wykonano pamiątkową fotografię uczestników uroczystości. Dalsza część ceremonii odbywała się na Sali Tradycji, gdzie po wbiciu pamiątkowego gwoździa w drzewiec Proporca Rozpoznawczego Pułku, płk Wera przekazał go swojemu następcy. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli dowódcom życzenia szczęścia oraz pomyślnej realizacji życiowych planów. W Sali Tradycji również płk Matysek, zgodnie z tradycją panującą w jednostce, przyjął z rąk byłego dowódcy 1 Mazurskiej Brygady Artylerii płk. Wiesława Pietrzaka, przyrząd do wstrzeliwania stanowiący swoisty talizman dla dowodzącego węgorzewskimi artylerzystami, a od przedstawicieli Pułku otrzymał oznaki rozpoznawcze, które z dumą noszone są przez żołnierzy Pułku na mundurach. Podpułkownik dyplomowany Robert Matysek jest absolwentem toruńskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, którą ukończył w 1995 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął od stanowiska dowódcy plutonu, a następnie dowódcy baterii w 14 dywizjonie artylerii rakietowej. Zanim objął obowiązki zastępcy szefa sztabu w polsko-ukraińskim batalionie sił pokojowych w Przemyślu był specjalistą oddziału doktryn połączonych. Kolejne stanowisko objął jako dowódca 14 dywizjonu artylerii rakietowej, a następnie 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu. Od 2012 roku ppłk Robert Matysek pełnił obowiązki na stanowisku Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie z przerwą w 2014 roku, kiedy to był starszym specjalistą w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W międzyczasie pełnił służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych - dwukrotnie w Iraku i raz w Afganistanie oraz ukończył między innymi Szkołę Dowódczo-Sztabową Wojsk Lądowych w Fort Leavenwort w USA oraz Akademię Obrony Narodowej. W marcu 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 11 Mazurskiego Pułku Artylerii w Węgorzewie.
Tekst: mjr Rafał Ługiewicz.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - Strona 2 z 39Ostatnie artykuły

Przekazanie obowiązków dowódcy pułku
W dniu 5 listopada 2018 r. w koszarach 5 Lubuskiego pułku artylerii odbyła się uroczystość przekazani...

SPArt. |

25 lecie istnienia 5. Lubuskiego pułku artylerii
W piątek 19 października w sulechowskim garnizonie odbyły się uroczystości obchodów święta 5. Lubuski...

SPArt. |

ZAPROSZENIE

SPArt. |

Wystrzałowe Pyzdry
W sobotę 28 lipca żołnierze 5 Lubuskiego pułku artylerii wzięli udział w pikniku patriotycznym upamię...

SPArt. |

Podróż historyczno-geograficzna
W dniach 3-8 czerwca 2018 r. żołnierze 5 pułku artylerii uczestniczyli w podróży historyczno-geografi...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,144 seconds