Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

11 lipca 2020 03:21 ||  Zaloguj || rss

CSAiU - Centrum uczciło 95 rocznicę powrotu do macierzy

Posted by JK on 18 stycznia 2015 08:41
click for full size18 stycznia 2015 roku minęła 95-ta rocznica powrotu Torunia do granic terytorialnych odrodzonej po I wojnie światowej Rzeczypospolitej. Z tej okazji z inicjatywy prezydenta miasta Torunia i komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia płk Dariusza Adamczyka odbyła się uroczystość patriotyczna poświęcona wydarzeniom tamtych dni.
28 czerwca 1919 r. podpisany został traktat wersalski. Niemcy zobowiązali się w nim do oddania Polsce określonych ziem, w tym Pomorza wraz z Toruniem. Rozmowy z przedstawicielami władz niemieckich w tej sprawie prowadził komisarz Naczelnej Rady Ludowej Stefan Łaszewski, przyszły wojewoda pomorski.
18 stycznia 1920 roku jako pierwsza wkroczyła do miasta, idąc od strony Inowrocławia, Dywizja Pomorska dowodzona przez płk Stanisława Skrzyńskiego. Powitanie wojska nastąpiło na placu przed stacją kolejową Dworzec Miasto, który dla upamiętnienia historycznego dnia nosi obecnie nazwę 18 Stycznia. Akt przekazania kluczy do miasta odbył się w Ratuszu Staromiejskim. Po wojskowej defiladzie, ok. godz. 16.30 płk Stanisław Skrzyński, komisaryczny prezydent wyznaczony przez polski rząd Otton Steinborn oraz grupa polskich urzędników przybyli do Ratusza, gdzie oczekiwali na nich członkowie niemieckich władz Torunia. Przejmując władzę nad miastem, płk Skrzyński powiedział: "Historia wydała swój wyrok. Uchylmy przed nią czoła. Przyjmując dziś od panów klucze miasta, zaznaczam, że stoimy na stanowisku prawdziwej i szczerej lojalności względem wszystkich, bez różnicy stanów i narodowości obywateli państwa polskiego". Władza przejęta przez polskiego pułkownika została następnie przekazana na w ręce prezydenta Torunia Ottona Steinborna. Dwa dni później do Torunia przybył gen. Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego a wcześniej „Błękitnej Armii”. Generał cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców grodu Kopernika. Przemawiając z balkonu Ratusza do mieszkańców Torunia powiedział – Serdeczne dzięki wam od wojska polskiego za świetne powitanie, które wskazuje, że tu była, jest i będzie tylko Polska -. W pierwszą rocznicę wkroczenia jego wojsk do miasta odebrał przyznany przez radnych tytuł Honorowego Obywatela Miasta Torunia. Po 127 latach pruskiego panowania Toruń powrócił do Macierzy.

CSAiU - Toruński garnizon z nowym dowódcą

Posted by JK on 8 stycznia 2015 08:49
click for full sizeW dniu 8 stycznia 2015 roku w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema w Toruniu, w obecności całego stanu osobowego kadry, pracowników wojska oraz zaproszonych gości odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków Komendanta Centrum.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia wyznaczony został płk Dariusz Adamczyk, który przybył do toruńskiego Centrum z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii gdzie pełnił funkcję dowódcy. W obecności przedstawiciela Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – Szefa Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia płk Włodzimierza Chupki oraz władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego i miasta Torunia w osobach: wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego i prezydenta miasta Michała Zaleskiego odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość przekazania obowiązków. Ponadto wśród zaproszonych gości znaleźli się dowódcy jednostek i instytucji wojskowych oraz duchowieństwo garnizonu Toruń, komendanci i kierownicy służb mundurowych miasta i regionu, a także przedstawiciele lokalnych mediów.
W swoim wystąpieniu pełniący obowiązki zastępca komendanta ppłk Zbigniew Kowalski, złożył na ręce Szefa Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia serdeczne żołnierskie podziękowania za pomoc w realizacji wszystkich zadań i zamierzeń, jakie stały w tym trudnym okresie przed Centrum oraz podziękował władzom miasta i regionu za wspaniałą współpracę w organizacji licznych uroczystości patriotyczno-religijnych oraz promowanie dobrego wizerunku Centrum w grodzie Kopernika.

11 Mazurski Pułk Artylerii - Węgorzewscy artylerzyści zaczynają nowy rok pod nowym dowództwem

Posted by JK on 30 grudnia 2014 10:19
click for full sizeSwoją obecnością jednostkę zaszczycili przedstawiciele Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, byli dowódcy węgorzewskiej jednostki, dowódcy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych jednostek wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich oraz służb mundurowych powiatu węgorzewskiego. Punktualnie o godzinie 11.00 dowódca uroczystości ppłk Piotr Ciepliński złożył Zastępcy Dowódcy - Szefowi Sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Markowi Sokołowskiemu meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego przekazania dowodzenia. Po odczytaniu decyzji personalnych Ministra Obrony Narodowej, Zastępca Dowódcy Dywizji  podziękował płk. Adamczykowi za bardzo dobre dowodzenie pułkiem oraz pogratulował osiągniętych wyników i poziomu realizacji zadań życząc podobnych sukcesów na nowym stanowisku -  Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Następnie gen. Sokołowski przedstawił przebieg służby przyjmującego dowodzenie 11. pa – płk. Jacka Wery, życząc  samych sukcesów i satysfakcji z dowodzenia węgorzewskimi artylerzystami. Kulminacyjnym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru jednostki wojskowej i złożenie meldunku o przyjęciu dowodzenia pułkiem. W swoim pożegnalnym z pułkiem przemówieniu, płk Adamczyk podziękował wszystkim za wspólną pracę i służbę zarówno tę w kraju jak    i na misjach zagranicznych a na zakończenie zwrócił się do wszystkich żołnierzy „w dalszej służbie niech przyświeca Wam zasada - w starożytności ….dobrzy wojownicy najpierw czynili się niezwyciężonymi, a potem szukali słabości u przeciwnika". Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie nowego dowódcy 11. Mazurskiego Pułku Artylerii, który rozpoczął słowami „jest dla mnie honorem i zaszczytem, że dzięki decyzji przełożonych zostało mi powierzone dowództwo 11. MPA  – powiedział płk Wera tuż po przejęciu sztandaru – Zwracając się po raz pierwszy oficjalnie do stanu osobowego pułku, cieszę się ze wspólnej służby z Wami”. Ceremonię na placu musztry, zakończyła defilada pododdziałów, po której wykonano pamiątkową fotografię uczestników uroczystości. Dalsza część ceremonii odbywała się na Sali Tradycji, gdzie po podpisaniu Protokołu Zdania i Objęcia obowiązków Dowódcy 11 pa, płk Adamczyk przekazał swojemu następcy Proporzec Rozpoznawczy Pułku. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli dowódcom życzenia szczęścia oraz pomyślnej realizacji życiowych planów. W Sali Tradycji również, płk Wera, zgodnie z tradycją panującą w jednostce, przyjął z rąk odchodzącego dowódcy, przyrząd do wstrzeliwania stanowiący swoisty talizman dla dowodzącego węgorzewskimi artylerzystami.

23 Śląski Pułk Artylerii - Nowy dowódca 23 pułku artylerii

Posted by JK on 23 grudnia 2014 11:26
click for full size23 grudnia odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii. W obecności Dowódcy 11 DKPanc gen. dyw. Jarosława MIKI, płk Andrzej LORENC przekazał dowodzenie bolesławieckimi artylerzystami ppłk Pawłowi ŚWITALSKIEMU. Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku dowódcy 11 LDKPanc generałowi dywizji Jarosławowi Mice przez dowódcę uroczystości podpułkownika Jarosława Radzimierskiego. Następnie dowódca Czarnej Dywizji w asyście zdającego i obejmującego obowiązki dowódcy dokonał przeglądu pododdziałów 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: reprezentujący Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych - pułkownik Sławomir Owczarek, dowódcy jednostek Czarnej Dywizji, byli Szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego na czele z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim, władze samorządowe, komendanci służb mundurowych i jednostek garnizonu bolesławieckiego, a także byli żołnierze pułku, kombatanci oraz dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych zakładów pracy.

CSAiU - Spotkania wigilijne w Centrum

Posted by JK on 22 grudnia 2014 08:26
click for full sizeW dniach 22 i 23 grudnia 2014 roku w Klubie CSAiU przy ulicy Prądzyńskiego odbyło się spotkanie wigilijne służb mundurowych garnizonu Toruń zorganizowane przez Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia – Dowódcę Garnizonu Toruń ppłk Zbigniewa Kowalskiego, jak również spotkanie opłatkowe zorganizowane dla żołnierzy zawodowych CSAiU.
W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli dowódcy i komendanci jednostek wojskowych garnizonu oraz kierownicza kadra Centrum. Ponadto udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O duchowy nastrój tego szczególnego spotkania zadbali księża kapelani parafii garnizonowej oraz ksiądz kanonik płk Mikołaj Hajduczenia.
W niepowtarzalny nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili kapelani, którzy odczytali fragmenty Ewangelii Świętej oraz pobłogosławili pokarmy i opłatek, a Komendant CSAiU złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Wśród melodii kolęd podzielono się opłatkiem – symbolem życia, składano sobie życzenia spokoju i radości, które wypełnią najbliższy rok. Część żołnierzy następnego dnia udało się na urlop, aby spędzić święta w odległych rodzinnych domach i po Nowym Roku powrócić z nowymi siłami do kolejnego etapu szkolenia.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - Strona 12 z 41Ostatnie artykuły

Przekazanie obowiązków Dowódcy 23 pułku artylerii
3 kwietnia, w obecności Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej generała brygady dr Dariusza Parylaka ...

SPArt. |

Polsko – amerykańskie spotkanie robocze artylerzystów
Określenie kierunków współpracy z artylerzystami Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej w 2020 roku było ...

SPArt. |

IX SPOTKANIE PLESZEWSKICH PRZECIWPANCERNIAKÓW
Komitet organizacyjny IX Zjazdu byłych żołnierzy i pracowników 20 pułku przeciwpancernego pod ki...

SPArt. |

XVIII zmiana PKW EUFOR ALTHEA
W dniu 3 października 2019 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy XVIII zmiany...

SPArt. |

ARTYLERZYŚCI Z WĘGORZEWA NA ĆWICZENIU „DRAGON - 19”
Żołnierze 11. Mazurskiego Pułku Artylerii przez dwa dni od 18 do 19 czerwca 2019 roku wykonywali zada...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,044 seconds