Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

20 października 2019 02:46 ||  Zaloguj || rss

23 Śląski Pułk Artylerii - Nowy dowódca 23 pułku artylerii

Posted by JK on 23 grudnia 2014 11:26
click for full size23 grudnia odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 23 Śląskiego Pułku Artylerii. W obecności Dowódcy 11 DKPanc gen. dyw. Jarosława MIKI, płk Andrzej LORENC przekazał dowodzenie bolesławieckimi artylerzystami ppłk Pawłowi ŚWITALSKIEMU. Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku dowódcy 11 LDKPanc generałowi dywizji Jarosławowi Mice przez dowódcę uroczystości podpułkownika Jarosława Radzimierskiego. Następnie dowódca Czarnej Dywizji w asyście zdającego i obejmującego obowiązki dowódcy dokonał przeglądu pododdziałów 23 Śląskiego Pułku Artylerii. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: reprezentujący Szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych - pułkownik Sławomir Owczarek, dowódcy jednostek Czarnej Dywizji, byli Szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii Śląskiego Okręgu Wojskowego na czele z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim, władze samorządowe, komendanci służb mundurowych i jednostek garnizonu bolesławieckiego, a także byli żołnierze pułku, kombatanci oraz dyrektorzy szkół i zaprzyjaźnionych zakładów pracy.

CSAiU - Spotkania wigilijne w Centrum

Posted by JK on 22 grudnia 2014 08:26
click for full sizeW dniach 22 i 23 grudnia 2014 roku w Klubie CSAiU przy ulicy Prądzyńskiego odbyło się spotkanie wigilijne służb mundurowych garnizonu Toruń zorganizowane przez Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia – Dowódcę Garnizonu Toruń ppłk Zbigniewa Kowalskiego, jak również spotkanie opłatkowe zorganizowane dla żołnierzy zawodowych CSAiU.
W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli dowódcy i komendanci jednostek wojskowych garnizonu oraz kierownicza kadra Centrum. Ponadto udział wzięli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej. O duchowy nastrój tego szczególnego spotkania zadbali księża kapelani parafii garnizonowej oraz ksiądz kanonik płk Mikołaj Hajduczenia.
W niepowtarzalny nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadzili kapelani, którzy odczytali fragmenty Ewangelii Świętej oraz pobłogosławili pokarmy i opłatek, a Komendant CSAiU złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Wśród melodii kolęd podzielono się opłatkiem – symbolem życia, składano sobie życzenia spokoju i radości, które wypełnią najbliższy rok. Część żołnierzy następnego dnia udało się na urlop, aby spędzić święta w odległych rodzinnych domach i po Nowym Roku powrócić z nowymi siłami do kolejnego etapu szkolenia.

23 Śląski Pułk Artylerii - Artyleryjska NAWAŁA

Posted by JK on 6 grudnia 2014 11:04
click for full sizeZ początkiem grudnia br. pododdziały 23 Śląskiego Pułku Artylerii rozpoczęły szkolenie poligonowe na Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań - Świętoszów. Sprawdzianem działalności ogniowej artylerzystów był Trening Kierowania Ogniem pk. NAWAŁA-14, przeprowadzony w dniach 4-5 grudnia br. przez dowódcę pułku pułkownika Andrzeja Lorenca. Blisko trzystu artylerzystów 4 grudnia przed południem stanęło u podnóża Wzgórza Prezydenckiego na zbiórce rozpoczynającej ćwiczenie. Po inauguracji treningu przez zastępcę kierownika ćwiczenia podpułkownika Pawła Świtalskiego, obsada stanowiska dowodzenia pułku i ćwiczące dywizjony ogniowe przystąpiły do praktycznej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć. W etapie przygotowawczym na stanowisku dowodzenia 23 pułku artylerii postawiono zadania podległym pododdziałom oraz przeprowadzono synchronizację działań.

5 Lubuski Pułk Artylerii - Oficer Roku w 5 pułku artylerii

Posted by JK on 2 grudnia 2014 09:10
click for full sizeppor. Michał Dejewski-Senski został wybrany Oficerem Roku 2014 w 5 pułku artylerii.  Wyboru „Oficera Roku” dokonała komisja powołana przez dowódcę pułku, której przewodniczył mąż zaufania oficerów mjr Zbigniew ZAWADZKI.  Oceniano zaangażowanie i  profesjonalizm w służbie, dyspozycyjność, kondycję fizyczną, oceny ze szkolenia, inicjatywę w pracy oraz osiągnięcia związane z reprezentowaniem pułku na szczeblu Wojsk Lądowych.  Po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych kandydatur komisja za Oficera Roku uznała ppor. Michała DEJEWSKIEGO - SENSKIEGO z 2 dywizjonu artylerii samobieżnej.

11 Mazurski Pułk Artylerii - XXXI Zmiana PKW KFOR w Kosowie rozpoczęła misję

Posted by JK on 1 grudnia 2014 10:04
click for full size1 grudnia 2014 roku w Bazie Camp Novo Selo w Kosowie odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. W uroczystości udział wzięli m.in.: Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Macedonii – Jacek MULTANOWSKI, Dowódca Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód (MNBG – E) – ppłk Clinton BAKER, Przewodniczący Zespołu Przekazania Dowodzenia – płk Janusz KUZIEMSKI, Szef Departamentu Policji EULEX – podinspektor Cezary LUBA, Szef Grupy Oficerów Łącznikowych UNIMIK – płk Rafał JARMURZYK. Dowódca Jednostki Specjalnej Polskiej Policji EULEX w Kosowie – podinspektor Paweł KUROWSKI, a także dowódcy kontyngentów innych państw oraz Starsi Oficerowie Narodowi. W przeddzień przekazania dowodzenia odbyła się Msza Święta odprawiona w intencji żołnierzy PKW, którą celebrował kapelan XXXI zmiany - ks. ppor. Przemysław TUR.O godz. 10:30 dowódca uroczystości mjr Mateusz KUJAWSKI złożył meldunek o gotowości do ceremonii przekazania obowiązków Dowódcy PKW KFOR Szefowi Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych (DO RSZ) gen. dyw. pil. Sławomirowi KAŁUZIŃSKIEMU. Po podniesieniu na maszt Flagi Państwowej i odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej zdający obowiązki dowódcy XXX zmiany ppłk Krzysztof BRODECKI powitał przybyłych gości i podsumował dotychczasową działalność. Następnie został odczytany Rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ o zmianie na stanowisku Dowódcy PKW. W dalszej części ceremonii przekazania dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym w Kosowie, było podpisanie protokołów oraz złożenie meldunku gen. dyw. pil. Sławomirowi KAŁUZIŃSKIEMU. Dowódca XXX zmiany PKW przekazał Sztandar Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR nowemu Dowódcy – ppłk. Dariuszowi WOJTKOWIAKOWI. Jako pierwszy zabrał głos Szef Sztabu DO RSZ, który podziękował żołnierzom XXX zmiany za wzorowe wykonanie zadań mandatowych, a żołnierzom XXXI życzył powodzenia i spokoju w czasie wykonywania stojących przed nimi zadań. Następnie zabrali głos: ppłk Clinton BAKER, dziękując za wspólną służbę i profesjonalne wykonywanie zadań, dowódca XXX zmiany ppłk Krzysztof BRODECKI, wyraził swoją wdzięczność za sumienne wykonanie zadań. Następnie Dowódca XXXI zmiany ppłk Dariusz WOJTKOWIAK w swoim przemówieniu zapewnił, że będzie kontynuatorem dotychczasowych działań na rzecz utrzymania stabilizacji i pokoju w Kosowie.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - Strona 12 z 40Ostatnie artykuły

XVIII zmiana PKW EUFOR ALTHEA
W dniu 3 października 2019 roku w Bolesławcu odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy XVIII zmiany...

SPArt. |

ARTYLERZYŚCI Z WĘGORZEWA NA ĆWICZENIU „DRAGON - 19”
Żołnierze 11. Mazurskiego Pułku Artylerii przez dwa dni od 18 do 19 czerwca 2019 roku wykonywali zada...

SPArt. |

W Suwałkach będzie pułk
Powstanie nowy pułk artylerii w Wojsku Polskim. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało o powiększe...

SPArt. |

Trening Kierowania Ogniem 11pa „PUMA 19”
Kilka dni po zakończonym ćwiczeniu „LAMPART 19”, mazurscy żołnierze działali pod kryptonimem kolejneg...

SPArt. | comments: 0

Samobieżne haubice Krab w sulechowskim pułku
W poniedziałek 25 marca na przykoszarowym placu ćwiczeń 5. Lubuskiego pułku artylerii w obecności Min...

SPArt. | comments: 0

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,021 seconds