Z ŻYCIA ODDZIAŁÓW I PODODDZIAŁÓW WRIA

26 marca 2019 09:20 ||  Zaloguj || rss


All the articles posted by BW:

Przekazanie obowiązków dowódcy pułku

Posted by BW on 8 listopada 2018 07:25
click for full sizeW dniu 5 listopada 2018 r. w koszarach 5 Lubuskiego pułku artylerii odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy. Pułkownika Jacka Kilińskiego w sulechowskim garnizonie zastąpił pułkownik Sławomir Kula.
W uroczystości oprócz żołnierzy 5 pa, wzięło udział wielu zaproszonych gości z Dowódcą 12 SDZ gen. dyw. Maciejem Jabłońskim na czele. Punktualnie o godzinie 11.00, ppłk Przemysław Strykowski, złożył meldunek o gotowości poddziałów do uroczystości.
Po podniesieniu Flagi Państwowej, zdający obowiązki, pułkownik Jacek Kiliński  powitał zaproszonych gości. W następnej kolejności odczytano Decyzje personalne Ministra Obrony Narodowej.
Generał Jabłoński przedstawił zebrany gościom oraz żołnierzom sylwetki obu oficerów. W pierwszej kolejności podziękował zdającemu obowiązki pułkownikowi Jackowi Kilińskiemu za wzorowe wykonywanie obowiązków. Następnie, życząc samych sukcesów w dowodzeniu, przedstawił zebranym obejmującego dowódcę, pułkownika Sławomira Kulę, który przybył do Sulechowa z 23 pułku artylerii, gdzie pełnił obowiązki zastępcy dowódcy.
Kolejnym punktem programu był akt przekazania Sztandaru jednostki. Zdający i obejmujący dowódcy zeszli z trybuny po czym symbolicznie przekazali sobie sztandar 5 Lubuskiego pułku artylerii. Następnie podpisali protokół zdawczo-odbiorczy i złożyli meldunek. Przekazanie dowodzenia nad sulechowską jednostką stało się faktem.
W swoim przemówieniu pułkownik Jacek Kiliński podziękował wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska oraz władzom samorządowym za dwu i pół letni czas współpracy. Pułkownik Sławomir Kula podziękował z kolei, przełożonym za zaufanie jakim został obdarzony oraz zapewnił, że jest świadomy ogromu zadań jakie przed nim stoją. Główną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów 5 Lubuskiego pułku artylerii.
Następnie przekazujący sobie obowiązki oficerowie w asyście dowódcy dywizji i zaproszonych gości złożyli wieniec pod pomnikiem poległych artylerzystów. Po czym wszyscy udali się do Sali Tradycji, gdzie zdający i obejmujący dowódcy pułku złożyli podpisy w Księdze Pamiątkowej . Oficjalną część uroczystości przekazania obowiązków dowódcy 5 Lubuskiego pułku artylerii zakończyły życzenia.
 

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski
Zdjęcia: st. chor. szt. Tomasz Rybarczyk


25 lecie istnienia 5. Lubuskiego pułku artylerii

Posted by BW on 29 października 2018 07:20
click for full sizeW piątek 19 października w sulechowskim garnizonie odbyły się uroczystości obchodów święta 5. Lubuskiego pułku artylerii.
Obchody ćwierćwiecza pułku rozpoczęły się już w środę 17 października od zawodów przeprowadzonych na kręgielni w Zielonej Górze. Również w środę oraz w czwartek 17 i 18 października Sekcja Sportu i Wychowania Fizycznego przeprowadziła zawody dla uczniów szkół o profilu wojskowym w biegach na orientację oraz zawody w futsalu. Najlepsi zostali uhonorowani pucharami i dyplomami uczestnictwa, które wręczył dowódca pułku płk Jacek Kiliński.
Główne obchody Święta 5. pułku artylerii rozpoczęły w piątek 19 października od udziału pocztu sztandarowego, żołnierzy oraz dowództwa pułku w Mszy Świętej w intencji sulechowskich artylerzystów, pracowników Resortu Obrony Narodowej oraz ich rodzin w Kościele Garnizonowym. Mszę Świętą koncelebrował Dziekan Wojsk Lądowych Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ksiądz pułkownik Grzegorz Krupski. Po jej zakończeniu kompania honorowa oraz kolumny żołnierzy przegrupowały się pod sulechowski Ratusz Miejski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Inspektor Rodzajów Wojsk generał brygady Sławomir Owczarek,  Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generał dywizji  Maciej Jabłoński, Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii płk dypl. Zenon Wiśniewski, a także przedstawiciele władz wojewódzkich. Na święcie nie zabrakło również najważniejszych przedstawicieli władz powiatowych Powiatu Zielonogórskiego, Powiatu Grodziskiego, Powiatu Wolsztyńskiego oraz samorządowych: Sulechowa, Wolsztyna, Siedlca, Przemętu, Babimostu, Kargowy, Wielichowa, Grodziska Wielkopolskiego, Trzebiechowa i  Kolska.
Podczas uroczystości została wręczona replika sztandaru dla 3 dywizjonu artylerii rakietowej, który dziedziczy tradycje 3 pułku artylerii ciężkiej. Fundatorem sztandaru jest Starostwo Powiatu Wolsztyńskiego, Gmina Wolsztyn, Gmina Siedlec oraz Gmina Przemęt. Replikę sztandaru z rąk Starosty Wolsztyńskiego Janusza Frąckowiaka odebrał dowódca 5 pa, który przekazał go dowódcy 3 dar ppłk Rafałowi Grzywińskiemu. Następnie zostały wręczone akty mianowań dla podoficerów oraz listy gratulacyjne i odznaki pamiątkowe 5. pułku artylerii dla wyróżniających się żołnierzy.
Na Placu Ratuszowym odbyło się także wręczenie pamiątkowego medalu z okazji 100 lecia niepodległości oraz 25 lecia istnienia 5 pa zasłużonym żołnierzom, byłym żołnierzom oraz przyjaciołom sulechowskiego pułku. Kilka chwil później pułkownik Kiliński wręczył pamiątkowe ryngrafy pięciu artylerzystom, którzy przesłużyli 25 lat w strukturach pułku – byli to:
- ppłk Artur Danielski
- st. chor. sztab. Ryszard Kaliński
- st. chor. sztab. Czesław Modrzejewski
- st. chor. sztab. Zbigniew Żarowski
- st. chor. sztab. Mirosław Komodziński
W następnej kolejności Przewodniczący Okręgowej Rady Honorowych Dawców Krwi HDK PCK Jan Kowalczyk w asyście Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Sulechowie Romulada Modrzyka wręczyli Odznakę Honorową PCK III stopnia pułkownikowi Kilińskiemu oraz pamiątkowy medal z okazji 60 lecia Honorowego Krwiodawstwa. Taki sam medal otrzymał st. chor. sztab. Tomasz Rybarczyk oraz 5. pułk artylerii za szczególne zasługi oraz aktywną działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa w regionie.
Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów pułku oraz sprzętu wojskowego, który w pełnej okazałości zaprezentował się licznie zebranym gościom, a także mieszkańcom Sulechowa. Ostatnim punktem obchodów święta 5 pa był Piknik militarny.
Tekst: st. chor. sztab. Tomasz Rybarczyk
Zdjęcia: st. chor. sztab. Tomasz Rybarczyk
St. kpr. Zdzisław Szcześniak


ZAPROSZENIE

Posted by BW on 13 sierpnia 2018 07:07


Wystrzałowe Pyzdry

Posted by BW on 28 lipca 2018 08:00
click for full sizeW sobotę 28 lipca żołnierze 5 Lubuskiego pułku artylerii wzięli udział w pikniku patriotycznym upamiętniającym pierwszy wystrzał artyleryjski w historii Polski.
To właśnie w Pyzdrach w roku 1383, podczas oblężenia miasta przez rycerstwo księcia mazowieckiego - po raz pierwszy na ziemiach Polski użyło broni palnej. Ofiarą kamiennej kuli padł wówczas proboszcz z Biechowa, a wystrzelony z armaty pocisk zniszczył bramę zamkową. Sytuację tę opisał w swojej kronice Janko z Czarnkowa. 
W tym roku na zaproszenie Burmistrza miasta w pikniku wzięli udział współcześni artylerzyści. Na pyzdrowskim rynku można było obejrzeć wyrzutnię rakietową BM-21, stacje meteorologiczną BAR oraz grupę rozpoznawczą wraz z wyposażeniem. Licznie zebrani mieszkańcy Pyzdr oraz turyści oblegali stoiska wojskowych. Jak zawsze szczególnie dużo było dzieci i młodzieży, która deklarowała chęć założenia munduru.
Jako, że piknik zatytułowany jest Wystrzałowe Pyzdry, to wystrzału z działa nie mogło zabraknąć. Zadbali o to rekonstruktorzy pod kierownictwem dyrektora muzeum miasta. Obok współczesnych mundurów można też było zobaczyć powstańców kościuszkowskich. Piknik zaaranżowany w konwencji historii oręża polskiego okazał się świetną lekcją patriotyzmu dla wszystkich uczestników.

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski
Zdjęcia: Karol Budziński


Podróż historyczno-geograficzna

Posted by BW on 8 czerwca 2018 11:46
click for full sizeW dniach 3-8 czerwca 2018 r. żołnierze 5 pułku artylerii uczestniczyli w podróży historyczno-geograficznej. Podczas jej trwania uczestnicy zgłębiali wiedzę dotyczącą militarnego znaczenia Pomorza Gdańskiego.
Zasadniczym celem podróży było poszerzenie wiadomości o operacyjno-taktycznych właściwościach terenu Pomorza oraz przedmościa Wisły. Wykorzystanie doświadczeń dawnych konfliktów oraz pogłębianie wiedzy z zakresu historii wojskowości oraz tradycji oręża polskiego.
Pierwszym punktem planu niemal tygodniowych zajęć był Hel. W tym szczególnym miejscu oficerowie i podoficerowie poznali historię militarnego wykorzystania tego specyficznego fragmentu polskiej ziemi. Szczególnie interesujące z punktu widzenia artylerzystów było wykorzystanie artylerii nadbrzeżnej do obrony wybrzeża morskiego przed desantem morskim. Podczas zajęć na Posterunku Obserwacyjnym Marynarki Wojennej, kpt. Paweł Lewandowski z 1 das, przedstawił współczesne Działanie dywizjonu artylerii w obronie wybrzeża morskiego.
Niezwykle ciekawym punktem planu podróży był rekonesans wybrzeża morskiego od strony morza, podczas którego ćwiczący mogli poddać analizie wszystkie występujące w rejonie formy terenowe. Zostało to dodatkowo podbudowane informacjami dotyczącymi walk na wybrzeżu zarówno w 1939 jak i 1945 roku.
Zajęcia popołudniowe drugiego dnia podróży dotyczyły historii i tradycji Marynarki Wojennej RP. Uczestnicy zwiedzili okręt ORP Błyskawica oraz Muzeum Marynarki Wojennej. Wieczorem jako przygotowanie do kolejnego dnia zajęć oficer S-1 omówił Plan mobilizacyjny W, z 1938 r.
Trzeci dzień szkolenia obejmował nadal okres ostatniej wojny. W drodze do gdańskiego Muzeum II wojny światowej, oficer sekcji wychowawczej przybliżył żołnierzom niemiecki plan ataku na Polskę w 1939 r. Sama ekspozycja muzeum stworzona w nowoczesny sposób podbudowana narracją certyfikowanego przewodnika, zrobiła duże wrażenie na uczestnikach podróży. W godzinach popołudniowych oficerowie i podoficerowie odwiedzili Westerplatte. Tam oprócz zwiedzenia placówki odbyła się krótka uroczystość złożenia wiązanki kwiatów na cmentarzu poległych obrońców.
Tradycyjnie wieczorem krótki wykład przygotowujący do zajęć z dnia następnego. Systemy fortyfikacji na przestrzeni dziejów przybliżył wszystkim ppor. Sebastian Majsak - dowódca kompanii inżynieryjnej.
W czwartym dniu podróży królowała inżynieria wojskowa. W pierwszej kolejności ta nieco już starsza – średniowieczna. Zwiedzanie malborskiego zamku poprzedzone zostało krótkim wykładem nt. Organizacji polityczno-militarnej Państwa Zakonu Krzyżackiego. Popołudniu uczestnicy poznali też nowożytne systemy fortyfikacyjne, na bazie Twierdzy Grudziądz.
Kolejny dzień rozpoczął się od zajęć nad Osą. To miejsce bitwy z 1939 r. było bazą zajęć terenowych uczestników podróży. W miejscu rozwinięcia stanowiska dowodzenia 16 pal, żołnierze poznali historię walk w tzw. korytarzu pomorskim oraz właśnie nad Osą. Przedstawili to kpt. Marcin Stajkowski oraz por. Michał DejewskiSenski. Elementy współczesne czyli zabezpieczenie łączności w czasie działań w terenie lesisto jeziornym omówił por. Tomasz Krzywiecki.
Kolejnym punktem podróży było Chełmno. Tam dzięki uprzejmości dowódcy 3 batalionu drogowo-mostowego, żołnierze 5pa uczestniczyli w zajęciach dotyczących przeprawy wojsk przez szeroką przeszkodę wodną. Zajęcia nad Wisłą były szczególnie interesujące, ponieważ dały możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy artylerzystami i inżynierami wojskowymi w zakresie oczekiwań i możliwości przeprawowych.
Popołudniu żołnierze zwiedzili Muzeum Wojsk Lądowych. Tam oprócz stałej ekspozycji dotyczącej historii wojskowości na lądzie, przybliżona została także sylwetka twórcy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Dzięki temu wykładowi uczestnicy nawiązali do wielkiej rocznicy stulecia odzyskania niepodległości.
Ostatni dzień zajęć to podróż do początków polskiej państwowości. W Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy żołnierze poznali nie tylko historię pierwszych władców, ale również strukturę militarną państwa w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Po tej „wycieczce” w przeszłość do realizacji pozostał ostatni punkt zajęć czyli przemieszczenie do garnizonu. 

/Zdjęcia w galerii/

Tekst: kpt. Marcin Stajkowski, foto: st. chor. Tomasz Rybarczyk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Strona 1 z 29Ostatnie artykuły

Przekazanie obowiązków dowódcy pułku
W dniu 5 listopada 2018 r. w koszarach 5 Lubuskiego pułku artylerii odbyła się uroczystość przekazani...

SPArt. |

25 lecie istnienia 5. Lubuskiego pułku artylerii
W piątek 19 października w sulechowskim garnizonie odbyły się uroczystości obchodów święta 5. Lubuski...

SPArt. |

ZAPROSZENIE

SPArt. |

Wystrzałowe Pyzdry
W sobotę 28 lipca żołnierze 5 Lubuskiego pułku artylerii wzięli udział w pikniku patriotycznym upamię...

SPArt. |

Podróż historyczno-geograficzna
W dniach 3-8 czerwca 2018 r. żołnierze 5 pułku artylerii uczestniczyli w podróży historyczno-geografi...

SPArt. |

12
Powered by AllNewsManager.NET
Page generated in 0,024 seconds