Nowości oddziałów SPArt.

15 mar

Walne Zebranie Oddziału Terenowego w Głogowie

BW, aktualizacja: 2018-03-15

10 marca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie SPA Oddział Głogów. Dzięki dużej frekwencji uzyskano kworum i można było podejmować ważne uchwały. Wysłuchano sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 r. Po dyskusji podjęto uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium. W dalszej części Zarząd przedstawił projekt Planu Działania i Planu finansowego na 2018 r. Plan został zatwierdzony przez Zebranie.

Plan dostępny na http://www.spa-glogow.zz.mu/

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW