Nowości oddziałów SPArt.

25 sty

Pierwsze tegoroczne spotkanie Bolesławieckiego Oddziału SPArt.

BW, aktualizacja: 2018-02-15

25 stycznia br. w 23 Śląskim Pułku Artylerii odbyło się spotkanie członków Bolesławieckiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Spotkanie zainaugurował Prezes Bolesławieckiego Oddziału SPArt. płk rez. Henryk Harkot, który omówił sprawy organizacyjne oraz przedstawił informację na temat najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez stowarzyszenie w minionym roku. 

W dalszej kolejności ppłk Stefan Bednarczyk zapoznał z Planem działania Oddziału na 2018 rok, a następnie mjr rez. Zdzisław Hamera protokół komisji rewizyjnej  z kontroli działalności statutowej. Po omówieniu spraw bieżących realizowanych w oddziale, dowódca 23 pułku artylerii cz.p.o. ppłk Sławomir Kula zapoznał członków Stowarzyszenia z najważniejszymi zadaniami i działalnością szkoleniową realizowaną przez bolesławieckich artylerzystów.

Na zakończenie wspólnie z prezesem oddziału płk rez. Henrykiem Harkotem wręczyli legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia. Zebranie zakończyła dyskusja na temat czekających w 2018 roku zadań i przedsięwzięć oraz materiałów opracowywanych do kolejnych numerów „Artylerzysty”.

Spotkanie zorganizowane w 23 pułku artylerii stanowiło okazję do zapoznania z elementami infrastruktury koszarowej i garażowej pułku po zakończonym remoncie. Gross członków Stowarzyszenia służyła i wykonywała zadania w tych obiektach kilka, a nawet kilkanaście lat temu. Nowa infrastruktura oraz zastosowane rozwiązania techniczne stanowiły tematy rozmów, które starsze pokolenie artylerzystów prowadziło z artylerzystami służby czynnej podczas zwiedzania jednostki.

Tekst: kpt. Remigiusz Kwieciński

Zdjęcia: kpr. Arkadiusz Polewski

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW