Nowości oddziałów SPArt.

14 lut

Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Bolesławiec

BW, aktualizacja: 2019-02-14

W dniu 29 stycznia 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Bolesławcu.

W roku 2018 zarząd oddziału odbył 6 posiedzeń, w trakcie których zajmował się planowaniem, organizacją oraz kierowaniem zamierzeniami  planowymi.

Troską zarządu było maksymalne zapewnienie realizacji celów statutowych określonych w rozdziale II statutu.

Jedną z przyjętych form integracji stały się otwarte zebrania stowarzyszenia,
w których uczestniczyli zaproszeni goście oraz członkowie innych organizacji, zrzeszających byłych artylerzystów i rakietowców.

Osobnym, istotnym rozdziałem integracji całego środowiska rakietowców i artylerzystów są spotkania organizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia w Toruniu, w których każdorazowo uczestniczy znaczna liczba członków Oddziału Stowarzyszenia z Bolesławcu.

Kolejną, ważną kartą działalności statutowej stowarzyszenia jest kultywowanie tradycji wojskowo-historycznych i popularyzacja dorobku pokoleń rakietowców i artylerzystów. W ramach tej aktywności delegacje stowarzyszenia uczestniczą corocznie w obchodach rocznicowych wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, święta Wojska Polskiego, święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, forsowania Nysy Łużyckiej, Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i innych.

Majową tradycją stały się zebrania poświęcone pamięci istnienia jednostek rakietowych (18BROT i 18pr) w garnizonie Bolesławiec, w trakcie których przypominane są osiągnięcia jednostek jak i indywidualne sukcesy żołnierzy. Spotkania kończą się złożeniem wiązanek kwiatów i zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową.W dniu 9 maja 2018roku członkowie bolesławieckiego oddziału Stowarzyszeniazłożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi stacjonujących w garnizonie bolesławieckim żołnierzy 18 Brygady Rakiet Operacyjno –Taktycznych.

Kolejną formą  aktywności  członków oddziału była  podróż geograficzno-historyczna, której celem byłoMuzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy oraz obiekty Starej Kopalni w Wałbrzychu.Podróż zrealizowana w dniu 9 czerwca 2018 roku, zawierała zarówno elementy  poznawcze  jak i  integracyjne.W podróży wzięło udział około trzydziestu uczestników.

W ramach wspierania  działalności badawczej nad historią rozwoju polskiej artylerii i jednostek rakietowych w połowie kwietnia2018 roku mjr rez. Leszek SZOSTEK wydał ilustrowany leksykon pt. „Artyleria polowa Wojska Polskiego 1943 - 2018”. W tym samym okresiepłk rez. Henryk Harkot opracował artykuł nt. „Rys historyczny wojsk rakietowych w latach 1961-2005”, który został opublikowany w periodyku „Artylerzysta” oraz zaprezentowany w formie wykładu na konferencji naukowej poświęconej stuleciu wojsk rakietowych i artylerii w niepodległej Polsce zorganizowanej przez Zarząd Główny i przeprowadzonej w dniu 21.09.2018 w Toruniu.

Oprócz działalności badawczej członkowie bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystówaktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach związanych z aktywnością fizyczną. Podczas tegorocznego marszobiegu na orientację i według mapy, zorganizowanych przez Zarząd Główny w dniu14 sierpnia 2018 roku w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego w Toruniu,  reprezentacja bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia w składzie: Henryk Gliński i Edward Foltyn zajęła pierwsze miejsce w kategorii wiekowej powyżej 45 lat.

Liczba członków oddziału wynosi 46 członków, w tym „mundurowych „9” i poza mundurem” 37.

Działalność finansowa oddziału realizowana jest zgodnie ze statutem.  Wpływy i wydatki są ewidencjonowane w „Książce Finansowej Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział Bolesławiec”.

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW