Nowości oddziałów SPArt.

07 sty

Podsumowanie 2018 roku w Oddziale Terenowym Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Wrocław

BW, aktualizacja: 2019-01-07

Oddział Terenowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu podsumował działalność w 2018 roku w czasie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 15 grudnia br.  
Zebranie rozpoczął Prezes Oddziału – Zbigniew Dynowski, który serdecznie przywitał uczestników, w  tym m.in. członków honorowych – Panów generałów Antoniego Skibińskiego i Sławomira Owczarka oraz przedstawiciela Zarządu Głównego – Jerzego Kociałkowskiego. Na przewodniczącego Zebrania wybrano Romana Dąbrowskiego, który przeprowadził je zgodnie z przyjętym regulaminem i porządkiem obrad.  Po przedstawieniu sprawozdania z działalności w 2018 roku przez prezesa Oddziału, sprawozdania finansowego przez skarbnika Tadeusza Żmurkę, wystąpieniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Piotra  Żurakowskiego i dyskusji udzielono absolutorium zarządowi Oddziału.

W drugiej części Zebrania Zbigniew Dynowski zapoznał uczestników z propozycją planu działania w 2019 roku zwracając szczególną uwagę na przygotowanie spotkania członków Stowarzyszenia we Wrocławiu, które zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. Po dyskusji, w której przedstawiono kilka ważnych wniosków i propozycji, członkowie uczestniczący w Zebraniu zaakceptowali Plan Działania Oddziału w 2019 roku.

Po zakończeniu Walnego Zebrania, członkowie Oddziału wraz z małżonkami wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, podczas którego raz jeszcze przekazane zostały życzenia z okazji naszej Patronki Barbary a jej imienniczki obdarowane zostały bukietami czerwonych róż. W czasie spotkania, które upłynęło w miłej i wesołej atmosferze  delektowano się również  tortem urodzinowym gen. bryg.  Sławomira, a na zakończenie dzielono się opłatkiem oraz składano życzenia okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW