Nowości oddziałów SPArt.

29 sty

Podsumowanie półrocza w bolesławieckim oddziale SPArt.

BW, aktualizacja: 2015-07-01

29 stycznia br. w 23 Śląskim Pułku Artylerii odbyło się spotkanie bolesławieckiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Spotkanie zainaugurował prezes bolesławieckiego oddziału SPArt. pułkownik rezerwy Henryk Harkot, który omówił sprawy organizacyjne oraz zapoznał z przebiegiem spotkania. W dalszej kolejności zapoznał członków bolesławieckiego oddziału SPArt. z problematyką poruszaną na majowym spotkaniu artyleryjskim w Toruniu. Wśród omawianych kwestii były między innymi funkcjonowanie periodyku „Artylerzysta” i planowane przez oddział materiały do publikacji, a także propozycje i dyskusja na temat stroju wyróżniającego członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

W dalszej kolejności głos zabrał major Szymon Czerwiński, który przedstawił szczegółowe sprawozdanie finansowe oddziału za 2014 rok.  Jednym z ostatnich punktów spotkania było wystąpienie dowódcy 23 pułku artylerii pułkownika Pawła Świtalskiego, który zapoznał z aktualnymi zadaniami realizowanymi przez bolesławieckich artylerzystów. Dowódca pułku zapoznał z osiągnięciami i najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez artylerzystów w I półroczu oraz działalnością szkoleniowa zaplanowaną do końca roku.

Na zakończenie pułkownik Harkot przypomniał najważniejsze zadania bolesławieckiego oddziału SPArt. zaplanowane na II półrocze, przedstawił informację o przyjęciu do Stowarzyszenia nowych członków oraz wręczył im legitymacje członkowskie.

Galeria

Komentarze

Brak komentarzy.

O BW

Photo of BW